Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara, 26.11.20041 AVRUPA YATIRIM BANKASINI TANIYALIM AVRUPA YATIRIM BANKASI-AB KOMİSYONU FEMIP TEKNİK YARDIM PROJESİ BANKAKADEMIE INTERNATIONAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara, 26.11.20041 AVRUPA YATIRIM BANKASINI TANIYALIM AVRUPA YATIRIM BANKASI-AB KOMİSYONU FEMIP TEKNİK YARDIM PROJESİ BANKAKADEMIE INTERNATIONAL."— Sunum transkripti:

1 Ankara, 26.11.20041 AVRUPA YATIRIM BANKASINI TANIYALIM AVRUPA YATIRIM BANKASI-AB KOMİSYONU FEMIP TEKNİK YARDIM PROJESİ BANKAKADEMIE INTERNATIONAL

2 Ankara, 26.11.20042 Teknik Yardım •AYB ‘yeni partner’ bankaları bu kurumların uzun vadede sağlıklı borç verebilme kapasitelerini geliştirmek amacıyla uzun vadeli bir ‘teknik yardım’ programıyla desteklemektedir.Bankakademie tarafından gerçekleştirilen bu teknik yardım programı AYB’nin AYB-AB Komisyonu FEMIP Teknik Yardım Fonundan sağladığı ilk hibe finansmanıdır. •Bankakademie Almanya’da bankacılık ve finans alanlarında danışmanlık ve eğitim konularında 40 yıllık bir tecrübeye sahip bir banka eğitim ve danışmanlık enstitüsüdür.Bankakademie Almanya’nın önde gelen ticari bankaları tarafından yönetilmekte ve gözetilmektedir.

3 Ankara, 26.11.20043 TEKNİK YARDIM PROJESİ HEDEFLER Bankaların ihtiyaçlarının tespiti İkinci aşamalarda çalışma planlarının oluşturulması Performans kriterlerinin tespiti AYB’na Düzenli Raporlama Çalışma Planı Performnans Ölçüm Kriterleri İhtiyaç Tespiti

4 Ankara, 26.11.20044 Kuruluş Amacı/Roma Anlaşması 130. Madde •Az gelişmiş bölgelerin kalkınması •AB Entegrasyonuna destek •Yeni faaliyetlerin geliştirilmesi, modernizasyona katkı •Yüksek finansman isteyen projelerde üye devletlere destek

5 Ankara, 26.11.20045 AYB Özellikleri ve Faaliyet Prensipleri •Özerk/mali otonomi •AB politikalarına uzun vade Finansman •Ekonomik yakınlaşmaya ve uyuma destek •Değişen AB politikalarına uyum •Bankacılık kesimiyle yakın ilişki

6 Ankara, 26.11.20046 AYB GRUBU •AYB+AYF(Avrupa Yatırım Fonu) •AYB: %60.5 •AB Komisyonu : %30 •Bankalar, mali kurumlar : %9.5

7 Ankara, 26.11.20047 AYB GRUBU •AYB+AYF(Avrupa Yatırım Fonu) •AYB: %60.5 •AB Komisyonu : %30 •Bankalar, mali kurumlar : %9.5

8 Ankara, 26.11.20048 Türkiye’ye Bugüne Dek Verilen ve Verilmesi Düşünülen Kredi Miktarı DönemTutar (Milyon Euro) 1995-20043.318 2005-2008En az 2.200.

9 Ankara, 26.11.20049 Türkiye’ye Verilen Kredilerin Sektörel Dağılımı

10 Ankara, 26.11.200410 KREDİ TÜRLERİ •Global krediler •Bireysel Krediler •Yapılandırılmış finansman

11 Ankara, 26.11.200411 Global Krediler •Özellikle KOBİ’ler hedef •$ ve Euro •5 yıl vade/bankalar 12 yıl •Sabit veya değişken faiz •Min €500.000 maks 25.milyon euro •%50 özkaynak •%62 ile en yüksek pay

12 Ankara, 26.11.200412 KOBİ TANIMLARI AYB 500 çalışan altı Net sabit kıymetler 75 milyon euro 1/3 bağımsızlık oranı AB 2003/361 Tavsiye Kararı •Orta 250 kişi altı, küçük 50,mikro 10 •Ciro orta 50 milyon,küçük 10 milyon mikro 2 milyon •Bilanço orta 43 milyon, orta 10 milyon, mikro 2 milyon

13 Ankara, 26.11.200413 Bölgesellik Kriteri •Ortalama kişi başı yurt içi hasılanın altında kalan illerde global krediler için KOBİ şart aranmamaktadır. •Söz konusu iller hesaplanmış ve AYB tarafından ilan edilmiş ve aracı bankalara verilmiştir.

14 Ankara, 26.11.200414 BİREYSEL KREDİLER •25 milyon euro üstü •Direkt alınır •Sanayi 12 yıl, altyapı 20 yıl vade •Değişik ve değişken para birimleri •Sabit değişken revize edilebilir faiz •İnşaat safhasında ödemesiz dönem

15 Ankara, 26.11.200415 ENDÜSTRİYEL KİRLİLİĞİ ÖNLEME KREDİSİ •%50 faiz indirimi maks 3 puan •OSB, OSB kuruluşları,tüm ölçekteki özel firmalar, yarı kamu firmalar •Esnek yatırım yorumu

16 Ankara, 26.11.200416 AYB Finansman Sağlanmayan Sektörler/ Sanayi ve Hizmetler •Silah ve Cephane Üretimi •Tütün ve Alkollü İçecekler Üretimi ve Dağıtımı •Emlak •Yönetim bina ve Ofisleri/STK’lar •Atıkların Yakılması, Toksik Atıkların İşlenmesi •Kumar ve Bahis Oyunları •Kamu Yönetimi •Sentetik lifler •Gemi yapımı ve onarımı •Kara taşıtları

17 Ankara, 26.11.200417 AYB Finansman Sağlanmayan Sektörler/Tarıma Dayalı Sanayi •Balık ürünleri •Hayvan kesimi •Etil alkol üretimi •Şarapçılık ve şarapçılık malzemeleri •Domates, şeftali,armut ve limon işlenmesi •Zeytin,ayçiçeği, süt ürünleri •Finansman sağlanmayan ürünlerin bekletilme amacıyla depolanması •Nişasta ürünleri,yumurta, insan tüketimi dışında kullanılacak balıktan elde edilen ürünlerinin işlenmesi

18 Ankara, 26.11.200418 BAŞVURAN FİRMANIN ARACI BANKAYA SAĞLAMASI GEREKEN BİLGİLER

19 Ankara, 26.11.200419 BİLGİ ANA BAŞLIKLARI •Proje •Yatırım Maliyet Bilgileri •Pazara ve Firmanın Satış Performansına İlişkin Bilgiler •Mali Bilgiler •Çevresel Etki Bilgileri

20 Ankara, 26.11.200420 PROJE •Kuruluşun Geçmişi •Projenin Yapılış sebebi ve amacı,getirileri •Projenin Kapasitesi •Projenin Yeri, Pazarla bağlantıları •Kullanılan Teknoloji •Projenin Termini •Malzeme Listesi •Hammadde/Enerji

21 Ankara, 26.11.200421 PAZAR VE SATIŞ PERFORMANSI •Ürünler •Pazarda Arz •Talep •Hammadde •İhracat •İthalat

22 Ankara, 26.11.200422 MALİ BİLGİLER •Bilanço •Gelir Tablosu •Dipnotlar •Mizan •Müşterilerin dökümü •Borçların Dökümü/faiz- kur ilişkisi •Alacakların dökümü/cinsi

23 Ankara, 26.11.200423 ÇEVRESEL ETKİ •Bölge Hassasiyeti •İnşaat/ Görüntü,Trafik,Gürültü, Toz •Operasyon Aşaması Sıvılar, Gaz Emisyonları, Hammadde/Enerji Hammadde Depolama, Görüntü, Gürültü,Taşımacılık-park, Çalışanların Emniyeti,Kamu sağlığı ve emniyeti,Riskler

24 Ankara, 26.11.200424 Çevresel Değerlendirmede Ana Faktörler •Çevresel Etki Raporunun Alınması •Permilerin alınması •Bölge üzerinde olumsuz etkiler •İnşaat aşamasının olumsuz etkileri •İşletimin olumsuz etkileri •Olumsuz etkileri hafifletici ya da giderici tedbirler

25 Ankara, 26.11.200425 Olumsuz Çevresel Etkiler için Kriterler •Hava •Arazi •Doğa •Doğal Kaynaklar •Diğer yapılar •Sağlık •Güvenlik •Toplum •Kültürel miras

26 Ankara, 26.11.200426 AYB-Türkiye İlişkilerinde Yeni Perspektifler •Kredi hacminde artış •Ortak programlarda çeşitlilik •AB Müktesebatına Uyumda Kamu ve Özel Sektör kurumlarına destek


"Ankara, 26.11.20041 AVRUPA YATIRIM BANKASINI TANIYALIM AVRUPA YATIRIM BANKASI-AB KOMİSYONU FEMIP TEKNİK YARDIM PROJESİ BANKAKADEMIE INTERNATIONAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları