Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYB GLOBAL KREDİLERİ Merve Gözen İzmir, 31/3/2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYB GLOBAL KREDİLERİ Merve Gözen İzmir, 31/3/2005."— Sunum transkripti:

1 AYB GLOBAL KREDİLERİ Merve Gözen İzmir, 31/3/2005

2 Avrupa Yatırım Bankası-Türkiye ilişkileri AYB Avrupa Birliği’nin finansman kuruluşudur. Bankanın sermayedarları Avrupa Birliği’nin 25 üye ülkesidir. AYB’nin Türkiye’deki ilk kredi aktiviteleri 1960’lı yıllarda başlamıştır. Bugüne kadar Türkiye’ye 3.6 milyar € tutarında fon aktarılmış olup bunun 2.2 milyar €’su 2001 yılı ve sonrasında gerçekleşmiştir. Toplam sabit yatırım tutarı 25 milyon €’nun üzerindeki projeler doğrudan AYB tarafından, bu tutarın altındakiler ise AYB kredilerine Türkiye’de aracılık eden bankalar tarafından kullandırılmaktadır. Aracı bankalar; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Vakıfbank, T.C. Ziraat Bankası, Halkbank** ve Türkiye Kalkınma Bankası’dır. Son üç banka AYB’nin yeni aracı bankalarıdır. Bu üç bankanın proje kredilerindeki altyapısının desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla AYB Global IV Kredisi’nin bir “Teknik Destek” paketiyle birlikte kullandırılması AB komisyonu tarafından karara bağlanmıştır. “Teknik Destek” AYB tarafından Bankakademie International danışmanlık şirketine ihale edilmiştir.

3 Teknik Destek Paketi Yeni aracı bankalar 27 ay süreli bir “Teknik Destek Danışmanlık Paketi” kapsamında Global Kredi kullandırımlarına başlamışlardır. Teknik Destek Paketinin Amacı;  Aracı banka sayısının artırılması,  Küçük ve orta ölçekli firmaların uzun vadeli yatırım kredisi ihtiyaçları için Türk Bankacılık Sektörü’nün proje değerlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi,  AYB fonlarına uygun yatırım projelerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kredi kulllandırım aşamalarında aracı bankalara danışmanlıkve eğitim verilmesi, AYB ile aracı bankaların iş akışlarının oturtulmasında aracı bankalara destek olunması,  Kredilendirilecek projelerin AYB kriterlerine uygunluğunun sağlanmasıdır. Bankakademie International Almanya’nın önde gelen 5 büyük özel sektör bankasının kurucu hissedarı olduğu ve finans alanında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir Alman kuruluşudur. Bankakademie grubu bu alanda 40 yılı aşkın bir deneyime sahip bulunmakta olup, dünyanın muhtelif bölgelerinde danışmanlık ve eğitim projeleri yürütmektedir.

4 AYB Kredilerinin Gelişimi 1995- 2004 arası Türkiye’de toplam AYB finansmanı: 3.3 milyar € Aracı bankalar kanalıyla: 947 m € Global krediler toplamı: 675 m €

5 Türk Özel Sektörüne Aracı Bankalar Kanalıyla Kullandırılan AYB Kredilerinin Tarihsel Gelişimi AYB Global Kredi 1997 – 50 m € AYB Kojenerasyon Kredisi 1999 – 40 m € AYB Risk Sermayesi Kredisi 1999 – 12 m € AYB SME Global Kredisi 2000 - 50 m € AYB Deprem Kredisi 2000 – 150 m € AYB Endüstriyel Kirliliği Önleme Kredisi 2001 – 70 m € AYB Global II Kredisi 2001 – 125 m € AYB Global III Kredisi 2003 – 200 m € AYB Global IV Kredisi 2004 – 250 m € 1997 – 2004 Toplamı : 947 m €

6 Global Kredi Kriterleri KOBİ Tanımı: Çalışan sayısı < 500 Net sabit kıymetler < 75 m € Yukarıdaki iki maddedeki tanıma uymayan bir firma hissesi < 1/3 (Eğitim ve sağlık sektörleri ile Türkiye kişi başına milli gelir ortalamasının altında gelire sahip illerdeki yatırımlarda KOBİ tanımı aranmaz) Kredinin Özellikleri: 500.000 € > Sabit yatırım tutarı < 25 m € AYB finansmanı tutarı max. %50 Para cinsi: $ veya € 6-7 yıl vade Faiz: EURIBOR + % 3.4 max. 2 yıl anapara ödemesiz dönem Anapara ödemesiz dönem sonrası 6 ayda bir (anapara+faiz) eşit taksitli geri ödeme

7 Diğer Kriterler Krediye başvuran şirket özel sektör şirketi olmalıdır, Proje sabit yatırım projesi olmalıdır, Proje konusu yatırım krediden muaf sektörlerde olmamalıdır, ** Şirket faaliyetleri çevre kanun ve yönetmelikleri ile uyumlu olmalıdır, Yatırım projesi aşağıda belirtilen kriterlere göre “uygun” bir proje olmalıdır;  Ekonomik kriter (Pazar, büyüme,rekabet gücü, verimlilik, vs...)  Teknik kriter (Yatırım ve üretim maliyetleri, teknoloji, çevresel etki, vs...)  Finansal kriter (Fon yaratma gücü)

8 AYB Global IV Kredisine Aracılık Eden Bankalar Mevcut Aracı Bankalar 200 m € Yeni Aracı Bankalar 50 m € TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

9 Kredi Başvuru Süreci Aracı bankaya kredi talebinin ve proje belgelerinin iletilmesi, Aracı bankanın projeyi değerlendirmesi ve raporunu hazırlaması, Önerilen teminatın da değerlendirilmesiyle aracı bankanın ilgili kredi karar organının krediyi onaylaması, Projenin onay için aracı banka tarafından AYB’ye gönderilmesi, Projeye AYB onayının alınması, Kredi sözleşmesinin imzalanması ve aracı banka tarafından AYB’den para çekilerek müşteriye kullandırılması, Ortalama süreç: 2 - 4 ay

10 AYB Global Kredi Finansmanı Sağlanmayan Sektörler / Sanayi ve Hizmetler Silah, cephane ve askeri malzeme üretimi ve dağıtımı, Alkollü içecekler üretimi ve dağıtımı, Emlak, Atıkların yakılması ve zehirli atıkların işlenmesi, Kumar ve bahis faaliyetleri, Sentetik elyaf üretimi, Gemi inşa ve onarımı, Hava ve uzay taşıtları imalatı, Kara taşıtları, Çelik sanayii.**

11 AYB Global Kredi Finansmanı Sağlanmayan Sektörler / Tarıma Dayalı Sanayi Balıkçılık ve balık ürünlerinin işlenmesi, Kesimhane yatırımları ( Nihai pazara yönelik müteakip işleme tabi tutulanlar hariç ), İnek sütünün işlenmesi, sütlü mamüller üretimi, Fermente edilmiş hammaddeden etil alkol üretimi, Tütün işleme faaliyetleri, Keten ve kenevir işleme faaliyetleri, Hayvan yemi üretimi ( Ev hayvanı için olanlar hariç ), Tavuk yumurtasının sınıflandırılması ve paketlenmesi faaliyetleri, Sofra şarabı üretimi ve bu amaçla üzüm toplanması, işlenmesi, Domates, şeftali,armut ve turunçgillerin işlenmesi, Hububatın öğütülmesi, irmik ve malt üretimi, Nişasta, şeker, glükoz ve doğal tatlandırıcı üretimi ve işlenmesi, Yağ tohumu ve protein içerikli tahılların işlenmesi, zetinyağı imalatı, Finansman sağlanmayan ürünlerin bekletilme amacıyla depolanması ve paketlenmesi faaliyetleri.

12 Teşekkür Ederiz... Merve Gözen Banka Danışmanı Bankakademie International Halkbank A.S. Genel Müdürlük Proje Değerlendirme Departmanı ANKARA Tel : 00 90 312 2892799 e-mail : merve.goezen@bai.bankakademie.de


"AYB GLOBAL KREDİLERİ Merve Gözen İzmir, 31/3/2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları