Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MART 2005 / İSTANBUL1 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MART 2005 / İSTANBUL1 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ."— Sunum transkripti:

1 MART 2005 / İSTANBUL1 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KREDİ İMKANLARI VEHİZMETLER EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

2 MART 2005 / İSTANBUL2 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER  1975 yılında Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) adı ile kurulmuş, başta işçi şirketlerinin finansmanı, yönetim ve özkaynak sorunlarının giderilmesi olmak üzere kalkınma bankacılığının temel misyonlarını üstlenmiştir.  Çok ortaklı ve halka açık şirketlerin finansman, yönetim ve teknik olarak desteklenmesi işlevlerinde baş aktör olmuştur.  1978 ekonomik krizi sonucunda kur garantili döviz kredisi modelinin çökmesi ile rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Rehabilitasyon faaliyetlerinin bir sonucu olarak aktif iştirak politikası izlenmiştir. Denizli Cam, Köytaş, Uşak Seramik, Gentaş, Van Et gibi başarılı örnekler oluşmuştur. TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

3 MART 2005 / İSTANBUL3 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.' nin Ulusal Uzun Vadeli derecesini BBB(tur) seviyesinden A- (tur) düzeyine yükseltmiştir.

4 MART 2005 / İSTANBUL4 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASITEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER Bütçe Kaynaklı Krediler Bütçe Kaynaklı KOBİ Kredileri a) Ar-Ge, b) Çevre koruma, c) Öncelikli teknoloji alanlar, d) Teknoloji geliştirme bölgeleri, e) Gelişmiş yörelerden KÖY’lere, Bölgesel gelişme kapsamındaki illere, özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar Harcamaların %50 si ve en çok 400 Milyar TL Bölgesel gelişmeye yönelik (*)Sabit yatırımın %30’u ve en çok 4,5 Trilyon TL Yukarıda bahsedilen ve ADF 1,2,3’den kredi kullanan yatırımlar haricinde; KÖY’lerde imalat, tarımsal sanayi ve madencilik konularında Yapılacak yatırımlar için sektörel ve bölgesel kısıtlamalara göre yatırım ve/veya işletme kredisi. Faizsiz sabit yatırımın %50’si, en çok 500 milyar TL. Mevcut ve en az 50 kişilik istihdamı olan, işletme sermayesi yetersizliği olan yatırımlar için sektörel ve bölgesel kısıtlamalara bakmaksızın işletme kredisi. Üst limit 200 milyar TL. (*) Batman, Bingöl, Bitlis,Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine 3Trilyon üzeri sabit yatırım ve en az 75 kişi istihdam kaydıyla TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

5 MART 2005 / İSTANBUL5 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER Bütçe Kaynaklı Krediler Bütçe Kaynaklı KOBİ Kredileri •Vadesi: Bölgesel gelişmeye dönük yatırımlarda vade 3 yıl ödemesiz toplam 6 yıl, diğer yatırım kredilerinde 1yıl ödemesiz toplam 5 yıldır. •İşletme kredilerinde ödemesiz dönem olmaksızın 2 yıldır. •Faiz Oranı: Yatırım kredilerinde: % 20, işletme kredilerinde %30. TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

6 MART 2005 / İSTANBUL6 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER Bütçe Kaynaklı Krediler Bütçe Kaynaklı KOBİ Kredileri İşletmelerin makine-teçhizat ile azami üç aylık hammadde ve işletme malzemesi teminine yönelik 950 bin YTL’sını aşmayan yatırımları, A) İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç) b)Tarımsal sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil) c) Turizm (konaklama tesisleri) d) Eğitim e) Sağlık f) Madencilik g) Yazılım geliştirme KAPSAM 50-250 işçi çalıştıran orta 10-49 işçi çalıştıran küçük 1-9 işçi çalıştıran mikro ölçekli, KONU ÖLÇEK TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ TANIM İşçi sayısı 250’den az, defter kayıtlarına göre net aktif toplamı 950 bin YTL’sını aşmayan, bağımsız nitelikte ve sermayesinin azami %25’i büyük firmalara ait şirketler.

7 MART 2005 / İSTANBUL7 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER Bütçe Kaynaklı Krediler Bütçe Kaynaklı KOBİ Kredileri KÖYNormalGelişmiş İmalat + tarımsal s. mikro%60%50%40 küçük%50%40%30 orta%40%30%20 çevre, teknopark, osb, kss mikro + 10 puan küçük orta Eğitim %50%40%30 Sağlık ve Madencilik %60 Turizm ve Yazılım %40%30%20 Yatırım Faiz%10%15 Vade 1/4 İşletme Faiz%15%25 Vade2 Kredi Limitleri yatırım 475 milyar TL işletme 75 milyar TL yat. + işl. 190 milyar TL (sb.yt.*0,2) TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

8 MART 2005 / İSTANBUL8 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER DÖVİZ KREDİLERİ  İşletme kredileri 1 yıl ödemesiz dönem dahil toplam 3 yıl, yatırım kredileri 2 yıl ödemesiz dönem dahil toplam 5 yıl vadeli olarak kullandırılır.  01.04.2005 - 30.06.2005 tarihleri arasındaki dönem için faiz oranları; • TL %19,00 • ABD Doları % 8,00 • EURO % 6,75 • JPY % 4,60  Krediye teminat olarak teminat mektubu alınması durumunda bu oranlardan TL kredilerde 1 puan, USD ve EURO döviz kredilerinde 0.5 puan, JPY kredilerde ise 0,25 puan indirim yapılmaktadır.  Kredi talebi sırasında, talep tutarı üzerinden %01 oranında ve 1.640 YTL.’den az ve 4.100 YTL.’den fazla olmamak üzere Proje Değerlendirme Hizmet Bedeli karşılığı tahsil edilir. Bu limitler kalkınmada öncelikli yöreler için %50 oranında uygulanır. EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

9 MART 2005 / İSTANBUL9 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZKREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER KfW UBS İKB AKA  Amacı: Yatırım Teşvik Belgesine Sahip yatırımcıların belge kapsamında Almanya’dan ithal edecekleri Alman orijinli makine teçhizatın finansmanının sağlanmasıdır.  Kimler Yararlanabilir: Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi veya döviz kredisi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar.  Kredi Alt Limiti: 500.000 Euro.  Kredilendirme Oranı: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Almanya’dan getirilecek makine ve teçhizat tutarının % 85’i Hermes Sigortalı Kredi’den.  Vadesi: Makine ve Teçhizatın ortalama sevk tarihine göre 6 ay-1 yıl arasında değişen ödemesiz dönem dahil, toplam 5 yıl.  Faiz oranı: yaklaşık %6 olup, bir defaya mahsus kredi tutarının %1,5 Hazine Garanti Ücreti EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

10 MART 2005 / İSTANBUL10 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZKREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER KfW UBS İKB AKA  Amacı: Yatırım Teşvik Belgesine Sahip yatırımcıların belge kapsamında İsviçre’den ithal edecekleri makine teçhizat ile bunlara ilişkin montaj harcamalarıdır.  Kimler Yararlanabilir: Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi veya döviz kredisi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar.  Kredilendirme Oranı: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında İsviçre’den getirilecek makine ve teçhizat tutarının % 85’i Hermes Sigortalı Kredi’den.  Vadesi: Makine ve teçhizatın ortalama sevk tarihi ve kredi miktarına göre 6 ay 1 sene ödemesiz dönem dahil olmak üzere;  100.000 – 150.000 CHF veya USD 2 yıl (4 taksit)  150.000 – 250.000 CHF veya USD 3 yıl (6 taksit)  250.000 – 500.000 CHF veya USD 4 yıl (8 taksit)  500.000 ve üzeri 5 yıl (10 taksit)  Faiz oranı: yaklaşık %4,6’dır. EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

11 MART 2005 / İSTANBUL11 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZKREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER KfW UBS İKB AKA  Amacı: Yatırım Teşvik Belgesine sahip yatırımcıların belge kapsamında yurtdışından ve yurtiçinden temin edecekleri makine teçhizatın ve bunların montajının finansmanının sağlanması.  Kimler Yararlanabilir: Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi veya döviz kredisi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcıların yatırımlarının tamamı finanse edilebilir.  Kredi Limitleri: Minimum 35.000 İslam Dinarı (İD), maksimum 3.500.000 (İD). 1 İD = 1 SDR = 1,48 USD.  Vadesi: Proje koşullarına bağlı olarak ödemesiz dönem 3 yıl’a kadar, toplam vade 10 yıla kadar çıkabilir.  Faiz Oranı ve Firma Maliyeti: Banka komisyonu dahil %8. Düzenli ödeme halinde %7,1’ya inmektedir. EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

12 MART 2005 / İSTANBUL12 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZKREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER KfW UBS İKB AKA  Amacı: Yatırım Teşvik Belgesine Sahip yatırımcıların belge kapsamında Almanya ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ithal edecekleri makine teçhizatın finansmanının sağlanmasıdır.  Kimler Yararlanabilir: Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi veya döviz kredisi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar.  Kredi Alt Limiti: 500.000 Euro  Kredilendirme Oranı: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Almanya veya AB üyesi ülkelerden getirilecek makine ve teçhizat tutarının kısmen veya tamamının, AKA’nın kabul ettiği bir ihracat sigorta kurumunun garantisinin sağlanması ile finansmanıdır.  Vadesi: Makine teçhizatın ortalama sevk tarihine göre ortalama 6 ay ödemesiz dönem dahil, toplam 5 yıl.  Faiz oranı: Yaklaşık %6 EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

13 MART 2005 / İSTANBUL13 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER DÖVİZ KREDİLERİ EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ  Amacı: İhracatçı ve imalatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Eximbank’ın belirlediği Sevk Öncesi İhracat kredileri, Uygulama esasları ve Bankamızca belirlenen kullandırım koşulları çerçevesinde kullandırılan kredilerdir.  Kimler yararlanabilir: Eximbank tarafından Bankamızca tahsis edilen limit dahilinde, A.Ş statüsündeki İhracatçı (Dış Tic Sermaye Şirketleri hariç) veya imalatçı vasfına haiz ihracatçı firmalar ile ihracat bağlantılı mal üreten nihai mal üreticisi niteliğindeki imalatçı firmalara Eximbank’ın belirlediği Türk menşeli malların, serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığı kullandırılır.  Kredi Limiti: Bir firmanın kullanmakta olduğu Sevk Öncesi ihracat Kredisi’nin ana para bakiyeleri (tüm bankaların kullandığı) TL’de toplam 6 trilyon TL’sını, dövizde toplam 10 Milyon U.S.D’ nı aşamaz. Firmanın bir defada kullanabileceği kredi tutarı azami 5 milyon USD’ dır.  Vadesi: Vade azami 1 yıldır.  Faiz Oranı: Kredilere uygulanacak faiz oranları Eximbank tarafından belirlenir ve Bankamıza duyurulur. Bankamız’ca Eximbank tarafından belirlenen oranlara TL’de 2 puan, döviz’de 0.75 puan ilave edilerek uygulanır.

14 MART 2005 / İSTANBUL14 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER AKKB AYB  Amacı: Yatırım Teşvik Belgesine Sahip yatırımcıların belge kapsamında yurt içi ve yurt dışı makine teçhizat yatırımlarının finansmanının sağlanmasıdır.  Kimler Yararlanabilir: toplam aktif büyüklüğü 75 Milyon EURO’dan az, çalışan sayısı 500 kişiden az, KOBİ kapsamında olmayan ortakların sermaye payı toplamı 1/3’den az olan sanayi ve turizm sektöründe faaliyette bulunan şirketler yararlanabilecektir Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi veya döviz kredisi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar.  Kredilendirme Oranı: toplam sabit yatırım tutarının maksimum % 50’si finanse edilecektir. Toplam yatırım tutarı maksimum 20 milyon €, minimum yatırım tutarı ise 500 bin € ‘dur.  Vadesi: Kredinin vadesi maksimum 2 yıl ödemesiz dönem dahil 7 yıldır.  Faiz oranı: kredi faiz oranı, %5 civarındadır. EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

15 MART 2005 / İSTANBUL15 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER AKKB AYB  Amacı: Yatırım Teşvik Belgesine Sahip yatırımcıların belge kapsamında yurt içi ve yurt dışı makine teçhizat yatırımlarının finansmanının sağlanmasıdır.  Kimler Yararlanabilir: toplam aktif büyüklüğü 75 Milyon EURO’dan az, çalışan sayısı 500 kişiden az, KOBİ kapsamında olmayan ortakların sermaye payı toplamı 1/3’den az olan sanayi ve turizm sektöründe faaliyette bulunan şirketler yararlanabilecektir Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi veya döviz kredisi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar. Ayrıca, söz konusu kredinin uygulanmasında, eğitim, sağlık sektöründe ve kişi başına düşen milli geliri ülke ortalamasının altında olan bölgelerde yatırım yapan şirketler yukarıdaki tanımdan muaf olacaktır. EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

16 MART 2005 / İSTANBUL16 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER AKKB AYB  Kredilendirme Oranı: toplam sabit yatırım tutarının maksimum % 50’si finanse edilecektir. Kredi kapsamında değerlendirilecek şirketlerin minimum toplam yatırım tutarı, 500.000.-EURO, maksimum toplam yatırım tutarı 25.000.000.-EURO olacaktır.  Vadesi: Kredinin vadesi maksimum 2 yıl ödemesiz dönem dahil 7 yıldır.  Faiz oranı: Kredinin faizi, AYB borçlanma maliyeti (Euribor vb. ) üzerine eklenecek 0,40 komisyon olacaktır. Söz konusu faiz oranları üzerine, % 2 oranında Bankamız komisyonu ilave edilecektir. Toplam maliyet yaklaşık %4,5’dur. EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ

17 MART 2005 / İSTANBUL17 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ YENİ KAYNAKLAR KAYNAKLARDİĞERHİZMETLER EXİMBANK KREDİLERİ KREDİLERİ CEMAL DİRİCAN KREDİ-1 MÜDÜR YARDIMCISI TEL: 312 425 15 69 – 418 48 59 FAX: 312 418 32 05 c-dirican@tkb.com.tr M. SERDAR KABUKÇUOĞLU PROJE-1 MÜDÜR YARDIMCISI TEL: 312 230 23 88 FAX: 312 229 68 11 serdar-k@tkb.com.tr


"MART 2005 / İSTANBUL1 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KALKINMA BANKASI TEŞVİK KREDİLERİ KREDİLERİ TKB KAYNAKLI TKB KAYNAKLI KREDİLER KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları