Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gelişen Teknoloji ve Buluşlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gelişen Teknoloji ve Buluşlar"— Sunum transkripti:

1

2 Gelişen Teknoloji ve Buluşlar
Bir çok büyük buluş hayatımızı değiştirmiş ve kolaylaştırmıştır.Bu değişim yıllar öncesinden başlamış ve günümüzde de devam etmektedir. Özelikle elektrik, tekerlek, ve matbaanın bulunuşu teknolojik gelişmelerin öncüsü olmuştur.

3 Teknoloji Teknolojik Ürünler ve Mucit Nedir?
Teknoloji; bilimsel çalışmalar son-unda üretilen ve yaşamımızı kolay-laştıran çeşitli araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerdir. Tekerlek, araba, uçak, telefon, teknolojik ürünlerdendir. Mucit ise yeni bir buluş ortaya koy-an, icat eden kimsedir.

4 Eskiden Günümüzde Eskiden Günümüzde
30 km hız yapıyordu km hıza ulaşıyor

5 Teknolojinin Hayatımıza Etkileri
Teknoloji ve bilim-deki gelişmeler in-sanların yaşamın-da büyük değişik-likler meydana getirmiştir.Bu değişiklikler hem olumlu hem de olumsuzdur.

6

7 Bilim Ve Teknolojinin Yararlı Etkileri
Teknolojik gelişmeler, insanların ev hayatında, eğitiminde güvenliğinde, ulaşımında, haberleşmesinde, üretiminde, sağlığın korunmasında ve tedavisinde büyük kolaylıklar getirmiştir.

8 Günlük Yaşam Eskiden günler alan çamaşır, bulaşık temizlik, gibi işler evimizde kullandığımız çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrikli süpürge vb. araçlar sayesinde kolaylaştırılmıştır.

9 Eğitim Günümüzde okullarda kağıt, tebeşir, silgi, kitap, kalemtıraş, yazı tahtası gibi buluşların yanı sıra projeksiyon cihazı, dvd player, tepegöz, fotokopi makinesi gibi elektronik buluşlar da kullanılmaktadır.

10 Sağlık İnsanların zararlı mikroplar sebebiy-le hasta oldukları keşfedilince ona karşı aşılar geliş-tirildi. Hastalıklar-ın teşhis ve tedavi-sinde mikroskop, röntgen cihazı, MR (iç organları gör-üntüleyen cihaz) bulunup kullanıldı

11 Haberleşme Birbirlerinden uzakta bulunan insanların, akrabalarının birbirleriyle haberleşmelerini sağlamak amacıyla telefon, internet, radyo, uydu sistemleri bulunmuştur.Bu icatlar teknolojinin gelişmesiyle daha da hızlanarak aynı anda hem görüntü hem de ses iletmeye de başarmıştır.

12 Ulaşım İnsanların bir yerden farklı bir yere hızlı ve konforlu ulaşmalarını sağlayan bir çok ulaşım aracı icat edilmiştir. Örnek olarak karada at arabaları, bisiklet, tren, motosiklet…Havada uçak, balon, zeplin…. Suda sal, sandal, gemi…

13 Üretim Teknolojinin gelişmesi insanların ihtiyaçlarının artırmıştır.Evlerimizde kullandığımız bir çok ürün fabrika ve işyerlerinde üretilmektedir.Yeni açılan fabrika ve işyerlerinde çalışacak insanlara ihtiyaç duyulmuştur.Bu da toplumdaki bir çok kişinin iş sahibi olmasını sağlamıştır.

14 Eski telefon Yeni telefon

15 Bilim ve Teknolojinin Zararlı Etkileri
Bilim ve teknolojinin yararları yanında topluma ve çevreye verdiği çeşitli zararlarda vardır.Bunların başlıcaları şunlardır;

16 Televizyon ve bilgisayar bağımlılığı, insanların toplum hayatında içine kapanmalarına yol açmaktadır.Sosyalleşme azalmakta, komşuluk ve akrabalık ilişkileri zayıflamaktadır.

17 Bilgisayar, televizyon, cep telefonu gibi teknolojik ürünler insan sağlığına zararlı radyasyon dalgaları yaymaktadır.

18 Ulaşım araçları, fabrikalar havayı, toprağı ve suyu kirletmekte ve gürültü kirliliğine yol açmaktadır.

19 İnsanlar, savaşlarda teknolojik silah kullanarak birbirlerinin öldürmekte ve yaralamaktadır.İkinci dünya savaşında Japonya’ya atılan bomba yüz binlerce insanı birkaç dakika içerisinde ölümüne yol açmıştır.

20 Yapılan büyük yollar ve hava kirliliği ormanların yok olmasına neden olmaktadır. Ormanlarla birlikte pek çok canlı türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

21 Teknolojinin yol açtığı küresel ısınma ve iklim değişiklikleri nedeniyle bir çok hayvan türünün nesli tükenmek üzeredir.

22 Bilim İnsanları Daha önce var olmayan yararlı bir fikir ya da icat yapan kimseler buluş yapanlar, doğanın işleyişini ve var olan bilimsel kanunlar hakkında bilgi toplayıp sorunlara yanıt arayanlar da bilim insanlarıdır.Bilim insanları da araştırmalar sonucunda buluş yapabilirler.

23 Bir Bilim İnsanı Einstein
Modern zamanların en ünlü Alman bilim insanıdır. Fizik biliminde ışık hızı, atomun parçalanması, lazer gibi çok önemli buluşları vardır. Buzdolabı soğutma sisteminin de o icat etmiştir.

24 Bilim Adamının Özelikleri

25 Bilim İnsanı Bilimsel Bir Çalışma Yaparken Şu Basamakları İzler;
Merak ettiği araştırmanın başlangıcındaki problemi belirler. Problemle ilgili olayları izler ve gözlem yapar. Gözlemleriyle ilgili deneyler yaparak küçük sonuçlar çıkarır, tahminlerde bulunur. Bulduğu sonuçlarla ilgili genelleme yapar ilkeleri bulur. Bulunan ilkeleri yeni deneylerle uygulayıp deneylere uygulayıp doğruluğunu kanıtlar. Eğer kesin sonuçlara ulaşırsa bu tüm dünyada kabul edilir, kanunlaşır.

26 Atatürk’ün Bilime Katkıları
Atatürk bilime çok önem verirdi. Milletçe gelişmemizin şartının bilim ve teknoloji olduğunu vurgulardı. " Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir." ve " İlim, fen ve ihtisas (uzmanlık) nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz." sözleriyle daima bilimsel gelişmelerin takipçisi olmamızı öğütlemiştir.

27 Sorular

28 1. Soru Yaşamımızda elektrik olmasaydı kullanamayacağımız teknolojik ürünlerden 10 tanesini aşağıya yazınız. ______________ _____________

29 2. Soru Gelişen teknoloji toplumu hangi alanda daha çok etkilemiştir?
A) Sanat B) Spor C) Günlük Yaşam D) Turizm

30 3. Soru Edison ampulü bulmak için kere deneme yapmış ve her başarısız denemede " Neyin olmayacağını bir kez daha anladım diye hiç vazgeçmemiştir." Yukarıdaki paragrafta bilim insanlarının hangi ortak özeliği üzerinde durulmuştur. A) Aceleci B) Sabırlı C) Şanslı D) Karamsar

31 4. Soru Bir bilim insanı çalışmalarında aşağıdakilerden hangisini kullanmaz? A) Gözlem B) Deney C) Rüya D) Laboratuvar

32 5. Soru Aşağıdakilerin hangisinde buluna kişisel özeliklerin tamamı bilim insanlarında bulunmaktadır A) *Meraklı B) *Azimli *Kıskanç *Dağınık *Çalışkan *Sabırsız C) *Gözlemci D) *Sabırlı *Kararlı *Hazırcı *Meraklı *Aceleci

33 6. Soru Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kişiye ………………. Denir.
Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Girişimci B) Finansör C) Mucit D) Patent

34 Hazırlayan Niğda YAMAN


"Gelişen Teknoloji ve Buluşlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları