Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ"— Sunum transkripti:

1

2 TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI

3 Terör Olaylarının Önemsenmemesi Güç Kullanımı Çok Boyutlu Mücadele
TERÖRLE MÜCADELE ALGISININ DEĞİŞMESİ Terör Olaylarının Önemsenmemesi Güç Kullanımı Çok Boyutlu Mücadele

4 DÜŞÜK YOĞUNLUKLU ÇATIŞMA ORTAMI SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ TERÖR

5 İNGİLTERE SALDIRILARI
KÜRESEL GÜÇLER 11 EYLÜL İNGİLTERE SALDIRILARI MOSKOVA SALDIRILARI TERÖRLE KÜRESEL MÜCADELE

6 Teröre Destek Veren Ülkelere Yaptırımlar
Uluslararası Meşruiyet ve Destek Teröre Destek Veren Ülkelere Yaptırımlar Operasyonlar TERÖRLE MÜCADELE

7 ÖZGÜRLÜK, İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ SERBEST PİYASA EKONOMİSİ
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ SERBEST PİYASA EKONOMİSİ ULUSLARIN ÖZLEMLERİ SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA HALK AYAKLANMALARI İSYANLAR

8 Güç Kullanan Devletlere Yaptırımlar
Müdahale ve Güç Kullanımına Eleştiri Güç Kullanan Devletlere Yaptırımlar Birleşmiş Milletler Kararları ve Operasyonlar HALK AYAKLANMALARI

9 HALK HAREKETLERİ ETNİK MİLLİYETÇİLİK VE SOSYALİZM OTORİTER YÖNETİM
SİYASALLAŞMA KÜRESEL DEĞİŞİM PKK KCK ETNİK MİLLİYETÇİLİK VE SOSYALİZM OTORİTER YÖNETİM HALK HAREKETLERİ

10 KÜRT SORUNU-TERÖR SORUNU
DEMOKRASİ İSTİKRAR GÜVENLİK KALKINMA REFAH ÇÖZÜM KÜRT SORUNU-TERÖR SORUNU GÜNEYDOĞU SORUNU

11 PKK’NIN STRATEJİSİNDEKİ
MAKSAT “ÜLKE İÇİNDE BİRLİK VE BERABERLİĞİ KORUMAK” HEDEF TERÖRÜ BESLEYEN ZEMİNİN ORTADAN KALDIRILMASI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÜNLÜK HAYATI ETKİLEMEYECEK ŞEKİLDE MARJİNAL DURUMA GETİRİLMESİ TERÖRLE MÜCADELEDEKİ DENEYİMLER DEĞİŞİMLER DİKKATE ALINDIĞINDA ULUSLARARASI SİSTEMDEKİ PKK’NIN STRATEJİSİNDEKİ

12 Kürt kökenli vatandaşlarımızın aidiyet duygusunun geliştirilmesi
TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ AĞIRLIK MERKEZİ Kürt kökenli vatandaşlarımızın aidiyet duygusunun geliştirilmesi Ayrılıkçı düşünce ve faaliyetlerin entegrasyonu engellemeyecek şekilde zayıflatılması

13 STRATEJİNİN TEMEL ESASLARI:
Çağcıl demokrasi çerçevesinde etnik kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarının genişletilmesi; İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esaslarına uygun olarak güvenliğin sağlanması; Bölgesel gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkların azaltılması ve refahın yaygınlaştırılması; Çağcıl devlet yapısının geliştirilmesidir.

14 TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ
Demokratikleşme Boyutu Özgürlükler temelinde demokratik değerlerin geliştirilmesi Sosyo-kültürel ve Sosyo-Ekonomik Boyut Terörü besleyen koşulların oradan kaldırılması Halk desteğinin sağlanması Güvenlik Boyutu Teröristle mücadele ve silahlı terör örgütünün dağıtılması Uluslararası İlişkiler Boyutu Teröre sağlanan uluslararası desteğin kesilmesi Terörle mücadeleye destek sağlanması

15 Demokrasilerde meşru görülmez
TERÖRÜN HUKUKİ BOYUTU Şiddet Eylemleri Terörizm bir azınlığın dehşet yolu ile iradesini halkın/çoğunluğun iradesine kabul ettirmek için başvurduğu bir araçtır. Hukuk Dışı ve Suç Kurulu düzeni değiştirmek için terör denilen her türden zor/şiddet eylemleri, silahlı ayaklanma, hükümet darbesi gibi girişimler, siyasi bir sonuç elde etmeye yönelik de olsalar, olağan ve meşru siyasete katılma sürecinin dışında kalır. Demokrasilerde meşru görülmez

16 SALDIRI TERÖR SUÇLARI DEVLETE OLAN GÜVENİ SARSMAK Mülkiyet Güvenliği
Can Güvenliği Hürriyet Güvenliği TERÖR SUÇLARI SALDIRI DEVLETE OLAN GÜVENİ SARSMAK

17 Terör Suçunun Davranış Öğesi
Maddi/manevi zor/şiddet, "kaba güç" ya da "şiddet/kaba güç kullanma ya da zor/şiddet tehdidi"dir.

18 Planlama Süreci “Ağırlık Merkezi” saptanmalı Stratejinin temel esaslarının belirlenmesi Ağırlık merkezine ulaşabilecek hayati alanlar belirlenmeli Her bir alanda başarılı olmayı mümkün kılacak ve ağırlık merkezine ulaşmayı kolaylaştıracak proje ve faaliyetler tespit edilmeli Projeler, tek tek ele alınarak irdelenmeli, projenin güçlü ve zayıf yanları, riskleri, uygulama zamanı ve diğer projelerle senkronize edilmesi gibi hususlar ortaya konularak eylem planı hazırlanmalı

19 EYLEM PLANI “TERÖRLE MÜCADELE GENEL KURULU” TBMM Başbakan
Genelkurmay Başkanı Ana Muhalefet Partisi Başkanı İlgili Bakanlıklar Kuvvet Komutanları Jandarma Genel Komutanı İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı MİT Müsteşarı Emniyet Genel Müdürü ONAY KATKI, DESTEK VE DENETİM TBMM

20 Terörle Mücadele Genel Kurulu Planların izlenmesi ve uygulanması
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜŞTEŞARLIĞI Başbakanlık Terörle Mücadele Genel Kurulu Sekreterya Stratejik planlama Koordinasyon Planların izlenmesi ve uygulanması

21 TERÖRLE MÜCADELE KOORDİNASYON KURULU
Terörle mücadele faaliyetlerinin koordine edildiği bir kurul olarak görev yapmaya devam etmeli Genelkurmay Başkanlığı Ana Muhalefet Partisi İçişleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü MİT Müsteşarlığı yetkilileri Farklı Alanlarda İlave Farklı Alt Kurullar Oluşturulabilir.

22 Barışçıl yaklaşılmalı ancak acze düşülmemeli
Örgütün silah bırakması için gayret sarf edilmeli Silahlı gücünü koruyan örgütün uzlaşmaya yanaşmasının zor olduğu dikkate alınmalı Yeni bir güvenlik yapılanmasına gidilmeli ve güçlü bir istihbarat yapısı oluşturulmalı GÜVENLİK BOYUTU

23 Terörle mücadeleye katılan kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmalı
Teröristle mücadele çok boyutlu olarak yürütülmeli

24 Koruculuk sistemi ıslah edilmeli
Cezaevleri örgütün eğitim mekanı olmaktan çıkarılmalı Terörle mücadele eden güvenlik güçleri profesyonel hale getirilmeli Teknolojik olarak desteklenmeli Sınır güvenliği etkili bir şekilde sağlanmalı

25 İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ ARASINDA SİNERJİ
TERÖRLE MÜCADELE GENEL KURULU İŞBİRLİĞİ KOORDİNASYON İSTİHBARAT PAYLAŞIMI RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ ARASINDA SİNERJİ

26 Adli İL BAZINDA KOORDİNASYON; Koordine Mülki amirlerce yapılmalı
Mülki amirin lider rolü artırılmalı Adli Soruşturma ve operasyonlara savcıların aktif katılımı sağlanmalı İstihbarat Güvenlik birimleri ile istihbarat birimleri arasındaki koordinasyon en üst düzeye çıkarılmalı Bilgilerin zamanında paylaşılması sağlanmalı Operasyonlarda kırsal ve kent bütünlüğünü sağlayacak şekilde farklı güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon en üst düzeye çıkarılmalıdır.

27 -Güç gerektiğinde ve yeteri kadar kullanılmalı
-Teröristle mücadele çok boyutlu ve profesyonel unsurlarca yürütülmeli, - Örgütün finansal kaynakları kesilmeli -Mücadele yalnızca güvenlik güçleri ile değil toplumun her kesimiyle beraber ve işbirliği içerisinde yürütülmeli -Güç gerektiğinde ve yeteri kadar kullanılmalı -Halkı rahatsız etmeden hedefe yönelik istihbarata dayalı operasyonlar yapılmalı

28 Soruna barışçıl yaklaşılmalı, ancak örgütle müzakere edilerek bir yere varılamayacağı bilinmeli;
Af çok boyutlu olarak düşünülmeli, fakat çözüm arayışının ön koşulunu oluşturmamalı; Pişmanlık yasasından istifade edenlere psikolojik rehabilitasyon desteği sağlanmalı; Örgütün silah bırakması karşılığında af çıkarılsa bile kontrol edilemeyen grupların silahlı mücadeleye devam edeceği dikkate alınarak, güvenlik tedbirleri alınmaya devam edilmeli

29 Hedef ULUSLARARASI BOYUT
Yumuşak güç kullanımından baskı ve silahlı güç kullanımına (sınır ötesi operasyon) kadar geniş bir yelpaze içerisinde, uygun şartlarda ve ülkenin bekasını riske atmayacak şekilde her türlü imkân ve vasıtanın kullanılarak, örgüte olan dış desteğin en aza indirilmesi olmalı

30 Sınır dışındaki (özellikle Kuzey Irak) teröristler takip edilmeli
Komşu ülkelerle ortak güvenlik ve işbirliği çalışmaları artırılarak devam ettirilmeli Sınır dışındaki (özellikle Kuzey Irak) teröristler takip edilmeli Ülkeye girişleri önlenmeli ve etkisiz hale getirilmeli Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) milli olarak üretilmeli ve kullanılmalı Terörle uluslararası zeminde mücadele edebilecek birimler kurulmalı

31 Üçlü Mekanizma’dan (Türkiye, ABD ve Irak) etkili olarak istifade edilmeli
Kuzey Irak’a operasyon yapılabilmesi imkânı sürekli olarak muhafaza edilmeli Örgütün finans kaynaklarından birisi olan Akdeniz’deki kaçakçılık ve uyuşturucu faaliyetleri önlenmeli Kuzey Irak’taki kamplar terörist gruplardan temizlenmeli veya en azından rahat bir yaşama mekânı olmaktan çıkarılmalı Kandil üzerinde baskı oluşturularak örgütün pazarlık gücü zayıflatılmalı

32 Terör suçlularının iadesi sağlanmalı
Bölgesel terörün bitirilmesi amacıyla bölge ülkeleri arasında güvenlik alanında işbirliği yapılmalı Terör suçlularının iadesi sağlanmalı Örgütün ideolojisi ve faaliyetleri anlatılarak uluslararası arenada yalnızlaşmasına katkı sağlanmalı Lobicilik faaliyetlerine ağırlık verilmeli

33


"TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları