Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENETİM EKİPLERİ Ekipler, Sağlık personeli, Jandarma, Polis, Zabıta,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENETİM EKİPLERİ Ekipler, Sağlık personeli, Jandarma, Polis, Zabıta,"— Sunum transkripti:

1 DENETİM EKİPLERİ Ekipler, Sağlık personeli, Jandarma, Polis, Zabıta,
Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel İdare görevlisi Esnaf Odası yetkilisi, Ticaret Odası yetkilisi, Deniz Ticaret Odası yetkilisinden oluşacaktır.

2 Belediye mücavir alanları içerisinde; sağlık personeli (öncelikle çevre sağlık teknisyenleri başta olmak üzere sağlık memurları ve diğer personel), zabıta, polis ve gerektiğinde Esnaf Odasından bir yetkiliden oluşmasına, Belediye Mücavir alanları dışında; sağlık personeli (öncelikle çevre sağlık teknisyenleri başta olmak üzere sağlık memurları ve diğer personel), Özel İdare yetkilisi, Jandarma ve gerektiğinde ilgili oda temsilcisinden oluşmasına, Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde liman ve deniz araçları denetiminde yukarıdaki adı geçen güvenlik mensupları yerine Sahil Güvenlik ekipleri yer alacaktır. Ayrıca ilgili oda temsilcisinin de aynı denetim ekibinde yer almasına,

3 Denetlenecek Yerler alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı,
Ekipler, öncelikle kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmeyecek ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde giriş çıkış yaptıkları; alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi ve benzeri yerlerin yanı sıra, kuaför ve berber gibi tütün ürünleri tüketimin yoğun olduğu işletmeler denetlenecektir.

4 Tütün Ürünleri Tüketilmesinin Yasak Olduğu Yerler
Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında;

5 Özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç)binaların kapalı alanlarında, Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu,demiryolu,denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,

6 DENETİM EKİPLERİNİN GÖREVİ
Ekipler; kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmeyecek ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde giriş çıkış yaptıkları işletmelerde inceleme yapacaklardır.

7 Ekipler her ziyarette Ek-1 form ve aksaklık tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulamasına yönelik yetkili kuruma iletmek üzere Ek-3 form düzenlenen formların bir nüshası İl Tütün Kontrol Kurulunda arşivlenecektir. Uygulamaları İzleme Formu (Ek-1) düzenlenirken ziyaret edilen her yer için “A.Ziyaret edilen tüm mekanlar için” bölümüne ilave olarak, ziyaret edilen yerin vasfına göre de B,C,D,E veya F bölümleri doldurulacaktır.

8 Uygulanması Gereken İdari Ceza Cezai İşlem Uygulamaya Yetkili Mercii
4207 SAYILI KANUN UYGULAMALARI İZLEME FORMU Ziyaret edilen yerin adı: Ziyaret tarihi: Ziyaret esnasında ekiplere eşlik eden işyeri temsilcisinin isim ve unvanı: Ziyaret edilen yer: ( )Kamu Hizmet Binası ( )Toplu taşıma aracı ( )Özel Hukuk Kişilerine Ait Bina A. ZİYARET EDİLEN TÜM MEKÂNLAR İÇİN: Evet/ Hayır Uygulanması Gereken İdari Ceza Cezai İşlem Uygulamaya Yetkili Mercii Açıklama 1. Mevzuata uygun ve herkes tarafından görülebilecek şekilde asılmış yasal uyarı yazıları mevcut mu? 1000 YTL (4207 S.K. Md:5/11) Mahalli Mülki Amir 2. Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında / Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan binaların kapalı alanlarında / taksiler dahil karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında / Okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumları, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında / Spor, kültür, sanat, eğlence vs. faaliyetlerinin yapıldığı açık alanlar ve bunların seyir yerleri ile yaşlı bakım evleri, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, cezaevleri, şehirlerarası ve uluslararası güzergahlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde tütün tüketimine mahsus ayrılmış alanlar dışında / otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar dışındaki alanlarda tütün ürünleri tüketen şahıs görüldü mü? 2008 Yılı İçin 62 YTL (5326 S.K. Md:39) Kamuya Ait Bina ve Toplu Taşıma Araçlarında Kamu Görevlileri Özel Hukuk Kişilerine Ait Bina ve Toplu Taşıma Araçlarında Kolluk Birimi Yetkilileri 3. Tütün firmalarının isimleri, amblemleri veya ürünlerin marka veya işaretleri ya da bunları çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşıyan şahıs görüldü mü? Kamuya Ait Bina ve Toplu Taşıma Araçlarında 4. Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kâğıt ve benzeri atıkları çevreye atan şahıs görüldü mü? 23 YTL (5326 S.K. Md:41) Belediye Zabıta Görevlileri 5. DİĞER (olumlu-olumsuz tespit, uygulama veya belirtmek istediğiniz husus var mı?)

9 Uygulanması Gereken İdari Ceza Cezai İşlem Uygulamaya Yetkili Mercii
B. YAŞLI BAKIM EVİ, CEZAEVİ VEYA RUH ve SİNİR HASTALIKLARI HASTANELERİ İLE ŞEHİRLERARASI VEYA ULUSLAR ARASI GÜZERGÂHLARDA YOLCU TAŞIYAN DENİZYOLU ARAÇLARININ GÜVERTELERİ İÇİN: Evet / Hayır Uygulanması Gereken İdari Ceza Cezai İşlem Uygulamaya Yetkili Mercii Açıklama Tütün ürünlerinin tüketilmesine ayrılmış alanlar var ise: 1. Toplam alanın %10’unu geçmeyecek şekilde düzenleme yapılmış mı? Kamuya Ait İse Disiplin Hükümleri (4207 S.K. Md:5/15) Özel Hukuk Kişilerine Ait İse 500YTL’den 5000YTL’ye Kadar İdari Para Cezası (4207 S.K. Md:5/2) Disiplin Amiri Özel Hukuk Kişilerine Ait İse Belediye Sınırları İçinde Belediye Encümeni Belediye Sınırları Dışında Mahalli Mülki Amir 2. Bu alanların koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecridi yapılmış mı? 3. Tavan, kapı ve pencereleri dışında dört tarafında sert zemin / duvar mevcut mu? 4. Duvarlarında tütün ürünleri kullanımının zararlarını anlatan sağlık uyarıları görülebilir yerlere asılmış mı? 5. Kapısında tütün ürünü tüketimine mahsus alan olduğunu belirtir uyarı yazısı var mı? 6. Standartlara uygun havalandırma tertibatı var mı? 7. 18 yaşından küçüklerin kullanmasına izin veriliyor mu? C. AÇIK HAVADA YAPILAN HER TÜRLÜ SPOR, KÜLTÜR, SANAT VE EĞLENCE FAALİYETLERİNİN YAPILDIĞI YERLER İÇİN: Evet / Hayır Uygulanması Gereken İdari Ceza Cezai İşlem Uygulamaya Yetkili Mercii Açıklama Tütün ürünlerinin tüketilmesine ayrılmış alanlar var ise: 1. Toplam alanın %50’sini geçmeyecek şekilde düzenleme yapılmış mı? Kamuya Ait İse Disiplin Hükümleri (4207 S.K. Md:5/15) Özel Hukuk Kişilerine Ait İse 500YTL’den 5000YTL’ye Kadar İdari Para Cezası (4207 S.K. Md:5/2) Disiplin Amiri Özel Hukuk Kişileri Ait İse Belediye Sınırları İçinde Belediye Encümeni Belediye Sınırları Dışında Mahalli Mülki Amir 2. Ortamda bulunan diğer kişilerin etkilenmesini önleyecek şekilde düzenleme yapılmış mı? D. KAMU HİZMET BİNALARI ve TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN: Evet / Hayır Uygulanması Gereken İdari Ceza Cezai İşlem Uygulamaya Yetkili Mercii Açıklama 1. İdari yaptırım kararı uygulamak için yazılı olarak yetkilendirilmiş personel var mı? Disiplin Hükümleri (4207 S.K. Md:5/15) Disiplin Amiri 2. Kamu hizmet binalarında “sigara odası” uygulaması devam ediyor mu?

10 Uygulanması Gereken İdari Ceza Cezai İşlem Uygulamaya Yetkili Mercii
E. TESİS BÜNYESİNDE (TİCARET MERKEZİ, İŞ HANI, SİNEMA, TİYATRO, HAVAALANI, OTOGAR, SPOR VE EĞLENCE TESİSİ, ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE BENZERİ YERLER) BULUNAN LOKANTA, KAHVEHANE, KAFETERYA, BİRAHANE GİBİ EĞLENCE HİZMETİ VEREN İŞLETMELER İÇİN: Evet / Hayır Uygulanması Gereken İdari Ceza Cezai İşlem Uygulamaya Yetkili Mercii Açıklama 1. Diğer alanlardan tecrit sağlanmış mı? 500YTL’den 5000YTL’ye Kadar (4207 S.K. Md:5/2) Belediye Sınırları İçinde Belediye Encümeni Belediye Sınırları Dışında Mahalli Mülki Amir 2. Hava geçişi engellenmiş mi? F. TÜTÜN ÜRÜNÜ SATIŞI YAPILAN (TESİS BÜNYESİNDE VEYA MÜSTAKİL) İŞLETMELER İÇİN: Evet / Hayır Uygulanması Gereken İdari Ceza Cezai İşlem Uygulamaya Yetkili Mercii Açıklama 1. Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünleri satışı yapılıyor mu? 1000 YTL (4207 S.K. Md:5/5) Belediye Sınırları İçinde Belediye Encümeni Belediye Sınırları Dışında Kolluk Birimi Yetkilisi 2. Pazarlama ve satışta 18 yaşını doldurmamış kişiler istihdam edilmiş mi? Her Kişi İçin (4207 S.K. Md:5/7) Mahalli Mülki Amir 3. Tütün ürünlerinin paketleri açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satışı yapılıyor mu? 1.000 YTL’ den YTL’ ye Kadar (5752 S.K. Md:3) 4. Tütün ürünlerinin yetkili satıcısı olan yerlerin dışında, otomatik makinelerde, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satışı yapılıyor mu? 20.000YTL’den YTL’ye Kadar TAPDK 5. Tütün ürünleri on sekiz yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa arz ediliyor mu? YTL (5752 S.K. M:3) 6. 18 yaşını doldurmamış kişilere tütün ürünleri satışı yapılıyor mu? 6 Aydan 1 Yıla Kadar Hapis (4207 S.K. Md:5/6- 5237 Sayılı TürkCeza Kanunu Md:194) Yetkili Cumhuriyet Savcılıkları İZLEMCİ İZLEMCİ Adı-Soyadı: Adı-Soyadı: Görev Yaptığı Kurum: Görev Yaptığı Kurum: İmza: İmza:

11 Mekanlarda tütün ürünü tüketildiği tespit edildiğinde tespit formu (Ek-3) doldurmaları gerekir.

12 EK–3 4207 SAYILI KANUN UYGULAMALARI TESPİT FORMU İl: …………………… Tarih: …………………… Ziyaret Edilen Yerin; Adı : ……………………………………………………………………... Adresi : ……………………………………………………………………... Tespit Notları:……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Denetim Ekibi: Ad-Soyad-Unvan-İmza:

13 Uygulamaları Tespit Formu (Ek-3) sadece aksaklık tespit edilen kurum/işletme/araç için 3 (üç) nüsha olarak düzenlenecek; Bir nüshası kurum/işletme/araç yetkilisine teslim edilecek. Bir nüshası düzenlenme tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içinde cezai yaptırım uygulamaya yetkili kuruma gönderilecek. Bir nüshası da İl Tütün Kontrol Kuruluna gönderilecektir.

14 Ek 3 formunun gönderildiği İşletme izni veren kurum yada idari amir, aksaklık tespit edilen kurumu yazılı olarak uyarması, uyarı yazısını işletme sorumlusuna tebliğ ve tebligat yapıldığına dair bir belge oluşturulması gerekmektedir. Bu tebliğden bir ay sonra yeniden ziyaret edilen ve yapılan uyarıya yerine getirmeyen işletme, düzenlenen Ek-3 form ile belediye sınırları içinde ise belediye Encümenine, belediye sınırları dışında ise Mülki İdare Amiri(il merkezide Valiliklere,ilçelerde Kaymakamlıklara) bildirilecektir.

15 Uyarı yazılarının herkes tarafından görülebilen yerlerde asılı olup olmadığını da kontrol edecekler.
Ekiplerce daha sonra yapılacak düzenli ziyaretlerle de tespit edilen aksaklığın giderilip giderilmediğini kontrol edecekler.

16 Ekipler; Sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, İdari birim amiri tarafından yetkili kılınan kamu görevlisi eşliğinde ziyaret ederek, yetkilileri ve çalışanları bilgilendirici eğitimlerin yanı sıra, kanunun uygulanmasına yönelik ihlalleri ve aksaklıkları yönünden inceleme ve değerlendirme yapacaklar.

17 “Sigara içme alanları” kapatılıp kapatılmadığı mutlaka kontrol edilecektir. Açıksa derhal kapatılacaktır. Ekipler; ayrıca yaşlı bakım evleri, cezaevi, ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastaneleri, toplu taşıma araçları, açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile tütün ürünü satışı yapan işletmeleri de ziyaret edilecek aksaklıklar yönünden inceleme ve değerlendirme yapacaklardır.

18 Kamu Binalarında Dikkat Edilecek Hususlar
Kamu hizmet binaların kapalı alanlarında tütün ürünleri kullanılmayacak. Koridorları dahil olmak üzere iş yerlerinin kapalı alanlarında tütün ürünleri kullanılmayacaktır.

19 Tütün Ürünlerinin Tüketilmesine Serbest Olan Yerler
Yaşlı bakım evlerinde, Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde, Cezaevlerinde

20 Şehirler arası ve uluslar arası güzergahlarda yolcu taşıyan,
denizyolu araçlarının güvertelerinde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilecek. Bu alanlar 18 yaşını doldurmamış kişiler giremeyecektir.

21 Otelcilik hizmeti veren işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına uygun odalar tahsis edilecek. Statlarda sigara içilmesine de sınırlama getirilecek. Buna göre, sigara içilebilecek bölümler statların açık alanlarında olacak.

22 19 Temmuz 2009 da Tütün Ürünlerinin Yasak Olduğu Yerler
Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar Kahvehane, Kafeterya, Birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler dışında kalan alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklanmıştır.

23 Sigara içen kişiye uygulanacak yaptırım nedir?

24 Tutanak Nasıl Tutulur Tutanak üç nüsha olarak düzenlenir.
Her nüshası okunaklı şekilde doldurulmalı, Bir sureti ilgili kişiye verilir, Bir sureti yaptırım kararını uygulayan birimde muhafaza edilir. Bir sureti ise idari yaptırım kararının kesinleşmesi üzerine idari para cezasının tahsili için ilginin ikametgahının bulunduğu vergi dairesine gönderilir.

25 İdari Yaptırım tutanakları “İdari Yaptırım Karar Defterine” kayıt edilir.
Tutanak yetkili en az iki görevli tarafından imzalanacaktır. Tutanağın iptali gerektiğinde iptal işlemleri tutanağın üzeri çizilmek ve iptal şeridi konulmak sureti ile gerçekleşecektir.

26 Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı idari yaptırım karar tutanağı düzenlenecektir. Kararın uygulandığı kişiye; a- Kararın tebliğinden itibaren idari para cezasını bir ay içinde ödemesi gerektiği,

27 b- İdari yaptırım kararının kendisine tebliği veya tefhim edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karar karşı sulh ceza mahkemesine bizzat veya yasal temsilci yada avukatı aracılığı ile başvurabileceği, c- Bu süre içinde yaptırım yapılmaması halinde idari yaptırım kararının kesinleşeceği,

28 d- İdari para cezasını, kanun yoluna başvuru süresi içinde ödemesi halinde kendisinden cezanın 3/4’ünün tahsil edileceği, e- Peşin ödemenin kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği hususlarında bilgi verildikten sonra, kişinin karar tutanağını imzalaması istenecektir.

29 Kişinin imzadan kaçınması halinde, bu durum idari yaptırım karar tutanağının “İdari Yaptırım Uygulanan Şahsın İmzası” bölümünde belirtilir. İdari para cezası uygulanan kişinin cezanın yazıldığı anda ödemeye rıza göstermesi yada kanun yoluna başvurmadan cezayı ödemek istemesi halinde,

30 muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen personel tarafından yapılan tahsilatta “İdari para cezasının toplam miktarı, indirilen tutar ve tahsil edilen tutar” ayrı ayrı belirtmek sureti ile muhasebe yetkilisi mutemedi alındısında gösterilecektir.

31 İDARÎ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER
I. KİMLİK BİLGİLERİ a) T.C Kimlik No: b) Vergi Kimlik No: c) Adı Soyadı: d) Baba Adı: e) Doğum Tarihi ve Yeri: f) Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/ İlçe g) İkamet Adresi h)Ev Tel ı) Cep Tel II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. Kabahat Fiili : 2. Kabahatin İşlendiği Yer : 3. İşlendiği Tarih ve Saat : 4. Kabahatle İlgili Elde Edilen Deliller : 5. Uygulanan Yaptırımlar İdari Para Cezasının Miktarı : Ödeme Yapılmışsa Alınan Miktar : 6. Kişinin huzurunda / gıyabında alınan idarî yaptırım kararı gereği hazırlanan işbu tutanak yukarıda açık kimliği belirtilen şahsa …../…./20 … tarihinde aşağıda isimleri sıralanan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili görevlileri tarafından tebliğ edilmiştir. 7. İdarî Yaptırım Uygulanan Şahsın İmzası (Tebellüğ Eden) 8. İdari Yaptırım Karar Defteri Sıra Numarası: III. İDARÎ YAPTIRIM KARARINI UYGULAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞU GÖREVLİLERİ Görevli:1 Görevli : 2 1. Adı Soyadı 2. Unvanı 3. Birimi 4. İmza YASAL UYARILAR: 1-İşbu idari yaptırım tutanağına karşı, kararın şahsınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine bizzat veya yasal temsilciniz ya da avukatınız aracılığıyla başvurulabilirsiniz. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. 2-İdari Para Cezasını kanun yoluna başvurmadan öderseniz cezanın 3/4'ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurmasını etkilemez. 3-Kişinin imzadan kaçınması veya tutanağın gıyapta düzenlenmesi halinde bu durum tutanağın II.7 nolu bölümünde belirtilir. 4-İdari para cezasının kesinleşmesini takiben ödeme 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince Vergi Dairesince takip edilecektir.


"DENETİM EKİPLERİ Ekipler, Sağlık personeli, Jandarma, Polis, Zabıta," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları