Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veritabanı Yönetim Sistemleri-I Dr. Akın Özçift Dr. Mustafa Karabulut Ders 6 Constraints (Kısıtlar)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veritabanı Yönetim Sistemleri-I Dr. Akın Özçift Dr. Mustafa Karabulut Ders 6 Constraints (Kısıtlar)"— Sunum transkripti:

1 Veritabanı Yönetim Sistemleri-I Dr. Akın Özçift Dr. Mustafa Karabulut Ders 6 Constraints (Kısıtlar)

2 VTYS veri bütünlü ğ ünü ve iş mantı ğ ını sa ğ lamak için veriler üzerinde çeşitli kurallar konulmasına izin verir. Bu kurallar ile aşa ğ ıdakiler sa ğ lanır: ◦ Entity integrity (Varlık bütünlü ğ ü)  Tablolardaki satırların birbirinden ayrılabilirli ğ i, sadece spesifik bir satır üzerine işlem yapabilme ◦ Referential integrity (Referansal bütünlü ğ ü)  Mantıksal ilişkili olan tablolar arasında bütünlük olması ve ilgisiz satırlara izin verilmemesi ◦ Domain integrity (Alan bütünlü ğ ü)  İ ş mantı ğ ı gere ğ i verilerin belli kurallara uyularak girilmesini sa ğ lar

3 Constraints (Kısıtlar) MS SQL Server bu işlevi sa ğ lamak için 6 tür kısıdı destekler: ◦ UNIQUE Constraints (Tekillik ) ◦ CHECK Constraints (De ğ er kontrolü) ◦ DEFAULT Constraints (Varsayılan) ◦ NOT NULL Constraints (Boş de ğ er izni/engeli) ◦ PRIMARY KEY Constraints (Birincil Anahtar ) ◦ FOREIGN KEY Constraints (Yabancı Anahtar)

4 Constraints (Kısıtlar) UNIQUE Constraint ◦ Herhangi bir alanda de ğ er tekrarını engeller ◦ Bu özelli ğ i bakımından Primary Key ile benzeşir, fakat  PK tanımlanınca sütunda NULL de ğ ere izin verilmez, UC ise verir  PK tabloda bir tane tanımlanabilir, UC birden fazla tanımlanabilir

5 Constraints (Kısıtlar) Örne ğ in musteriler tablosunda must_id PK olarak tanımlanırken, must_email UC olarak tanımlanmaktadır Çünkü must_email bilgisi tekrar etmemelidir, zaten tabloda bir PK oldu ğ u için de mecburen UC olarak tanımlanır

6 Constraints (Kısıtlar) Bunun için tablo tasarımı (Design) ekranında alanlara sa ğ tuş tıklanıp, gelen menüde “Indexes/Keys” seçene ğ i seçilir

7 Constraints (Kısıtlar) Önce “Add” ile yeni bir index eklenir, sonra da sa ğ taraftan sütun adı, index türü şekilde görüldü ğ ü gibi seçilir

8 Constraints (Kısıtlar) CHECK Constraints (De ğ er kontrolü) Bir sütun üzerindeki de ğ erin belli bir aralıkta veya belli bir de ğ ere eşit olmasını sa ğ lar Örne ğ in fiyat isimli bir sütunun de ğ eri 0 ile 50 arasında olunması isteniyorsa, kural şöyle tanımlanır urun_fiyat >= 0 AND urun_fiyat <= 50 (veya alternatif olarak) urun_fiyat BETWEEN 0 AND 50 Müşteri ülkesi sadece “Türkiye” olması gerekiyorsa must_ulke = ‘Türkiye’ Şeklinde kurallar ifade edilir

9 Constraints (Kısıtlar) Sa ğ tuş menüsünden “Check constraints” seçilir ve gelen ekranda ilgili kural yazılır

10 Constraints (Kısıtlar) Add tuşu ile yeni eklenir Expression kısmına ilgili ifade (kural) yazılır

11 Constraints (Kısıtlar) Veri girilirken ilgili kuralın devrede oldu ğ unu görüyoruz


"Veritabanı Yönetim Sistemleri-I Dr. Akın Özçift Dr. Mustafa Karabulut Ders 6 Constraints (Kısıtlar)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları