Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SHKS DE HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SHKS DE HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 SHKS DE HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
Dr. A. Vehap EREN Ordu Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü

2

3

4

5

6 Sağlık Hizmet sunumunda bir marka olan SHKS hasta ve çalışan güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. SHKS ve Hasta güvenliğine yönelik çalışmaların temeli 2003 yılında tüm kamuoyuna ilan edilen “Sağlıkta Dönüşüm Programı” na dayanmaktadır. Günümüze kadar bu doğrultuda hastalar lehine sürekli gelişme ve iyileşme sağlanmıştır.

7 Hasta Güvenliğinin Sağlanması
Hastanelerde hasta ve çalışan güvenliğinin oluşturulup, uygulamasından hastane yönetimleri sorumludur. Hasta ve çalışan güvenliği birbiriyle ilişkili iki konsept olup; her zaman bir arada ele alınmalıdır. Amaç: Hastaların zarar görmemesidir. Bu nedenle önlemler alınmalı, girişimlerde bulunulmalı, hedefler konulmalıdır. Güvenlik kavramı hem hasta hem çalışan açısından birçok hedefi içinde barındırmaktadır. Hataların hastaya ulaşmadan, yakalanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak gerçekçi önlemler alınmalıdır.

8 SHKS nin Kurumsal Yapısı

9

10

11

12 SHKS de Hasta Güvenliğinin Hedefleri
Güvenli cerrahiyi sağlamak, İlaç güvenliğini sağlamak, Cihaz güvenliğini sağlamak, Radyasyon güvenliğini sağlamak, Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesini sağlamak, Güvenlik raporlama sisteminin işletilmesini sağlamak, Hasta Düşmelerini önlenmek, Hastaların Kimlik Doğrulamasını sağlanmak, Transfüzyon güvenliğini sağlanmak, Laboratuvar güvenliğini /Test Güvenliğini sağlamak, Tesis güvenliğini sağlanmak, Hastaların bilgilendirmesi ve rızasının alınmasını sağlamaktır.

13 Hasta Güvenliği Komitesi

14 Hasta Güvenliği Komitesinde;
Tıbbi, İdari Ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Kalite Yönetim Direktörü, Cerrahi Branş Uzmanı, Dahili Branş Uzmanı, Laboratuvar Branş Uzmanı, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Branş Uzmanı, Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu, Eczacı, Hekim Dışı Sağlık Personelinden En Az Bir Temsilci Bölüm Kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

15 Hasta Güvenliği Komitesi
Komitenin görev alanı asgari; Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması, Transfüzyon güvenliğinin sağlanması, Radyasyon güvenliğinin sağlanması, Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması, Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması, Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır. Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.

16 Hastaların Kimlik Doğrulamasının Sağlanması

17 Hasta Kimliğinin Doğrulanmasına Yönelik Düzenlemeler Yapılmalıdır
Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır. Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı, Kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalı, Kimlik tanımlayıcıda; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalı, Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır. Psikiyatri klinik hastaları için kullanılacak kimlik tanımlayıcısı hastane tarafından belirlenmelidir.

18 Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır
Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır. Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılmalı, Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre belirlenen kimlik tanımlayıcı ile değiştirilmeli, Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; annenin adı-soyadı, bebeğin doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır. Sağlık çalışanları, kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitilmelidir.

19

20 İlaç Güvenliğinin Sağlanması

21 Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Yönetimine İlişkin Düzenleme Bulunmalıdır
Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınmalıdır. Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalı, Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi tarafından kontrol edilmelidir. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından uygulanmalıdır.

22 İlaçların Güvenli Uygulanmasına Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
İlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı, Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır. Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı, Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir. Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir. İlaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı, Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır.

23

24 İlaçların Karışmasını Engellemeye Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı, Listeler kullanım alanında bulunmalıdır. Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır.

25 Pediatrik Dozda Kullanılacak İlaçlara Yönelik Tedbirler Alınmalıdır
Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümde bulunmalıdır. Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda yapılmalıdır. Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli, Listeler ilgili bölümde bulunmalıdır.

26 Sözel İstem Uygulamasına Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Sözel istem uygulama sürecinde; İstem , istemi alan kişi tarafından yazılmalı, Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı, Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edilmeli, İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır. Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır. Sözel istem uygulaması hakkında hemşire ve hekimlere eğitim verilmelidir.

27

28 Transfüzyon Güvenliğinin Sağlanması

29 Kan Ve/Veya Kan Ürünlerinin Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Testlere Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Bağışçı kanına yönelik aşağıdaki testler çalışılmalı; Hemogram, Grup tayini, Grup tayini için asgari tüp yöntemi kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik testler, ▪HBV, HCV, HIV ve Sifiliz etkenlerine yönelik testler çalışılmalı, HBV, HCV ve HIV’e yönelik testlerde asgari mikroelisa yöntemi kullanılmalı, Mikrobiyolojik testlerin pozitif olması durumunda doğrulama testleri çalışılmalıdır. Kan ve/veya kan ürünü için çapraz karşılaştırma testi çalışılmalı, Çapraz karşılaştırma testi için asgari tüp yöntemi kullanılmalıdır.

30 Kan Ve/Veya Kan Ürünlerinin Güvenli Depolanması Ve Transferini Sağlamaya Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır Kan ve /veya kan ürünleri etiketlenmelidir. Etiket üzerinde; Hazırlayan hizmet biriminin adı, Bağışçının sayısal veya alfabetik tanımı, ABO ve Rh D grubu, Alınma ve son kullanma tarihi, Bileşenin hacmi ve ağırlığı, Depolama sıcaklığı, Antikoagülan ve ek solüsyonlarının adı bulunmalıdır.

31 Kan Ve/Veya Kan Ürünlerinin Güvenli Depolanması Ve Transferini Sağlamaya Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır Saklama dolabı, derin dondurucu, ajitatör veya soğuk odaların sıcaklık takibi yapılmalıdır. Kan ve/veya kan ürününün; Hastane dışı/içi naklinde sıcaklık kontrolü sağlanarak transferi yapılmalı, Transfüzyon merkezinden çıkış saati kayıt altına alınmalıdır. Saklama ve transfer koşullarının sağlanmadığı tespit edilen ürünler kayıt edilerek alınmalı ve belirlenen imha usul ve esaslarına göre imha edilmelidir.

32 Transfüzyon Sürecinin Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdır. Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından; Hastanın kimliği, Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, Ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanmalıdır. Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmelidir. Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmelidir.

33

34 Yatan hastaların düşmelerinin önlenmesi

35 Yatan Hastaların Düşmelerinin Önlenmesine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Yatan hasta, bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilmeli, Değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalı, Hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır. Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınmalıdır. Düşme riski olan hastalar dört yapraklı yonca figürü ile tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı hastanın odasının giriş kapısında bulunmalıdır. Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde kalite yönetim birimine bildirim yapılmalı, Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar başlatılmalıdır.

36 Hacettepe Üniversitesinde Yapılan Araştırmaya Göre

37 Pembe Kod Uygulamaları

38 Pembe Kod Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Pembe kod yönetimi ile ilgili; Uyarı sistemi oluşturulmalı, Sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular; İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, teknik servis elemanı, güvenlik amiri ve pediatri servis hemşiresinden oluşmalı, Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapmalıdır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

39 Pembe Kod Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı, Olaya maruz kalan kişiye ait bilgiler,    Olayın gerçekleştiği bölüm,    Başlangıç-bitiş zamanı,  Olayın sonucu ile ilgili bilgileri kapsamalı,   Kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir. Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır. Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

40 Tıbbi Cihaz Güvenliğinin Sağlanması

41 Tıbbi Cihazların Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Tesis güvenliği komitesi altında tıbbi cihaz yönetiminden sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır. Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır. Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı,   Plan dahilinde cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır. Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette;   Kalibrasyonu yapan firmanın adı, Kalibrasyon tarihi, Geçerlilik süresi,  Sertifika numarası bulunmalıdır.

42 Hastanın Bilgilendirilmesi Ve Rızasının Alınması

43 Hastanın Bilgilendirilmesi Ve Rızasının Alınmasına Yönelik Düzenleme Bulunmalıdır
Hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Bilgilendirilmesi yapılacak riskli girişimsel işlemleri, Riskli girişimsel işlemler öncesinde bilgilendirmenin ve rıza alınmasının;   Nasıl yapılacağını, Kim tarafından yapılacağını içermelidir.

44 Hastanın Bilgilendirilmesi Ve Rızasının Alınmasına Yönelik Düzenleme Bulunmalıdır
Bilgilendirme ve rıza alınması ile ilgili süreçte;  İşlemin kim tarafından yapılacağı, İşlemden beklenen faydaları, İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar,  Varsa işlemin alternatifleri, İşlemin riskleri-komplikasyonları, İşlemin tahmini süresi, o Hastanın adı, soyadı ve imzası, İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası,   Rızanın alındığı tarih ve saat bulunmalıdır.

45 Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır.

46 Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü Ve Önlenmesi

47 Hastane enfeksiyonlarının sürveyansına yönelik düzenleme yapılmalıdır
Hastane enfeksiyonlarının rutin sürveyansı yapılmalıdır. Sürveyans sonuçları Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı'na (UHESA) kayıt edilmelidir. Sürveyans sonuçlarına göre bölüm bazında düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. Üç ayda bir bölüm bazında hastane enfeksiyon hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporu hazırlanmalıdır. Sürveyans raporları üst yönetim ve ilgili bölümle paylaşılmalıdır.

48 Antibiyotik Kullanımına Yönelik Düzenlemeler Yapılmalıdır
Antibiyotik kontrol ekibi oluşturulmalı, Antibiyotik kontrol ekibinde; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi Branşlardan bir uzman, Pediatri Uzmanı Eczacı bulunmalıdır. Antibiyotik Kontrol Ekibi tarafından "Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanmalıdır.

49 İzolasyon Önlemleriyle İlgili Düzenleme Yapılmalıdır
Enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınmalıdır. İzolasyon odasının giriş kapısında uygulanan izolasyon yöntemini gösteren bir tanımlayıcı bulunmalıdır. Solunum izolasyonunda sarı yaprak, Damlacık izolasyonunda mavi çiçek, Temas izolasyonunda kırmızı yıldız tanımlayıcıları kullanılmalıdır.

50 El Hijyenini Sağlamaya Yönelik Eğitim Programı Hazırlanmalıdır
Yılda en az bir kez çalışanlara eğitim verilmeli, Eğitimler meslek gruplarına göre düzenlenmelidir. El hijyeni eğitimi; El hijyeninin önemi, El hijyeni endikasyonları, El hijyeni sağlama yöntemleri, Eldiven kullanımı ile ilgili kuralları, El antiseptikleri ile ilgili genel bilgileri, Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri konularını kapsamalıdır. Çalışanlara hastane bilgi sistemi üzerinden el hijyenini hatırlatan uyarıcı mesajlar gönderilmelidir.

51 El Hijyenini Sağlamaya Yönelik Malzeme Bulunmalıdır
Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır. Her yatak başında alkol bazlı el antiseptik solüsyonları bulunmalıdır.

52 El Hijyeni Uyumunun Değerlendirilmesine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
El antiseptik solüsyonu iç istemleri her bölüm için düzenli olarak üç ayda bir takip edilmeli, Bölümlerde el antiseptik solüsyonlarının yeterli kullanılmadığı tespit edildiğinde iyileştirme faaliyetleri yapılmalıdır. “5 Endikasyon Kuralı Gözlem Formu” ile çalışanlar üzerinde haberli gözlem yapılmalı, Gözlemler her üç ayda bir yapılmalı, Gözlemler asgari yoğun bakım ve kliniklerde yapılmalı, Gözlemler yoğun bakımlarda sağlık çalışanlarının tamamını kliniklerde ise en az %10’unu kapsamalıdır.

53 El hijyeni uyumunun değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır

54 Diyaliz Ünitesinde Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Diyaliz makinelerinin dezenfeksiyon işlemleri yapılmalı,  Dezenfeksiyon işlemi her diyaliz seansı sonrasında yapılmalı,  Dezenfeksiyon işlemi kayıt altına alınmalı,  Dezenfeksiyon işlemini yapan görevlinin adı, soyadı, imzası, İşlemin yapıldığı tarih/saat, süresi, İşlemde kullanılan dezenfektanın kimyasal adı kayıt edilmelidir.

55 Diyaliz Ünitesinde Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Enfekte hastaların diyaliz işlemine yönelik düzenleme yapılmalı,  Enfekte hastalar için kullanılan malzemeler ayrılmalı ve tanımlanmalı, HbsAg (+) ve HCV Ab (+) hasta için kullanılan makineler tanımlanmalı, HbsAg (+) hastalar için ayrı bir oda tahsis edilmeli, Oda için enfekte hasta odası olduğunu belirten bir tanımlama yapılmalı, uygulama ve işaretlemeler personel tarafından bilinmelidir. Diyaliz hastalarının aşıları düzenli olarak yapılmalı,  Tüm diyaliz hastalarına Hepatit B aşısı yapılmalı,  Anti-Hbs titresi takip edilmeli,  Gerektiğinde rapel aşı uygulanmalıdır.

56 Atık Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Bu düzenleme; Üretilen atık çeşitlerini, Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını, Üretilen atık miktarının azaltılmasını, Atıkların usulüne uygun olarak toplanmasını ve taşınmasını, Atıkları taşımada kullanılacak ekipmanı, Toplama ekipmanının temizliğini ve dezenfeksiyonunu, Geçici depolama alanlarının kullanımı ve atıkların depolanması ile ilgili kuralları, Geçici depolama alanlarının temizliği ve dezenfeksiyon kuralları, Lisanslı atık taşıyıcılarına teslim edilmesini, Atıkların toplanması ve taşınması sırasında oluşabilecek kazalara karşı alınacak önlemleri ve kaza durumunda yapılacak işlemleri, Atık yönetimi sürecinde yer alan sorumluları kapsamalıdır.

57 Laboratuvar Test Güvenliğinin Sağlanması

58 Testlerin İç Kalite Kontrol Testleri Çalışılmalıdır
Testlerin iç kalite kontrol testi çalışılmalı,   Normal, varsa düşük ve yüksek patolojik kontrol serumları çalışılmalıdır. İç kalite kontrol test sonuçları değerlendirilmeli, Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

59 Testlerin Dış Kalite Kontrol Testleri Çalışılmalıdır
Dahil olunan dış kalite kontrol programında belirlenen periyotlarda dış kalite kontrol testleri çalışılmalıdır. Dış kalite kontrol test raporları değerlendirilmeli, Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

60 Panik Değer Bildirim Sürecine Yönelik Düzenleme Bulunmalıdır.
Panik değerler belirlenmelidir. Panik değerler HBYS üzerinde tanımlanmalıdır. Panik değer tespiti durumunda HBYS üzerinde çalışanı uyarıcı sistem bulunmalıdır. Panik değer sonuçları bildirilmeli, Bildirimlerde; bildirimi yapan kişi, bildirim yapılan kişi, panik değer sonucu, bildirimin yapıldığı tarih ve saat kayıt edilmelidir. Laboratuvar çalışanlarına panik değerler ve panik değer bildirimi ile ilgili eğitim verilmelidir.

61 Antibiyotik Duyarlılık Test Sonuçlarının Kısıtlı Bildirimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Kısıtlı bildirim uygulaması yapılacak antibiyotikler belirlenmelidir. Çalışılan tüm antibiyotik duyarlılık test sonuçları HBYS üzerinde kayıt edilmelidir. Hasta sonuç raporu kısıtlı bildirim uygulamasına göre hazırlanmalıdır. Bildirimi kısıtlanan antibiyotik duyarlılık test sonuçlarına kimler tarafından ulaşılabileceği belirlenmelidir. Hangi durumlarda kısıtlı bildirim uygulamasının kaldırılacağı belirlenmelidir.

62 Özel Teknikler İle Çalışılan Testlerin Kalite Kontrol Çalışmaları Yapılmalıdır
Histokimyasal, immünohistokimyasal, immünflorasans, FISH ve moleküler patoloji testlerinde  her çalışmada pozitif ve negatif kalite kontrol çalışması yapılmalıdır.

63 Mikrobiyoloji laboratuvarında kültür testlerinin güvenli çalışılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır Kültür testleri biyogüvenlik kabininde çalışılmalıdır. Biyogüvenlik kabinlerinin;   Günlük temizlik,   Bakım,   Kalite kontrol ve performans testleri yapılmalıdır.

64 Radyasyon Güvenliğinin sağlanması

65 Hasta Ve Yakınlarının Radyasyondan Korunmasına Yönelik Tedbirler Alınmalıdır
Hasta ve yakınları için radyasyon koruyucular kullanılmalı, Farklı ebatlarda radyasyon koruyucular bulunmalıdır. Gebe ve gebelik şüphesi olanlar radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirilmelidir. Gebe ve gebelik şüphesi olanlarda bebeği koruyucu önlemler alınmalıdır.

66 Radyasyon Koruyucularının Kontrolüne Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Radyasyon koruyucularının etkinliği, en az 6 ayda bir ve hasar gördüğüne dair şüphe varlığında röntgen filmi veya skopi ile kontrol edilmelidir. Kontrol sonuçları radyoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır.

67 Cerrahi Güvenliğinin Sağlanması

68 Ameliyat Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıkların Kontrolüne İlişkin Düzenleme Bulunmalıdır
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin "Klinikten Ayrılmadan Önce" bölümü kontrol edilmelidir.

69 Güvenli Cerrahiye Yönelik Düzenlemeler Yapılmalıdır
Tüm cerrahi işlemlerde, klinikte doğru bölge ve taraf işaretleme süreci hekim tarafından gerçekleştirilmeli ve işlem hastaya da doğrulatılmalıdır. Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi; kontrol listesi sorumlusu tarafından Anestezi verilmeden önce, Ameliyat kesisinden önce Hasta ameliyathaneden çıkmadan önce uygulanmalıdır. Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi hasta dosyasında saklanmalıdır.

70 Güvenlik Raporlama Sistemine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Güvenlik raporlama sistemi kurulmalıdır. Olay bildirimleri kalite yönetim birimine yapılmalı, Kalite yönetim birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komitelere iletmeli, Komiteler olay bildirimi ile ilgili kök neden analizi yapmalı, o Düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalı, Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetler kalite yönetim birimine gönderilmelidir. Bildirimi yapılacak olaylar asgari; İlaç güvenliği, Transfüzyon güvenliği, Cerrahi güvenlik, Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. Güvenlik raporlama sistemine yönelik eğitimler verilmelidir.

71 Mavi Kod Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Mavi kod yönetimi ile ilgili; Uyarı sistemi oluşturulmalı, Sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetlerinden birer temsilci bulunmalı, Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapmalı, Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır. Her vardiya için ekipler belirlenmeli, Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale seti bulunmalı, Acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyeleri takip edilmelidir.

72 Mavi Kod Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır
Mavi kod uygulamalarını yapmak üzere; Her ekipte; en az bir hekim, bir sağlık çalışanı bulunmalı, Hekim ve sağlık çalışanı CPR eğitimi almış olmalıdır. Mavi kod ekibi en geç üç dakika içerisinde olay yerine ulaşmalıdır. Yapılan müdahale ile ilgili kayıtlar tutulmalı, Müdahale edilen kişiye ait bilgiler, Yapılan uygulama, Müdahalenin yeri, Çağrının yapıldığı zaman, Ekibin olay yerine ulaşma zamanı, Müdahalenin sonucu, Müdahale ekibinde yer alanların bilgilerini kapsamalı, Kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir. Mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalı, Tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulmalıdır. Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

73 İndikatör Yönetimiyle Ölçülen Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Uygulamalar

74 Yoğun Bakım Mortalite Oranları İzlenmelidir
İndikatör kartı hazırlanmalıdır. İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır. İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

75 Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranları İzlenmelidir
İndikatör kartı hazırlanmalıdır. İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır. İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

76 Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyon Hızları İzlenmelidir
İndikatör kartı hazırlanmalıdır. İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır. İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

77 Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızları İzlenmelidir
İndikatör kartı hazırlanmalıdır. İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır. İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

78 Düşen Hasta Oranı İzlenmelidir
İndikatör kartı hazırlanmalıdır. İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır. İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

79

80 BAŞARI PAYLAŞTIKÇA BÜYÜR BİRLEŞTİKÇE ÇOĞALIR…


"SHKS DE HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları