Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STERITALC Güncelleme tarihi:01.06.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STERITALC Güncelleme tarihi:01.06.2011."— Sunum transkripti:

1 STERITALC Güncelleme tarihi:

2 Plörodezi nedir? Göğüs kafesi iç duvarını saran pariyetal plevra ile akciğerin dış yüzünü saran visseral plevranın birbirine yapıştırılmasıdır.

3 Plörödezide Kullanılmakta Olan Kimyasallar
1.sitostatik ajanlarla(cisplatin,thiotepa,5-fluorourasil) 2.sklerozan maddeler(TALK,quinakrin,tetrasiklin 3.iki etki birden(nitrojen mustard,doxorubisin,bleomisin)

4 Neden Plörodezi? Aralarında sadece kayganlığı sağlayacak kadar az miktarda sıvı bulunan ve “potansiyel” bir boşluğu oluşturan bu iki yüzey bazı durumlarda birbirinden ayrılır.Araya sıvı veya hava girerek o taraftaki akciğerin hacmini azaltır. Hacim azalması sonucu gaz alışverişi bozulur ve hasta nefes darlığı çekmeye başlar.Orta hatta yer alan mediyastinal yapıların basıya uğraması sonucu kalbe dönen kan akımı da azalarak tansiyonda düşer. Bu durumu muayene ve radyolojik yöntemlerle teşhis eden doktor, biriken hava ve/veya sıvının tahliyesi için göğüs kafesine drenaj işlemi uygular/uygulatır.

5 Plörodezi Endikasyonları
1)Malign plevral efüzyon Primer akciğer kanseri, plevral malignite veya metastatik tümörlere bağlı sıvı birikiminde hastanın yaşam beklentisi ciddi olarak kısıtlanır. Hasta tümörün cerrahi olarak uzaklaştırılması işleminden fayda göreceği evreyi geçmiştir. Hasta, solunum sıkıntısının KALICI olarak ortadan kaldirılması ile diğer onkolojik tedavi modellerinden (kemoterapi, radyoterapi) fayda görebilecek fiziksel aktiviteye kavuşur. Drenaj ile plevral sıvı yavaşça ve tamamen boşaltılırken,alınan örnekte sitolojik incelemeyle malign tümör hücreleri görülürse, drenaj işlemi sonlandırılmadan kateterden plörodezi uygulanır. Ön şart: Sıvının boşaltıldıktan sonra akciğerin ekspanse olması!!

6 2) Pnömotoraks Pnömotoraksın en sık sebebi subplevral bül (baloncuk) rüptürüdür. Drenajla düzeltilen pnömotoraks sonrası nüks olasılığı varsa veya zaten nüks hastalıksa, hava kaçağı durur durmaz plörodezi uygulanabilir. Oluşan hava kaçağı drenaj işlemi sonrası kendiliğinden durmazsa, cerrahi olarak tamir edilmesi gerekir. Operasyonda torakotomi(göğüs kafesinin açılması) veya VATS(video yardımlı göğüs cerrahisi-kapalı yöntem) ile onarım gerçekleştirilir. Nüks oranını azaltmak için ameliyat bitiminde plevral boşluğa plörodezi uygulanabilir. Ön şart: Havanın boşaltıldıktan sonra akciğerin ekspanse olması!!

7 Plörodezinin Efektif Olması İçin Önerilenler
Akciğer ekspanse olmalı Etken madde plevral boşlukta mümkünse her yere dağılmalı Maddenin verilmesinden sonra plevral yüzeyler mümkün olduğunca birbiriyle temas halinde kalmalı ( dren durmalı ve negatif aspirasyon uygulanmalı)

8 Talk 1990 dan itibaren tetrasiklin üretimi durdurulunca,önem kazandı
1935- İlk defa Bethune, Avrupada kullandı İnsolubl, bir maddedir.Asbest içermeyen tipi kullanılır, Başarı oranı:%90 Yan etki:inflamatuar yanıt nedeniyle hafif ateş,plöretik ağrı (tetrasiklinden daha hafif!!), çok nadiren ARDS ARDS bildiren yayın tarihi 1983 1997 de bildirilen en geniş sayılı serilerde bu oran önemsenmeyecek derecede az!! Niye olur? (1984) 1.Miktarı çok verilirse (5-10 gr verilmiş seriler var, böyle sonuç yok) 2.Talk’ın preparatının içindeki diğer maddeler suçlanıyor.

9 Diğerleri TETRASİKLİN 1972 de başlandı.
Ucuz,kolay bulunur?? Hayvanlar için mevcut. Doz:15-20 mg/kg (1978 yayını) Yan etki:ciddi,tedaviye dirençli plöretik ağrı Başarı oranı:%39-83 ÖNEMLİ GELİŞME: Ancak şimdi AB’ ye uyum yasaları sonrasında hayvanlarda kullanılan bir maddenin insanda kullanımı mümkün değildir. BLEOMİSİN Tetrasiklinden daha rahat tolere edilir. Fakat pahalıdır. Eğer hastada böbrek yetmezliği varsa nefrotoksisite riski mevcuttur.

10 STERITALC

11 STERITALC ® Sadece medikal alanda kullanılmak için üretilmiştir.
Asbest içermez. Sterildir. Endotoksin içermez. Mükemmel granülometrisi sayesinde sistemik migrasyonu yoktur (1). Tüm plörodezi endikasyonlarında kullanılabilir, suda çözünmez ve etkin bir plörodezi sağlar. Siklin grunuyla kıyaslandığında, STERITALC® daha etkili ve daha az ağrılıdır. İntraplevral Lidokain kullanımıyla olası ağrılarda engellenebilir. ( 1) Fraticelli A, Robaglia-Schlupp A, Riera H, Monjanel-Mouterde S, Cau P, Astoul P. Distribution of calibrated talc after intrapleural administration: an experimental study in rats.Chest Nov;122(5):

12 STERITALC STERITALC 4 GR: Cam şişede 4 gr talk içeren form

13 MİKTAR (en sıklıkla uygulanan doz aralıkları)
Malin plevra efüzyonunda 4-10 gr. Spontan pnömotoraksda 2-4 gr. arasında değişmektedir

14 Kullanım Tekniği a)- Pudraj Tekniği:
Gerekli miktarda pudra, cam şişeden boşaltılır ve açık cerrahi sırasında plevral boşluğa serpilir. VATS (video yardımlı torakoskopik cerrahi) uygulamalarında puffer ile 2-3 kez sıkım yapılarak etkin bir dağılımda sağlanabilir. Aerosol formu itici gazın ve iletici kateterin yardımıyla geniş bir yüzeye etkin ve orantılı bir dağılım sağlar.

15 Kullanım Tekniği b)- Slurry Tekniği:
Steritalc’tan önce drenden içeri 50 cc steril izotonik içinde 200 mg lidokain (%2 Aritmal ampuldan 2 adet) verilir. Dren klempe edilir ve intraplevral analjezik maddenin homojen dağılması hedeflenerek hastaya kısa zaman aralıklarıyla sağına-soluna-sırtüstü ve yüzüstü yatması söylenir. 1 saat sonra dren klempi açılır. Cam şişedeki 4gr. Steritalc yaklaşık ml steril izotonik ile karıştırılır ve karışım 50 cc lik enjektöre çekilir. Enjektör 50 cc ye steril izotonikle tamamlanır veya daha uzun süre intraplevral analjezi elde edilmek istenirse 1 flakon (20 ml) Markain %0.5 karışıma dahil edilir. Karışım drenden içeri verilir ve dren 4 saat klempe edilir. Klemp açıldıktan sonra daha etkili bir plörodezi için saat drene negatif basınçlı aspirasyon önerilir. Günlük drenaj 150 ml civarına inerse drenaja son verilir. Farklı klinik uygulamalarda mevcuttur. (Karışımı uygulayıp hemen drenaja son vermek gibi..)

16 Uygulamada En Sık Yapılan Hatalar
Malign plevral efüzyonun çok hızlı boşaltılması: Reekspansiyon ödemine neden olabilir. Solunum sıkıntısı ve huzursuzlukla başlar. Solunum arrestine kadar ilerleyebilen mortal bir tablodur. Hastanın entübe edilerek yoğun bakım şartlarında mekanik ventilasyon altında takibi gerekebilir. Aniden sıvı boşaltımlarında bu tablonun gelişeceği intibası oluşursa, drenajın toplandığı şişe hemen hastanın başı üzerinde bir seviyeye kaldırılarak mayi tekrar plevral boşluğa gönderilir. Pnömotoraksta oksijen verilmemesi: Reekspansiyon ödemi oluşabilir. Pnömotoraks tanısı konur konmaz hastaya nazal kanül veya maske yoluyla oksijen solutulmaya başlanmalıdır. Verilen oksijen, plevral boşlukta biriken havayla yer değiştirerek akciğerin ekspanse olmasına yardımcı olur.

17 Uygulamada En Sık Yapılan Hatalar
Ağrının önemsenmemesi: Özellikle parietal plevra ağrı taşıyan sinir lifleri açısında zengin bir yapıdır. Gerek dreni takarken gerek Steritalc’ı uygulamadan önce analjezi konusu ihmal edilmemelidir. Ağrı şoku nedeniyle görülebilecek hipotansiyon,senkop hatta arrest gibi tablolar basit önlemlerle aşılabilir. Plevraya ve plevral boşluğa verilecek %2 Lidokain bile ağrıyı ortadan kaldıracağı gibi, etkinin uzun sürmesi için hastane şartlarında narkotik analjezikler verilerek hastanın konforu en üst seviyeye çıkarılabilir. Etken maddenin uygun dağılımının sağlanamaması: Steritalc, izotonik serumla karıştırılarak uygulandığında yer çekimi etkisiyle kısa süre sonra plevral boşluğun bazal kısmında birikme eğilimine girecektir. Bunu önlemek ve boşluktaki tüm yüzeylerde plörodezi sağlayabilmek gayretiyle uygulama sonrası hastanın sağına-soluna-sırtüstü ve yüzüstü gibi çeşitli pozisyonları almasına önem verilmelidir. Pudraj uygulamasında püskürtme ile bu sorun rahatlıkla aşılır.

18 Uygulamada En Sık Yapılan Hatalar
Hapis olmuş akciğerde başarı beklemek (trapped lung): Malignitenin visseral plevrada yaptığı direk infiltrasyon, endobronşial lezyonun havayolunu tıkaması veya uzun süreden beri biriken sıvı nedeniyle drenaja rağmen akciğer ekspanse olamayabilir. Bu durumda eğer tanısal veya palyatif cerrahi planlanmıyorsa, plevral yüzeylerin birbirine temas etmeyeceği ve plörodezinin mekanik olarak mümkün olamayacağı unutulmamalıdır. Plörodezik ajan verilse de plöroperitoneal şanta veya kronik ciltaltı drenaj kateterine ihtiyaç duyulacağı bilinmelidir. Aksi takdirde sıvı tekrar toplanacağı için hasta defalarca hastaneye gelip torasentezle rahatlatılmak zorunda kalacaktır. Palyatif de olsa sitoredüktif anlamda yapılacak dekortikasyonla birleştirilmiş plörodezi çok daha başarılı olacaktır.

19 NOVATECH ÜRÜNLERİ YENI: GSS – ALTIN AYAKLI SİLİKON STENTLER
SİLİKON T TÜP STERITALC F4 SILMET %100 SİLİKON KAPLI STENTLER SILMET %100 KAPLI KONİK STENTLER SILMET KAPSIZ NITINOL STENTLER STENT YERLEŞTİRME KİTLERİ ASPİRASYON KATATERLERİ ENDOBRONŞİYAL SPİGOT

20 Daha fazla bilgi ve istekleriniz için
INTERTEMA LTD. NOVATECH Turkiye Exclusive Distributörü Tel: Faks:


"STERITALC Güncelleme tarihi:01.06.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları