Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL GÜVENLİK MİLLİ GÜVENLİK KAVRAMI VE KAPSAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL GÜVENLİK MİLLİ GÜVENLİK KAVRAMI VE KAPSAMI"— Sunum transkripti:

1 ULUSAL GÜVENLİK MİLLİ GÜVENLİK KAVRAMI VE KAPSAMI
 ULUSAL GÜÇ VE TEMEL UNSURLAR  TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN MİLLÎ MENFAATLERİ  TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN MİLLÎ HEDEFLERİNİN AMAÇLARI  MİLLÎ BÜTÜNLÜK

2 ULUSAL GÜVENLİK Kaynağı: Devletin temel kuruluşunu ve fertlerin hak ve hürriyetlerini belirleyen temel hukuki düzenleme olan anayasadır.  Millî Güvenlik kavramı bir devletin ve ulusun var oluşu ile eşdeğer anlam kazanmıştır.

3 Güvenlik ;Bireysel anlamda bireyin varlığına ve sahip olduklarına ilişkin endişe bütünüdür.
Güvenliğin nerede başlayıp nerede biteceği sorun olarak devam etmektedir.!!!!!! Buna rağmen devletler arasında güvenliğin sağlanmasına yönelik uluslar arası kurumlar oluşturulmaktadır.

4 BM 55. Madde“uluslar arası barış ve güvenliğin muhafazası; ekonomi, sağlık, kültür, sosyal ve eğitim konuları ile yakından ilgilidir”denilmektedir AGİT Avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı bu temelle kurulmuş yapıdır.

5 Güvenlik hem kalkınma hem de silahsızlanma için temel niteliktir.
Sadece askeri yönü yoktur, siyasi ekonomik, insani ve çevresel yönü de vardır. ll. Dünya savaşından önce sadece askeri güvenlik kavramı var.

6 ÜLKEMİZDE MİLLÎ GÜVENLİK KAVRAMI VE KAPSAMI
“Millî Güvenlik devletin, anayasal düzeninin, millî varlığının ve bütünlüğünün uluslar arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve akdi hukukunun her türlü iç ve dış tehdide karşı korunması ve kollanmasını ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

7 Milli Varlık İlk unsur milli menfaatlerdir.
Bir ulusun sahip olduğu maddi manevi değerler bütünüdür (yer altı yer üstü kaynaklar dahil) Milli Bütünlük siyasi ve toprak bütünlüğü yanında manevi değerlerin tamamını da kapsar( milli birlik ve beraberlik milli şuur)

8 Tehdit Ülkelerin algısına göre tehdit oluşmaktadır.
Göreceli kavramdır. Doğrudan yada dolaylı olarak değişebilmektedir.

9 Askeri tehditlerin yerine
Terörizm Bölgesel ve ülke içi çatışmalar Kitle imha silahlarının yayılması Balistik füze sistemleri Siber terörizm Korsanlık Sınır Aşan örgütler Küresel Isınma Salgın hastalıklar Su ve gıda kaynaklarına artan talepler Kıtlaşan enerji 21. yy tehditleri MEYDANA ÇIKMIŞTIR

10 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN MİLLİ GÜVENLİK SİSTEMİ
1- Ekonomik Refah 2- Politik İstikrar 3- Sosyal ve Endüstriyel Gelişim 4- Diğer bir ülkenin tecavüz ve saldırısına karşı güvenlik 5- Devletin bekası ülkenin birlik ve beraberliği ile toprak bütünlüğünün korunmasıdır

11 Millî Menfaat: Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaçlardır.  Millî Hedef : Elde edilmesi halinde millî menfaatlere ulaşmayı sağlayan sonuçlardır. (tank Yapımı)  Millî Güç : Devletin millî menfaatlerini sağlamak için kullanabileceği insan gücü, askeri, psikososyal, coğrafi, politik, ekonomik, bilimsel- teknolojik ve idari güçlerden oluşan maddi ve manevi unsurların toplamıdır.

12 MİLLİ GÜVENLİK SİSTEMİNİN
Yasal Dayanakları; Anayasanın maddeleridir 117-Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.

13 Millî Güvenlik Kurulu MADDE 118.– (Değişik: /32 md.) Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

14 (Değişik: /32 md.) Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir. (daha önce dikkate alınır !!!)

15 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN MİLLİ GÜVENLİK SİSTEMİ
Tarihi Seyir Yüksek Müdafaa Meclisi Dönemi (1933/49) Sadece Genel Kurmay Başkanı var Bakanlar Kurulu var Cumhurbaşkanı isterse başkanlık ederdi. Sadece milli seferberlik bakımından verilecek yetkileri belirlerdi

16 Milli Savunma Yüksek Kurulu Dönemi
Savaş dönemindeki yetersizlikten dolayı düzenleme yapılır. Milli Savunma, Genel Kurmay ve Başbakanın teklifi ile İçişleri dışişleri bayındırlık ekonomi ticaret ulaşım tarım ve işletmeler bakanları seçilirdi. İlk kez milli savunma politikası eklenmiştir.

17 1962-1983 Dönemi 1961 anayasası esas alınmış Yetkileri arttırılmış,
Adı MGK olmuş. Kuvvet komutanlıkları yeni üye olmuş Bakanlar kuruluna tavsiye eklenmiş (111. madde) 82 de aynı 2001 de (değerlendirme olmuş) Milli Savunma, İçişleri, dışişleri, maliye, ulaştırma ve çalışma bakanlıkları

18 1982 ANAYASASINA GÖRE MGK DÖNEMİ
2945 sayılı kanunla kurulmuştur. Cum Başk. Başkanlığında, Başbakan Gnl Kur. Başk, Milli Savunma, İçişleri, dışişleri, kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Kom. Üyeleri, Daha sonra Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile sayıları 14 e çıkarılmıştır sk 1982 anayasasının 118. maddesinde görevleri belirlenmiştir.

19 Görevi: (2945-mad2)Milli güvenlik siyasetinin tayini tespiti ve uygulanması ilgili alınan kararların koordinasyonun sağlanması konusunda görüşlerini bakanlar kuruluna bildirir.

20 MGK GENEL SEKRETERLİĞİ
İki ayda bir toplanır. Cumhurbaşkanı başkan olmazsa Başbakan, Gündemi Cumhurbaşkanı. belirler, İlgili bakanlıklar görüşülmesini istedikleri konular Gnl Sekreterlik aracılığı ile Cumbaşk. Sunulur.

21 MGK GENEL SEKRETERLİĞİ
Başbakana bağlıdır. Alınan kararlar tavsiye niteliğindedir, kararlar Bakanlar Kuruluna sunulur. Genel Sekreter toplantıya katılır ancak oy hakkı yoktur.!!!!

22 TEŞKİLAT YAPISI Genel Sekreter GS yardımcıları GS bürosu
Hukuk Müşavirliği Ana Hizmet birimleri

23 DİĞER ÜLKELERDEKİ MGK Ülkelerin mevcut durumlarına göre yetkilendirme ve etki alanı belirlenmiştir. Yasal dayanakları standart olmayıp anayasa yasa vb düzenlemeler ile oluşturulmuştur. MGK yada Konsey şeklinde düzenlenmişler. Yönetim sistemlerini göre başkanlık vardır. Tüm ülkelerde aynı bakanlıklar üyedir. Tavsiye niteliğindedir

24 MİLLİ GÜVENLİK SİYASETİNİN ESASLARI
Vatandaşlarını öne alır ayrım yapmaz. Bireylerin geleceğinden emin olmasını esas alır. Anayasal düzenin korunmasını esas alır. Yurtta sulh cihanda sulh Atatürk’ün işaret ettiği medeni ülkeler seviyesine çıkmak

25 Uyumadığınız için teşekkürler


"ULUSAL GÜVENLİK MİLLİ GÜVENLİK KAVRAMI VE KAPSAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları