Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Size verilen Kullanıcı adı’nı giriniz TAB tuşu ile şifre alanına geçiniz. Şifrenizi girdikten sonra ENTER tuşuna iki kez basınız. Size verilen kullanıcı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Size verilen Kullanıcı adı’nı giriniz TAB tuşu ile şifre alanına geçiniz. Şifrenizi girdikten sonra ENTER tuşuna iki kez basınız. Size verilen kullanıcı."— Sunum transkripti:

1

2

3 Size verilen Kullanıcı adı’nı giriniz TAB tuşu ile şifre alanına geçiniz. Şifrenizi girdikten sonra ENTER tuşuna iki kez basınız. Size verilen kullanıcı adı ve şifre doğru ise alttaki ekran açılır. Yetkinize göre kullanacağınız programlar ekrana gelecektir.

4

5

6 Ok tuşları ile programların yerlerini değiştirebilirsiniz. Sağ tarafa sık kullandığınız programları atabilirsiniz. Bu oluşan menü sizin sık kullanılanlar menü’nüzdür. Personel Bilgileri Giriş ekranından bilgi girmek veya sorgulama yapmak için Personel Bilgileri Girişi çift tıklanır ve ekrana ÖZLÜK BİLGİ EKRANI gelir. ÖZLÜK BİLGİ EKRANLARI Personelin kimlik, nüfus, öğrenim, yabancı dil, memuriyet, kadro, askerlik, silah altına alınma, ayrılma, sigortalı hizmeti, bağkur’a bağlı hizmeti, geçmiş hizmeti, kazanılmış hak, vekalet, geçici görev, hizmet borçlanması, hizmet içi eğitim, özür bilgileri, ücretsiz izin, adres, eş, çocuk, rotasyon, sağlık karnesi bilgilerinin güncel durumunu içerir. Bilgi girişi bütün ekranlara tek tek yapılır. İlk girişi farklı olan kimlik ve farklı özellikleri olan Kadro,Geçmiş Hizmet,Ayrılma Formlarına girişler gösterilecek ekranlarda ortak olan açılır listelerin kullanımı da anlatılacaktır. Bu klavuzu okumadan önce FORM AÇIKLAMALARI okunmalı personelin bilgileri forma aktarılıp kodlanmalıdır. Kodlanan bilgiler ise rahat bir şekilde bilgisayara girilebilir.

7

8 PERSONEL BİLGİLERİ GİRİŞİ Personel Bilgilerini Bilgisayarınızdaki bu formlara aktarmak için daha önceden doldurmuş olduğunuz formlardan ekrana nasıl bilgi girişi yapılır şimdi bunu görelim. Projede her kullanıcı sisteme daha önceden tanıtılmış olması gerekmektedir. Bu tanıtma işleminde her kullanıcının bir adı ve tanımlı bir görevi vardır.

9

10 Giriş mod’unda görüldüğü gibi ekranın sol üst köşesinde kullanıcı etiketinin altında ait olduğu il ve kullanıcı ile bir sayı gelir. Bu kullanıcı il kodu, kullanıcı adı ve servis no sudur. Bu kayıt artık bu kullanıcıya aittir ve bu kayıt üzerindeki değişiklikleri başka bir kullanıcıya hak verilmediği sürece bu kullanıcı tarafından yapılacaktır. Başka kullanıcı üzerinde değişiklik yapamaz. Kimlik Bilgileri formu giriş modunda ekrana gelir. Bu ekran girişe hazır demektir. Bilgi girmek için anahtar bilgi tc_kimlik_ no girilir enter tuşu ile geçilir ve sicil de girilip enter tuşuna basılır.Enter tuşu alanlara bilgi girildikten sonra hep enterla geçmeniz gerekmektedir.

11

12 Giriş yaparken kodlu alanlarda kodu bilmiyorsak kodun karşılığını bulmak için; Slayttaki gibi yardımcı listelerimiz vardır. Burada doğum yeri il alanını iki kez tıkladığımızda listemiz gelir ve listeden İl ilçe kodunu bulmak istediğimizde bul kısmına gelir il veya ilçeden birkaç hece yazıp bul butonuna tıklarız. Ve aranan il/ilçe karşımıza gelir tamam’ı tıkladığımızda il ve ilçe kodlarını ilgili alanlara atar.

13 Tc_kimlik no,sicil,adı ve soyadı son bilgilerini dikkatlice giriniz ve gözle tekrar kontrol ettikten sonra saklayınız. Adı soyadı ve Tc_kimlik no ekranlara otomatik olarak yazılacaktır. Varolan bir Tc_kimlik_no ikinci kez girmeye çalışırsanız program size mesaj verecektir. Aşağıda saklanan kayıt ve en altta saklandığını gösteren mesajda ekrana gelir. Bu şekilde saklanan bir kayıt veri tabanına (bilgilerin tutulduğu alan) eklenmiş olur. Buradan çıktığınızda ve daha sonra tekrar bu kaydın bilgilerini girmek istediğinizde sorgu butonuna bir kez basıyorsunuz ve sicili yazdınızda yine aynı ekrana ulaşır ve bilgilerinizi girmeye devam edersiniz. İşiniz bittiğinde veya başka bir işiniz çıktığında tekrar sakla butonuna basarsanız bilgileriniz saklanmış olur. **Sorgu yapmak içinse sorgu butonuna iki kez basılırsa sicili en küçük olan kayıt ekrana gelir. **Sicilini bildiğimiz bir kişiyi sorgulamak içinse birkez sorgu butonuna baslır sicil hanesine sicil yazılır ve tekrar sorgu butonuna basıldığında kişinin bilgileri ekrana gelir.

14 Yukarıda sorgu butonuna bir kez basılmış ve sicil yazılmış ve tekrar sorgu butonuna basılmış ve bilgileri ekrana gelmiştir. Sadece bu ekranda kişinin adı,soyadı,doğum tarihi emekli sicil no, TC Kimlik no vs. gibi alanların hepsine bildiğiniz bir değeri girerek sorgu yapabilirsiniz. Örnek: adı, soyadı girilen birisini bulmak için sorgu butonuna bas adı’na adını soyadını yazıp tekrar sorgu butonuna basarsak kişinin bilgilerine ulaşmış oluruz. İleri,geri tuşları ile diger ekranlara sıra ile; örgenim, memuriyet, kadro, ayrılma, geçmiş hizmet,kazanılmış hak,geçici görev gibi butonlara basıldığında direkt olarak ekranlara ulaşmamızı sağlar. İki kez sorgu butonuna bastığımızda gelen kayıtta >> tuşu ile bir sonraki kayda ulaşırız. << butonuna bastığımızda bir önceki kayda tekrar döneriz. butonları bu ekranda itemlarda (alanlar üzerinde ) gezinmemizi sağlar.

15

16

17

18

19 Giriş yapılırken Memuriyet Formunda Kadro numarası yazılı alana gelindiğinde kadro şubesince verilen kadro numarası girilir. Sonra gelen mesajlar takip edilir ve ilgili alanlara değerler aktarılır. (Kadro derecesi,üst birim, unvan, sınıf,teşkilat,saymanlık,alt birim değerleri ) Saklanan kayıt sorgu yapıldığı zaman karşılıkları gelir. Memuriyet Bilgileri Formunda bilgileri girilmiş bir personelin Kadro bilgileri formunda da kadro numarası ve derecesi ilgili yerlere kayıt edilir. Bu alanlara kullanıcı müdahale edemez bu alanlar görüntü alanlarıdır.

20 Kadro Bilgileri’ nin eksik bilgileri de doldurulur ve saklanır. Tekrar sorgu butonuna basıldığında ekran boşalır ve ikinci kez sorguya basıldığında bilgiler geliyor ise kayıt saklanmıştır

21

22

23

24 Ayrılma Bilgileri formu Personelin ; Emekli olması,Diğer kuruma nakli,vefat etmesi halinde bizde tutulan bilgilerinin dondurulması halidir. Diğer kuruma geçen personel tekrar Maliye Bakanlığına gelir ise (Diğer Kurumdan atama ile tekrar atanır ve bu ekrandaki bilgileri silinmiş olur.) hizmeti geçmiş hizmete işlenir ve personel çalışmaya devam eder. Daha önce iller arası nakiller de kadro boşa alındığı için bu kısımda diğer ile nakil kodu bulunuyordu. Şimdi ise personel ayrılmıyor sadece ili değişiyor. Bu değişiklikte sadece geçmiş Hizmet bilgilerinde gözükmesi gerekir. Terfi işlemlerinde ise kullanıcı il kodu değişecek ve geçmiş hizmete işlenecektir. Ayrılacak olan personelin ayrılma tarihi girilir. Hangi kuruma başlayacaksa kurum kodu girilir veya listeden seçilir. Emekli ise ayrıldığı kurum boş bırakılır,ayrılma nedeni girilerek enterla geçilir. Gelen mesajlara göre hareket edilir ve geçmiş hizmet ve kimlik bilgilerindeki ayrılma bilgisi nede kod atılır ve kadrosu boşaltılır.

25

26

27 GEÇMİŞ HİZMET BİLGİLERİ GİRİŞ EKRANI Geçmiş Hizmet Bilgileri kişinin iş hayatının bilgilerinin tutulduğu bölümdür. Geçmiş Hizmet Bilgilerinin ekrandan girilebilmesi için daha önceden forma aktarılmış olması gerekir. Bu ekranda ve formda dikkat edeceğimiz en önemli konu arada boşlukların ve iş gününün bir gün bile olsa gösterilmesidir. Açılır Listeler bu ekranda da vardır. Burada da kullanabilirsiniz. Başlama tarihi aynı olan iki kayıt giremezsiniz. Bir gün bile olsa ayrı yazmanız gerekecektir.

28 Görüntü Butonuna Tıklandığında Tüm Kayıtlar Liste Olarak Gelir.

29 Slaytta görüldüğü üzere başlayış tarihinden günümüze kadar gelen bir tarihsel sıralama mevcuttur. Başlama tarihi (kırmızı) önceki satırdaki bitiş tarihi ile aynıdır. Bazı hallerde (nakil gibi) değişebilir. Sıralama kırmızı renkli başlama tarihine göre yapılmaktadır. Aynı tarihli başlama kaydını bitiş tarihi farklı olsa da saklayamazsınız. Bitiş tarihi ise her zaman aynı satırdaki başlama tarihinden büyük olmalıdır. Aynı tarihle başlayan iki kayıt var ise nedenlerini birleştirip yazmalısınız

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Birden Fazla çocuk olduğu taktirde 1. çocuğun kaydı bitince Yeni Kayıt Butonuna tıklayarak Kaçıncı Çocuk alanından itibaren 2. çocuğu girebilirsiniz. İşlem Her Çocuk için tekrar edilecektir.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 SİCİL NUMARASI GİRİLİP 'ENTER' TUŞUNA BASILIR.KADEME SEÇİMİ ALANINA GELİNMİŞTİR. F9 YADA MAUSEYİ ÇİFT TIKLAYARAK KOD LİSTESİNDEN YAPILACAK İŞLEM SEÇİLİR VE TEKRAR ENTER TUŞUNA BASILIR. 64 İŞLEMİ 64.MADDE İŞLEMİ İÇİN KADEME SEÇİMİNDEN İŞLEMİ SEÇMEK YETERLİDİR.EKRANA BİLGİLER OTOMATİK GELİR VE SAKLA BUTONUNA BASILARAK İŞLEM SAKLANIR. DÖKÜM İŞLEMİ İÇİN DÖKÜM BUTONU SEÇİLEREK GELEN EKRANDA DAGITIM TIKLANIR VE DÖKÜM ALINIR. ONAYLAMA İŞLEMİ,SİCİL YAZILIP ENTER TUŞUNA BASILIR,EKRANA BİLGİLER GELDİKTEN SONRA ONAY BUTONU TIKLANIR VE KAYIT ONAYLANMIŞ OLUR. ONAYLAMA İŞLEMİ İLE BU SİCİL KADEME LİSTESİNDEN SİLİNMİŞ OLUR.

50

51

52

53 64\2 VEYA 64\2 ÖNCEKİ İŞLEMİ 64\2 VEYA 64\2 ÖNCEKİ MADDE İŞLEMLERİ İÇİN KADEME SEÇİMİNDEN 64\2 VEYA 64\2 ÖNCEKİ İŞLEMİ SEÇİLİR VE CURSOR 64\2 FORMUNDA YIL ALANINA GELİR. BURADA YIL BİLGİLERİ GİRİLEREK ENTER TUŞUNA BASILIR. EKRANA BİLGİLER OTOMATİK GELİR VE SAKLA BUTONUNA BASILARAK İŞLEM SAKLANIR. DÖKÜM İŞLEMİ İÇİN DÖKÜM BUTONU SEÇİLEREK GELEN EKRANDA DÜZENLEYENİN,KONTROL EDENİN VE ONAYLAYANIN BÖLÜMLERİNİN YANLARINDAKİ KÜÇÜK KUTUCUKLAR ÇİFT TIKLANARAK KOD LİSTESİNDE İSİMLER SEÇİLİR VE DAGITIM TIKLANARAK DÖKÜM ALINIR. BU İŞLEM İLE GİRİLEN YIL BİLGİSİ 64\2 YIL KÜTÜGÜNDE TUTULMUŞ OLUR. ONAYLAMA İŞLEMİ,SİCİL YAZILIP ENTER TUŞUNA BASILIR,EKRANA BİLGİLER GELDİKTEN SONRA ONAY BUTONU TIKLANIR VE KAYIT ONAYLANMIŞ OLUR.ONAYLAMA İŞLEMİ İLE BU SİCİL 64/2 LİSTESİNDEN SİLİNMİŞ OLUR

54

55

56

57

58 64 VE 37.MADDE İŞLEMİ 64 VE 37. MADDE İŞLEMİ İÇİN KADEME SEÇİMİNDEN 64 VE 37 İŞLEMİ SEÇİLİR VE CURSOR 37.MADDE FORMUNDA YIL ALANINA GELİR. BURADA YIL BİLGİLERİ GİRİLEREK ENTER TUŞUNA BASILIR. EKRANA 64 VE 37. MADDE BİLGİLERİ OTOMATİK GELİR VE SAKLA BUTONUNA BASILARAK İŞLEM SAKLANIR. DÖKÜM İŞLEMİ İÇİN DÖKÜM BUTONU SEÇİLEREK GELEN EKRANDA DÜZENLEYENİN,KONTROL EDENİN VE ONAYLAYANIN BÖLÜMLERİNİN YANLARINDAKİ KÜÇÜK KUTUCUKLAR ÇİFT TIKLANARAK KOD LİSTESİNDE İSİMLER SEÇİLİR VE DAGITIM TIKLANARAK DÖKÜM ALINIR. BU İŞLEM İLE GİRİLEN YIL BİLGİSİ 37.MAD.YIL KÜTÜKLERİNDE TUTULMUŞ OLUR. ONAYLAMA İŞLEMİ,SİCİL YAZILIP ENTER TUŞUNA BASILIR,EKRANA BİLGİLER GELDİKTEN SONRA ONAY BUTONU TIKLANIR VE KAYIT ONAYLANMIŞ OLUR. ONAYLAMA İŞLEMİ İLE BU SİCİL 37,64-37,64\2-37 LİSTESİNDEN SİLİNMİŞ OLUR

59

60

61

62 64/2 VE 37.MADDE İŞLEMİ 64\2 VE 37. MADDE İŞLEMİ İÇİN KADEME SEÇİMİNDEN 64\2 VE 37 İŞLEMİ SEÇİLİR VE CURSOR 64\2 FORMUNDA YIL ALANINA GELİR. BURADA YIL BİLGİLERİ GİRİLEREK ENTER TUŞUNA BASILIR. EKRANA 64\2 VE 37. MADDE BİLGİLERİ OTOMATİK GELİR VE SAKLA BUTONUNA BASILARAK İŞLEM SAKLANIR. DÖKÜM İŞLEMİ İÇİN DÖKÜM BUTONU SEÇİLEREK GELEN EKRANDA DÜZENLEYENİN,KONTROL EDENİN VE ONAYLAYANIN BÖLÜMLERİNİN YANLARINDAKİ KÜÇÜK KUTUCUKLAR ÇİFT TIKLANARAK KOD LİSTESİNDE İSİMLER SEÇİLİR VE DAGITIM TIKLANARAK DÖKÜM ALINIR. BU İŞLEM İLE GİRİLEN YIL BİLGİSİ HEM 64\2 YIL HEM DE 37.MAD.YIL KÜTÜKLERİNDE TUTULMUŞ OLUR. ONAYLAMA İŞLEMİ,SİCİL YAZILIP ENTER TUŞUNA BASILIR,EKRANA BİLGİLER GELDİKTEN SONRA ONAY BUTONU TIKLANIR VE KAYIT ONAYLANMIŞ OLUR. ONAYLAMA İŞLEMİ İLE BU SİCİL 37,64-37,64\2-37 LİSTESİNDEN SİLİNMİŞ OLUR

63

64

65 Personel Modülünden “Derece, Kadro Değişikliği, 161/A Uygulamaları” seçilir.

66 -Açılan pencerede SİCİL kısmına Derece Terfisi yapacağımız personelin sicil numarasını girip Klavyeden ENTER tuşuna basıyoruz. -Kişiye hangi terfi işlemi uygulanacaksa işlem türünden “Derece, Kadro Değişikliği, 161/A Uygulamaları” ilgili işlem seçilir.

67

68 -Terfi yapılacak ekran açıldığında sadece işlem yapacağımız sicil yazılı olacak gelecektir. Bu sicile ait diğer bilgileri ekrana yerleştirmek için ENTER tuşuna basıyoruz. -Artık bu aşamadan sonra sadece klavyeden ENTER tuşuyla işlem yapılacaktır. -Sicile ait ad soyadı ve diğer bilgiler yerleştikten sonra imleç kadro derecesi vermemiz için KADRO DERECESİ kısmına gelecektir eğer kişinin bu terfisi ile yeni bir kadro derecesi alıyorsa yeni kadro derecesini ve bu verilen kadronun boş olmasına dikkat edilecek, yada eski kadrosuyla terfi yapılacak ise VAROLAN kısmındaki yani eski kadrosunu aynen yazıyoruz ve ENTER tuşuna basıyoruz. -İmleç otomatik olarak kişinin geleceği derece ve kademeyi yerleştirdikten sonra açıklama kısmına gelecektir. -NOT: Sakla butonuna basmadan evvel eğer geçmiş hizmet nedenlerinde veya kadro bilgileri hariç diğer bilgilerde eksiklik veya hata varsa o kısma Mouse imleciyle gelip doğrusunu yazabiliriz.

69 -Açıklama kısmını Mouse ile çift tıklarsak otomatik olarak bir açıklama yerleştirecektir. Açıklama metninde eksiklik veya hata varsa bu kısmı da kendimiz düzeltebiliriz. NOT: Eğer bulunduğunuz İlde Vali Defterdara ilçelerdeki Malmüdürlüklerine yazı yazma yetkisini devir etmiş ise Vali yetkisi seçeneğine Mouse ile tıkladığımızda o alanı seçmiş oluruz. -Yaptığımız bu işlemleri kayıt etmek için SAKLA butonunu tıklıyoruz. -Sakla butonunu tıkladıktan sonra DAĞITIM butonunu tıklıyoruz. Yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada imzaların yanında yeşil renkle belirlenen kısımlara Mouse ile tıklandığında imza listeniz açılacaktır. Uygun şekilde bu isimler seçilerek imza kısımları doldurulacaktır. -DAĞITIM ve ARZ/RİCA kısımları uygun şekilde düzeltildikten sonra tekrar SAKLA butonu tıklanacaktır. Yaptığımız bu işlemleri yazdırmak için DÖKÜM butonu tıklanacaktır. -Ekrana gelen mesajlar TAMAM denilecektir. Ve döküm ekranındakileri yazdırmak için yazıcıya gönderilecektir.

70

71

72

73 NOT:Sisteminizde Adobe Reader programı yüklü olması gerekir yüklü olmadığı takdirde yazıcı sayfası açılamayacaktır. -Onay imzadan geldikten ve kişinin Ayrılış, Başlayış Tarihleri belli olduktan Sonra: Terfi işlemleri ekranında hangi sicilde hangi işlem türü uygulanmış görmek için TERFİ LİSTESİ butonuna tıklayarak listeye erişebilirsiniz.Onay ve ayrılış başlayış tarihleri belli olduktan sonra aynı ekranı tekrar açıyoruz sicil kısmında ENTER tuşuna dokunduğumuzda daha önceki tüm bilgiler yerleşecektir ve imleç Sırasıyla Tayin tarihi, ayrılış tarihi, başlayış tarihlerine gelecektir bu tarihler yazıldıktan sonra ONAY butonu tıklanır ve gelen mesajlardaki TAMAM butonu tıklanarak işlem sonlandırılır. Yeni bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak işlenir ve terfi işleminiz veritabanından silinir. Terfi işleminizi silmek: -Kişinin terfi işleminin girişini silmek istiyorsanız sicil girip işlem türünü seçtikten sonra enter fonksiyon tuşuna basıp gelen ekranda ikinci defa enter bastığınızda girilen bilgiler ekrana gelir,sonra silme butonuna basarak yapılan terfi işlemi silinmiş olur.

74 Personel Modülünden “İl-İlçe İçi Nakil,Unvan,Birim Değişikliği” seçilir.

75 - Açılan pencerede SİCİL kısmına Derece Terfisi yapacağımız personelin sicil numarasını girip Klavyeden ENTER tuşuna basıyoruz. -Kişiye hangi terfi işlemi uygulanacaksa işlem türünden “Bulunduğu İlden Ayrılma, Naklen Atandığı İle Başlama” ilgili işlem seçilir.

76 Kişi hangi ile nakil gidiyorsa o ilin kodu yazılır ve ENTER tuşuna basılır. ONAYLA Butonuna basıldığında kişinin bulunduğu ildeki kadrosu doludan boşa çekilir ve yetki yeni gideceği ile geçmiş olur.

77

78

79 Nakil İşlemi yapılacak ekran açıldığında sadece işlem yapacağımız sicil yazılı olarak gelecektir. Bu sicile ait var olan bilgileri ekrana yerleştirmek için ENTER tuşuna basıyoruz. Artık bu aşamadan sonra sadece klavyeden ENTER tuşuyla işlem yapılacaktır. -Sicile ait ad soyad ve diğer bilgiler yerleştikten sonra imleç ismin üzerine gelecektir. Tekrar ENTER tuşuna bastığımızda nakil yapacak kişinin VERİLEN BİLGİLER kısmına gelecektir burada sırasıyla yeni atanacağı bilgiler girilecektir sırasıyla Üst Birim, Görev yeri, il,ilçe yazıldıktan sonra Kadro Numarası kısmına gelecektir. - Buraya da yeni kadro numarası yazılıp ENTER tuşuna basıldığında kadro numarasına bağlı olarak Unvan ve kadro derecesi otomatik olarak yerleştirilir.Verilen kadronun boş olmasına dikkat etmeliyiz. -Açıklama kısmını Mouse ile çift tıklarsak otomatik olarak bir açıklama yerleştirecektir. Açıklama metninde eksiklik veya hata varsa bu kısmı da kendimiz düzeltebiliriz. NOT: Eğer bulunduğunuz İlde Vali Defterdara ilçelerdeki Malmüdürlüklerine yazı yazma yetkisini devir etmiş ise Vali yetkisi seçeneğine Mouse ile tıklayarak o alanı seçmiş oluruz. -Yaptığımız Bu işlemleri kayıt etmek için SAKLA butonunu tıklıyoruz. NOT:Sakla butonuna basmadan önce eğer geçmiş hizmet nedenlerinde veya kadro bölümü hariç yeni diğer bilgilerde eksiklik veya hata varsa o kısma Mouse imleciyle gelip doğrusunu yazabiliriz. Sakla butonunu tıkladıktan sonra DAĞITIM butonunu tıklıyoruz. Yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada imzaların yanında yeşil renkle belirlenen kısımlara Mouse ile tıklandığında imza listeniz açılacaktır. Uygun şekilde bu isimler seçilerek imza kısımları doldurulacaktır. -DAĞITIM ve ARZ/RİCA kısımları uygun şekilde düzeltildikten sonra tekrar SAKLA butonu tıklanacaktır. Yaptığımız bu işlemleri yazdırmak için DÖKÜM butonu tıklanacaktır. -Ekrana gelen mesajlar TAMAM denilecektir. Ve döküm ekranındakileri yazdırmak için yazıcıya gönderilecektir

80

81

82

83 NOT: Sisteminizde Adobe Reader programı yüklü olması gerekir yüklü olmadığı takdirde yazıcı sayfası açılamayacaktır. Onay imzadan geldikten ve Kişinin Ayrılış Başlayış Tarihleri belli olduktan Sonra: Nakil işlemleri ekranında hangi sicilde hangi işlem türü uygulanmış görmek için NAKİL LİSTESİ butonuna tıklayarak listeye erişebilirsiniz.Onay ve ayrılış başlayış tarihleri belli olduktan sonra aynı ekranı tekrar açıyoruz sicil kısmında ENTER tuşuna dokunduğumuzda daha önceki tüm bilgiler yerleşecektir ve imleç Sırasıyla Tayin tarihi, ayrılış tarihi, başlayış tarihlerine gelecektir bu tarihler yazıldıktan sonra ONAY butonu tıklanır ve gelen mesajlardaki TAMAM butonu tıklanarak işlem sonlandırılır. Yeni bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak işlenir ve nakil işleminiz veritabanından silinir. Nakil işleminizi silmek: Kişinin nakil işleminin girişini silmek istiyorsanız sicil girip işlem türünü seçtikten sonra enter fonksiyon tuşuna basıp gelen ekranda ikinci defa enter bastığınızda girilen bilgiler ekrana gelir,sonra silme butonuna basarak yapılan nakil işlemi silinmiş olur.

84

85

86

87 -İntibak İşlemi yapılacak ekran açıldığında sadece işlem yapacağımız sicil yazılı olarak gelecektir. Bu sicile ait var olan bilgileri ekrana yerleştirmek için ENTER tuşuna basıyoruz. -Sicile ait ad soyad ve diğer bilgiler yerleştikten sonra imleç ismin üzerine gelecektir. Tekrar ENTER tuşuna bastığımızda kişinin VERİLEN Bilgileri kısmına gelecektir. - Kişinin kadrosu değişecekse verilen kadro noya yeni kadro numarası yazılıp entera basılır. Kadro numarasına bağlı olarak Unvan ve kadro derecesi otomatik olarak yerleştirilir. Verilen kadronun boş olmasına dikkat etmeliyiz. Kadrosu değişmeyecekse eskisi aynen yazılır.Yeni derece,kademe,alış tarihi,hakediş tarihi ve artık süre sırasıyla yazılır. - Öğrenim durumu alanının karşısına sırası ile bitirdiği okul kodu,lisans durumu ve mezuniyet tarihi bilgileri yazılır. -NOT:Sakla butonuna basmadan önce eğer geçmiş hizmet nedenlerinde veya kadro bölümü hariç yeni diğer bilgilerde eksiklik veya hata varsa o kısma Mouse imleciyle gelip doğrusunu yazabiliriz. -Açıklama kısmını Mouse ile çift tıklarsak otomatik olarak bir açıklama yerleştirecektir. Açıklama metninde eksiklik veya hata varsa bu kısmı da kendimiz düzeltebiliriz. -Yaptığımız bu işlemleri kayıt etmek için SAKLA butonunu tıklıyoruz.Sakla butonunu tıkladıktan sonra DAĞITIM butonunu tıklıyoruz. Yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada imzaların yanında yeşil renkle belirlenen kısımlara Mouse ile tıklandığında imza listeniz açılacaktır. Uygun şekilde bu isimler seçilerek imza kısımları doldurulacaktır. -DAĞITIM ve ARZ/RİCA kısımları uygun şekilde düzeltildikten sonra tekrar SAKLA butonu tıklanacaktır. Yaptığımız bu işlemleri yazdırmak için DÖKÜM butonu tıklanacaktır. - -Ekrana gelen mesajlar TAMAM denilecektir. Ve döküm ekranındakileri yazdırmak için yazıcıya gönderilecektir.

88

89

90

91

92


"Size verilen Kullanıcı adı’nı giriniz TAB tuşu ile şifre alanına geçiniz. Şifrenizi girdikten sonra ENTER tuşuna iki kez basınız. Size verilen kullanıcı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları