Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CRANİAL GRAFİLER VE PARANAZAL SİNÜS GÖRÜNTÜLEMELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CRANİAL GRAFİLER VE PARANAZAL SİNÜS GÖRÜNTÜLEMELERİ"— Sunum transkripti:

1 CRANİAL GRAFİLER VE PARANAZAL SİNÜS GÖRÜNTÜLEMELERİ
Öğr. Ayşe Karahançer Öğr. İbrahim Köksal Öğr. Tuğba Cığal Öğr. Cumhur Yücel

2 CRANİAL GÖRÜNTÜLEME GRAFİLERİ
Cranyum P-A Towne Cranyum Lateral Cranyum Aksiyal Sella Tursika Schüller Stenvers Orbita Optik Foramen Zigomatik Arkuslar

3 CRANYUM P-A Kafa P-A, radyografisi kafatasının özellikle anterior bölgesindeki anatomik yapılarda oluşan kırık enfeksiyon ve tümör gibi patolojileri görmek amacı ile çekilmektedir. Yan tarafta görüldüğü gibi hasta masaya yatırılır ve destek olması için eller her iki yanda açılarak masaya konulur. (Cranyum P-A için ideal görüntüleme pozisyonu sağdaki resim gibi olabilir.)

4 CRANYUM P-A FİLM İNCELENMESİ

5 CRANYUM P-A FİLM İNCELENMESİ

6 TOWNE Hastanın kafa bölgesinin posterior kısmındaki kırıklar ve patolojik durumların incelenmesinde istenir. Merkezi ışın, tüpe 30˚ kranio-kaudal açı verilerek median sagittal düzlemde saç- alın sınırı hizasına santralize edilir.

7 TOWNE FİLM İNCELENMESİ

8 TOWNE FİLM İNCELENMESİ

9 CRANYUM LATERAL Kafa lateral radyografisi, kafatasının lateral bölgesinde bulunan anatomik yapılarda oluşan patolojik durumları incelemek amacı ile çekilir. Hasta, hasta masasına pron yatırılır. Başı grafisi istenen taraf (belirtilmemiş ise sağ lateral çekilir) filme yakın olacak şekilde yan döndürülür. Aynı tarafın kolu vücuda paralel olarak aşağı doğru uzatılır. Diğer kola ise destek olacak şekilde dirsekten fileksiyon yaptırılır ve el masanın üzerine konur. Merkezi Işın, dış kulak yolunun 2cm önü seviyesinden 2cm üste filme dik olacak şekilde santralize edilir.

10 CRANYUM LATERAL FİLM İNCELENMESİ

11 CRANYUM LATERAL FİLM İNCELENMESİ

12 CRANYUM AKSİYAL Kafa tabanındaki anatomik yapıların görünüşünü ve burada oluşan patolojik durumları incelemek amacı ile çekilir. Etmoid hava hücreleri ve Foramen Magnum içinde çekilir. Hasta, hasta masasına supin yatırılır. Gövdeyi omuz bölge- sinden yükseltmek için omuz altına yastık veya sünger yerleştirilir. Başı aşağı düşürerek tepenin masaya değmesi sağlanır. Merkezi ışın mandibula açılarını birleştiren çizginin ortasına santralize edilir.

13 CRANYUM AKSİYAL FİLM İNCELENMESİ

14 CRANYUM AKSİYAL FİLM İNCELENMESİ

15 SELLA TURSİKA Bu pozisyonda anterior ve posterior klinoidler, dorsum sella, hipofizeal fossa ve sfenoid sinüs gibi anatomik yapıların görüntülenmesi amaçlanmaktadır. Radyografi için hazırlığı yapıl- mış hasta, hasta masasına pron pozisyonda yatırılır. Hastanın başı, filmi çekilecek taraf orta hatta temas edecek şekilde tam yan (lateral) yerleştirilir. Ayını taraftaki kol, vücuda paralel olarak aşağı doğru uzatılır. Diğer kol ise dirsekten bükülerek ön kol ve el masanın üstüne yerleştirilir.

16 SELLA TURSİKA FİLM İNCELENMESİ

17 SELLA TURSİKA FİLM İNCELENMESİ

18 SCHÜLLER Bu pozisyonda, asıl amaç; mastoid hava hücrelerinin dağılımı ve havalanmasının incelenmesidir. Ayrıca bu radyografi; tempora mandibular eklem, kondiller çıkıntıda anatomik yapılarda oluşan potolojik durum- ları incelemek için çekilmektedir. Hasta Sella Tursika pozisyonundaki gibi pozisyon almalıdır. Tüpe 25˚ kranio-kaudal açı verilerek dış kulak yolunun 6 cm üzerine santralize edilir .

19 SCHÜLLER FİLM İNCELENMESİ

20 SCHÜLLER FİLM İNCELENMESİ

21 STENVERS Bu radyografide öncelikle; petroz kemik, internal akustik kanalar ve semisirküler kanalların incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca; mastoid hava hücreleri, temporo mandibular eklem, kondiller çıkıntı, gibi anatomik yapılar da incelenebilir. Hasta yüzüstü yatar durumda ve yüzü hafif fleksiyonda, kafa ters tarafa 45o döndürülür. Tüpe 12˚ kaudo-kraniyal açı verilir.

22 STENVERS FİLM İNCELENMESİ

23 STENVERS FİLM İNCELENMESİ

24 ORBİTA Gözdeki yabancı cisimlerin tespitinde, travmaya bağlı göz etrafındaki kırılan kemiklerin göze batmalarının tespitinde ve orbita duvarlarını görüntülemektir. Hasta pron pozisyondadır. Baş öne eğilerek alın ve burun masanın orta hattına gelecek şekilde konur. Eller her iki yanda baş hiza- sında masanın üzerine konur. Orbitomeatal çizgi, filme dik olacak şekilde başa pozisyon verilir. Merkezi ışın, 30° kranio-kaudal açı ile interorbital çizginin ortasın- dan geçecek şekilde vertex craniye santralize edilir.

25 ORBİTA FİLM İNCELENMESİ

26 ORBİTA FİLM İNCELENMESİ

27 OPTİK FORAMEN Orbitanın alt lateral kadranını, optik foramendeki genişleme ve kemik yapı değişiklerini görmektir. Opti Foramen, göz sinirlerinin geçtiği deliktir. Hasta pron pozisyondadır. Median sagittal plan masa ile 50°-55° açı yapacak şekilde başa açı verilir. Eller her iki yanda, baş hizasında masa üzerine konur. Radyografide sağ taraf isteniyorsa sağ, sol taraf isteniyorsa sol göz çukuru masaya tam bakacak şekilde zigomatik kemik, nazal kemik ve çene masaya temas ettirilir.

28 OPTİK FORAMEN FİLM İNCELENMESİ

29 OPTİK FORAMEN FİLM İNCELENMESİ

30 ZİGOMATİK ARKUSLAR Zigomatik Arkusları göstermek için çekilir. Hasta supin pozisyodadır. Omuzların altına destek koyarak başın geriye bükülmesi sağlanır. Kaset başın üzerine, masayla 45° açı yapacak şekilde yerleştirilir. Çenenin hemen altı oda noktasıdır. Tüpe 45° kaudo-kraniyal açı verilir. Grafi alınırken ağız olabildiğince açık olmalı ve hasta solunumu tut- turulmalıdır. ( Kafa aksiyal şeklindede çekilebilir. Yalnız aks.den tek farkı hastanın kafasına sağa veya sola çevirmektir. )

31 ZİGOMATİK ARKUSLAR FİLM İNCELENMESİ

32 ZİGOMATİK ARKUSLAR FİLM İNCELENMESİ

33 PARANAZAL SİNÜS GRAFİLERİ
Waters ( Oksipitomental ) Caldwell ( Oksipitofrontal )

34 WATERS Bu grafideki amaç paranazal sinüsleri göstermektir. Frontal, maksillar ve etmoidal sinüslerdeki ihtilaplanmayı göstermek için çekilir. Hasta ayaktadır. Orbito-meatal çizgi, filmle 35-40˚ açı yapacak şekilde baş geriye bükülür. Sagittal plan filme dik olmalıdır. Çene bukiye temas ettirilmelidir. Burun ise buki ile arasında 1 parmak boşluk bırakılmalıdır. Oksipital kemiğin bittiği ( kafanın arkasındaki hafif çıkıntılı bölge ) yer odak alınır.

35 WATERS FİLM İNCELENMESİ

36 WATERS FİLM İNCELENMESİ

37 CALDWELL Caldwell grafisi, etmoidal hava hücreleri, maksiller sinüsler için çekilir. Frontal sinüslerin bir kısmıda gözükür. Hasta pron vasiyette yatarken, P-A grafisinin aynı pozisyonunu alır fakat Caldwell’de hastanın çenesi masaya değdirilmeden çekilir ve tüpe 10˚ kranio-kaudal açı verilir.

38 CALDWELL FİLM İNCELENMESİ

39 CALDWELL FİLM İNCELENMESİ

40 ----BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER----
HAZIRLAYANLAR VE SUNANLAR AYŞE KARAHANCER İBRAHİM KÖKSAL TUĞBA CIĞAL CUMHUR YÜCEL


"CRANİAL GRAFİLER VE PARANAZAL SİNÜS GÖRÜNTÜLEMELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları