Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doktora Danışmanlığı: hangi beceriler gereklidir? E J Wood School of Biochemistry & Microbiology University of Leeds Leeds, LS2 9JT, UK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doktora Danışmanlığı: hangi beceriler gereklidir? E J Wood School of Biochemistry & Microbiology University of Leeds Leeds, LS2 9JT, UK"— Sunum transkripti:

1 Doktora Danışmanlığı: hangi beceriler gereklidir? E J Wood School of Biochemistry & Microbiology University of Leeds Leeds, LS2 9JT, UK e.j.wood@leeds.ac.uk

2 Üniversiteler ne yapar? Üniversiteler: Bilgiyi yaratırlar Bilgiyi depolarlar Bilgiyi yaygınlaştırırlar

3 Üniversiteler ne yapar? Üniversiteler: Bilgiyi yaratırlar = araştırma Bilgiyi depolarlar = kütüphaneler, veritabanları Bilgiyi yaygınlaştırırlar = eğitim

4 Kurt Vonnegut Ölümü 2007 “Yeni bilgi dünyadaki en değerli metadır. Ne kadar çok gerçekle çalışmamız gerekirse, o kadar varlıklı oluruz.” Şampiyonların Kahvaltısı

5 Araştırma nedir? Araştırma yeni bilgi yaratmaktır

6 Doktora ne işe yarar...? Geleceğin araştırmacılarını eğitmeye ve yetiştirmeye = yerimizi alacak olanlar? İlgili disiplinin entelektüel ve bilimsel gelişimine katkıda bulunmak? Araştırmalarımızın yapılmasına (mümkün olduğunca ucuza)? Diğer nedenler... ?

7 Doktora danışmanlığı: hangi beceriler gereklidir? Görevler: - danışman?, - eş-danışman? - danışma kurulu?

8 Doktora danışmanlığı: hangi beceriler gereklidir? E J Wood School of Biochemistry & Microbiology University of Leeds Leeds, LS2 9JT, UK e.j.wood@leeds.ac.uk

9 Bir Doktora mezununda hangi nitelikler ve beceriler beklenebilir? Yetkin, güvenilir ve kendini yönlendirebilen bir araştırmacı Bir araştırma problemini anlamlı bir sonuca kadar izleyebilme yeteneği Araştırma sürecini anlayabilmek – ek olarak bütünlük (etik değerler) Pratik becerilerin yanı sıra iyi bir kuramsal anlayış

10 Bilimsel terminoloji Açık bir biçimde öğrenciyi denetlemek ile sorumlu olan kişi (= ‘danışman’) Denetleme sürecine yardımcı olan ek bir kişi (= ikinci-danışman?) Tez İzleme Komisyonu

11 Kurumsal kurallar Herkes için net olan kurumsal kurallar – bir rehber kitap var mı? Ödülü hak etmek için gereken ölçütler nelerdir? Gelişme nasıl izleniyor? Çıktıların kaydedilmesi: geçti/refere edildi/kaldı Kurumsal kayıtların teslim edilme ve tamamlanma zamanları Kurumun kötü davranış ve intihal ile uğraşmak için prosedürleri vardır Kurumun şikayet ve başvurular için prosedürleri vardır

12 Araştırma ortamı Fizik – Bölümün uygun donanımı olması, sarf malzemeleri için kaynak, bilgi teknolojisi sağlanması İnsan – uygun danışmanlık düzenlemelerinin yapılması Mental – fikir alışverişi için alandaki diğer kişilerle temas Eğitimsel – güncel kalabilmek ve yeni teknikler öğrenmek için diğerleriyle temas etmek

13 Danışmanın rolü nedir? Genellikle temel bir temas noktasıdır (“esas danışman”) Bu kişinin sürmekte olan araştırması olmalı ve literatüre hakem olarak katkıda bulunmuş olmalıdır Eşit olmayan bir partner – ve bir danışmandır Açık ve dürüst ilişki

14 Danışmanın rolü nedir? Hem danışmanın hem de öğrencinin kuralları anlaması gerekir (“Kontrat” = öğrencinin sorumlulukları, ve danışmanın sorumlulukları). Zorluklar varsa – bunların çözümlenmesi için net ve açık bir yol olmalıdır

15 Adayın sorumlulukları Kurumsal kurallara uymak Donanımın güvenli kullanımı ve bakımı Mesleki ve etik ilişkiler Bilimsel topluluğa katılmak ve katkıda bulunmak Öngörülen derslere katılmak Verilere kaydetmek ve güvenliğini sağlamak (Veri kayıt defteri!!)

16 Araştırma danışmanının rolü? Rehberlik ve danışmanlık Araştırmanın ilerlemesinin izlenmesi Düzenli temas ve ulaşılabilirlik Öğrencinin gelişimsel gereksinimlerine katkı Öğrencinin çalışması üzerinde geribildirim vermek Etik davranışı sağlamak, vb. Güvenlik, eşit fırsatlar, kariyerler hakkında danışmanlık Alandaki diğer kişilerle etkileşimi teşvik etmek (dergi kulüpleri, konferanslar, yayınlar) Danışman rolünü tatminkar biçimde yerine getirmek için kendi becerilerini sürdürmek

17 Araştırma danışmanının rolü? Bireysel olarak öğrencilerin çeşitli gereksinimleri vardır – verilmesi gereken destek öğrenciye göre değişkenlik gösterir Sürecin ileri aşamasındansa erken aşamasında farklı destekler gerekecektir Mevcut olan destek türleri ve öğrencinin bunlara nasıl ulaşabileceği konusunda bir farkındalığa sahip olmalıdır. Uzatmalar ve askıya almalarla uğraşabilmek için kurallar ve prosedürlerden haberdar olmalıdır Temas sıklığı

18 Adayda bulunması gereken araştırma becerileri Uygun problemleri tanıyabilmek Hipotezleri formüle etmek ve sınamak Yeni gelişmeler hakkında bilgi Verilerin eleştirel değerlendirilmesi Metodolojilerin ve tekniklerin anlaşılması Belgeleme, özetleme, üzerinde düşünebilme yeteneği

19 Resmi derslerin rolü nedir? Zorunlu, esnek? Aktarılabilir beceriler: Sunumlar (sözel, poster hazırlama) Yazma becerileri (ör. yayınlanmak için) Bilgi teknolojisi, bilgi depolama Etik ve EMH* Sürekli kendini eğitmek *Entellektüel mülkiyet hakları

20 Danışman ile görüşme zaman çizelgesi? Haftada bir resmi toplantı, temasın ve desteğin sürekliliğini sağlamak için Sık resmi olmayan toplantılar – danışmanın uygunluğu? Haftalık “dergi klübü” veya benzer etkinlik Aylık resmi toplantı: kısa, üzerinde uzlaşılmış rapor yazılır ve dosyalanır: - ilerleme o güne kadarki/geçen ay boyunca - güçlükler ve problemler - gelecek ay için planlar

21 Danışmanın dışındaki akademisyenlerin görevleri nelerdir? “İkinci-danışmanın” = danışamanın dışında bir akademisyen, araştırma alanıyla ilgili belirli bilgi sahibi (“yaslanılacak bir omuz”) “Tez İzleme Komisyonu” = danışman + aynı anabilim dalından bir öğretim üyesi + ilerlemeyi resmi olarak değerlendirmek için diğer bir öğretim üyesi Her 6 ayda bir toplanır?

22 Danışman dışındaki anabilim dalı öğretim üyelerinin görevleri? Derslerin verilmesi ile ilgilenir Doktora programının oluşturulması ve gözden geçirilmesi Seminerler ile ilgilenir Araştırma projeleri ile ilgilenir Anabilim dalındaki ciddi sorunlar ile uğraşır

23 Tez İzleme kurulu değerlendirmesi? Her altı ayda bir kısa yazılı rapor ve sözlü savunma İlk yılın sonunda ‘ciddi’ rapor (“Doktoraya devam edecek mi etmeyecek mi”)? İkinci yıl – poster hazırlanması? Üçüncü veya dördüncü yıl – anabilim dalına sunum yapar Enstitü/Anabilim Dalı tarafından belirlenen DİĞER kurallar

24 Geribildirim Kurumlar yapıcı geribildirim süreçlerini işletmelidirler – görüş alınması gerekenler: Mevcut öğrenciler ve yeni mezun olanlar Danışmanlar, değerlendirenler Araştırma yöneticileri Dış paydaşlar – sponsorlar, işverenler, işbirliği yapan kuruluşlar, dışarıdan davet edilen jüri üyeleri, mezunlar

25 Öğrenme Çıktıları (1) Özgün araştırma ve/veya akran değerlendirmesini tatmin edecek yayınlanabilir nitelikteki bilimsellik yoluyla bilgiyi keşfetmek, yorumlamak ve iletmek. Bir disipline ait konu alanının önünü açan araştırma sonuçları sunmak ve savunmak.

26 Öğrenme Çıktıları (2) Konu alanıyla ilgili sistematik ve yaygın bilgi ile jenerik ve konuya ait/mesleksel becerilerde uzmanlık sergilemek. Çalışmada inisiyatifi ele alan ve kendi düşüncesi üzerinde yoğunlaşan bir rol üstlenmek ve diğerleriyle profesyonel ilişkiler geliştirmek.

27 Öğrenme Çıktıları (3) Bağımsız ve inisiyatif alan bir biçimde fikirler, hipotezler oluşturmak ve bunları değerlendirmek için planlar tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve yürütmek. Güncel konuları, araştırmayı ve disipline ait ileri bilimsel düşünceyi eleştirel ve yaratıcı biçimde değerlendirmek.


"Doktora Danışmanlığı: hangi beceriler gereklidir? E J Wood School of Biochemistry & Microbiology University of Leeds Leeds, LS2 9JT, UK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları