Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletmelerde Beceri Eğititimi (İBE) Koordinasyonu Geliştirilmiş Model ÇALIŞMA HAYATI İŞBİRLİĞİ PLANI İşyeri analizi, İşyeri veri tabanı Çerçeve planı mutabakatı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletmelerde Beceri Eğititimi (İBE) Koordinasyonu Geliştirilmiş Model ÇALIŞMA HAYATI İŞBİRLİĞİ PLANI İşyeri analizi, İşyeri veri tabanı Çerçeve planı mutabakatı."— Sunum transkripti:

1 İşletmelerde Beceri Eğititimi (İBE) Koordinasyonu Geliştirilmiş Model ÇALIŞMA HAYATI İŞBİRLİĞİ PLANI İşyeri analizi, İşyeri veri tabanı Çerçeve planı mutabakatı Usta öğretici eğitimi Bireyselleştirilmiş plan Dönüt ve geliştirmeye açık alanlar Dönüt alınması ve analiz edilmesi ; operasyonel gelişim G rup dönütü, Tecrübelerin paylaşımı Dosyalama İletişim İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN BAŞLANGICI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞYERİNDE İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN KOORDİNASYONU İşletmelerde Beceri Eğitiminin koordinasyonu Öğrenme ödevleri Usta öğretici ile işbirliği İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN PLANLANMASI VE REHBERLİĞİ Uluslararası stajlar için ( büyük çoğunlukla ) uygundur Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuşturn Finland Kullanım Kılavuzu Metotlar

2 İŞYERİ İŞBİRLİĞİ PLANI Usta öğretici eğitimi Ekami nin usta öğretici eğitimi için kendine has bir modeli vardır eğitimli usta öğretici iş alanının bireysel ihtiyaçlarına göre organizasyon çoklu format gerçekleştirme Çoklu disiplinler ( sektör özelliklerine göre) öğretmen staj programını sistematik olarak düzenleme Öğretmen usta öğreticilere eğitim verir Çerçeve programının mutabakatı işletme ile öğrencinin mesleki pratik alanda yeterliğe ulaşması için yapılacak planların mutabakatının sağlanması Bireyselleştirilmiş plan Kişisel öğrenmenin parçası olarak çalışma tabanlı öğrenme İstenilen mesleki yeterliğe ulaşmak için gerekli hedefler Okul, işletme ya da diğer yerlerde istenilen mesleki yeterliğe ulaşmak için üzerinde çalışılacak öğrenme plan taslakları İşyeri analizi Çalışma tabanlı öğrenme kavraml a rı Müfredatın amaç ve hedeflerine uygun işletmeler Doğru usta öğretici seçimi İşyeri veri tabanı Tüm işletmelerin dökümentasyonunun yapılması Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.

3 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN PLANLANMASI VE REHBERLİĞİ Öğretmenin /uluslararası proje koordinatörünün görevleri Uygun yerleri belirlemek Usta öğreticiyi staj için hazırlamak Öğrenciye iş güvenliği ve mesleki yeterlik sunumları yaparak staj için hazırlamak Öğrenciye işletme seçiminde rehberlik etmek Öğrencinin staj sözleşmesini kontrol etmek Usta öğretici görevleri Stajın hedef ve amaçlarını tanıtmak işyerini her yönüyle tanıtmak, kurallar, kısıtlamalar işleyiş vs Çalışanları staj hakkında bilgilendirmek Kendini güncel tutmak Pedagojik Çözümlemeler Öğrencilerin koordinatörü olarak usta öğretici ve öğretmenler Staj süreci için plan taslağı hazırlamak Öğrencini yapacağı ödevleri i detaylandıran ve mesleki kazanımlarla ilgili sunumlar içeren bir plan taslağı yapmak Öğrenci için gerekli imkan alet vs organize etmek Usta öğreticileri izleme görevinde öğretmen Mesleki yeterlik ve ihtiyaçları usta öğretici ile analiz etmek ve gözden geçirmek Öğrenci sorumlulukları Stajın hedef ve amaçlarını tanıtmak Öğretmenin gözetiminde uygun işletme bulmak Staj için hedef ve amaçları bilmek Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.

4 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN BAŞLANGICI Öğretmenin/ Uluslararası Proje Koordinatörünün Görevleri Usta öğreticiye staj hakkında bilgi vermek Hedefleri öğrenci ile tartışmak Mesleki yeterliğin kazanılması için bir plan yapmak Öğrenci ve işletme arasındaki sözleşmenin aktif olmasını sağlamak Usta Öğretici Görevleri Öğrenciye işletme kuralları hakkında bilgi vermek ( kurallar, işleyiş vs) Mesleki yeterlilik sunumunun geliştirilmesinde yer almak Pedagojik çözümlemeler Öğrencilerin Koordinatörleri Olarak Öğretmen ve Usta Öğreticileri Öğrencinin ihtiyaçlarına göre işe başlama programını bölümlere ayırmak Öğrenci ile kuralların mutabakata varılması Ödevleri nasıl yapacakları konusunda mutabakat sağlamak Öğrencini hangi yeterlik ve bilgilere sahip olduğunu açığa çıkarmak ve öğrencinin bu süreçten ne elde edeceğini bilmek Öğrenciye rehberlik etmek Usta Öğreticileri İzleme Görevinde Öğretmen Öğrenci kişisel planını gözden geçirmek ve analiz etmek Asıl hedef ve amaçları gözden geçirmek Dönüt alma sürecinde usta öğreticiyi desteklemek Usta öğretici ile birlikte örneğin ödevler vererek öğrenme durumları sağlamak Öğrencinin Görevleri Hedeflerini belirlemek Mesleki yeterliğin geliştirilmesinde ve planlanmasında rol almak Öğrenme ve iş ödevlerini not almak Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.

5 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN KOORDİNASYONU Öğrenci görevleri Öğrenmesine katkı sağlayacak ödev ve sorumluluklarını bilmek Amaçlara katkı sağlamak Koordinatör öğretmen ile ile sözleşme imzalamak Çalışma tabanlı öğrenmenin uygulanması ve planlanmasında görev almak Staj günlüğü tutmak Sorular sorarak bilgileri birleştirmek Diğer çalışanlarla uyum içinde olmak Usta öğreticinin görevleri Eğitim birimiyle sözleşme sağlamak Öğrenci öğrenme sürecini gözden geçirmek İş sorumluluk ve ödevlerini öğretmek Sürece rehberlik etmek ve dönüt almak Mesleki kazanım ve staj sürecini tasarlamak İyi bir profesyonel örnek olmak Öğretmen / uluslararası proje koordinatörünün görevleri Öğrenci ile sözleşme öğrenciye rehberlik etme Usta öğreticiyi destekleme Hedef ve amaçları anlaşılır hale getirme Değerlendirme kriterlerini açıklamak Staj periyodunu düzenlemek Mesleki edinimleri belirlemek Staj süresince kendilerini geliştirmeyi sağlayan değerlendirme sağlamak Pedagojik Çözümlemeler Öğrenci koordinasyonunda usta öğretici ve öğretmenler öğrencinin ihtiyaçlarına göre yönlendirme yapmak Farklı yöntem ve teknikler uygulamak Öğrencinin kendini değerlendirme yeteneğini desteklemek ve geliştirmek. Görüş alışverişinde bulunarak düzenli dönüt almak Öğrenme sürecinin değerlendiricileri olarak öğretmen ve usta öğreticiler Staj hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesinin değerlendirilmesi Cesaret ve destekleme Öğrencinin aldığı bilgiler doğrultusunda dönüt almak Öğrencinin neleri öğrenmesi gerektiği konusunda dönüt almak Usta öğretici izleme konusunda öğretmen Değerlendirme öğe ve kriterlerini usta öğretici ile gözden geçirme ve analiz etme usta öğreticiyi dönüt alma sürecinde destekleme ara ödev konusunda mutabakat ve usta öğreticiye bu görevleri hatırlatma Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.

6 PEDAGOJİK ÇÖZÜMLEMELER Öğrenci koordinasyonunda öğretmen ve usta öğretici Öğrencinin kendini değerlendirmesini desteklemek Kazanımların değerlendiricileri olarak öğretmen ve usta öğreticiler Öğrencinin kendini değerlendirmesini desteklemek Daha önceden kararlaştırılmış değerlendirme öğe ve kriterlerine dayalı kazanımların değerlendirilmesi performans değerlendirmesini yürütmek Öğrencinin güçlü ve geliştirilmeye açık yönlerini vurgulamak highlight the individual's strengths and development needs Mesleki kazanımları sebepleri ile derecelendirmek Usta öğretici izleme konusunda öğretmen Değerlendirme öğe ve kriterlerini usta öğretici ile gözden geçirme ve analiz etme Açıklayıcı sorular sorarak örnekler isteme Usta öğreticiyi derecelendirme ve değerlendirme sürecinde desteklemek İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öğretmenin / Uluslararası proje koordinatörünün görevleri Staj değerlendirmesi Mesleki kazanımların değerlendirilmesi Performansın gözden geçirilmesini sağlamak İşyerinin öğrenci için uygun olup olmadığını değerlendirme Usta öğreticinin sorumlulukları staj değerlendirmesi Mesleki kazanımların değerlendirilmesi Eğitim kurumu için dönüt almak Öğrenci görevleri Öz değerlendirme yapmak Performansın gözden geçirilmesine katılmak Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.

7 DÖNÜT VE GELİŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR Geliştirmeye açık ihtiyaçlara ilaveten dönütün alınması ve analizi Performans süresince dönütün hem öğrenci hem de usta öğreticiden alınması Koordinatör öğretmen alınan dönütlerle ilgili özet bir rapor hazırlar Dönüt ilgili bölüm tarafından analiz edilir. Çalışma tabanlı öğrenme takımı dönütün toplanmasını ve ihtiyaç analizinin yapılmasını koordine eder. Dosyalama Dönüt dosyaları ilgili bölüm tarafından dosyalanır ve saklanır. İletişim Dönüt raporları işyerlerine eğitim kurumlarına bilgi amaçlı gönderilir Grup dönütü ve tecrübelerin paylaşılması Koordinatör öğretmen tecrübelerin paylaşılması konusunda grup dönütü almak için organize eder. Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.

8 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME METOTLARI* BECERİ NO: 2 Yabancı Dilde İletişim Becerileri Dil Skalası Dil Becerilerini Değerlendirme (Uluslararası staj) Beceri No: 3 Bilim ve Teknoloji alanındaki Matematiksel ve Temel Kazanımlar Modül Değerlendirme Beceri No: 4 Digital Yeterlik Sunu Hazırlama Beceri No: 5 Öğrenmek için öğrenme Ufuk Geliştirme Haritası Günlük (uluslararası staj) Günlük (sanal ortam) günlük (defter tutulması) Öğrenci Günlüğü tutma Beceri No: 7 Girişim ve Girişimcilik Duygusu İBE Günlük analizi En iyi hizmet Konsepti Gizem Kutusu Beceri No: 8 Kültürel Farkındalık ve İfade İyi arkadaşlık ödülü Grup blog *Metotlar 6 temel beceriden geliştirilmiştir. Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.


"İşletmelerde Beceri Eğititimi (İBE) Koordinasyonu Geliştirilmiş Model ÇALIŞMA HAYATI İŞBİRLİĞİ PLANI İşyeri analizi, İşyeri veri tabanı Çerçeve planı mutabakatı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları