Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLARIN ERKEN TANISINDA BETA GLUCAN ve GALAKTOMANNAN TESTİ Dr Zekaver Odabaşı Marmara Ü. Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Klinik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLARIN ERKEN TANISINDA BETA GLUCAN ve GALAKTOMANNAN TESTİ Dr Zekaver Odabaşı Marmara Ü. Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Klinik."— Sunum transkripti:

1 İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLARIN ERKEN TANISINDA BETA GLUCAN ve GALAKTOMANNAN TESTİ Dr Zekaver Odabaşı Marmara Ü. Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

2 GALAKTOMANNAN TESTİ Double sandwich - ELISA yöntemi

3 GALAKTOMANNAN TESTİ l Potansiyel erken tanı yöntemi l Serumda ve diğer vücut sıvılarında yapılabilir l BAL, BOS, İDRAR l Nötropenik hastalarda aspergillozise yönelik takip amaçlı kullanımı hızla artıyor l Potansiyel erken tanı yöntemi l Serumda ve diğer vücut sıvılarında yapılabilir l BAL, BOS, İDRAR l Nötropenik hastalarda aspergillozise yönelik takip amaçlı kullanımı hızla artıyor Boutboul F, Clinical İnfect Dis, 2002, Stynen D, J Clin Microbiol, 1995, Verveij, Lancet ID, 2004, Verweij P, J Clin Microbiol, 1995

4

5 Galaktomannan – Meta Analiz (Pfeiffer et al CID 2006) Proven / Probable IFIDuyarlılık %Özgüllük %PPV %NPV % Cutoff > 0.5 71895398 l Atifungal profilaksi altında etkinliği azalıyor mu? l Farklı hasta gruplarında farklı cut-off değerleri mi kullanmalı l Tedavi başarısı ile korelasyon gösteriyor mu? l Ekinokandin tedavisi ile GM düzeyleri artabiliyor l Hangi sıklıkla yapmalı? l Haftada iki kez ve CT veya başka bir test ile birleştirilmesi mantıklı görünüyor l Atifungal profilaksi altında etkinliği azalıyor mu? l Farklı hasta gruplarında farklı cut-off değerleri mi kullanmalı l Tedavi başarısı ile korelasyon gösteriyor mu? l Ekinokandin tedavisi ile GM düzeyleri artabiliyor l Hangi sıklıkla yapmalı? l Haftada iki kez ve CT veya başka bir test ile birleştirilmesi mantıklı görünüyor J Rex, Editorial Comment. CID 2006

6 GALAKTOMANNAN TESTİ AML, Yüksek olasılıklı pulmoner aspergilloz Antifungal başlanmasıEksterne Verveij, Lancet ID, 2004

7 GALAKTOMANNAN TESTİ Antifungal başlanması AML, kanıtlanmış pulmoner aspergilloz Eksitus Verveij, Lancet ID, 2004 S er u m G M

8 GALAKTOMANNAN TESTİ l Yalancı pozitiflik nedenleri l GM çeşitli besinlerde bulunabilir l tahıllar, prinç, makarna, konserve ve katkı maddeleri l Barsaklardan translokasyon l Penicillium ve Paecilomyces türleri ile çapraz rxn l Bazı antibiyotikler (Pip/tazo, amox/clav) l Bifidobacterium türleri (süt ve süt ürünleri) l Yalancı pozitiflik nedenleri l GM çeşitli besinlerde bulunabilir l tahıllar, prinç, makarna, konserve ve katkı maddeleri l Barsaklardan translokasyon l Penicillium ve Paecilomyces türleri ile çapraz rxn l Bazı antibiyotikler (Pip/tazo, amox/clav) l Bifidobacterium türleri (süt ve süt ürünleri) Verweij P, ICAAC 2003, Chicago - Ansorg R, J Clin Microb, 1997 Sulahian A, ICAAC 2003, Chicago - Viscoli C, CID 2004.

9 Piperacillin Tazobactam Alanlarda GM Yalancı Pozitifliği (Viscoli C, CID 2004) l 1999 – 2003 arasında GM pozitifliği %10 dan %36 ⇈ l Piperacillin / Tazobactam ilişkisi (p<.001) l Piperacillin Penicillium türlerinden üretilir l Penicillium duvarında galactomannan bulunur l Amox/clav ile yalancı pozitiflik (Mattei Daniele 2004 JCM) l 3 farklı batch: GM pozitif ama aspergillus DNA negatif l 1999 – 2003 arasında GM pozitifliği %10 dan %36 ⇈ l Piperacillin / Tazobactam ilişkisi (p<.001) l Piperacillin Penicillium türlerinden üretilir l Penicillium duvarında galactomannan bulunur l Amox/clav ile yalancı pozitiflik (Mattei Daniele 2004 JCM) l 3 farklı batch: GM pozitif ama aspergillus DNA negatif Pip/Tazo alanlarPip/Tazo almayanlar GM Pozitiflik%74 (17/23)%11 (4/36)

10 GM testi vs İnce Kesitli Tomografi Weisser M, CID 2005 l Hematolojik maliniteli hastalarda GM testi HRCT bulguları ile karşılaştırıldığında bir üstünlük gösterilememiş

11 Galaktomannan + HRCT (Maertens CID 2005)

12 Galaktomannan Testi – Klinik Kullanım l 16 vakada GM pozitfiliği üzerine antifungal başlandı l 13 vakanın HRCT ‘sinde IFI ile uyumlu bulgu l Diğer 3 ünde daha sonra nodül + halo işareti gelişmiş l Empirik antifungal kullanımında %78 lik azalma l %35 (empirik) vs %7 (pre-emptive) l Aspergillozis antifungal tedavi başarısı %77 !!! l Daha fazla vaka ile benzer çalışmalar yapılmalı l 16 vakada GM pozitfiliği üzerine antifungal başlandı l 13 vakanın HRCT ‘sinde IFI ile uyumlu bulgu l Diğer 3 ünde daha sonra nodül + halo işareti gelişmiş l Empirik antifungal kullanımında %78 lik azalma l %35 (empirik) vs %7 (pre-emptive) l Aspergillozis antifungal tedavi başarısı %77 !!! l Daha fazla vaka ile benzer çalışmalar yapılmalı Maertens CID 2005

13 Phospholipid bilayer of the fungal cell membrane Fungal cell wall  (1,3)-glucan  (1,6) - glucan  (1,3) -glucan synthase Ergosterol BETA GLUKAN Mannan

14 (1,3)-Beta-D-Glucan Detection (Fungitell®) İFİ de FDA lisansı: May 21st, 2004 Tespit edilemeyenler : –Zygomycetes –Cryptococcus spp Test numunesi : 5µl serum Test süresi: 2 saat

15 Beta Glukan Reaktivitesi Pozitif Küf Mantarları l Bipolaris spicifera l Sporothrix schenckii l Wangiella dermatitidis l Penicillium marneffei l Aspergillus spp. l Paecilomyces spp. l Scopulariopsis spp. l Fusarium spp. l Phialaphora verrucosa l Exophiala jeanselmei l Acremonium spp. l Bipolaris spicifera l Sporothrix schenckii l Wangiella dermatitidis l Penicillium marneffei l Aspergillus spp. l Paecilomyces spp. l Scopulariopsis spp. l Fusarium spp. l Phialaphora verrucosa l Exophiala jeanselmei l Acremonium spp. 180 163 106 100 90 76 74 60 52 46 Odabasi Z, Med Mycol 2006

16 Beta Glukan Reaktivitesi Negatif Küf Mantarları l Aspergillus spp. l Rhizomucor pusillus l Scedosporium spp. l Rhizopus arrhizopus l Cunninghamella spp. l Pseudallescheria boydii l Mucor spp. l Absidia corymbifera l Aspergillus spp. l Rhizomucor pusillus l Scedosporium spp. l Rhizopus arrhizopus l Cunninghamella spp. l Pseudallescheria boydii l Mucor spp. l Absidia corymbifera 100 16 15 8 6 2 Odabasi Z, Med Mycol 2006

17 Maya Mantarlarında Beta Glukan Reaktivitesi l Candida spp l Saccharomyces spp l Rhodotorula rubra l Trichosporon asahii l Hansenula anumala l Cryptococcus neoformans l Candida spp l Saccharomyces spp l Rhodotorula rubra l Trichosporon asahii l Hansenula anumala l Cryptococcus neoformans 100 88 66 62 32 10 Odabasi Z, Med Mycol 2006

18 ● Glucatell® (1.3)-Beta-DG Cut – off belirleme Çalışması Sağlıklı kontrollerKandidemi Mean + SDRangeMean + SDRange 17 + 34 pg/ml0-86 pg/ml2,999 + 5,19036-22,263 ● 30 sağlıklı kontrol ● 30 non-nötropenik kandidemili vaka ● 30 sağlıklı kontrol ● 30 non-nötropenik kandidemili vaka 2 vakada yalancı pozitiflik Sadece 1 vakada yalancı negatiflik > 60 pg/ml Odabasi Z, Clin Infect Dis 2004

19 BETA GLUKAN TESTİ Kandidemik 30 hastada B glukan testi Odabasi Z, Clin Infect Dis 2004 Duyarlılılk %97, Özgüllük %93

20 Glucatell® (1.3)-Beta-DG Nötropenik Hastalardac IFI Tanı Çalışması ● 283 AML hastası ● Tüm kemoterapi süresince haftada 2 serum örneği ● Hasta başına ortalama 7.3 numune alındı ● Total 2070 serum örneği ● Hastalar antifungal profilaksisi altında !!! ● IFI tanısı EORTC/MSG kriterlerine göre yapıldı ● 283 AML hastası ● Tüm kemoterapi süresince haftada 2 serum örneği ● Hasta başına ortalama 7.3 numune alındı ● Total 2070 serum örneği ● Hastalar antifungal profilaksisi altında !!! ● IFI tanısı EORTC/MSG kriterlerine göre yapıldı Odabasi Z, Clin Infect Dis 2004

21 ● 15 Kanıtlanmış fungemi ● 6 C. glabrata ● 3 T. asahii ● 2 C. krusei ● 1 C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis & Fusarium sp ● 1 Kanıtlanmış fungal pnömoni: A. terreus ● 4 Yüksek olasılıklı fungal pnömoni ● 2 A. fumigatus ● 1 A. terreus & C. albicans; 1 Fusarium spp ● 33 Düşük olasılıklı fungal pnömoni ● 15 Kanıtlanmış fungemi ● 6 C. glabrata ● 3 T. asahii ● 2 C. krusei ● 1 C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis & Fusarium sp ● 1 Kanıtlanmış fungal pnömoni: A. terreus ● 4 Yüksek olasılıklı fungal pnömoni ● 2 A. fumigatus ● 1 A. terreus & C. albicans; 1 Fusarium spp ● 33 Düşük olasılıklı fungal pnömoni Odabasi Z, Clin Infect Dis 2004 Glucatell® (1.3)-Beta-DG Nötropenik Hastalardac IFI Tanı Çalışması

22 Max. BG düzeyleri  Test sayısı Klinik tanıdan kaç gün önce  olduğu Mean92739.71 SD9811.98.2 Range61 - 3,4221-8-32 +2 15Kanıtlanmış FUNGEMİ vakası 16Klinik Tanıdan 9.7 gün Önce Test Pozitif 15Kanıtlanmış FUNGEMİ vakası 16Klinik Tanıdan 9.7 gün Önce Test Pozitif Odabasi Z, Clin Infect Dis 2004

23 Glucatell® (1.3)-Beta-DG Beta Glukan  serum örneği sayısı Kanıtlanmış veya Yüksek Olasılıklı IFI % S% Sp% PPV% NPV Odabasi Z, Clin Infect Dis 2004

24 Glucatell® (1.3)-Beta-DG Beta Glukan  serum örneği sayısı Kanıtlanmış veya Yüksek Olasılıklı IFI % S% Sp% PPV% NPV 1  örnek 1009043100 Odabasi Z, Clin Infect Dis 2004

25 Glucatell® (1.3)-Beta-DG Beta Glukan  serum örneği sayısı Kanıtlanmış veya Yüksek Olasılıklı IFI % S% Sp% PPV% NPV 1  örnek 1009043100 > 2  örnek 65965797 Odabasi Z, Clin Infect Dis 2004

26 Glucatell® (1.3)-Beta-DG Beta Glukan  serum örneği sayısı Kanıtlanmış veya Yüksek Olasılıklı IFI % S% Sp% PPV% NPV 1  result 1009043100 > 2  results 65965797 > 3  örnek 60998096 Odabasi Z, Clin Infect Dis 2004

27 Kanıtlanmış Fungemi Vakası ve BG testi BDG, pg/ml Kemoterapi sonrası yatış günü 7inci gün: Beta-glucan pozitif: 148 pg/ml 14üncü gün: kanda C.krusei Tmax 37.9C Tm 38.4C Tm 39.1C AmBisome BDG cut-off 60 pg/ml

28 Kanıtlanmış Fungemi Vakası ve BG testi (1→3)-β-D-glucan pg/ml Kemoterapi sonrası yatış günü 7’inci gün : Beta-glucan pozitif: 1,073 pg/ml Ateş, 8’inci gün 17’inci gün; Exitus Otopside Fusarium Cutt-off 60pg/ml

29 Düşük İhtimalli Fungal Pnömoni Vakası ve BG Testi BDG, pg/ml Kemoterapi sonrası yatış günü 14üncü gün: Beta-glucan pozitif 101 pg/ml 18inci gün: Sağ üst lob pnömonisi Ateş AmBisome GM+

30 Febril Nötropenik FUO vakası ve Beta Glucan Testi BDG, pg/ml Kemoterapi sonrası yatış günü Beta-glucan max 32 pg/ml Ateş AmBisome GM negatif CT ve kültürler negatif Taburcu

31 ● 10 non-kolonize vakada yalancı pozitiflik ● %3.5 ● 2 Candida ile kolonize vakada (oral & üriner) ● Yalancı pozitiflik yok ● 10 non-kolonize vakada yalancı pozitiflik ● %3.5 ● 2 Candida ile kolonize vakada (oral & üriner) ● Yalancı pozitiflik yok Nötropenik Hastalarda IFI Tanı Çalışması Yalancı Pozitif Sonuçlar Nötropenik Hastalarda IFI Tanı Çalışması Yalancı Pozitif Sonuçlar

32 Yalancı Pozitiflik Sebepleri (literatür bilgisi) ● Cerrahi tamponlar, gazlı bez: Nakao et al’ 97 ● Cerrahi YBÜ de erken dönemde %30 yalancı pozitiflik ● Ostrosky Zeichner L, ICAAC 2005, M-168 ● İmmünglobulin ürünleri: Ikemura et al’ 89 ● Selüloz hemodiyaliz membranları: Kato et al’ 01 ● Cerrahi tamponlar, gazlı bez: Nakao et al’ 97 ● Cerrahi YBÜ de erken dönemde %30 yalancı pozitiflik ● Ostrosky Zeichner L, ICAAC 2005, M-168 ● İmmünglobulin ürünleri: Ikemura et al’ 89 ● Selüloz hemodiyaliz membranları: Kato et al’ 01

33 IFI Tanısında BG Testi / Multicenter Değerlendirme Ostrosky-Zeichner L, CID 2005 ● 170 IFI negatif, 163 kanıtlanmış / yüksek olasılıklı IFI ● Her vakadan tek serum örneği çalışıldı ● 170 IFI negatif, 163 kanıtlanmış / yüksek olasılıklı IFI ● Her vakadan tek serum örneği çalışıldı

34 IFI Tanısında BG Testi / Multicenter Değerlendirme Ostrosky-Zeichner L, CID 2005 Duyarlılık %Özgüllük %PPV %NPV % Cutoff > 60 pg/ml 69.987.183.875.1

35 IFI Tanısında BG Testi / Multicenter Değerlendirme Ostrosky-Zeichner L, CID 2005 Duyarlılık %Özgüllük %PPV %NPV % Cutoff > 60 pg/ml 69.987.183.875.1 Cutoff > 80 pg/ml 64.492.48973

36 DİAGNOSTİK KOMBİNASYON ● Beta glukan veya Panfungal PCR ● Seri HRCT inceleme (haftalık) ● Galaktomannan veya Aspergillus PCR ● Beta glukan veya Panfungal PCR ● Seri HRCT inceleme (haftalık) ● Galaktomannan veya Aspergillus PCR

37 61 yaşında bayan hasta, B hücreli ALL l 01 / 07 / 2006 da kemoterapiye başlanıyor l 05 / 07 de nötropenik ateş: Pip/Tazo + Amikacin l 10 / 07 de yeni gelişen ateş: Karbapenem l 12 / 07 de kan kültüründe Enterococcus Faecium l Teikoplanin başlandı l 20 / 07 de yeniden ateş, öksürük ve hemoptizi, CT de buzlu cam ve nodüler infiltrasyonlar l Bronkoskopiyi tolere edemedi, bagam kx: Candida kruzei l Caspofungin eklendi l 01 / 07 / 2006 da kemoterapiye başlanıyor l 05 / 07 de nötropenik ateş: Pip/Tazo + Amikacin l 10 / 07 de yeni gelişen ateş: Karbapenem l 12 / 07 de kan kültüründe Enterococcus Faecium l Teikoplanin başlandı l 20 / 07 de yeniden ateş, öksürük ve hemoptizi, CT de buzlu cam ve nodüler infiltrasyonlar l Bronkoskopiyi tolere edemedi, bagam kx: Candida kruzei l Caspofungin eklendi

38

39 l Yatışından itibaren haftada iki kez tekrarlanan seri Galaktomannan antijen terstleri NEGATİF

40 l 25 / 07 de nötrofil değerleri yükselmeye başladı l ALT, AST ve ALP sinde yükselme başladı l Üst Batın USG de karaciğer parankiminde kabalaşma l Batın CT ve MR da karaciğer ve dalakta milimetrik multiple lezyonlar l 25 / 07 de nötrofil değerleri yükselmeye başladı l ALT, AST ve ALP sinde yükselme başladı l Üst Batın USG de karaciğer parankiminde kabalaşma l Batın CT ve MR da karaciğer ve dalakta milimetrik multiple lezyonlar

41

42 l Hastaya karaciğer biyopsisi yapılıyor l Üreme: Aspergillus fumigatus l Patoloji: invazif fungal infeksiyonla uyumlu l Hastanın tüm serum örnekleri beta glukan için test edilecek !!! l Halen altın standart tanı yöntemi: steril doku biyopsi veya kültüründe fungal ajanın gösterilmesi l Hastaya karaciğer biyopsisi yapılıyor l Üreme: Aspergillus fumigatus l Patoloji: invazif fungal infeksiyonla uyumlu l Hastanın tüm serum örnekleri beta glukan için test edilecek !!! l Halen altın standart tanı yöntemi: steril doku biyopsi veya kültüründe fungal ajanın gösterilmesi

43 TEŞEKKÜRLER


"İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLARIN ERKEN TANISINDA BETA GLUCAN ve GALAKTOMANNAN TESTİ Dr Zekaver Odabaşı Marmara Ü. Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Klinik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları