Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜRE Saf üre  % 46.6 N, % HP Yem olarak kullanılan üre  % 42 N, % HP

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜRE Saf üre  % 46.6 N, % HP Yem olarak kullanılan üre  % 42 N, % HP"— Sunum transkripti:

1 ÜRE Saf üre  % 46.6 N, % HP Yem olarak kullanılan üre  % 42 N, % HP Üre Mikrobiyel üreaz NH3+CO2 NH2 O=C Ürenin yapısı Biüret: - Ürenin 160C ısıtılmasıyla elde edilir. % 34.7 N, % HP içerir. - Hayvanların adaptasyon süresi daha uzundur. - Toksik değildir. - Üre kadar etkin değildir.

2 Üreden mikrobiyel proteinlerin sentezlenebilmesi için ketoasitlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Başlıca ketoasit kaynakları: Tane yemler Diğer kolay eriyebilir karbonhidrat kaynakları Enerji kaynağı olarak rasyonda sadece kaba yem var ise; - Mikrobiyel protein oluşumu  - Amonyak oluşumu  Üreden amonyak oluşumunu azaltmak için  Üre+Mısır/saf nişasta (Jelatin)

3 Üre CO2+NH3 NH3+Ketoasitler Amino asitler
Amino asitler Mikrobiyel proteinler Amino asitler Vücut proteinleri Amino asitler Doku yenilenmesi Et üretimi Üreaz Mikrobiyel enzimler Abomasum ve ince bağırsak enzimleri Mikrobiyel enzimler Absorbsiyon Metabolizma

4 Rasyonda yüksek düzeyde üre kullanılması halinde;
Bakteriyel üreazın etkisiyle açığa çıkan NH3 (Enerji kaynağı yokluğunda)  Rumenden emilip kana geçer  Kan NH3   Amonyak zehirlenmesi  Rumende gaz birikimi Solunum güçlüğü Tetani Salivasyon Ataksi Kas titremeleri Zehirlenme durumunda; - Bol miktarda soğuk su (NH3 konsantrasyonu dilue edilir ve absorbsiyon yavaşlar.) - Su ile birlikte sirke (asetik asit) verilmesi emilimi azaltır. - Belirtiler aşırı ise İV asetik asit uygulanır.

5 Üre kullanımının ekonomik olup olmadığı;
- Arpa fiyatı - Ayçiçeği veya pamuk tohumu küspesi fiyatları ile karşılaştırılır. Küspe fiyatları tane yem fiyatlarından ne kadar pahalı ise üre kullanımı o derece ekonomiktir. Üre; Konsantre yeme karıştırılarak, Melas+üre karışımı halinde sıvı olarak kaba yemlere karıştırılarak, meraya püskürtülerek, Silaj yapımı esnasında karıştırılarak, Merada tuz bloklarına katılarak kullanılabilir.

6 Üre kullanımda dikkat edilmesi gereken noktalar
I. Yemin hazırlanmasında - Ürenin yeme homojen karışması çok önemlidir. II. Rasyonun hazırlanmasında - Hayvanın toplam N ihtiyacının en fazla 1/3’ü üreden karşılanabilir. - Üre en çok konsantre yeme % 3, toplam rasyona % oranında katılır. - Rasyon nişasta, şeker gibi kolay eriyebilir karbonhidratlar (melas gibi) bakımından zengin olmalıdır. - Rasyona S ve P ile Co takviyesi yapılır. (N/S oranı sığırlarda / 1, koyunlarda 10 / 1 olmalıdır.) - Üreli rasyona soya fasulyesi gibi üreaz aktivitesi yüksek olan yemler katılmamalıdır. III. Hayvana verilmesinde - Üreli yemler alıştırılarak verilir. İlk iki gün toplam rasyonun 1/4’i, sonraki iki gün 2/4’ü, son iki günde 3/4’ü kadar üreli rasyon verilip, 7. günde tamamen üreli rasyona geçilmelidir. - Üreli yemler en az iki öğün halinde ve eşit miktarda verilmelidir. - Üreli yem verilmeden önce bir miktar kaba yem verilmelidir.

7 Üre Hangi Hayvanların Rasyonlarında Kullanılabilir
Üre Hangi Hayvanların Rasyonlarında Kullanılabilir? Üre Hangi Ruminantların Rasyonlarında Kullanılabilir?


"ÜRE Saf üre  % 46.6 N, % HP Yem olarak kullanılan üre  % 42 N, % HP" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları