Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL HASTALIKLAR ŞUBESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL HASTALIKLAR ŞUBESİ"— Sunum transkripti:

1 RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL HASTALIKLAR ŞUBESİ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL HASTALIKLAR ŞUBESİ

2 TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN
Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından,özendirici reklam,tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktır.

3 TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN YASAK OLDUĞU YERLER
Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında

4 Özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç)binaların kapalı alanlarında, Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu,demiryolu,denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, Özel hukuk kişilerinin ait olan lokantalar ile kahvehane,kafeterya,birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde tütün ürünleri, tüketilmez.(19/07/2009)

5 Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde, Cezaevlerinde,
Ancak; Yaşlı bakım evlerinde, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde, Cezaevlerinde, Şehirlerarası veya uluslararası güzergahlarda Yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde,(Toplam alanın %10’nunu geçmemesi gerekir.) Tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış kişiler giremez.

6 Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde,tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar olmalıdır. Açık havada yapılan her türlü spor,kültür,sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunlarının seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar (toplam alanın %50’sini geçmemeli) oluşturulabilir.

7 UYARI YAZILARI Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde,yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarının belirten uyarılar; Salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla Toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Yazılar den temin edilebilir.

8

9 Ayrıca tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılmalıdır.

10

11 16 Mayıs 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26878 2008/6 Başbakanlık GENELGESİ
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tütün ürünlerinin tüketilmesi yaygın bir alışkanlık ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu ürünlerin tüketilmesi, yanı sıra pasif olarak tütün dumanına maruz kalanları da etkilemektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin günlük hayatta tütün ürünü tüketen yetişkinlerle bir arada bulunmaları ve onlara özenmeleri gelecek nesillerin sağlını da tehdit eder durumdadır.

12 Kapalı alan Tanımı Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı(çadır, güneşlik vb. dahil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler “kapalı alan” olarak değerlendirilecek ve bu alanlarda tütün ürünleri tüketilmesi önlenecektir.

13 Kapı alanlarında tütün ürünleri tüketilmesi mümkün olmayan
ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerin içinde olup tütün ürünlerinin tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlardan tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş şekilde faaliyet gösteren lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde tütün ürünleri tüketilmeyecektir.

14 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanmasına Dair SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2008/66 Sayılı Genelgesi

15 Genelgeye istinaden denetim ve eğitim ekipleri oluşturulacaktır.
Ekiplerin isimleri Kurul sekretaryasına bildirilecektir. Bütün ekipler merkezde bilgilendirme toplantısına katılacaktır. Ekipler hem denetim hem de eğitimlerden sorumlu olacaktır. Her ilçede Sağlık Grup Başkanlığında görevlendirilecek personel Tütün Kurulu İlçe Sorumlusu olarak görev yapacaktır.

16 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması
4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” un uygulamalarının izlenmesi, Kanun değerlendirilmesi ve koordinasyonu ile ilgili yapılması gereken çalışmalar. “4207 Sayılı Kanun Uygulamaları İzleme Formu (Ek-1)” “4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Değerlendirme Formu (Ek-2)” “4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu (Ek-3)” kullanılacaktır.

17 Ekipler, öncelikle kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmeyecek ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde giriş çıkış yaptıkları alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi ve benzeri yerlerin yanı sıra, kuaför ve berber gibi tütün ürünleri tüketimin yoğun olduğu işletmelerde inceleme yapılacaktır.

18 Ekiplerce daha sonra yapılacak düzenli ziyaretlerle de tespit edilen aksaklığın giderilip giderilmediği kontrol edilecektir. Ekipler; sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek, yetkilileri ve çalışanları bilgilendirici eğitimlerin yanı sıra, Kanunun uygulanmasına yönelik ihlaller ve aksaklıklar yönünden inceleme ve değerlendirme yapacaklardır.

19 Eğitim ve incelemelerde şu hususlara dikkat edilecektir;
Tütün ürünlerinin tüketilip tüketilmediği yönündeki incelemeler düzenli ve sürekli olacaktır. Denetimlerin 31/05/2009 tarihine kadar bitirilmesi gerekmektedir. Kanun gereği tütün ürünlerinin tüketilmeyeceği yerlerde uyarı yazılarının herkes tarafından görülebilen yerlerde asılı olup olmadığını da kontrol edilecektir.

20 İdari birim amiri tarafından yetkili kılınan kamu görevlilerinin belirlenip belirlenmediği tespit edilecek ve belirlendi ise yetkili kılınan kamu görevlisi inceleme sırasında ekiplere eşlik edecektir. Kapatılması gereken “sigara içme alanları”nın kapatılıp kapatılmadığı mutlaka kontrol edilecektir.

21 Ekipler; ayrıca yaşlı bakım evleri, cezaevi, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, toplu taşıma araçları, açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile tütün ürünü satış yapan işletmeleri de ziyaret ederek, Kanunun uygulanmasına yönelik ihlaller ve aksaklıklar yönünden inceleme ve değerlendirme yapacaklardır.

22 4207 Sayılı Yasayla İlgili Olarak Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar
Kanun, Mayıs ayında bilboardlarla tanıtımı yapılıp, basın bildirisi hazırlandı. Gerekli yazışmalarla, ilgili kurum-kuruluşlara bilgi verildi.

23 İL TÜTÜN KONTROL KURULU
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sayılı genelgesine istinaden, sayılı İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla Vali Yardımcısı Başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı Muğla Üniv. Rektörlüğü İl Emniyet Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müd. İl Sağlık Müd. İl Müftülüğü Tarım İl Müd. Gençlik Spor İl Müd. İl Sosyal Hizmetler Müd. İl Özel İdare Başkanlığı İl Çevre ve Orman Müd. Esnaf Odaları Birliği Tabipler Odası Başkanlığı

24 tarih ve 9279 sayılı yazıyla, 4207 Sayılı Kanun, konuyla ilgili Başbakanlık Genelgesi, Sağlık Bakanlığı’nın kamu kurum-kuruluşlarında…tütün ürünü tüketenlere yapılacak uygulama hk. tebliğine istinaden hazırlanan “İl İçi Uygulama Esasları” Vali Bey’in imzaladığı yazıyla, İlde tüm kamu kurum-kuruluşlarına dağıtıldı.

25 S. B. Temel Sağ. Hizm. Gn. Md’nün 06. 06
S.B. Temel Sağ. Hizm. Gn. Md’nün tarihli yazısına istinaden, kanunun il genelindeki uygulamaları, sağlık personelince denetlenmeye başlandı. Uyarı yazıları Müdürlüğümüz birimlerine dağıtılarak asılması sağlandı ve İdari Yaptırım Karar Defteri çoğaltılarak dağıtıldı. Tüm kamu kurumlarının da aynı işlemi yapmaları gerekmektedir. Yapılan denetimlerle ilgi raporlar haftalık olarak Sağlık Bakanlığı’na gönderildi.


"RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL HASTALIKLAR ŞUBESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları