Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan : Sevgi YAYLAGÜL Bölüm : Bilgisayar Programcılığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan : Sevgi YAYLAGÜL Bölüm : Bilgisayar Programcılığı"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan : Sevgi YAYLAGÜL Bölüm : Bilgisayar Programcılığı
HALKLA İLİŞKİLER Hazırlayan : Sevgi YAYLAGÜL Bölüm : Bilgisayar Programcılığı

2 TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
İNSAN VE HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER KURUMSAL REKLAMCILIK PROPAGANDA

3 TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
Halkla ilişkiler kavramı çoğu kez kendisine yakın kavramlarla karıştırılarak ya da eş anlamlı gibi değerlendirilerek açıklanmakta veya uygulanmaktadır. Halkla ilişkilerin temel amacı ve görevi, örgütün iyi bir imaj yaratmasını sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirirken ister örgüt içi,isterse örgüt dışı halkla ilişkiler faaliyetleri olsun yapılması gereken üç temel çalışma; Tanıma Tanıtma Değerlendirme ‘ dir.

4 Tanıtımda başarıya ulaşmak için özellikle üzerinde durulması gereken temel ilkeler şunlardır :
Tanıtım , içerik, yol, yöntem, araç olarak mutlaka hedef kitlelere (gruplara ) yapılmalı ve bunlara hitap etmelidir. Tanıtım, sabır, para, özveri ve koordinasyon isteyen bir çalışmadır. Tanıtım, ülkenin, kurum ve kuruluşun, markanın, imajına uygun tutarlı olmalıdır. Her tanıtım kampanyasının mutlaka bir dayanağı olmalı, hatta bir logosu bulunmalıdır.

5 İNSAN VE HALKLA İLİŞKİLER
Halkla ilişkilerin özünde insan vardır. Hakla ilişkiler mesleğinde görev alan personelin temel uğraşı insanlardır.Özellikle günümüzde oldukça karmaşıklaşan insan ilişkilerini düzenlemek ve belirli bir amaca yöneltmek gerçekten oldukça güç ancak bir o kadar da zevkli bir uğraşıdır. Hakla ilişkiler “bilinçli, mutlu ve tanıdığı firmaya güven duyan çevre” amacını güder. Zaten halkla ilişkilerin amaçlarından biri de, insan toplum bütünleşmesini sağlamaktır.

6 Bu nedenle “mutlu ve sosyal insan” düşüncesi ile çalışmalarını sürdüren insan ilişkileri ile “mutlu çevre” yaratmak isteyen halkla ilişkilerin bu anlamda ortak paylara sahip olduğu görülür. İnsan kaynakları yönetimi, örgütün en önemli kaynağı ve işin en önemli bileşeni olan insan unsurunun yönetimi, insan ilişkileri, personel yönetimi, endüstri ilişkilerinin yanında onların iş tatmini, motivasyonu, kariyer planları, performans değerlendirmesi, işe alım ve uyum programları, eğitim ve geliştirme çalışmaları gibi insan merkezli çalışmaları kapsamaktadır. Böylece tüm çalışanların optimal performans düzeyine ulaştırılmaları hedeflenmektedir.

7 Bu hedefi gerçekleştirmek için çalışanların örgüte ve
işlerine uyumları, uyumsuzlukları, mutlulukları, mutsuzlukları, sorunları ve iş tatminleriyle de ilgilenilmektedir. PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER Bir kişi veya bir örgüt tarafından üretilen malların, hizmetlerin veya düşüncelerin tüketici olarak tanımlanan kitle tarafından talep edilmesini sağlamak amacıyla yürütülen planlı çalışmaların tümü pazarlama olarak tanımlanabilir. Halkla ilişkiler ile pazarlama arasındaki yakın ilişkiler her ikisinin de dışa dönük olmasından kaynaklanır.

8 Pazarlama biliminin önde gelen teorisyenlerinden P
Pazarlama biliminin önde gelen teorisyenlerinden P. Kottler 1986 yılında yazdığı bir makalede halkla ilişkilerin beşinci “P” si olarak(ürün, dağıtım, fiyat ve tutundurmadan sonra) ele alınması gerekecek kadar önemli olduğunu ve tutundurmanın bir alt işlevi gibi değerlendirildiğini savunmuştur. Halkla ilişkiler ve pazarlamanın teknik açıdan benzer özellikleri şunlardır: Araştırma Bilgi toplama Plan/program yapma Bütçe Hedef kitle Mesaj ve medyaların hazırlanması Değerlendirme yöntemleri

9 REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER
Reklam, bir ürün ya da hizmetle ilgili iletiler vermek için kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alınarak yapılan tanıtımdır. Halkla ilişkiler faaliyetleri ise, kurumun toplumla bütünleşmesi için sarf edilen gayretlerin tümüdür. Her iki kavramda bir iletişim olgusu içermesine ve insanları etkilemeye yönelik olmalarına rağmen kullandıkları yol, yöntem, araç farklıdır.

10 Basit bir örnekle konuyu açıklamak gerekirse; amaç
sağlıklı yaşamak olsun. Sağlıklı yaşamak için izlenebilecek çeşitli yollar bulunmaktadır. Beslenme alışkanlığını düzenlemek, yaşa uygun spor yapmak, sağlığı etkileyen sigara, pipo v.b alışkanlıkları kontrol altına almak gibi birçok farklı yöntemler izlenebilir. Bütün bu yöntemler bireyin sağlıklı yaşamasına hizmet eder. Bu örnekleri halkla ilişkiler ve reklam ile ilişkilendirirsek, örgütün verimliliği adına, her iki faaliyetin de ayrı ayrı uygulanan, örgüt amacına hizmet eden, ancak tali amaç taşıyan faaliyetlerdir.

11 Reklam ve Halkla İlişkilerin Farklı Yönleri
Reklam ve halkla ilişkilerin temel farkı; halka sunduklarıdır. Reklam, halka satışa sunulan ürün veya hizmetin detayını verir, ürünü çekici hale getirir. Reklam doğrudan doğruya kar elde etmek için müşterileri etkilemek, malı satmak, hizmeti pazarlamak ya da üretilen malların talebini arttırma faaliyetidir. Reklamda yalan söylenmez ve kitleler aldatılmaz ancak, ürünün halka cazip gelecek yönleri vurgulanarak talep artırılması sağlanır. Halkla ilişkiler ise “kurumsal kimlik imajını” olgunlaştırır, yani “imaj sunar”. Halkla ilişkilerde kar elde etmek dolaylı bir amaçtır. Halkla ilişkiler olay ve olgular olduğu gibi yansıtılır.

12 Reklam ve Halkla İlişkilerin Benzer Yönleri
Aynı kitle iletişim araçlarından yararlanırlar. Araştırma her iki teknikte de kullanılan son derece önemli bir faktördür. Planlama / programlama her ikisi için de geçerlidir.

13 KURUMSAL REKLAMCILIK Kurumsal reklam, kuruluşun ürün ya da hizmetleri yerine, o kuruluş hakkında olumlu imaj yaratmak için yapılan reklamdır. Amaç; kuruluşun bilinirliğini artırmak, ürünleri ve yaptıkları için kamuoyunda iyi düşünceler yaratmak ve imajını pekiştirmektir. Halkla ilişkiler ile kurumsal reklamcılık arasındaki temel ayrılık, halkla ilişkiler faaliyetlerinde iletişim araçlarının ücretli olarak yani bedeli ödenerek kullanılmamasıdır. Haberin ücretli olarak yayınlanması amacıyla yapılan gayretin neticesi kesin olmayacaktır. Yani sonucunu denetlemek mümkün değildir. Belki de tüm uğraşların sonunda haber kitle iletişim araçlarında yer almayacak, medya bu duyurumu yapmayabilecektir. Halbuki kurumsal reklamda bu hizmet satın alınacağı için böyle bir risk olmayacaktır.

14 KURUMSAL REKLAMCILIK KARŞILAŞTIRMA KONUSU HALKLA İLİŞKİLER REKLAM
AMAÇ Kurumsal kimlik tanıtımı Ürün veya hizmet tanıtımı ARAÇ Ücretsiz iletişim araçları Ücretli iletişim araçları MESAJ Gerçek Gerçek ancak, abartılı ve yönlendirilmiş Gerçek ve yönlendirilmiş YÖNTEM İkna eder Bilinçaltı kullanır YÖN Geri dönüşümü esas alır, çift yönlüdür Tek yönlüdür

15 PROPAGANDA Bir kişi, bir kuruluş ya da fikir hakkında olumlu ya da olumsuz ortam yaratılması ya da mevcut ortamın sürekliliğinin sağlanması için kamuya ya da topluluğa doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak fayda sağlamak için haber, fikir, öğreti ve özel çağrıların yazılmasıdır. Propaganda tarihi, Eski Roma ve Yunan’ a kadar dayandırılabilen eski etkileyici iletişim türlerinden birisidir.1622 yılında kurulan dinsel örgüt,Hristiyanlık dinini kitlelere yaymak için siyasal ve dinsel anlamda çalışmalar yapmış ve propaganda sözcüğü kullanmıştır. Bu nedenle, propaganda sözcüğünün iletişim bilimlerine kazandırılma tarihi olarak,bu tarih kabul edilmektedir.

16 Halkla ilişkiler kişiyi toplumsal yaşam içinde etkilemeye
çalışır. Bu nedenle de onu siyasal propaganda ile eş tutmak yanıltıcı olabilir. Propaganda toplumu etkilemek için yapılır ve propaganda faaliyetlerinden topluma belli bir düşünceyi,inancı ve davranış biçimini kabul ettirmek amaçlanır.

17 HALKLA İLİŞKİLER VE PROPAGANDA ARASINDAKİ FARKLAR
Esas olan doğru bilgi, iyi niyet, dürüst harekettir. Tek yönlüdür ve abartma üzerine kurulmuştur. İyi niyete her zaman yer vermez Fikir tartışmalarına daima açıktır. Tartışma kabul etmez . Dogmatik ve otoriterdir. Gerçekleri açıklama yolu ile ikna etmeye çalışır. Çok tekrar yolu ile ikna etmeye çalışır. Yanıltıcı değildir. Yanıltıcı, kandırıcı olabilir. Yıkıcı olmaz. Gerekirse yıkıcı olabilir.


"Hazırlayan : Sevgi YAYLAGÜL Bölüm : Bilgisayar Programcılığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları