Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Microsoft Excel 2007 Ders Notu Öğr. Gör. Mustafa YAVAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Microsoft Excel 2007 Ders Notu Öğr. Gör. Mustafa YAVAŞ"— Sunum transkripti:

1 Microsoft Excel 2007 Ders Notu Öğr. Gör. Mustafa YAVAŞ
Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

2 EXCEL - Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, tablolar içinde verilerle grafik oluşturma, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme özellikleriyle, en çok kullanılan hesaplama programıdır. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

3 EXCEL’le yapabilecekleriniz
Matematiksel işlemler (4 işlem) Mantıksal karşılaştırma işlemleri (>,>=,<,<= gibi) Fonksiyonlar (Metin,tarih, matematiksel fonksiyonlar) mod, tanjant, kotanjant Grafik işlemleri Tablo oluşturma işlemleri Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

4 EXCEL’de hücrelere hangi bilgiler girilebilir?
Metin Rakam Tarih ve Saat Formül Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

5 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA
Excel’de formül oluştururken şu kurallara uymak gerekir: Bütün formüller Eşittir(=) işareti ile başlar. Sadece 2 hücre arasında işlem yapılacaksa, hücrelerin adresleri arasına Noktalı Virgül(;) koyulur. (örn, =topla(A2;B2)) Formül içerisinde boşluk kullanılmaz. =topla(A2;B2) doğru , =topla (A2;B2) yanlış Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

6 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA
4. İki hücre arasında kalan hücrelerle ilgili işlem yapılacaksa, hücrelerin adresleri arasına (:) koyulur. Örn, topla(A2:A10) 5. Bir rakamın veya hücrenin belirli bir yüzdesini hesaplatmak için % işareti kullanılır. Örn, A5 hücresindeki rakamın %18’ini hesaplamak için şu formül yazılır: =A5*18% Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

7 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA
6. Matematiksel işlemlerde işlem önceliği aşağıdaki şekildedir : Yüzde, üs alma, çarpma-bölme, toplama-çıkarma Örn; 3+18/3 işleminde önce 18/3 işlemi yapılır. Sonra çıkan sonuç 3 ile toplanır. Yani sonuç : 3+6=9’dur. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

8 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA
7. Önceliği eşit olan işlemlerde, işlem önceliği sol tarafta yer alan işlemdedir. Örn; 130/13*2 formülünde çarpma ile bölme aynı işlem önceliğine sahip olduğundan önce sol taraftaki işlem (bölme) yapılır. Sonuç: 10*2 = Bir formüldeki matematiksel işlemlerde önce parantez içerisindeki işlemler, sonra parantez dışındaki işlemler yapılır. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

9 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA
Örnek: (5+4)*3 işleminin sonucu *3=27’dir. Bir formülde açılan parantezlerin gerektiği yerde kapatılması gerekir. Yoksa hata mesajı verir. 11. Hücreye ondalık rakam (10.11) yazıp Enter’a bastıktan sonra, yazılan sayı tarih biçimine dönüşebilir. Bu durumda hücrenin biçimlendirilmesi gerekir. Peki nasıl hücreyi biçimlendiririz ? Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

10 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA
12. Metin bulunan hücrelerdeki metinleri birleştirmek için, eşittir(=) işaretinden sonra ilk hücrenin adresini yazınız ve & işaretinden sonra diğer hücrenin adresini yazınız. =A2&A3 13. Metin bulunan hücrelerdeki metinleri, aralarında boşluk bırakarak birleştirmek için şu formülü yazarız: =A2&" "&B3&" "&C1 Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

11 EXCEL’de FORMÜL OLUŞTURMA
14. Formüllerde sayısal metinler kullanarak işlemler yapabiliriz. (örn, 10 YTL + 20 YTL …) 15. Formüllerde metinsel ifadeler tırnak içinde yazılır. ("kaldı", "geçti" gibi) Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

12 EXCEL Verileri sürükleyerek çoğaltmak. Sonuç
Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

13 EXCEL (Hücrelerin Seçilmesi)
Yan yana olmayan birden çok satır veya sütunu seçmek : CTRL tuşu basılı iken seçmek istediğimiz satır veya sütunlara tek tek tıklarız. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

14 Hücreleri Birleştirmek
Bu işlem için, biçimlendirme araç çubuğundaki Birleştir ve Ortala düğmesini kullanırız. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

15 Birleştirilmiş hücreleri ayırmak
Hücre üzerinde sağ tıklayın. Açılan menüde Hücreleri Biçimlendir – Hizalama sekmesine tıklayın. İşaretli durumda olan Hücreleri Birleştir seçeneğinin onay işaretini kaldırın. Tamam düğmesine basın. - Kısa yol : Birleştir ve Ortala düğmesine bir kez daha basın. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

16 Hücredeki yazının yönünü değiştirmek
Hücre üzerinde sağ tıklayın. Hücreleri biçimlendir komutuna ve Hizalama sekmesine tıklayın. Hizalama bölümünden kırmızı düğmeyi tıklayıp sürükleyerek, yazıya istediğiniz gibi yön verin. Tamam düğmesine basın. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

17 Hücrede birden çok satır oluşturmak
Yazı yazdığınız hücrede iken farenin sağ düğmesine tıklayın. Hücreleri biçimlendir. Metin denetimi – Metni Kaydır tıklayın. Tamam düğmesine tıklayın. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

18 Hücre eklemek - silmek Satır eklemek - silmek
Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

19 Fonksiyonlar Matematiksel İşlemler ve Formül Oluşturmak
Toplama İşlemi Sadece 2 hücre değerini toplayacaksak, = A2+B2 veya = TOPLA(A2;B2) formülünü yazarız. Hücre aralığını toplayacaksak, = TOPLA(A2:A10) A2 hücresi ile A10 hücresi arasındaki tüm sayıları toplar. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

20 Çıkarma İşlemi Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

21 3. Çarpma İşlemi Sadece 2 hücredeki değerin çarpım sonucunu hesaplatmak istiyorsak, = A2*B2 formülünü kullanırız. Hücre aralığındaki tüm değerleri çarpmak istiyorsak = ÇARPIM(A2:A6) formülünü yazarız. (A2 hücresi ile A6 hücresi arasındaki tüm değerleri çarpar.) Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

22 4. Bölme İşlemi İşlem operatörü olarak Bölü ( / ) işareti kullanılır.
Örnek kullanım; = A2/B2 (A2 hücresindeki değeri B2 hücresine böler.) Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

23 5. Ortalama İşlemi Belirli bir aralıktaki hücrelerin ortalamasını hesaplamak için kullanılır. =ORTALAMA(A2:A8) formülü ile A2 hücresi ile A8 hücresi arasındaki sayıların ortalaması hesaplanır. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

24 6. Yüzde İşlemi Herhangi bir hücrede belirtilen sayının, belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplanmasıdır. D3 hücresinin %30’unu hesaplamak için; = D3*30% formülünü yazarız. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

25 7. Karekök fonksiyonu 8. Yuvarla fonksiyonu
=KAREKÖK(sayı) formülüyle hesaplanır. 8. Yuvarla fonksiyonu =YUVARLA(sayı;basamak sayısı) formülüyle hesaplanır. Sayı : Hücre içindeki değeri Basamak sayısı : Virgülden sonraki basamak Sayısını belirtir. Örn; YUVARLA(83,59;0)= 84 sonucunu verecektir. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

26 9. Tamsayı fonksiyonu 10. Mod fonksiyonu
Ondalıklı sayının tam sayı kısmını alan fonksiyondur. =TAMSAYI(sayı) = Tamsayı(52,5) işleminin sonucu 52 olacaktır. 10. Mod fonksiyonu Bölme işleminde kalanı veren fonksiyondur. =MOD(Bölünen;Bölen) Örn; A4 hücresindeki değerin A5 hücresindeki değere bölündüğünde vereceği kalanı; =MOD(A4;A5) formülüyle hesaplarız. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

27 KARŞILAŞTIRMA FONKSİYONLARI
1. En büyük değer (MAK) =MAK(A1:D5) formülüyle A1-D5 aralığındaki en büyük sayı hesaplanır. Uyarı - (;) ile (:) işaretine dikkat 2. En küçük değer (MİN) =MİN(A3:B9) formülüyle A3-B9 aralığındaki en küçük sayı hesaplanır. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

28 KARŞILAŞTIRMA FONKSİYONLARI
3. EĞER FONKSİYONU =EĞER(ŞART; Sonuç1; Sonuç2) ŞART : Değerlerin karşılaştırıldığı kısım. Sonuç1 : Şartın gerçekleşmesi durumunda üretilerek, hücreye sonuç olarak yazılacak kısım. Sonuç2 : Şartın gerçekleşmemesi durumunda 1.sonuca Alternatif olarak hücreye sonuç yazılacak kısımdır. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

29 KARŞILAŞTIRMA FONKSİYONLARI
3. EĞER FONKSİYONU =EĞER(B2<50; "KALDI"; "GEÇTİ") ŞART : B2 hücresindeki değerin 50’den büyük olup olmaması Sonuç1 : Eğer bu değer 50’den küçükse o hücreye KALDI yazılacak.. Sonuç2 : Şartı sağlamıyosa (50 veya 50’den büyükse) o hücreye GEÇTİ yazılacak.. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

30 EXCEL (Mantıksal Fonksiyonlar)
VE fonksiyonu (Birden fazla şartın aynı anda gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bir fonksiyondur. Eğer fonksiyonuyla birlikte kullanılır.) =VE(sart1;sart2;……) =EĞER(VE(A2>80;B2>90); "Geçtiniz"; "Kaldınız") A2 hücresindeki değer 80’den büyükse ve B2 hücresindeki değer de 90’dan büyükse Geçtiniz yazısı yazacak, yoksa Kaldınız yazısı yazacaktır. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

31 EXCEL (Mantıksal Fonksiyonlar)
YADA fonksiyonu (2 veya daha fazla şarttan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda kullanılır.) =YADA(sart1;sart2;……) =EĞER(YADA(A2<50;B2>5); "KALDI"; "GEÇTİ") A2 hücresindeki değer 50’den küçükse veya B2 hücresindeki değer 5’ten büyükse KALDI yazısı yazacak, yoksa GEÇTİ yazısı yazacaktır. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

32 EXCEL (Mantıksal Fonksiyonlar)
DEĞİL fonksiyonu (Belirtilen bir şartın olamaması durumunda kullanılır.) =DEĞİL(şart) =EĞER(DEĞİL(A2>=50); "KALDI"; "GEÇTİ") A2 hücresindeki değer 50’ye eşit veya 50’den büyük değilse KALDI yazısı yazacak, yoksa GEÇTİ yazısı yazacaktır. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

33 EXCEL (Mantıksal Fonksiyonlar)
EĞERSAY fonksiyonu (Belirlenen veri alanında belirli şarta uygun verilerin sayısını belirlemek için kullanılır.) =EĞERSAY(belirtilen aralık; şart) =EĞERSAY(D2:D8; ">75 ") D2 hücresi ile D8 hücresi arasındaki hücrelerden değeri 75’den büyük olanlarının sayısını verir. Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ -

34 Öğr.Gör. Mustafa YAVAŞ - mstyavas@yahoo.com


"Microsoft Excel 2007 Ders Notu Öğr. Gör. Mustafa YAVAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları