Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAYIR TETANİSİ (GRASS TETANİ, HİPOMAGNEZEMİK TETANİ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAYIR TETANİSİ (GRASS TETANİ, HİPOMAGNEZEMİK TETANİ)"— Sunum transkripti:

1 ÇAYIR TETANİSİ (GRASS TETANİ, HİPOMAGNEZEMİK TETANİ)

2 Çayır tetanisi, her yaş ruminantlarda görülen inkoordinasyon, tetani ve konvulsiyon gibi nöromusküler belirtilerle karakterize bir yetmezlik hastalığıdır. Hastalığın asıl nedeni;vücut sıvılarında magnezyum seviyesinin düşmesidir. Buna Ca seviyesinin düşmesi de katılır. Özellikle bitkilerde büyümenin en hızlı olduğu filizlenme döneminde bitkilerde potasyum miktarı yüksek, Mg miktarı ise düşüktür. Vücuttaki fazla K,Mg’un vücuttan atılmasını hızlandırmaktadır.

3 Çayır Tetanisi Çayır tetanisi genelde ilkbaharda veya sonbaharda yağışın fazla olduğu dönemlerde görülür. Meralarda çayırda bulunan Mg yağmur suyu ile toprağa karışır ve hayvan yeterli Mg alamaz

4 Mg nöromusküler iletide Ca’un aksine iletiyi yavaşlatır, eksikliği durumunda kaslar tetanik kontraksiyon durumuna geçer.Hipomagnezemik durumlarda kan serumunda Mg düzeyi 1 mg/dl’den aşağıya düşmektedir. Bu değer normal hayvanlarda 1.7-3mg/dl’dir. Çayır tetanisine yakalanmış hayvanların kan serumlarında Ca ve Mg iyonlarında azalma, K iyonlarında ise yükselme görülür.

5 Laktasyon tetanisi akt, subakut ve kronik olmak üzere üç formda seyreder.
Akut Laktasyon Tetanisi: Aniden durgunlaşma, kas ve kulaklarda seyirmeler, devamlı böğürme, sağa sola saldırma, hayvan yere yıkılır, opistotonus, nistagmus, ağızda köpürme, pupillada genişleme görülür. Beden ısısı 40-45˚C’ye yükselmiş, nabız ve solunum sayısı artmıştır.

6 Subakut Laktasyon Tetanisi: Bu olaylar 3-4 gün devam eder
Subakut Laktasyon Tetanisi: Bu olaylar 3-4 gün devam eder. Yürürken başı yukarı kaldırma, ürkeklik, dokunulduğunda sıçrama, titreme, sık sık defekasyon ve mikturasyon, rumen hareketlerinde azalma. Subakut akuttan daha hafif seyreder ve kendiliğinden iyileşebilir.bazı hastalar koma sonucu ölürler.

7 Kronik Laktasyon Tetanisi: Belirgin bir semptom gözlenmez
Kronik Laktasyon Tetanisi: Belirgin bir semptom gözlenmez. Bazen körlük, huzursuzluk, süt veriminde azalma görülmektedir.

8 Tetanik kasılmalar ve mevsim hastalığın tanısını kolaylaştırır
Tetanik kasılmalar ve mevsim hastalığın tanısını kolaylaştırır. Kesin tanı kan serrumundaki Mg düzeyinin saptanmasıyla konur. Tedavi: Hafif klinik semptom gösteren hayvanlar meradan uzaklaştırılır ahırda yemlere günde gr magnezyum oksit katılır, kuru otla besleme yapılır. Mg ve Ca preparatları birlikte uygulanır. Çünkü Mg’un i.v enjeksiyonu kardiyak bozukluklara ve medullar depresyona neden olur.

9 Hastalara önce Ca enjeksiyonu yapılır, sonra Mg çözeltisi i. v veya s
Hastalara önce Ca enjeksiyonu yapılır, sonra Mg çözeltisi i.v veya s.c verilir. Mümkün olduğu takdirde magnezyum sülfat yerine magnezyum laktat(etkisi daha uzun sürer) tercih edilmelidir. Ayrıca %15’lik Magnezyum glukonat çözeltisinden cc i.v veriledilir.

10


"ÇAYIR TETANİSİ (GRASS TETANİ, HİPOMAGNEZEMİK TETANİ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları