Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULAKBİM VERİ TABANLARI: TVBVT ÖRNEĞİ Uzm. A. Nuray DEMİRKOL TÜBİTAK-ULAKBİM Akademik Bilişim 2009 11-13 Şubat Urfa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULAKBİM VERİ TABANLARI: TVBVT ÖRNEĞİ Uzm. A. Nuray DEMİRKOL TÜBİTAK-ULAKBİM Akademik Bilişim 2009 11-13 Şubat Urfa."— Sunum transkripti:

1 ULAKBİM VERİ TABANLARI: TVBVT ÖRNEĞİ Uzm. A. Nuray DEMİRKOL TÜBİTAK-ULAKBİM Akademik Bilişim 2009 11-13 Şubat Urfa

2 ULAKBİM Veri Tabanları’na kısa bir bakış Neden yapıyoruz? Veri tabanlarında dizinleme İçerik analizi İndeksleme Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı Açık erişim

3 Tarihçe ULAKBİM, ülkemizde bilimsel araştırma faaliyetlerine temel oluşturmak amacıyla Türkçe akademik dergileri içeren ulusal veri tabanları oluşturma faaliyetlerini 1990’ların başından bu yana yürütmektedir ve Web üzerinden araştırmacıların erişimine açmaktadır. Ulusal veri tabanları ile araştırmacıların, uzmanlar tarafından indekslenen akademik bilgi kaynaklarına daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmaları hedeflenmektedir.

4 Ulusal Veri Tabanları TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı (1965- ) ‏ TÜBİTAK Araştırma Grupları tarafından desteklenmiş araştırma projelerine ait sonuç raporlarının bibliyografik veri ve özleri http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/proje Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (1992- ) ‏ Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında Türkiye'de yayınlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma/derleme makaleleri ve olgu sunumları http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/muh

5 Ulusal Veri Tabanları Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı (1992- ) ‏ Tarım, Ormancılık, Veterinerlik, Su Ürünleri, Gıda ve GıdaTeknolojisi ile Biyoloji bilim dallarında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma / derleme makaleleri ve olgu sunumları http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tarim Tıp Veri Tabanı (1996- ) ‏ Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.) alanında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma makaleleri ve olgu sunumları http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip

6 Ulusal Veri Tabanları Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2002- ) ‏ Antropoloji,Arkeoloji, Coğrafya, Dil Bilim, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İletişim, Ekonomi ve İşletme, Kamu Yönetim, Kütüphanecilik ve Bilişim, Mimarlık, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Şehir Bölge Planlama, Tarih, Siyasal Bilgiler bilim dallarında Türkiye'de yayımlanan süreliyayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma / derleme makaleleri ve olgu sunumları http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt

7 13500Sosyal Bilimler Veri Tabanı 2002- 40000 Tıp Veri Tabanı [Türk Tıp Dizini] 1996- 14000Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı 1992- 16000Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı 1992- 7000TÜBİTAK Destekli Proje Veri Tabanı 1965- MAKALE SAYISI VERİ TABANI ADI Makale Sayıları

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Neden Veri Tabanları Yapıyoruz? Bilimsel kaliteyi artırmak Bilgi paylaşımını sağlamak Bilim dilinin gelişimini ve dil birliğini sağlamak Veri tabanları için uluslararası normlarda standart geliştirmek Araştırmaların ulusal bibliyografik verilerle desteklenmesini sağlamak

18 Neden Veri Tabanları Yapıyoruz? Araştırma makalelerinin bibliyografik verilerini depolayarak gelecek nesillere aktarmak. Bibliyografik denetimi gerçekleştirmek ve tekrar çalışmalarını engellemek Ulusal kavramsal dizin oluşturmak

19 !!!BİLGİYE ERİŞTİRMEK!!! EKİP ÇALIŞMASI Yazılım Türkçe veri tabanları ofisi Kurul üyeleri Veri giriş operatörleri Konu uzmanları

20 TVBVT'nda Dizinleme (İndeksleme) ‏ Konu uzmanlarınca yapılır Tarım->Ziraat Mühendisi Biyoloji-> Biyolog Tesarus kullanılır Kontrollü ve serbest terimler

21 İçerik Analizi Konu kodu verilmesi -Konu alanlarına dağıtılmasını sağlar -İstatistiksel analiz yapabilmeyi sağlar -İndekslenen terimleri tesarusta guruplandırmaya yardımcı olur İndeksleme Belgeyi veri tabanında erişilebilir hale getirmek için yapılır Konu sınıflandırması farklı amaçlara yönelikken, indekslemenin tek amacı vardır: BİLGİYE ERİŞEBİLMEK

22 İndeksleme Belgeyi anlamak Konu uzmanı olmak Belgeyi inceleme yöntemini bilmek Kavramları anlamak ve seçmek Belge türü dikkate alınmalı Kavramlar varsayım, işlemler, özellikler, yöntemler vs. ile ilişkili olmalı Kavramlar indeksleme diline çevrilmeli İndeksleme niteliği Tesarus veya kontrollü terim listesinin işleyişine hakim olmak Kullanıcılarla çalışma ilişkisi

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 2008 sonu itibariyle toplam 14206 makale taranarak bulunmuştur. 496Biyolojik Kaynaklar (Hayvan) ‏ PP710 552Hayvan Yetiştiriciliği ve ÜretimLL180 557Hayvanların Prion, Viral, Bakteriyel ve Fungal PatojenleriLL821 557BalıkçılıkMM110 687Hayvan Üremesi ve EmbrriyolojiLL250 690Bitki Fizyolojisi ve BiyokimyasıFF060 694Sucul Kültür(Hayvanlar) ‏ LL600 707Gıda Bileşimi ve KalitesiQQ500 725 ‏ Bitki Islahı ve GenetiğiMM120 767Hayvan Fizyolojisi ve Biyokimyası (Beslenme Dışında) ‏ FF020 786Biyolojik Kaynaklar (Bitki) ‏ PP720 842Bahçe Bitkileri ÜrünleriFF003 899Bitki ÜretimiFF100 981Sucul Biyoloji ve EkolojiMM300 1120Tarla BitkileriFF005 1267Taksonomi ve EvrimZZ380 MAKALE SAYISI TÜRKÇE KARŞILIĞI KONU KODU

36 TEŞEKKÜRLER Uzm. A. Nuray DEMİRKOL TÜBİTAK-ULAKBİM Akademik Bilişim 2009 11-13 Şubat Urfa

37 Dergi sayısı: 93 Toplam makale sayısı: 16047 İndekslenen makale sayısı: 14206 Öz girilen makale sayısı: 13147 Referansları girilen makale sayısı: 7607 Rakamlarla TVBVT

38 Tam metine onay veren dergi sayısı: 15 Tam metinleri olan dergi sayısı: 28 Tam metinleri olan makale sayısı: 1987 2008 sonu itibariyle indirilmiş tam metin makale sayısı: 1819 Rakamlarla TVBVT

39 Kullanım İstatistikleri 211.959 GENEL TOPLAM 37.2272008 44.6522007 49.5552006 40.2212005 14.7442004 TOPLAMYILLAR

40 Ocak 2009 kullanım oranı tüm veri tabanlarında oldukça yüksek gerçekleşmiştir. TVBVT, Ocak 2009 itibariyle 6.785 kez kullanılmıştır. 2008 Yılı boyunca 37.227 kez kullanıldığı düşünüldüğünde bu rakam devam ettiği takdirde 6 ay içinde geçen yılın kullanımına erişecektir.

41 Gıda 379 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences 237 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi 226 Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Dergisi 139 Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi 139 Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi 130 Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi 125 Turkish Journal Of Zoology 125 Turkish Journal Of Botany 120 Selçuk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi 111 ULAKBİM Okuyucu Salonu Ve Belge Sağlama Birimi Aracılığıyla En Çok Kullanılan Dergi Listesi

42 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 334 Süleyman Demirel Üniv. Orman Fak. Dergisi Seri: A 263 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 201 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 194 Ekoloji 119 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 108 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 81 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 60 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 56 Tarım Ekonomisi Dergisi 34 En Çok Tam Metin Makale İndirilen 10 Dergi


"ULAKBİM VERİ TABANLARI: TVBVT ÖRNEĞİ Uzm. A. Nuray DEMİRKOL TÜBİTAK-ULAKBİM Akademik Bilişim 2009 11-13 Şubat Urfa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları