Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 1/89 DOĞU KARADENİZ İLLERİ HİZMET ve KALKINMA BİRLİĞİ (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 1/89 DOĞU KARADENİZ İLLERİ HİZMET ve KALKINMA BİRLİĞİ (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon)"— Sunum transkripti:

1 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 1/89 DOĞU KARADENİZ İLLERİ HİZMET ve KALKINMA BİRLİĞİ (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon) Proje Hazırlama Eğitimi

2 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 2/89 EĞİTİMİN AMAÇLARI Proje fikrinin Projeye dönüştürülerek Başvuru Formuna aktarılmasının öğretilmesi eğitimin amacıdır.

3 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 3/89 Türkiye Cumhuriyeti’nin AB ile imzaladığı anlaşmalardaki yükümlülükler sebebiyle AB hibeleri verilmektedir, Toplam hibelerin %25 i Türkiye Cumhuriyeti katkısıdır. AB Kaynaklı Hibeler Neden Verilir?

4 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 4/89 Hibe Mekanizmasına Bakış Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Hibe Başvuru Formu Başvuru Değerlendirme Sözleşme imzalanması Projenin Yürütülmesi Projelerin İzleme ve Değerlendirilmesi.

5 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 5/89 Teklif Çağrısı Hibe olarak dağıtılmak üzere ayrılan bütçeye başvuracak projelerin hazırlanması için davet ve süreç (sınırlı zaman).

6 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 6/89 Başvuru Rehberi Başvuru koşullarını açıklayan kılavuz HİBE BAŞVURU REHBERİHİBE BAŞVURU REHBERİ.

7 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 7/89 Hibe Başvuru Formu ve Ekleri Hibe istenilen proje teklifi için doldurulması gereken AB standart formatı EK A: HİBE BAŞVURU FORMUEK A: HİBE BAŞVURU FORMU EK B: BÜTÇE (Excel Formatında)EK B: BÜTÇE (Excel Formatında) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE (Excel Formatında)EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE (Excel Formatında) EK D: İNGİLİZCE OLARAK PROJE ÖZETİ, FAALİYET PLANI, BÜTÇE VE MANTIKSAL ÇERÇEVE (Türkçe yapılan başvurular için) EK E: PROJE KOORDİNATÖRÜNÜN VE PROJEDE GÖREV ALAN DİĞER KİLİT PERSONELİN PROJEDEKİ POZİSYONUNU DA BELİRTEN AB FORMATINDA ÖZGEÇMİŞLERİ EK F: EĞİTİM FAALİYETLERİ ÖNEREN PROJELER İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM KURSLARININ MÜFREDATI EK G: 10.000 AVRO’YU AŞAN MAKİNE VE EKİPMAN SATIN ALIMI DURUMUNDA BUNLARA İLİŞKİN PROFORMA FATURALAR.

8 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 8/89 Başvuru Hibe başvuru dosyasının sözleşme makamına teslimidir.

9 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 9/89 Değerlendirme Hibe almak için başvuran projelerin ‘kriterlere göre’ ve ‘bağımsız değerlendirme’ ve seçim sürecidir.

10 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 10/89 Sözleşme İmzalanması Hibe almaya hak kazanan proje sahipleri ile sözleşme makamı arasında sözleşme imzalanması.

11 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 11/89 Projenin yürütülmesi Proje Sahibi ve Ortakları tarafından projenin uygulanması.

12 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 12/89 Projelerin izleme ve değerlendirilmesi DPT ile MFİB ve AKTD tarafından izleme ve değerlendirme.

13 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 13/89 Hibe Programı Başvuru Koşulları Başvuru Sahibinin Uygunluğu Ortaklar ve Ortakların Uygunluğu Projelerin Uygunluğu S ü re, Yer ve Hibe Miktarı Sekt ö rler ve Konuların Uygunluğu Proje Türleri ve Faaliyetlerin Uygunluğu Maliyetlerin Uygunluğu.

14 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 14/89 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (1) Muhtemel Başvuru Sahipleri aşağıdaki hallerde herhangi bir teklif çağrısına katılamazlar ve hibelerden yararlanamazlar: (a)İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar; veya ulusal mevzuatta veya yönetmelikte öngörülen benzer durumlarda olanlar; (b)Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkum olanlar; (c)Görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıkları, Sözleşme Makamının haklı gösterebileceği herhangi bir yoldan ispat edilenler;.

15 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 15/89 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (2) (d)Bulundukları ülkenin, Sözleşme Makamının bulunduğu ülkenin veya projenin uygulandığı ülkenin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler; (e)Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Avrupa Topluluğu mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olanlar; (f)Topluluk bütçesinden finanse edilen bir satınalma prosedürüne veya diğer bir hibe yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

16 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 16/89 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (3) Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya hibe almaya hak kazanamazlar: (g)Çıkar ilişkisi içinde olanlar; (h)Teklif Çağrısı’na katılım koşulu olarak Sözleşme Makamı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler; (i)Mevcut veya daha önceki Teklif Çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Sözleşme Makamını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

17 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 17/89 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (4) Programa özel uygunluklar, programın kendisine ve bileşenlerine göre farklılık gösterir.

18 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 18/89 Ortaklar ve Ortakların Uygunluğu Ortaklar başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerine uygun olmalıdır, Ortakların program bölgesinde kurulu olmaları ya da faaliyet göstermeleri ŞART DEĞİLDİR, Ortaklar, b ö lge illerinden değil ise, projedeki rol ü ; Bilgi Uzmanlık Mali kaynak aktarımı vb. ile sınırlıdır, İştirak ç i Kuruluşlar Destekleyicidir fakat harcırahlar ve seyahat masrafları haricinde hibe desteğinden faydalanamaz, Taşeronlar Program kapsamında finanse edilmez ancak, proje sahibine mal ve/veya hizmet satışı yaparlar,

19 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 19/89 Projelerin Uygunluğu (1) S ü re XX ay T ü m faaliyetler en geç bitiş tarihinde tamamlanmış olmalıdır Yer Yer S Sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım ile ticari seyahat ve işletme ziyaretleri istisna olmakla beraber programın uygulandığı bölgedir.

20 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 20/89 Miktar Örnektir En az: 10.000 Avro En fazla: 150.000 Avro Hiçbir hibe, proje kapsamında oluşan toplam uygun maliyetin % 90’ını aşamaz Projenin toplam bütçesi: en fazla 300.000 Avro. Projelerin Uygunluğu (2)

21 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 21/89 Uygun Sekt ö rler ve Konular Örnektir Gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi Ürünlerin kalitesinin artırılması Etkin, çevre dostu uygulamaların ve teknolojilerin tanıtılması Toprak ve su kaynaklarının korunması. Projelerin Uygunluğu (3)

22 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 22/89 Uygun Olmayan Faaliyetler/Projeler Sadece veya büyük ölçüde; çalıştay, seminer, konferans ve kongrelere katılım için bireysel destekleri içeren projeler; Sadece veya büyük ölçüde çalışmalar ya da eğitim kursları için kişisel bursları içeren projeler, Devlet bütçesinden, diğer Topluluk programlarından veya diğer fonlardan halen finanse edilen veya finansmanı sağlanma sürecinde olan projeler; Kâr elde etmeye yönelik faaliyetler (sadece “kapasite geliştirme” projeleri için); Başvuru sahiplerinin hibe sözleşmesini imzalamadan önce başladıkları projeler; Partizan niteliğinde veya siyasi partilerle ilgili projeler; Yardım amaçlı bağışlar vb.. Projelerin Uygunluğu (4)

23 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 23/89 Maliyetlerin Uygunluğu (1) Uygun Doğrudan Maliyetler Projede çalışacak personel masrafları Seyahat ve gündelikler Yeni ekipman ve malzeme alımı veya yeni/kullanılmış ekipman ve malzeme kiralanması ile hizmet alımı maliyetleri; Sarf malzemesi maliyetleri Alt yüklenici maliyetleri Mali hizmet maliyetleri Sözleşme gereği doğrudan oluşan maliyetler (bilgi yayımı, projeye özel değerlendirmeler, denetim, çeviri, basım, sigorta vb.), Hibe miktarının 50.000 Avroyu aşması halinde denetim maliyeti Görünürlük maliyetleri Doğrudan uygun proje maliyeti ara toplamının %5’ini geçmemek kaydıyla proje bütçesi dahilinde bir Yedek Akçe.

24 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 24/89 Uygun Olmayan Maliyetler Borçlar ve zarar veya borç karşılıkları, Faiz borçları, Halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi veya bina alımları, Döviz kuru zararları, KDV dahil vergiler, Üçüncü taraflara verilen krediler, Kamu görevlilerinin maaşları, Proje hazırlık maliyetleri, Halihazırda gerçekleşmiş harcamalar, Projeyle ilgisi olmayan harcamalar. Maliyetlerin Uygunluğu (2)

25 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 25/89 Proje Belirleme, Hazırlama ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

26 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 26/89 Proje Nedir? Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur.

27 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 27/89 1. Kapsam 2. Bütçe 3. Zaman Proje Nedir?

28 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 28/89 Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür.

29 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 29/89 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (1) Farklı seviyelerdeki hedefler arasındaki nedensel ilişkiyi kuran, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edildiği ve proje kontrolü dışında kalan ve başarıyı etkileyecek risklerin dikkate alındığı proje analiz, planlama ve uygulama aracıdır.

30 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 30/89 Mantıksal Çerçeve

31 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 31/89 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (2) –Projenin neden gerçekleştirildiği (Projenin Kapsamı) –Projenin neyi başarmasının beklendiği (Göstergeler) –Projenin bunu nasıl başaracağı (Faaliyetler ve Araçlar) –Projenin başarısı için hangi dışsal faktörlerin önemli olduğu (Varsayımlar) –Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden bulunacağı (Doğrulama Kaynakları) –Projenin maliyetinin ne olacağı (Bütçe) –Projenin başlayabilmesi için hangi unsurların yada şartların gerçekleştirilmesinin gerektiği (Ön koşullar).

32 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 32/89 Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması – proje yapısının tanımlanması, onun içsel mantığının test edilmesi, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlanması, araçların ve maliyetin (genel) tanımlanması Faaliyet planlaması – faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi; faaliyetlerin sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların tahsis edilmesi Bütçe –Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (3) PLANLAMA AŞAMASIANALİZ AŞAMASI Sorun analizi- paydaşların, onların ana problemlerinin, ve yaratacakları kısıtların ve fırsatların belirlenmesi; problemlerin farklı seviyeleri arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin tespit edilmesi Hedeflerin analizi - belirlenen problemlerden hareket ederek hedeflerin belirlenmesi; araç- amaç ilişkilerinin belirlenmesi Strateji analizi - hedeflerin gerçekleştirilmesi için farklı stratejilerin belirlenmesi; ana hedeflerin belirlenmesi (ana amaç ve proje hedefleri) Alternatifleri Seçme Alternatifleri Seçme Sonuç Çıkarma Sonuç Çıkarma Proje Mantığını Belirleme Belirleme ve Tanımlama Belirleme ve Tanımlama Belirleme Analiz Belirleme Analiz

33 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 33/89 Analiz Adımları Mevcut Durum Analizi Çevre hakkında bilgilenme Tarafların Belirlenmesi Paydaş Analizi Sorunların / İhtiyaçlarının Belirlenmesi Sorun Ağacı Hedeflerin Belirlenmesi Hedef Ağacı Strateji Belirlenmesi Strateji Ağacı. Ana Faaliyetler Bütçe

34 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 34/89 Mevcut Durum Analizi Konu ile ilgili literatür taraması ve özetlenmesi sonucu: Proje alanının coğrafi yapısı ve iklim özellikleri Temel altyapıya ilişkin bilgiler Hükümet politikaları ve programlar Ekonomik, sosyal, kültürel göstergeleri Çevresel sorunlar ve riskler Gerekli diğer bilgi ve istatistikler elde edilmelidir.

35 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 35/89 Paydaş Analizi Paydaş Kimdir? Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler, Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlardır, Niçin Yapılır? Paydaşları projeyle ilgilerine göre belirlemek Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak.

36 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 36/89 Paydaş Analizi Paydaşlar Birincil Paydaşlar Olumsuz Yararlanıcılar İkincil Paydaşlar Uygulayan Destekleyen Fon Sağlayan Karşıtlar Olumlu Hedef Grup

37 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 37/89 Sorun Analizi Niçin Yapılır? Müdahale konusu durumların ortaya konması ve buna neden olan sorunlar ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır, Nasıl Yapılır? Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir, Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir, Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur, Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir. Sorunlar

38 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 38/89 Sorun ağacı nasıl düzenlenir? Belirlenen sorunlar arasında bir neden-sonuç hiyerarşisi belirlenip bir “sorun ağacı” oluşturulur: Mevcut durumdaki ana sorunları tanımla (beyin fırtınası) Neden-sonuç ilişkilerini kurmak için bir başlangıç sorunu seç: Başlangıç sorununa doğrudan neden olan sorunları onun altına yerleştirilir; Başlangıç sorunun doğrudan sonucu olan sorunlar onun üstüne yerleştirilir; Arasında neden veya sonuç ilişkisi olmayan sorunlar aynı seviyeye yerleştirilir.

39 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 39/89 Sorunların Belirlenmesi (Sorun Ağacı) Örnek

40 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 40/89 Hedef Analizi Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir, Nasıl Yapılır ? –sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir –sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir –Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır –Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur.

41 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 41/89 Hedeflerin Belirlenmesi (Hedef Ağacı) Örnek

42 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 42/89 Strateji Analizi (1) (Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine strateji denir.) Nasıl Yapılır? –Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir –Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur –Bir veya birden fazla strateji seçilir –Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır –Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir –Proje Ana Amacı ve Proje Hedefleri net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir.

43 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 43/89 Strateji Analizi (2) Maliyetler Farklı Paydaşların Bakış Açıları Faydaların Zaman Perspektifi Mevcut Kaynaklar Mevcut Potansiyel ve Kapasiteler. Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler Politik Yapılabilirlik Verimlilik ve Etkinlik Sosyal Kabul Edilebilirlik Eşitsizliklerin (Kadın- Erkek) Giderilmesine Katkısı Diğer Projeleri Tamamlayıcılık Aciliyet

44 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 44/89 Strateji Analizi - Belirlenmesi Örnek Belirlenen Strateji

45 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 45/89 Mantıksal Çerçevenin Hazırlanması Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeveye Geçiş Hedeflerin nasıl yazılması gerektiğine karar verin Stratejinizi seçin Seçtiğiniz stratejinin ağacını tamamlayın Hedeflerin nasıl ifade edileceğine karar verin (Yazım dili tercihi kullanılabilir) Hedefleri gözden geçirin (araç-amaç ilişkisi) Hedefleri mantıksal çerçeveye aktarın (genel hedef, proje amacı, sonuçlar, faaliyetler).

46 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 46/89 Mantıksal Çerçevenin Hazırlanması İçin Yaklaşım GÖSTERGELER 9 9 11 13 GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER 1 1 4 4 3 3 2 2 DOĞRULAMA ARAÇLARI MALİYETLER AYRICA DÜZENLENİR 12 14 10 ÖNKOŞULLAR VARSAYIMLAR 7 7 8 8 6 6 5 5 ARAÇLAR AYRICA DÜZENLENİR

47 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 47/89 Projenin katkıda bulunacağı en üst seviyedeki hedef Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana amacı Gerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünleri Projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarak uygulanacak görevler FAALİYETLER SONUÇLAR PROJE AMACI GENEL HEDEF İdealdurum- uzun dönemde gerçekleşir İdeal durum- uzun dönemde gerçekleşir Projeninsonucunda ulaşılır. Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve belli bir zaman ve yere bağlı olarak tanımlanmalıdır. Projenin sonucunda ulaşılır. Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve belli bir zaman ve yere bağlı olarak tanımlanmalıdır. Projeninamacına ulaşılması için yerine getirilmesi gereken alt hedefler, ölçülebilir, yapılabilir olarak tanımlanmalıdır. Projenin amacına ulaşılması için yerine getirilmesi gereken alt hedefler, ölçülebilir, yapılabilir olarak tanımlanmalıdır. Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı olarak kaynakların kullanılması ve proje amacına ulaşmayı sağlayacak sonuçların üretilmesi Hedeflerin Seviyeleri

48 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 48/89 Projenin Genel Hedefi  HEDEF AĞACININ EN ÜST SEVİYESİNDE YER ALAN VE PROJENİN KATKIDA BULUNACAĞI HEDEF Genel Hedef, aynı zamanda ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun dönemlidir. Her bir projenin amacına ulaşması, genel h edeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılacaktır. ÖRNEK GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

49 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 49/89 Proje Amacı Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılacak olan ve projenin kendisinden daha uzun ömürlü olması beklenen amaç. ÖRNEK GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

50 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 50/89 Sonuçlar Proje Amacına Ulaşılmasını Sağlayan Hedefleri İçerir. ÖRNEK GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

51 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 51/89 Proje Faaliyetleri Faaliyet: Sonuçları Elde Etmek İçin Yapılması Gerekenler –Hedef ağacından çıkarılır –Özel teknik incelemelerle ortaya çıkar –Paydaş analizinde belirlenir. ÖRNEK GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

52 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 52/89 Varsayımlar/Riskler Riskler nedir? Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümü, Varsayımlar nedir? Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir, Niçin gereklidir? Proje asla gerçek durumu kapsayamaz. Dışsal faktörler ve projenin başarısı üzerinde önemli etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate alınma ve izlenmelidir, Önkoşullar nelerdir? Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.

53 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 53/89 Varsayımların Oluşturulması Proje faaliyetlerine başlanabilmesi için gerekli önkoşulları belirlenmesi, Hedef seviyelerine uygun olarak her aşama için risklerin belirlenmesi Bu risklerin olumlu ifadelere çevrilmesi (varsayıma dönüştürülmesi) Bu varsayımların projenin başarısı açısından öneminin ve gerçekleşme ihtimalinin gözden geçirilmesi ve gerekirse bunlarla ilgili önlemler alınması Gerekli varsayımların hedef seviyelerine uygun olarak mantıksal çerçeve tablosuna yerleştirilmesi.

54 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 54/89 Varsayımların Değerlendirilmesinin Önemi

55 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 55/89 Varsayımların mantıksal çerçeve tablosuna yerleştirilmesi Sonuçları elde etmek için gerekli olan varsayımlar Proje amacına ulaşmak için gerekli olan varsayımlar Genel Hedefe ulaşmak için gerekli olan varsayımlar Faaliyetler seviyesine yerleştirilir Sonuçlar seviyesine yerleştirilir Proje amacı seviyesine yerleştirilir. ÖRNEK

56 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 56/89 Hedeflerimize Ulaştığımızı Nasıl Göstereceğiz? Ulaşılabilir ve doğrulanabilir göstergelerimiz ve Göstergelerimizi ispat edeceğimiz doğrulama kaynaklarımız olmalı.

57 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 57/89 Göstergeler Nedir? Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir Ne İşe Yararlar? Genel Amacın, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar (Iç değerlendirme).

58 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 58/89 Ne kadar? Nicelik Ne kadar? Nicelik Nasıl bir değişim? Nitelik Nasıl bir değişim? Nitelik Kim? Hedef grup Kim? Hedef grup Ne zaman ? Zaman Ne zaman ? Zaman Nerede? Yer. Nerede? Yer. Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap vermelidir

59 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 59/89 Doğrulama Kaynakları Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır, Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir, Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.).

60 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 60/89 Doğrulama Kaynaklarının Seçimi İdari Kayıtlar Yönetim Raporları Rutin İstatistikler Uyarlanmış Rutin İstatistikler Projeden Yararlananlarla Röportajlar Maliyet Karmaşıklılık

61 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 61/89 Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergelerin Belirlenme Adımları ÖRNEK

62 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 62/89 Bir kaç önemli nokta (1) 1.Faydalananların sahiplenmesi – Proje / programın hedef kitlesi ve faydalananların (kadın ve erkekler de dahil olmak üzere) tasarım ve sonraki çalışmalara katılımlarının ölçüsüdür. Böylece, AB finansmanı sona erdikten sonra da desteklerini devam ettirecekler ve projenin sürdürülebilir olması mümkün olabilecektir, 2.Siyasi destek – İlgili sektör politikalarının niteliği ile taraf ulusal hükümetin, proje hizmetlerine olan desteğinin, donörün sağlayacağı destek sonrasında ne ölçüde gerçekleşeceğidir, 3.Uygun teknoloji – Projede kullanılan teknolojilerin uzun vadede uygulanıp uygulanmayacağı (örn: Yedek parçaların temin edilebilirliği; güvenlik kurallarının yeterliliği, yerel kadın ve erkeklerin yerel işletme ve bakımla ilgili kapasiteleri), 4.Sosyo-kültürel konular – Projenin, yerel sosyo-kültürel norm ve davranışları nasıl dikkate alacağı ve projeden faydalanan tüm grupların uygulama süreci ve sonrasında, projenin hizmet ve faydalarına yeterli erişimlerini hangi önlemlerle sağlayacağıdır,.

63 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 63/89 Bir kaç önemli nokta (2) 5. Cinsiyet eşitliği – Projenin kadın ve erkeklerin özgün ihtiyaç ve ilgi konularını nasıl dikkate alacağı ve uzun vadede cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaya katkıda bulunmakla beraber, kadın ve erkeklerin, hizmetler ve altyapıya sürdürülebilir ve adil bir şekilde erişimlerinin ne şekilde temin edileceğidir, 6.Çevrenin korunması – Projenin çevreyi koruma veya çevreye zarar verme boyutudur, 7.Kurumsal ve yönetimsel kapasite – Uygulamacı kurumların proje / programı sürdürmeleri konusundaki beceri ve taahhütleri ile hizmet sağlamaya donör desteğinden sonra da devam etmeleridir, 8.Ekonomik ve finansal uygulanabilirlik – Proje / programın artan bir şekilde ortaya çıkan faydalarının maliyetine ağır basması ve projenin uzun ömürlü uygulanabilir bir yatırım olarak kabul edilmesidir,.

64 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 64/89 Bir kaç önemli nokta (3) 9. Sürdürülebilirlik – Kurumsal Sürdürülebilirlik Mali Sürdürülebilirlik 10.Temel yaklaşım hataları Mevcut durumun yetersiz analizi Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması Stratejik çerçevenin belirsizliği Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Yetersiz proje dokümanları.

65 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 65/89 Faaliyet Planı ve Bütçe Hazırlama Esasları

66 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 66/89 Faaliyet Planı ve Bütçe 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Bütçe Faaliyet PLanı Faaliyet Planı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve

67 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 67/89 Mantıksal çerçevede yer alan faaliyetler ‘’Ana Faaliyetler’’ olarak listelenir, Ana faaliyetler kapsamında yer alan alt faaliyetler tanımlanır, bu faaliyetler tanımlanır, Bu faaliyetler detaylı olarak anlatılır (ne, ne amaçla, ne zaman, kim tarafından) (Başvuru formu 1.7 bölümü), Bu faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceği anlatılır (Başvuru formu 1.8 bölümü), Tüm faaliyetler özet olarak faaliyet planına yerleştirilir (Başvuru formu 1.9 bölümü). ÖRNEK Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları

68 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 68/89 Hedefe yönelik mantıksal çerçeve yaklaşımını sürdürür Faaliyetleri operasyonel detaylara ayırır Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini netleştirir Kilometre taşlarını belirler Yönetim ve uygulama sorumlulukları ile yönetim görevlerini dağıtır. Bir Faaliyet Planı:

69 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 69/89 Bütçe (1) Bütçe 3 bölümden oluşmaktadır: 1.Bütçe 2.Bütçenin gerekçelendirilmesi 3.Finansman kaynakları.

70 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 70/89 Bütçe Avro olarak hazırlanmalıdır, Bütçe süresi proje süresi ile sınırlıdır, Bütçeye aktarılan her türlü gider yapılacak faaliyetlerle ilgili olmalıdır, başka bir deyişle belirtilen her detaylı faaliyetin bütçede yeri olmalıdır (uygun maliyet olduğu sürece), Bütçeye aktarılan giderler sadece istenilen hibe tutarını değil, projeyle ilgili tüm giderleri kapsamalıdır, Bütçeye aktarılan her tutar gerçekçi ve piyasa koşullarına uygun olmalıdır, Bütçeye aktarılan giderler, hibe rehberinde açıklanan “uygun maliyetler” tanımına uymalıdır, Bütçeye aktarılan her maliyetin, proje süresinde belgelendirileceği unutulmamalıdır. ÖRNEK Bütçe (2)

71 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 71/89 Danışmanlık ve eğitim hizmeti alımıyla ilgili insan kaynakları maliyetleri bütçe kalemi 6 altında bütçelendirilmeli ve Sözleşmenin Ek IV’ünün hükümleri doğrultusunda ihale edilmelidir, Doğrudan uygun proje maliyeti ara toplamının %5’ini geçmemek kaydıyla Proje Bütçesi dahilinde bir Yedek Akçe bulunabilir, Projenin toplam uygun doğrudan maliyetinin %7’sini aşmayan götürü tutar, dolaylı maliyetler olarak talep edilebilir. Bütçe (3)

72 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI VE DİĞER BİLGİLER

73 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 73/89 Başvuru Dili Hibe başvuru formu Türkçe veya İngilizce doldurulmalıdır! Başvuru Türkçe doldurulmuş ise: 1.Proje Özeti, 2.Faaliyet Planı (Başvuru Formunun I.1.9 bölümü), 3.Bütçe (Ek-B1-Bütçe Dökümü, Ek-B2- Beklenen Finansman Kaynakları ve Ek-B3-Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi) 4.Mantıksal Çerçeve (Ek-C) İngilizce olarak eklenmelidir.

74 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 74/89 Başvuru Formatında Genel Kurallar Hibe başvuru formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Değişik formatlarda yapılan hibe başvuruları kabul edilmeyecektir, Hibe başvuru formları bilgisayar ile doldurulmalıdır. El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

75 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 75/89 Proje Ön Teklifi 1. Faaliyetin Özeti Başvuru Formu I-1.4 bölümü özetlenecek 2. İlgililik 2.1 Hedef ülkelerdeki veya bölgelerdeki ihtiyaç ve sınırlamalar başvuru ile ne kadar uyumludur? Başvuru Formu I-1.6.4 bölümü özetlenecek 2.2 Başvuruda sorunlar ve ihtiyaçlar hangi ölçüde uygun olarak tanımlanmış Başvuru Formu I-1.6.2 bölümü özetlenecek 2.3 Son faydalanıcılar ve hedef gruplar hangi ölçüde uygun tanımlanmış ve seçilmişlerdir? (en yüksek puan: 5) Başvuru Formu I-1.6.3 bölümü özetlenecek 2.4 Başvuru Programın öncelikleri ve hedeflerine ne kadar uygundur? (en yüksek puan: 5) Başvuru Formu I-1.6.1 bölümü özetlenecek 2.5 Başvuruda belirtilen çalışmalar diğer çalışmalar için ne kadarlık bir katma değer yaratacaktır?(en yüksek puan: 5) Projenin bir çok yerinden alınacak 3. Yöntem ve Sürdürülebilirlik 3.1 Başvurudaki faaliyetler hedefler ve beklenen sonuçlar ile uygun ve uyumlu mudur? (en yüksek puan: 5) Başvuru Formu I-1.7 bölümü özetlenecek 3.2 Çalışmalarda ortak ve iştirakcilerin katılım düzeyleri yeterli mi? (en yüksek puan: 5) Başvuru Formu I-1.8.5 bölümü özetlenecek 3.3 Projenin beklenen sonuçları hedef gruplar üzerinde sürdürülebilir bir etkiye sahip olacak mı? Başvuru Formu I-2.4 bölümü özetlenecek 3.4. Çarpan etkileri Başvuru Formu I-2.3 bölümü özetlenecek 4. İdari Kapasite ve Deneyim 4.1 Başvuru sahibi proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? (en yüksek puan: 5) Başvuru Formu II-4.1 bölümü özetlenecek 4.2 Başvuru sahibi ve ortaklar yeterli teknik deneyime sahip mi? (en yüksek puan: 5) Başvuru Formu II-4.1 ve III-1 bölümleri özetlenecek

76 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 76/89 I.PROJE 1.TanımTanım 1.1 Başlık 1.2 Yerler 1.3 Proje Maliyeti ve Sözleşme Makamından İstenen Hibe Tutarı 1.4 Özet 1.5 Amaçlar 1.6 Gerekçelendirme 1.7 Faaliyetin Ayrıntılı Açıklaması 1.8 Yöntem 1.9 Süre ve Faaliyet Planı 2.Beklenen SonuçlarBeklenen Sonuçlar 2.1 Hedef Gruplar/Faydalanıcılar Üzerinde Beklenen Etki 2.2 Somut Çıktı 2.3 Çarpan Etkileri 2.4 Sürdürülebilirlik 2.5 Mantıksal Çerçeve. Başvuru Formu

77 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 77/89 3. Proje Bütçesi 4. Beklenen Finansman Kaynakları II. BAŞVURU SAHİBİ 1.Kimlik 2.Banka Bilgileri 3.Başvuru Sahibinin Bilgileri 4.Proje Yönetme ve Uygulama Kapasitesi 4.1 Benzer Proje Tecrübesi 4.2 Kaynaklar 5. Avrupa Birliği Kurumlarına, Avrupa Kalkınma Fonuna (EDF) ve AB Üye Ülkelerine Yapılan Diğer Başvurular III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI 1.Ortaklarla İlgili Belgeler 2.Ortaklık Beyannamesi IV.BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ V. KONTROL LİSTESİ VI.BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANIVI.BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI. Başvuru Formu

78 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 78/89 Başvuru dosyasının hazırlanması (1) EK A: Hibe Başvuru Formu EK B: Bütçe (Excel Formatında) EK C: Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) EK D: İngilizce olarak Proje Özeti, Faaliyet Planı Bütçe ve Mantıksal Çerçeve (Türkçe yapılan başvurular için) EK E: Proje Koordinatörünün ve Projede görev alan diğer kilit personelin projedeki pozisyonunu da belirten AB formatında özgeçmişleri EK F: Eğitim Faaliyetleri öneren projeler için önerilen eğitim kurslarının müfredatı EK G: 10.000 Avro’yu aşan makine ve ekipman satın alımı durumunda bunlara ilişkin proforma faturalar.

79 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 79/89 Başvuru Dosyasının Hazırlanması (2) Proje Ön Teklif Formatı, Başvuru Formu, V. Kontrol Listesi ve VI. Başvuru Sahibinin Beyanı dokümanları ayrı ayrı zımbalanmalı, Başvuru Formu ve zorunlu ekleriyle (Bütçe, Mantıksal Çerçeve, AB formatında Özgeçmişler, Proforma faturalar, varsa Eğitim müfredatı, İngilizce olarak Proje Özeti, Faaliyet Planı, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve) beraber zarfa konulmalıdır, Başvuru dosyası 1 (bir) asıl ve her biri ayrı bağlanmış 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir, Proje Ön Teklifi, Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve ayrıca elektronik formatta (disket veya CD) da sunulmalıdır.

80 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 80/89 Dosya Teslimi Kontrol Listesindeki tüm belge ve dokümanlarınızın TAMAM olduğunu,TAMAM Paketinizin iyice kapatılıp, mühürlendiğini ve üzerine ADRESİN tam ve doğru olarak yazıldığını SON KEZ TEKRAR KONTROL EDİN!

81 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 81/89 HİBE BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

82 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 82/89 Hibe Başvurularının Değerlendirilmesi 1.Açılış Oturumu ve İdari Uygunluk kontrolü 2.Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi 3.Başvuru Formunun Değerlendirmesi Mali ve Operasyonel Yeterliliğin Değerlendirilmesi Proje Teklifinin İlgililiğinin Değerlendirilmesi Projenin Metodolojisinin Değerlendirilmesi Projenin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi Proje Bütçesi ve Kaynak Kullanımı Verimliliğinin Değerlendirilmesi 4.Başvuru Sahiplerinin ve Ortaklarının Uygunluğunun Değerlendirilmesi.

83 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 83/89 İdari Uygunluk – Teklif tamam mı? Aşağıdakiler değerlendirilecektir: Son başvuru tarihine riayet edilmiş mi? ( Eğer son başvuru tarihine riayet edilmemişse, proje teklifi otomatik olarak reddedilecektir) Başvuru Formu Kontrol Listesi’nde (Başvuru Formu’nun V.Bölümü) belirtilen bütün kriterleri karşılıyor mu?Kontrol Listesi’nde (İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir. ).

84 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 84/89 Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi Proje Ön Tekliflerinin değerlendirmesinden en az 30 puan alan Başvuru Sahipleri’nin Başvuru Formlarının tamamı değerlendirilecektir. Ön teklif değerlendirme formu

85 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 85/89 Mali Kapasite veİşletme Kapasitesi bölümünden alınan puan 12’den azsa, İlgililik bölümünden alınan puan 16‘dan azsa, Değerlendirme Komitesi projeyi reddedecektir. Değerlendirmeyi takiben; mevcut mali çerçeve göz önünde bulundurularak; projeleri, aldıkları puanlara göre sıralı olarak listeleyen bir tablo ile aynı kriterlere göre bir yedek liste tablosu oluşturulacaktır. Mevcut fon miktarına bağlı olarak; sadece, en az 65 puan alan projeler hibe için önerilecektir. Proje değerlendirme formu Başvuru Formunun Değerlendirilmesi

86 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 86/89 Bkz: Başvuru Sahibinin Beyanı Başvuru Sahiplerinin ve Ortaklarının Uygunluğunun Değerlendirilmesi

87 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 87/89  Olumsuz Kararın Bildirilmesi – Neden? ×Başvuru, son başvuru tarihinden sonra alınmıştır; ×Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir; ×Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir; ×Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin izin verilen azami süreyi aşması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.); ×Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Başvuru Sahibinin mali ve işletme kapasitesi yeterli değildir; ×Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan diğer projelere göre yetersiz görülmüştür; ×Proje, olumlu görüş için gerekli kalite kriterlerini karşıladığı halde, benzer bir başka projeye daha yüksek puan verilmiştir; ×Aynı Başvuru Sahibi tarafından birkaç proje sunulmuş ve bu projeler desteklenmek üzere seçilmiştir ancak Başvuru Sahibinin projelerin hepsini uygulamak için gerekli mali ve işletme kapasitesi yoktur; ×Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiştir; ×Başvuru Rehberinde de bulunan herhangi başka bir kritere uyulmamıştır.

88 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 88/89 Sözleşme Makamının Kararının Bildirilmesi (Olumlu) Sözleşme makamı ile görüşmelerin başlaması…

89 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 89/89 DOĞU KARADENİZ İLLERİ HİZMET ve KALKINMA BİRLİĞİ (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon) Proje Hazırlama Eğitimi Teşekkürler !!! Proje Hazırlama Eğitimi Teşekkürler !!!


"Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği 1/89 DOĞU KARADENİZ İLLERİ HİZMET ve KALKINMA BİRLİĞİ (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları