Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4207 sayılı kanun uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4207 sayılı kanun uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 4207 sayılı kanun uygulamaları
T.C. AĞRI VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 4207 sayılı kanun uygulamaları İL TÜTÜN KONTROL EKİPLERİ EĞİTİM TOPLANTISI

2 SUNUM PLANI Sigaraya yasakların getirilme nedenleri 4207 sayılı Kanun hükümleri 16 Mayıs 2008 tarihli Başbakanlık Genelgesi 27 Mayıs 2008/ Tebliğ 2008/66 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi İl Denetleme Ekiplerince doldurulacak formlar Ekiplerin belirlenmesi

3 sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri
Tüm kanserlerin % 30’ unun nedeni sadece sigara. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı son rapora göre dünya genelinde tüm ölümlerin % 35’i kanserden meydana geliyor. Sigara içenlerin %50’si sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor.

4 sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri
Başka bir istatistiğe göre tüm sigara içenlerin % 10-15’ i akciğer kanserinden ölüyor. Sigara; akciğer başta olmak üzere gırtlak, ağız, dil, mide, oniki parmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsak, cilt, meme, rahim ve prostat kanserlerinin, göz ve beyin tümörlerinin çoğunlukla temeldeki sebebi. Günde 1 paket sigara içen birinin içmeyene göre akciğer kanserine yakalanma ihtimali 20 kat fazla .

5 sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri
Nikotin bağımlılığı esrar, eroin, kokain ve alkol bağımlılığından 8 kat daha fazladır. Sigarayı 1 kez deneyen 4 kişiden 3’ü bağımlı hale gelir. 8 saat sigara dumanına maruz kalmak, günde 5 sigara içmek ile eşit sayılıyor. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar; Yılda adete yakın miktarda sigarayı farkında olmadan içmektedirler. Astım hastalığına yakalanma riskleri 1.5 kat daha fazladır. Solunum yolu hastalıklarına yakalanma riskleri 2 kat daha fazladır. Lösemiye yakalanma riski 10 kat daha fazladır. Kansere karşı koruyucu genleri aktif değildir.

6 sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri
Tütün tüketimi fakir toplumlarda fazla, fakir toplumlar genellikle sömürülmeye müsait, bilinçlenme düşük. Dünyada zenginlerde tütün tüketimi yüksek olan ülke sadece Katar. Dünyadaki sigaranın 2/3 sini, 15 ülke tüketiyor. Türkiye’de sigara içme prevalansı %35.

7 sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri
Ülkemizde sigara içen 17 milyon kişi günde 40 milyon $, yılda 15 milyar $ sigaraya harcıyor. Sigaranın yol açtığı hastalıkların ülkemize verdiği yıllık ekonomik zarar ise 2,72 milyar $. Sigara içenlerin sadece % 15’ i gelişmiş ülkelerde, % 85’ i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Gelişmiş ülkelerde sigara içme oranları düşmesine rağmen gelişmekte olan ülkelerde bu oranlar gitgide artıyor. Bir paket sigaranın maliyeti 20 kr (0,20 TL)

8 sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri
Türkiye’de 17 milyon sigara bağımlısı var. Bu da sigaradan dolayı yılda , günde 270 ölüm anlamına geliyor. Her içilen sigara insan ömrünü ortalama olarak 11 dakika kısaltıyor. Bu süre, genetik ve diğer hastalıklara bağlı olarak artıp azalıyor. Buna göre 17 milyon kişinin 4 milyonu hayatından 7 yıl, 4 milyonu ise 22 yıl kaybederek ölecek.

9 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/11/1996 Sayı: 22829
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4207 Kabul Tarihi : 7/11/1996 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/11/1996   Sayı: 22829 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5   Cilt: 36   Sayfa: (1) Bu Kanunun adı "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

10 Amaç Madde 1 – (Değişik: 3/1/ /2 md.) (1) Bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması  yönünde düzenlemeler yapmaktır.

11 Tütün ürünlerinin yasaklanması (2)
Madde 2 – (Değişik: 3/1/ /3 md.) (1) Tütün ürünleri;    a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) İdari birim amirinin yetkilendirdiği kamu görevlileri uygular. Görevini yerine getirmeyen memur ve kamu görevlileri hkk: Ceza hukuku saklı kalmak kaydıyla, Tabi oldukları mevzuatın disiplin hükümleri uygulanır (2) Bu madde başlığı "Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanan yerler” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 3 üncü  maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

12 b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: 1000 – TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

13 c) Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) İlk başvurulan kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

14 ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında, Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için,83TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

15 d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilemez. Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

16 (2) Ancak; a) Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde, b) Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde, tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış kişiler giremez.

17 (3) Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulabilir. İşletme Sorumlularına: TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

18 (4) Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

19 (5) Bu Kanunun tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen (Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde) kapalı alanlarının koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma tertibatı ile donatılması gerekir. En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

20 (6) Bu Kanunun uygulanmasında "tütün ürünü" ibaresi tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi ifade eder.

21 (7) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz. Cezası: TL idari para cezası Mahalli Mülki Amir (8) Tütün ürünleri onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz. 6 ay-1 yıl hapis TCK / 194

22 (9) Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemez. Cezası: TL, her bir kişi için Mahalli Mülki Amir (10) Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz. Cezası: 250 TL idari para cezası Belediye Zabıtası – Genel Kolluk

23 (11) Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz. (12) Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılamaz. Cezası 5326 ya göre (2008 yılı için, 23 YTL ) (2009 yılı için, 25 TL ) Belediye sınırları içinde uygulanır. Belediye zabıtası uygular.

24 (13) Tütün ürünleri, onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı yerlerde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz. Cezası TL Mahalli Mülki Amir Tütün ürünlerine el konulur.

25 Kontrolün sağlanması (1) Madde 4 – (Değişik: 3/1/2008-5727/5 md.)
(1) Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Cezası TL , Mahalli Mülki Amir (1) Bu madde başlığı " Uyarılar” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 5 inci  maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

26 (2) (Değişik: 3/4/ /6 md.) Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere "Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır." ibaresi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenen usullere uygun olarak yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılır. Cezası TL Mahalli Mülki Amir

27 BAŞBAKANLIK GENELGESİ

28 16 Mayıs 2008 CUMA RESMİ GAZETE Sayı: Başbakanlıktan: Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması. GENELGE 2008/6 Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dahil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile, aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler "kapalı alan" olarak değerlendirilecek ve bu alanlarda tütün ürünleri tüketilmesi önlenecektir.

29 16 Mayıs 2008 CUMA RESMİ GAZETE Sayı: Başbakanlıktan: Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması. GENELGE 2008/6 Otelcilik hizmeti verilen işletmelerin, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalarında standartlara uygun havalandırma tertibatı bulunacaktır. Tahsis edilen bu odaların mümkün olduğunca aynı kat, koridor gibi müstakil ve tecrit edilebilir ayrı bölümlerde yer alması sağlanacaktır.

30 16 Mayıs 2008 CUMA RESMİ GAZETE Sayı: Başbakanlıktan: Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması. GENELGE 2008/6 Kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmesi mümkün olmayan ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerin içinde olup tütün ürünlerinin tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlardan tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş şekilde faaliyet gösteren lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde tütün ürünleri tüketilmeyecektir

31 27 Mayıs 2008 tarih ve sayılı TEBLİĞ KAMU KURUM ve KURULUŞLARINDA Tütün ürünü tüketenlere dair 4207 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANMASI

32 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketenlere ilgili birim amiri tarafından yetki verilen kamu görevlileri tarafından uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yetki MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen yerlerde tütün ürünü tüketenlere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından idari para cezası verilir.

33 Usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak ve/veya olay raporu,
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1. İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri kamuya ait görevlendirildikleri yerlerde tütün ürünleri tüketildiği haber alındığında gerekli araştırmaları ivedilikle yapar. Araştırma sonucu yeterli delil bulduğunda ya da tütün ürünleri tüketildiğini tespit ettiğinde “İdari Yaptırım Karar Tutanağı”nı düzenler. 2. Genel anlamda ispat aracı olarak aşağıdaki bilgi, belge ve deliller kullanılabilir: Usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak ve/veya olay raporu, Varsa ihbarda bulunan, şikâyetçinin veya diğer kişilerin beyanlarını içeren tutanak, İspata yarar görsel dokümanlar (fotoğraf, video kaydı vs.)

34 - ilgili kişiye verilir, - uygulayan birimde muhafaza edilir,
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 3. İdarî yaptırım karar tutanağı yetkili en az iki görevli tarafından imzalanır. Tutanak üç nüsha düzenlenir. - ilgili kişiye verilir, - uygulayan birimde muhafaza edilir, - tahsil için ilgilinin ikametgâhının bulunduğu vergi dairesine gönderilir. 4. Yapılan işlem, “İdari Yaptırım Karar Defteri”ne kayıt edilir. Tutanağın ilgili bölümüne idarî yaptırım karar defterinin sıra numarası yazılır.

35 5. Kararın uygulandığı kişiye;
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 5. Kararın uygulandığı kişiye; -Kararın tebliği tarihinden itibaren idari para cezasını bir ay içinde ödemesi gerektiği, -İdarî yaptırım kararının kendisine tebliğ veya tefhim edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karara karşı sulh ceza mahkemesine bizzat veya yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla başvurabileceği, -Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde idarî yaptırım kararının kesinleşeceği, İdarî para cezasını, kanun yoluna başvuru süresi içinde ödemesi halinde kendisinden cezanın 3/4’ünün tahsil edileceği, -Peşin ödemenin kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, hususlarında bilgi verildikten sonra, kişinin karar tutanağını imzalaması istenir.

36 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
6. Kişinin imzadan kaçınması hâlinde, bu durum idarî yaptırım karar tutanağının “idari yaptırım uygulanan şahsın imzası” bölümünde belirtilir. İdarî yaptırım karar tutanağının bir nüshası ilgili kişiye verilir.

37 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
7. İdarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararı, kararın tebliği ya da tefhimi tarihinden itibaren ilgilinin 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurmaması hâlinde kesinleşir. İlgilinin sulh ceza mahkemesine başvurması halinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar idari yaptırım kararı kesinleşmez. 8. İdarî yaptırım kararı, kesinleşmesini müteakiben tahsil için (idari para cezasını tahsil yetkisi bulunan idareler hariç) yazı ile ceza kesilen kişinin ikametgâhının bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir. 9. İdarî yaptırım karar tutanakları, ilgili diğer evrak ve tutulan defterler, bu işlemleri yapan yetkili birimde zamanaşımı süresince saklanır.

38

39 İDARÎ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER
I. KİMLİK BİLGİLERİ a) T.C Kimlik No: b) Vergi Kimlik No: c) Adı Soyadı: HULİSİ YEREBASMAZ d) Baba Adı: HAYRİ e) Doğum Tarihi ve Yeri: / BURSA f) Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/ İlçe BURSA / OSMANGAZİ g) İkamet Adresi CUMHURİYET CAD. NO:18/A h)Ev Tel ı) Cep Tel II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER Kabahat Fiili : 4207 sayılı kanuna muhalefet (kapalı alanda tütün mamülü içimi) 2. Kabahatin İşlendiği Yer : İdari bina koridoru 3. İşlendiği Tarih ve Saat : 4. Kabahatle İlgili Elde Edilen Deliller : sigara izmariti / Fotoğraf / video kaydı/kül tablası 5. Uygulanan Yaptırımlar İdari Para Cezasının Miktarı : TL. Ödeme Yapılmışsa Alınan Miktar : 6. Kişinin huzurunda / gıyabında alınan idarî yaptırım kararı gereği hazırlanan işbu tutanak yukarıda açık kimliği belirtilen şahsa ….22./…01 ./20 12… tarihinde aşağıda isimleri sıralanan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili görevlileri tarafından tebliğ edilmiştir. 7. İdarî Yaptırım Uygulanan Şahsın İmzası (Tebellüğ Eden) (imzalamak istemezse İMZADAN SAKINMIŞTIR YA DA İMZA ETMEK İSTEMEMİŞTİR) 8. İdari Yaptırım Karar Defteri Sıra Numarası: 1

40 III. İDARÎ YAPTIRIM KARARINI UYGULAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞU GÖREVLİLERİ
1. Adı Soyadı Melek KUZU Hayati DEMİR 2. Unvanı Müdür Yardımcısı Memur 3. Birimi Bölge Çalışma Müdürlüğü 4. İmza YASAL UYARILAR: 1-İşbu idari yaptırım tutanağına karşı, kararın şahsınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine bizzat veya yasal temsilciniz ya da avukatınız aracılığıyla başvurulabilirsiniz. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. 2-İdari Para Cezasını kanun yoluna başvurmadan öderseniz cezanın 3/4'ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurmasını etkilemez. 3-Kişinin imzadan kaçınması veya tutanağın gıyapta düzenlenmesi halinde bu durum tutanağın II.7 nolu bölümünde belirtilir. 4-İdari para cezasının kesinleşmesini takiben ödeme 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince Vergi Dairesince takip edilecektir.

41 EK-2 İDARİ YAPTIRIM KARAR DEFTERİ
SIRA NUMARASI KABAHATİN KABAHATİ İŞLEYENİN İDARİ YAPTIRIM KARARININ TEBLİĞİ/ TEFHİM TARİHİ UYGULANAN İDARİ YAPTIRIM (İDARİ YAPTIRIM CEZASI ) Türü/Fiili Yeri Tarihi ve Saati Adı ve Soyadı T.C Kimlik No İş veya İkamet adresi ve telefonları  1 Yasak Yerde Tütün Mamülü Tüketimi  İdari Bina Koridoru  HULUSİ YEREBASMAZ CUMHURİYET CAD. NO:18/A    83.00YTL

42 SAĞLIK BAKANLIĞI Genelge 2008/ Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması İL TÜTÜN KONTROL EKİPLERİ

43 4207 sayılı Kanunun uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonuna yönelik yapılacak çalışmalarda, il genelinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere ekipler oluşturulacaktır.

44 Ekipler, öncelikle kapalı alanlarında tütün ürünleri
tüketilmeyecek ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde giriş çıkış yaptıkları: alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı, otel, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi ve benzeri yerlerin yanı sıra, kuaför ve berber gibi tütün ürünleri tüketimin yoğun olduğu işletmelerde inceleme yapacaklardır.

45 16 Mayıs 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesine göre kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmesi mümkün olmayan ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerin içinde olup tütün ürünlerinin tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlardan tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş şekilde faaliyet gösteren lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde tütün ürünleri tüketilmeyecektir.

46 Bu nedenle alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi ile konaklama tesisleri gibi bünyesinde gerçek vasfı dışında yeme-içme ve eğlence hizmetlerinin de sunulduğu tesislerde; tesisin tütün ürünleri tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlarından tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş lokanta, kafeterya vb. mekânlarda “ayrı bir işletme olup olmamasına bakılmaksızın” tütün ürünlerinin tüketilmesi mümkün değildir.

47 Ekiplerin ziyaretlerde dolduracakları formlar
4207 sayılı kanun uygulamaları tespit formu İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaryasına (Sağlık Müdürlüğü) iletilecek Bahse konu mekânlarda tütün ürünü tüketildiği tespit edilirse; “4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu” 1 nüsha: kurum/işletme/araç yetkilisine, 1 nüsha: 3 iş günü içinde, cezai yaptırıma yetkili kuruma, 1 nüsha: İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaryasına (Sağlık Müdürlüğü) iletilecek

48

49 Denetimler esnasında doldurulan formlar, ekip liderleri tarafından İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaryasına (İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şubesi) iletilir. Tespit edilen aksaklıklar için işletme izni veren kurumla yapılacak yazışmalar akabinde, söz konusu işletmeler tekrar denetlenir. Verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

50 Sağlıklı bir gelecek için Dumansız hava sahası… SİGARAYA HAYIR. www
Sağlıklı bir gelecek için Dumansız hava sahası… SİGARAYA HAYIR !


"4207 sayılı kanun uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları