Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİRKET VE ŞAHIS BAĞIŞLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİRKET VE ŞAHIS BAĞIŞLARI"— Sunum transkripti:

1 ŞİRKET VE ŞAHIS BAĞIŞLARI
ÖDEYENİN VERGİ MATRAHINDAN DÜŞÜLEBİLEN- GİDER YAZILABİLEN DÜŞÜLEMEYEN- GİDERYAZILAMAYAN

2 ŞİRKET VE ŞAHIS BAĞIŞLARI
BAĞIŞLARIN GİDER OLARAK DÜŞÜLEBİLECEĞİNİ DÜZENLEYEN KANUNLAR GELİR VERGİSİKANUNU- ŞAHISLAR İÇİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU-ŞİRKETLER İÇİN DİĞER KANUNLAR- ŞAHIS VE ŞİRKETLER İÇİN

3 ŞİRKET VE ŞAHIS BAĞIŞLARI
KAMU KURULUŞLARINA ÖZEL SEKTÖR VAKIF VE DERNEKLERİNE

4 ŞİRKET VE ŞAHIS BAĞIŞLARI
BAĞIŞLARIN GİDER YAZILABİLMESİ İÇİN VERGİ MUAFİYETİ OLAN KAMU MENFAATİNE YARARLI DERNEKLERE VERGİ MUAFİYETİ OLAN VAKIFLARA YA DA YASALARLA BELİRLENMİŞ OLAN KAMU KURULUŞLARINA ÖDENMESİ GEREKİR

5 VERGİDEN MUAF DERNEK VE VAKIFLAR
VERGİDEN MUAF DERNEKLER TOPLAM DERNEK 88,000 VERGİDEN MUAF VAKIFLAR 216 TOPLAM VAKIF 4,536 BAĞIŞ YAPILABİLECEK KAMU KURULUŞLARININ SAYISI ???

6 ŞİRKET VE ŞAHIS BAĞIŞLARI
KAMU KURULUŞLARINA SINIRLI- GELİRİN % 5’İ (K.Ö. YÖRELERDE %10’U) SINIRSIZ- İSTENİRSE GELİRİN TAMAMI VERGİ MUAFİYETİ OLAN VAKIF VE DERNEKLERE SINIRLI- GELİRİN % 5’İ(K.Ö. YÖRELERDE %10’U)

7 ŞAHIS BAĞIŞLARI VERGİDEN DÜŞÜLEBİLİYOR MU??
BAĞIŞLARIN GİDER OLARAK İNDİRİLEBİLMESİ İÇİN BAĞIŞ YIL İÇİNDE ÖDENMELİDİR VE ŞAHIS GELİRİ İÇİN YILLIK BEYANNAME VERMELİDİR

8 ŞAHIS BAĞIŞLARI VERGİDEN DÜŞÜLEBİLİYOR MU??
GELİRLERİNDEN STOPAJ YOUYLA GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILAN ÜCRETLİLER BELLİ MİKTARLARIN ALTINDA FAİZ VE DİĞER MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER HADLERİN ALTINDA KALAN DİĞER BAZI GELİRLERİ ELDE EDENLER İSTESELERDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VEREMEZLER VE ÖDEDİKLERİ BAĞIŞLARINI VERGİ MATRAHLARINDAN DÜŞEMEZLER

9 ŞİRKET VE ŞAHIS BAĞIŞLARI
GELİRİN % 5’İ (K.Ö.YÖRELERDE % 10’U İLE SINIRLI BAĞIŞLAR Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyelere, köylere ve kamu menfaatine yararlı derneklere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara, müzelere, sinema, tiyatro, opera, bale, klasik müzik, klasik Türk müziği ve plastik sanatlar alanındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda kurulacak özel araştırma, eğitim ve uygulama merkezlerine, Kültür Bakanlığı'nca da desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen uluslararası sanatsal organizasyonlara özel ve tüzel kişiler tarafından makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

10 ŞİRKET VE ŞAHIS BAĞIŞLARI
TAMAMI GİDER OLARAK İNDİRİLEBİLEN BAĞIŞLAR GELİRE GÖRE SINIR OLMAYAN Bir önceki slaytta sayılan kamu idare ve müesseselerine bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu inşaası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşaası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.

11 ŞİRKET VE ŞAHIS BAĞIŞLARI
TAMAMI GİDER OLARAK İNDİRİLEBİLEN BAĞIŞLAR GELİRE GÖRE SINIR OLMAYAN Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile belediyeler dahil diğer kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı olan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bakımı, onarımı, restore edilmesi ve yaşatılması amacıyla abide eserin kayıtlı olduğu kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların tamamı yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir.

12 ŞİRKET VE ŞAHIS BAĞIŞLARI
TAMAMI GİDER OLARAK İNDİRİLEBİLEN BAĞIŞLAR GELİRE GÖRE SINIR OLMAYAN Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir. Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde Takdir Komisyonu'nca tespit edilecek değer esas alınır.

13 ŞİRKET VE ŞAHISLARIN SPORA VE SPORCULARA YAPTIKLARI HARCAMALARI
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si harcamaları yapanların vergi matrahlarından indirilebilir. Yürürlük:

14 ŞİRKET VE ŞAHISLARIN SPOR VE SPORCULARA YAPTIKLARI HARCAMALARI
VERGİ KANUNLARINA İLAVETEN BAZI ÖZEL KANUNLARLA DÜZENLENEN BAĞIŞLAR HERHANGİ BİR TUTARLA SINIRLI OLMAKSIZIN ŞİRKETLERİN VE ŞAHISLARIN VERGİ MATRAHLARINDAN DÜŞÜLEBİLİR- ŞAHISLARDA FİİLEN İNDİREMEME DURUMU BU BAĞIŞLAR İÇİN DE SÖZ KONUSUDUR-

15 DİĞER KANUNLARA GÖRE BAĞIŞLAR

16 DİĞER KANUNLARA GÖRE BAĞIŞLAR

17 VERGİ POLİTİKASININ BAĞIŞLARA ETKİSİ
BAZI KONULARDA KAMU KURULUŞLARI VE ÖZEL SEKTÖR VAKIF VE DERNEKLERİ ARASINDA BAĞIŞLARIN SINIRINDA FARKLILIK VARDIR BAZI KONULARDA ÖZEL SEKTÖR VAKIF VE DERNEKLERİ TEŞVİK EDİLMEMEKTEDİR

18 MEVCUT VERGİLEME REJİMİ
MALVARLIKLARININ İŞLETİLMESİNDEN ELDE ETTİKLERİ GELİRLER STOPAJ YOLUYLA VERGİLENİR (FAİZ, REPO GELİRİ, TEMETTÜ VE KİRA GELİRLERİ) KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMADIKLARI İÇİN STOPAJ NİHAİ VERGİLEME OLARAK KALIR İKTİSADİ İŞLETMELERİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİDİR İKTİSADİ İŞLETMELERDEN VAKFA AKTARILAN VERGİ SONRASI GELİRLER TEMETTÜ OLARAK VERGİLENMEZ KDV TAHSİL ETMEYENLER KDV ÖDEDİKLERİ İÇİN İNDİRİLEMEYEN KDV’LER OLUŞMAKTADIR

19 MEVCUT VERGİLEME REJİMİ
VERGİDEN MUAF VAKIFLAR VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN, EMLAK VERGİSİNDEN, DAMGA VERGİSİNDEN, TAPU VE NOTER HARÇLARINDAN MUAFTIR- ANCAK BAZI KONULARDA FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLAR İÇİN VIV VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETLERİ VERGİ MUAFİYETİ ALMALARINDAN SONRA SÖZ KONUSUDUR.

20 MEVCUT VERGİLEME REJİMİNİN ETKİLERİ
KAMUYA YARARLI ALANLARDA VATANDAŞLARIN MALVARLIKLARINI TOPLUMUN MENFAATİNE SUNMASINI TEŞVİK ETMİYOR KAMU YARARINA DÖNÜK HİZMETLERİ DEVLETLE PAYLAŞMAK İSTEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR GELİŞEMİYOR MEVCUT VAKIFLARIN AMAÇLARINA TAHSİS ETTİKLERİ MALVARLIKLARI ÖDENEN VERGİLERLE AŞINIYOR BAĞIŞLARIN ARTMAMASI VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENMESİ NEDENİYLE VAKIFLAR BÜYÜYEMİYOR, FAALİYETLERİNİ ARTTIRAMIYOR VE MALVARLIKLARI AMACI KARŞILAMAYA YETMİYOR TOPLUMDAKİ GÖNÜLLÜLÜK BİLİNCİNİN ARTMASINI TEŞVİK ETMİYOR AVRUPA VAKIFLAR MERKEZİNİN AB ÜLKELERİ İÇİN ÖNERDİĞİ KAMUYA YARARLI VAKIFLARA İLİŞKİN OLARAK ÖNGÖRÜLEN MODELE UYMUYOR

21 KAMUYA YARARLI VAKIF VE DERNEKLER

22 KAMUYA YARARLI VAKIF VE DERNEKLER

23 ÖNERİLER BAĞIŞ SINIRININ % 5’TEN %10’A ÇIKARILMASI
GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILAN GELİR VERGİSİ STOPAJLARININ KALDIRILMASI KDV’NİN KALDIRILMASI YA DA İADE İMKANININ GETİRİLMESİ İKTİSADİ İŞLETMELERİN KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF OLMASI

24 GELİŞMELER T. B. Millet Meclis Plan Bütçe Komisyonunun 1 Temmuz 2004 tarihli oturumunda görüşülmekte olan “BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI”na ilişkin olarak verilen Hükümet Önergesi kabul edilmiştir. Önerge şöyledir: Madde - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9 ve 14 numaralı bentlerinde yer alan parantez içi hüküm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar , ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)”

25 GELİŞMELER Oturumda Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi A. Hamza Çebi iki kez söz alarak aleyhte görüş belirtmiş ve CHP temsilcileri önerge aleyhine oy kullanmışlardır. Sn Maliye Bakanı önergeyi savunmuş ve neticede önerge yukarıdaki metni ile kabul edilmiştir.

26 GELİŞMELER Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen metnin T. B.M.M GENEL Kurulundan da aynen geçerek kanunlaşması halinde kamu menfaatine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların HER TÜRLÜ TAHVİL ve HAZİNE BONOSU FAİZLERİ MEVDUAT FAİZLERİ ÖZEL FİNANS KURULUŞLARINDAN ALINAN KAR PAYLARI REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJLARI KALKACAK VE BU GELİRLER VERGİLENMEYECEKTİR. Bu gelirler üzerinden halen kesilmekte olan Vergilerin oranı herbir gelir unsuru için farklı olup, mevduat faizlerinde vadeye göre % 7 ile % 22 arasında, REPO gelirlerinde % 22 oranındadır.

27 GAYRET İSTEYEN KONULAR
Kira gelirleri üzerinden % 22 ve Temettüler üzerinden % 10 olarak kesilen Gelir Vergisi stopajları devam edecektir. Çok önem verdiğimiz “Gelir ve Kurumlar Vergisinden düşülebilecek bağış sınırının Matrahın % 5’inden % 10’una çıkarılması” önerimiz de kabul edilmemiştir. KDV, MTV ve Diğer Kanunlarda istenen düzeltmeler yapılmamıştır.

28 GAYRET İSTEYEN KONULAR
Bütçe sıkıntısı ve IMF’e olan taahhütler nedeniyle taleplerimizin önemli bir kısmı dikkate alınamamıştır. Ancak kanunlaşması halinde değişikliğin çok önemli bir aşama olduğunu kabul etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu aşamada önerim kamu menfaati güden vakıf ve derneklerin pozitif bir atmosfer yaratması ve hükümetin attığı bu olumlu adımı kalan diğer konulara da taşımasını teşvik edici olmasıdır.


"ŞİRKET VE ŞAHIS BAĞIŞLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları