Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Hastanelerinden Afiliasyona Bakış SB Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Sultan KAVUNCUOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Hastanelerinden Afiliasyona Bakış SB Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Sultan KAVUNCUOĞLU."— Sunum transkripti:

1 Eğitim Hastanelerinden Afiliasyona Bakış SB Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Sultan KAVUNCUOĞLU

2 Sağlık hizmetlerinde uluslararası standartlara göre kalitenin sağlanması bir çok faktöre bağlıdır.Bunların başlıcaları: Hizmetin verildiği yerin alt yapısının uygunluğu. Yeterli tıbbi donanım(cihaz,alet,yeterli sarf malzemeler). Yeterli sayıda yetişmiş tıbbi eleman varlığı –Eğitimli, deneyimli hekim kadroları –Özellikli ünitelerde yetiştirilmiş teorik-pratik donanımlı hemşireler –Yetişmiş yardımcı sağlık personeli Sürekli hizmet içi eğitim Kaliteli hizmetin gerekliliğine inanmak

3 Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumlar Üniversite Hastaneleri Kamuya Ait Eğitim Hastaneleri Bu hastanelerde eğitim verilirken değişik ölçeklerde hizmet verilmektedir. Örnek: Kamuda hizmet yoğunluğu ilk sırada yer alırken, üniversite hastanelerinde eğitim önceliklidir.

4 Eğitim sistemi içinde eğiticiler ve eğitilenler yer almaktadır. Üniversitede eğitim kadrosu kıdem sırasına göre: - Baş asistan ve / veya yard. doçent -Doçent -Profesör Eğitim hastanelerindeki organizasyon ise : -Baş asistan ve/veya uzman -Şef yardımcısı -Şef

5 Hastanemiz Çocuk kliniği1988 yılında İhtisas verme yetkisi almış olup, 1989 yılında,1 şef, 1 şef yardımcısı,1 başasistan ve 4 asistan ile eğitime başlamıştır.

6 Hastanemizde hizmetin kalitesini arttırma ve üst ihtisas dallarını kurma girişimi Kasım 1989 başlamıştır. İlk olarak 6 uzman doktor İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalında Neonatoloji, Alerji-Enfeksiyon, Hematoloji, Onkoloji ünitelerinde 6-9 ay süreyle ile rotasyona gönderilmiştir.

7 Yazının fotokopisi

8 1990`nın ikinci yarısında rotasyonunu tamamlayan uzmanlar tarafından Enfeksiyon-Alerji, Hematoloji, Onkoloji ve Neonatoloji üniteleri kuruldu.

9 Bu yapılanmanın amaçları: Yandal hasta gruplarına ünitede hizmet vermek Sevk edilen hastaların üniversite üzerindeki yükünü kaldırmak Eğitilenlerin spesifik konularda eğitimine katkıda bulunmak Sevklerden kaynaklanan kurum harcamalarını en aza indirmek

10 1991 yılında 4 uzman 1993-95 yılları arası 3 uzman 1997-98 yılları arası 3 uzman 1999-2001 yılları arası 4 uzman Enfeksiyon, Onkoloji, Hematoloji, Nefroloji, Nöroloji, Gastroentoroloji, Endokrin- Metabolizma, Kardiyoloji ve Neonatoloji dallarında üst ihtisasa İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsüne gönderildi.

11 2003 yılına gelindiğinde hastanemizde 15 yan dal uzmanı görev yapmaktaydı. Her departmanda 2. ve 3. yan dal uzmanlarının yetişmesi amacıyla değişik üniversitelere 12 uzman daha gönderildi. Hala eğitimlerine devam eden uzmanlarımızın 2007 yılı içinde ünitemize dönmelerini umut ediyoruz.

12 Hastanemize ait bazı veriler: Pediatri toplam yatak sayısı = 471 Çocuk Cerrahi yatak sayısı = 25 Pediatri Ünitelerinin doluluk oranları: - 2004 yılı %91 - 2005 yılı %93 2005 yılı toplam yatan ve poliklinik hasta sayısı = 492.884

13 Sosyal Sigortalar Kurumu ile Sağlık Bakanlığının birleşmesi sonucu hastanemiz yan dal hasta hizmetlerinde aşırı bir taleple karşılaşmıştır.Bu durum üniversite desteği ile oluşan yan dal hizmetlerinde gereksinimin ne kadar fazla olduğunun göstergesidir.

14 NEONATOLOJİ Yatak kapasitesi: -Prematüre : 2004 yılında;43 2005 yılında;43 -Term : 2004 yılında;67 2005 yılında;55 -Yoğun Bakım Ünitesi; 2004 yılında;10 2005 yılında;12 -Sepsis servisi; 2004 yılında;14 2005 yılında;12

15 YATAN HASTA SAYILARI - Term yenidoğanlar: 2004 yılında;4462 2005 yılında;3708 -Prematüre: 2004 yılında;1324 2005 yılında;1118 -Yoğun Bakım Ünitesi: 2004 yılında;416 2005 yılında;518 -Sepsis servisi: 2004 yılında;275 2005 yılında;242

16 Neonatoloji poliklinik sayıları: - Yenidoğan polikliniği: 2004 yılında ;14671 2005 yılında ;13722 - Prematüre polikliniği: 2004 yılında ;4954 2005 yılında ;4747

17 2004-Yatan2004- Poliklinik 2005-Yatan2005- Poliklinik Nöroloji -30500-31000 Nefroloji 5302331866315317 Hem.Onk. 430875372511694 Endokrinoloji 2471659554219616 Allerji 188923048166330752 Kardioloji -8888-8520 Yoğun bakım 416-518- Gastroenter. 42063234657854

18

19 Yenidoğan Metabolik Tarama Programı Ünitemizde hiperfenilalaninemi taraması 1994 yılından beri başarılı bir şekilde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Metabolizma Bilim Dalı ile birlikte yürütülmektedir. 1994-2004 yılları arasında 240.105 bebek taranmıştır. Tarama sonucunda 36 bebek klasik FKU,92 yenidoğan geçici HPA tanısı almıştır. Ünitemizin FKU sıklığı 1/6660’tır.

20 Neonatal Resüstasyon Programı 2002 yılında Sağlık Bakanlığı,İzmir Tabip Odası,üniversitelerin Neonatoloji Bilim dallarının ortak çalışması ile yenidoğan ölümlerini azaltmayı hedefleyen NRP kursları başlatılmıştır. Eylül 2003 yılından beri ünitemizde 10 kurs düzenlenmiş,205 ebe,hemşire,anestezi teknisyeni,210 doktor sertifika almıştır.

21 Çocuk Cerrahi Üniversite İş Birliği Hastanemiz 25 yataklı çocuk cerrahi ünitesi 1987 yılından beri hizmet vermektedir. 4 Çocuk Cerrahi yılda toplam 3000 ameliyat yapmakta,bu ameliyatların 1000 tanesi özellikli ve büyük ameliyatlar olup çoğu yenidoğan cerrahi ve tümör vakalarıdır. 1750 orta, 250 küçük ameliyat gerçekleşmektedir. Erken postop mortalite %2-5’tir. Son bir yıldır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı ile ortak çalışma başlatılmış kıdemli çocuk cerrahi asistanları ünitemizde eğitim ve pratik çalışmalarını sürdürmektedir.

22 Hastane içi yan dal birimlerinde ortak çalışmalar Perinatoloji – Neonataloji Nefroloji- Çocuk Cerrahi Endokrinoloji-Çocuk Cerrahi Onkoloji-Çocuk Cerrahi

23 Hastane dışı yandal birimlerinde ortak çalışmalar Pediatrik kardioloji-Üniversite kardioloji-cerrahi konseyi Pediatrik Hematoloji Onkoloji- Üniversite Tümör Konseyi Nefroloji – Üniversite Patoloji Toplantısı

24 Sonuç olarak hastanemizin eğitim ve hizmeti birlikte yürüten bir merkez olarak hedefleri şunlardır: - Bina ve alt yapı - Servislerin modern cihaz ve alet yönünden donanımı - Eğitilmiş hemşire,ebe,teknisyen kadrosunun standartlara göre oluşturulması - Yetişmiş uzman kalitesini yükseltmek - Yandal ünitelerinin oluşmuş kadrolarına yeni elemanlar katmak suretiyle Hem hastane hizmetlerinde, hem de uzmanlık eğitiminde kaliteyi arttırmaktır.

25 Bu yapılanmamızda önder olan Başhekim Dr.Metin Nurluoğlu’na,hala desteğini esirgemeyen,işbirliğini sürdüren üniversitelerdeki tüm hocalarımıza şahsım ve hastanemiz adına minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum.

26


"Eğitim Hastanelerinden Afiliasyona Bakış SB Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Sultan KAVUNCUOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları