Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı: Bilgisayar Öğretmenlerinden Beklentiler Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Cenk AKBIYIK Hacettepe Üniversitesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı: Bilgisayar Öğretmenlerinden Beklentiler Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Cenk AKBIYIK Hacettepe Üniversitesi,"— Sunum transkripti:

1 Bilişim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı: Bilgisayar Öğretmenlerinden Beklentiler Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Cenk AKBIYIK Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 06532, Beytepe ANKARA Cebeci, ANKARA Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı 12 – 14 Mayıs 2007 – Bakü

2 Elmi Texnologiyaların Məktəbdə İstifadəsi: Kompyuter Müəllimlərinə Qoyulan Tələblər Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Cenk AKBIYIK Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 06532, Beytepe ANKARA Cebeci, ANKARA Azerbaycan Xalqının Ümummilli Lideri Hayder Aliyevin Anadan Olmasının 84. İldönümüne Hasr Olunmuş Muallim Hazırlama Siyaseti ve Problemleri Beynelxalq Konfransı 12 – 14 Mayıs 2007 – Bakı

3 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 3 Giriş  Bilim ve teknolojide hızlı gelişmeler yaşanmakta 21. yüzyıl bilgi çağı olarak da adlandırılmaktadır Bilginin kapsamı, bilgiye erişim şekli ve hızı değişmekte, bilgiye erişimde yeni kanallar ortaya çıkmaktadır Günümüz okullarından beklenen bilgiye ulaşma ve onu etkili bir şekilde kullanma becerileriyle donatılmış, teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmeleri Eğitim kurumları bilgisayar teknolojilerinden yararlanma çabası içinde değişik uygulamalar yürütmektedirler

4 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 4 Giriş  Teknolojinin eğitimde kullanımıyla ilgili neler yapılabilir? Bilgi teknolojilerinin işlevleri her geçen gün artmakta öğrenme-öğretme süreçlerini etkiliyor eğitimin ekonomik ve toplumsal işlevlerini etkiliyor BT’nin eğitim sisteminde etkili bir şekilde kullanılabilmesinde öğretmenlerin konumu Öğretmenler arasında bilgisayar öğretmenlerinin konumu

5 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 5 Çalışmanın Amacı  Amaç okul yöneticilerinin bilgisayar öğretmenlerinden beklentilerini incelemektir. ? ?

6 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 6 Yöntem: Araştırma Deseni  Bu çalışma okul yöneticilerinin bilgisayar öğretmenlerinden beklentilerini incelemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır.

7 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 7 Yöntem: Veri Toplama Aracı  Araştırmada, verilerin toplanması için bir anket kullanılmıştır.  Bu anketle: öğretmenlerin kişisel bilgileri, okul ve öğrenci bilgileri, okuldaki teknoloji öğretiminin durumu, yöneticilerin beklentileri ve talepleri, öğretmenlerin beklentileri ve talepleri, öğrencilerin beklentileri ve talepleri, öğretmenlerin derslerinde BT kullanma durumları ve okulda yaşanan sorunlara ilişkin görüşler toplanmıştır.

8 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 8 Yöntem: Çalışma Grubu  Araştırma Grubu: Çalışma grubu, çoğunluğunu Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunu olan 121 bilgisayar öğretmeninden oluşmaktadır.

9 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 9 Yöntem: Çalışma Grubu (2) Katılımcılarla İlgili Kişisel Bilgiler f% CinsiyetKadın5243 Erkek6957 Toplam121100 Kıdem1 - 511093,2 6 - 1086,8 Toplam118100

10 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 10 Yöntem: Çalışma Grubu (3) Katılımcıların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımları f % İlköğretim (Köy ve Kasaba)13 11,0 İlköğretim (İl ve İlçe)74 62,2 YİBO3 2,5 Lise (İl ve İlçe)20 16,8 Meslek Lisesi (İl ve İlçe)4 3,3 Kurs (İl ve İlçe)5 4,2 Toplam119 100

11 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 11 Yöntem: Verilerin Çözümlenmesi  Verilerin çözümlenmesinde, yüzde ve frekans analizi yapılmıştır.  Bu çalışmada yalnızca yöneticilerin beklentileri bölümü ele alınacaktır.

12 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 12 Bulgular (1)  Okul Bilgisayarlarına Program Kurma, Okul Bilgisayarlarını Tamir Etme: Bilgisayar öğretmenlerinin %21,2’sinden sık sık, %44,9’undan ise her zaman bilgisayarlara program kurmaları, %22,9’undan sık sık ve %44,1’inden ise her zaman okul bilgisayarlarını tamir etmeleri beklenmektedir.

13 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 13 Bulgular (2)  Kurum İçi Yerel Ağ Kurma: Oldukça teknik bir konu olan yerel ağ kurulmasıyla ilgili olarak öğretmenlerin %16,1’inin sık sık ve %24,6’sını ise her zaman bu taleple karşılaştıkları görülmektedir. Bu durum bilgisayar öğretmenlerinden asli görevlerinin dışında büyük beklentiler olduğunu göstermektedir.

14 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 14 Bulgular (3)  Okulun Web Sayfasını Hazırlama ve Güncelleme Yapma: Öğretmenlerin %57’sinden okulun web sayfasını hazırlamaları %57’sinden ise web sayfasını güncellemeleri beklenmektedir –Bu durum, okulların İnternet teknolojilerini kullanma konusundaki yaklaşımlarını göstermesi açısından memnuniyet vericidir.

15 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 15 Bulgular Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerden Beklentileriyle İlgili Dağılımlar (1) Beklentiler Hiç Nadir en BazenSık Her Zaman Toplam Okul bilgisayarlarına program kurma f 810222553118 3,89 % 6,88,518,621,244,9100 Okul bilgisayarlarını tamir etme f 1211162752118 3,81 % 10,29,313,622,944,1100 Okulun web sayfasını güncelleme f 239172640115 3,44 % 20,07,814,822,634,8100 Okulun web sayfasını hazırlama f 267162243114 3,43 % 22,86,114,019,337,7100 CD / DVD kopyalama f 181529 26117 3,26 % 15,412,824,8 22,2100 Kurum içi yerel ağ ayarlarını yapma f 2615162933119 3,24 % 21,812,613,424,427,7100

16 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 16 Bulgular (4)  Resmi Belgeleri ve Öğrenci Notlarını Bilgisayar Ortamına Aktarma: Öğrenci notlarını bilgisayar ortamına aktarma konusunda dengeli bir dağılım gözleniyor. Resmi belgelerin yazımı konusuna gelince verilerin dağılımının “bazen (%22,1), sık sık (%19,5) ve her zaman (%24,8)” seçeneklerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, yönetici ve öğretmenlerin yeterli düzeyde bilgisayar kullanma becerilerine sahip olmamaları ile açıklanabilir.

17 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 17 Bulgular (5)  Okul Çalışanlarının Kişisel Bilgisayarlarını Tamir Etme ve Bu Bilgisayarlara Program Yükleme: Katılımcıların yalnızca %26,3’ü okul çalışanlarının kişisel bilgisayarlarını tamir etme ya da bu bilgisayarlara program yükleme beklentisiyle karşılaşmadıklarını belirtmektedirler. Yalnızca gönüllü olarak yapılabilecek bu işlerin bir kısım bilgisayar öğretmenlerinden beklenmesi okulların bulunduğu bölgenin teknik yetersizlikleri ile açıklanabileceği gibi yöneticilerin öğretmenlerden görevleri dışında taleplerde bulunmaları ile de açıklanabilir.

18 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 18 Bulgular Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerden Beklentileriyle İlgili Dağılımlar (2) Beklentiler Hiç Nadir en BazenSık Her Zaman Toplam Resmi belgeleri bilgisayar kullanarak yazma f 2018252218113 3,18 % 17,715,922,119,524,8100 Öğrenci notlarını bilgisayara girme f 2716281726114 2,99 % 23,714,024,614,922,8100 Kurum içi yerel ağ kurma f 3320171929118 2,92 % 28,016,914,416,124,6100 Okul çalışanlarının kişisel bilgisayarlarına program yükleme f 3120331618118 2,75 % 26,316,928,013,615,3100 Okul çalışanlarının kişisel bilgisayarlarını tamir etme f 3129221719118 2,69 % 26,324,618,614,416,1100 Sınavları bilgisayar kullanarak yazma f 4512141328112 2,71 % 40,210,712,511,625,0100

19 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 19 Bulgular (6)  Ders Materyali Hazırlama: Öğretmenlerin %41.8’i kendilerinden basılı ders materyali hazırlamaları konusunda hiç talep gelmediğini belirtiyorlar. Elektronik ders materyali hazırlama konusunda da benzer bir durum söz konusudur. Öğretmenlerin %43,2’si hiç talep almadığını ifade etmektedirler.

20 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 20 Bulgular (7)  Hizmet İçi Eğitim Kursları Düzenleme: Bilgisayar öğretmenlerinin %43’ünden hiç hizmet içi eğitim kursu talep edilmemiştir. Bu ilginç durum bazı yönetici ve öğretmenlerin yeterli düzeyde bilgisayar kullanabilmeleri, bazılarının ise yeterli düzeyde bilgisayar kullanamamalarına karşın bilgisayar öğrenmeye olan isteksizliklerinin bir göstergesi olabilir.

21 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 21 Bulgular Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerden Beklentileriyle İlgili Dağılımlar (3) Beklentiler Hiç Nadir en BazenSık Her Zaman Toplam Elektronik ortam ders materyali hazırlama f 481623159111 2,29 % 43,214,420,713,58,1100 Basılı ders materyali hazırlama f 462622115110 2,12 % 41,823,620,010,04,5100 Hizmet içi eğitim kursları düzenleme f 491825175114 2,22 % 43,015,821,914,94,4100 Yapılan etkinliklerle ilgili film hazırlama f 50192212 115 2,28 % 43,516,519,110,4 100 Okulla ilgili sunu hazırlama f 2917331621116 2,85 % 25,014,728,413,818,1100 Okulla ilgili tanıtıcı kitapçık hazırlama f 571426710114 2,11 % 50,012,322,86,18,8100

22 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 22 Bulgular (8)  Halktan İsteklilere Kurs Verme: Öğretmenlerin %59,3’ü halka kurs verme beklentisiyle hiç karşılaşmamıştır. Bu durum okullarda bulunan bilgi teknolojisi odalarının ders dışında da kullanılmasını bekleyen Milli Eğitim Bakanlığı’nın beklentileriyle örtüşmemektedir.

23 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 23 Bulgular (9)  İstekli Öğrencilere Üst Düzey Bilgisayar Becerilerini Öğretme ve Öğrencileri Bilgisayar Yarışmalarına Hazırlama: Bilgisayar öğretmenlerinin yalnızca %10,7’si sık sık, %7,1’i ise her zaman istekli öğrencilere üst düzey bilgisayar becerilerini öğretme beklentisiyle karşılaşmaktadır. Öğretmenlerin %51,8’i ise bu taleple hiç karşılaşmamıştır. Öğretmenlerin %77,1’i öğrencileri bilgisayar yarışmalarına hazırlama konusunda hiçbir taleple karşılaşmamışlardır. Öğretmenlerin %83,8’i ise öğrencileri TÜBİTAK yarışmalarına hazırlama konusunda hiçbir taleple karşılaşmamışlardır.

24 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 24 Bulgular Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerden Beklentileriyle İlgili Dağılımlar (4) Beklentiler Hiç Nadir en BazenSık Her Zaman Toplam Halktan isteklilere bilgisayar kursu verme f 671211815113 2,04 % 59,310,69,77,113,3100 İstekli öğrencilere üst düzey bilgisayar becerilerini öğretme f 581123128112 2,12 % 51,89,820,510,77,1100 Bilgisayar odalarını ders saatleri dışında açık tutma f 452013 26117 2,62 % 38,517,111,1 22,2100 Öğrencileri bilgisayar yarışmalarına hazırlama f 849367109 1,56 % 77,18,32,85,56,4100 Öğrencileri TÜBİTAK olimpiyatlarına hazırlama f 936444111 1,38 % 83,85,43,6 100

25 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 25 Bulgular (10)  İstekli Öğrencilere Üst Düzey Bilgisayar Becerilerini Öğretme ve Öğrencileri Bilgisayar Yarışmalarına Hazırlama konusunda isteksizliğin olası nedenleri: bilgisayar projelerinin hazırlanmasına olan ilgisizlik öğrencilerin henüz okuryazarlık becerilerini kazanamamış olmaları teknik yetersizlikler

26 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 26 Sonuçlar  Yöneticilerin bilgisayar öğretmenlerinden beklentileri eğitim öğretim dışı etkinliklerde yoğunlaşmaktadır. Örneğin bilgisayarlara program yükleme işleminin ve tamirat işleminin bilgisayar öğretmenlerinden bekleniyor olması onların birer teknik destek elemanı olarak görüldüklerinin bir göstergesi olabilir.

27 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 27 Sonuçlar (2)  Toplumsal değişme ve gelişmeleri hem başlatan hem de yönlendiren bir kurum olarak eğitim kurumları teknolojik gelişmeleri izlemek, bu teknolojileri kullanmak ve teknolojilerin kullanımını öğretmek zorundadırlar. Bilgisayar öğretmenleri, bilişim teknolojilerinin kullanımlarında birer eğitici, bu teknolojilerin programlarla bütünleştirilmelerinde yol gösterici ve birer materyal geliştirme uzmanı olarak etkin bir şekilde çevrelerine katkıda bulunabilirler. Üniversitede aldıkları eğitim onları bu becerilerle donatmış durumdadır. Ancak görünen o ki görev yaptıkları kurumlarda bu potansiyel gereği gibi kullanılamamaktadır.

28 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü 28 Teşekkürler! Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532, Beytepe ANKARA e-Posta: sadi_at_hacettepe.edu.tr Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/


"Bilişim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı: Bilgisayar Öğretmenlerinden Beklentiler Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Cenk AKBIYIK Hacettepe Üniversitesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları