Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STE/SMG Etkinliklerinde Karşılaşılan Sorunlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STE/SMG Etkinliklerinde Karşılaşılan Sorunlar"— Sunum transkripti:

1 STE/SMG Etkinliklerinde Karşılaşılan Sorunlar
Dr. Haluk Berk

2 Mezuniyet sonrası eğitimde amaç
Mesleğine çağdaş tıbbın gerektirdiği ölçülerde yaklaşabilen, toplumcu düşünebilen, kendisini yenilemeye açık bilgi, beceri, ve tutum ile donatılmış hekimler yetiştirmektir. 10. TUEK Kasım 2004 İstanbul

3 MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİ
BİLGİ BECERİ TUTUM 10. TUEK Kasım 2004 İstanbul

4 Müfredat? Öğretilen Yazılı müfredat Müfredat Öğrenilen müfredat
10. TUEK Kasım 2004 İstanbul

5 Çekirdek İçerik Kurslar STE/SMG
Altyapı Akreditasyon Çekirdek İçerik Sınav Kurslar STE/SMG Atama, Yükseltme Belgelendirme Yeniden 10. TUEK Kasım 2004 İstanbul

6 STE/SMG STE/SMG Kredilendirme Bireyin kişisel gelişimi
İyi sağlık hizmeti İyi hekimlik uygulaması Kredilendirme UEMS TTB Dernekler 10. TUEK Kasım 2004 İstanbul

7 Akreditasyon Yasal Zorunluluk: Mesleksel zorunluluk: Mali destek:
Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Italya, Polonya, Romanya, Slovenya, Mesleksel zorunluluk: Almanya, Birleşik Krallık, İrlanda, İspanya, Mali destek: Belçika, Norveç Gönüllü: Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Güney Kıbrıs, İsveç, İzlanda, Luksenburg, Macaristan, Portekiz, Slovakya, Türkiye, Yunanistan,

8 STE Uzmanlık eğitimi sonrası “bilgilenmek için” sıklıkla başvurulan klasik yöntem Genellikle eğitici merkezli, eğitici tarafından yönlendirilir Sunum’a dayalı “Biçimsel” Konferans salonu, kurs ortamı ... Sorunlar var! Sunum % Konferans 5 Okuma 10 Görsel işitsel 20 Gösterme 30 Tartışma grubu 50 Yaparak öğrenme 75 Başkalarına öğretme 80

9 STE Hekimin performans veya hasta sonuçlarını değiştirmede sınırlı etkisi var “Kişisel değil” Uzmanlar tarafından değişik biçemlerde sunulan “bilgiyi” öğrenmeleri ve , Daha sonraki bir zamanda öğrendikleri bilgiyi güncel pratiklerine yansıtmaları beklenir.

10 STE/SMG Etik “Sponsor” Kurs eğitmenlerinin endüstri bağlantıları
Honorarium “Sponsor” Katılımcı Kurs Şeffaf olmalı “Tek” endüstri katılımı !

11 Endüstri desteği Eğitim etkinliğini düzenleyen kişilerin endüstri ile ilişkileri açıklanmalıdır. Endüstrinin, düzenleyici “kurumu” Eğitici Konular, içerik Sağlanan hizmet konusunda etki altına alamaya çalışması kabul edilemez Sponsor ve düzenleyici arasında yazılı anlaşma olmalıdır. Honorarium Harcamalar Eğiticilerin harcamaları

12 Mesleksel yetkinliği korumak
Yeni bilgi beceri edinmek Kavramlara yönelik anlayışımı yenilemek Klinik yetersizlikleri kapatmak Doğru yaptığıma kendimi inandırmak STE kredisi toplamak Bilgi ve becerilerimi sınamak Sertifikanın sürekliliği için Özgün hasta grubunun isteklerini karşılayabilmek Uzmanların yayınlanmış kanıtları nasıl değerlendirdiğini öğrenmek 1500 Kanadalı aile hekimine anket. 853 yanıt %55 3 veya fazla STE

13

14 SMG Yaşam boyu “Öz-değerlendirme” Eksikliklerini saptanması
Öğrenme gereksinimi! Kişi merkezli Değişik öğrenme araçları ve etkinlikleri

15 Uygulamaya Dayalı Öğrenme ve Gelişim (PBLI)
Gelişim gerektiren alanların saptanması Gelişim için kontrol/izlem Öğrenme süreci Yeni bilgi ve beceriyi güncel uygulamaya aktarma

16 Bölüm 3: Kullanılırlık/elde edilebilme
“STE mesleğin disiplin yetkesine bağlı kalan etik yükümlülük olarak sürdürülmelidir” Bölüm 4: Değerlendirme ve Akreditasyon “Peer review” , Kredilendirme, Akreditasyon, Değerlendirme Eğiticilerin değerlendirilmesi, Gönüllülük

17 Bölüm 4: Değerlendirme ve Akreditasyon
“STE birey için ahlaki ve etik yükümlülüktür, ancak temelde gönüllülük esasına dayanır. Ulusal yetke (Meslek odaları, dernekler, Bakanlık?) uyulması gereken resmi yükümlülük koşullarını oluşturmada serbesttir. ”

18 Bölüm 5: STE kalite güvencesi
5.1 Kaliye güvencesi komitesi 5.2 Standartların saptanması belgelenmesi 5.3 İzlem 5.4 Gelişim için teşvik 5.5 Raporlama Katılımcı ve eğitimcinin kullanımına açık raporlar olmalıdır.

19

20

21

22 Türkiye’de STE 19 Ocak 1991, TTB- Sürekli Tıp Eğitimi Çalıştayı
Temel İlkeler Kurumsal katılım ve değerlendirme Organizasyon ve yasal çerçeve Metodoloji ve teknoloji 1994 STE yönergesi 2006 ATUB-TTB protokolu

23 TOTBİD TOTEK Altyapı Sınav Araştırma eğitim STE/SMG
TOTEK, TOTBİD’in bir alt kuruluşudur, işlemlerinde kendi yönergesi içerisinde kalmak kaydıyla bağımsız çalışır TOTEK Altyapı Sınav Araştırma eğitim Kurum anket Asistan anket Çekirdek içerik Akreditasyon ÖSYM Eğiticilerin eğitimi Araştırma desteği STE/SMG

24 TOTEK YK TOPLANTISI 17/01/2004 Eğiticilerin eğitimi kursu düzenlenmesi
Eğitim kurslarının belli bir takvime oturtulması benimsendi. tüm alt dal şube ya da dernek başkanlıklarına yazı yazılarak bunların kendi branşlarında mutlaka yapılması gerekli olan “temel eğitim kurslarını” belirlemeleri ve bu kursları TOTEK ile koordinasyon içinde düzenleyip yürütmeleri konusunda öneride bulunulması benimsendi. Ortopedi ve Travmatoloji bilgi yenileme kursu düzenlenmesi kararlaştırıldı. TOTBİD-TOTEK kurs destek protokolü kabul edildi. (TOTEK YK TOPLANTISI )

25 TOTEK STE/SMG Kurslar Dergi E-Öğrenme TOTEK kursları
TOTEK destekli Kurslar Diğer Dergi TOTBİD derleme dergisi E-Öğrenme Çevrimiçi konferanslar AAOS/OKO

26 Eğitim Kursları Düzenlenmesinde Doğrudan TOTEK’in Yeraldığı Eğitim Kursları Temel Bilimler ve Araştırma Okulu Çukurova Bilgi Yenileme Kursu TOTEK’in Desteklediği Çekirdek Müfredata Yönelik Temel Eğitim Kursları 0-6 ay arası GKD ve PEV tanı ve tedavisi kursu Temel omurga kursu Temel travma kursu Temel artroplasti kursu Temel ayak ve ayakbileği cerrahisi kursu Temel diz artroskopisi kursu Temel ayakbileği artroskopisi kursu Temel İlizarov kursu Temel ortopedik onkoloji kursu Omuz dirsek cerrahisi çekirdek müfredat eğitim kursu TOTEK’in Katılımını Önerdiği Eğitim Kursları Temel AO kursu

27 Temel Bilimler Araştırma Okulu
TOTEK Eğitim-Araştırma Komisyonunun program yürütücülüğü ve TOTBİD’in desteği ile arasındaki toplam 5 etkinlikte toplam 426 mezun Yılda bir kez Şubat aylarında 2008 Erzurum “Orthopaedic Basic Science: Biology and Biomechanics of the Musculoskeletal System (2nd Ed) Buckwalter JA, Einhorn TA, Simon SR, AAOS, 2000” Eğitici kadrosu ve program geri dönüşler doğrultusunda sürekli olarak yenilenmekte

28 Artroplasti 11 - 12 MART 2005 I. ARTROPLASTİ KURSU YOK 91
ŞUBAT 2005 I. UYGULAMALI ARTROPLASTİ KURSU 35 MART 2006 II. ARTROPLASTİ KURSU VAR 92 MAYIS 2007 III. TEMEL ARTROPLASTİ KURSU 55

29 Ortopedik Travma 30-31 MART 2007 I. İLERİ TRAVMA KURSU VAR 20
EYLÜL 2004 I. TEMEL ORTOPEDİK TRAVMA KURSU YOK 79 EYLÜL 2005 II. TEMEL ORTOPEDİK TRAVMA KURSU 64 EYLÜL 2006 III. TEMEL ORTOPEDİK TRAVMA KURSU 61 EYLÜL 2007 IV. TEMEL ORTOPEDİK TRAVMA KURSU 59

30 Pediatrik Ortopedi 04 - 05 MAYIS 2004 I. GKD PEV TANI VE TEDAVİ KURSU
YOK 30 MAYIS 2005 II. GKD PEV TANI VE TEDAVİ KURSU EYLÜL 2005 III. GKD PEV TANI VE TEDAVİ KURSU EYLÜL 2006 IV. GKD PEV TANI TEDAVİ KURSU HAZİRAN 2007 VI. GKD PEV TANI VE TEDAVİSİ KURSU 60 EYLÜL 2007 VII. GKD PEV TANI VE TEDAVİSİ KURSU 53

31

32

33

34

35 İnternet Yoluyla Uzaktan Eğitim Programı
Gelişimsel Kalça Displazisi Tedavisi: Moderatör: Prof.Dr.Hakan Ömeroğlu, Konuşmacı: Prof.Dr.Yücel Tümer, Kemik ve Eklem Enfeksiyonları: Moderatör: Prof.Dr.Mahir Gülşen, Konuşmacı: Prof.Dr.Mehmet Kocaoğlu, Torakolumbar Vertebra Kırıkları: Moderatör: Prof.Dr.Teoman Benli, Konuşmacılar: Prof.Dr.Haluk Berk ve Doç.Dr.Ahmet Alanay, Çocuk Üst Ekstremite Kırıkları: Moderatör: Doç.Dr. Şenol Akman, Konuşmacı: Doç.Dr.Metin Küçükkaya, Kas İskelet Sistemi Tümörlerinde Temel Tanı Yaklaşımları: Moderatör: Prof.Dr. Ahmet Turan Aydın, Konuşmacı: Doç.Dr.Levent Eralp,   Kalça ve Diz Eklemleri Dejeneratif Artriti: Moderatör: Prof.Dr.Semih Aydoğdu, Konuşmacı: Prof.Dr.Mümtaz Alpaslan, Açık Kırıklar: Moderatör: Doç.Dr. Yalçın Tabak, Konuşmacı; Doç.Dr.Hakan Kınık, , Bilkent-Ankara

36

37 İnternet Yoluyla Uzaktan Eğitim Programı
Canlı yayına ortalama katılımcı sayısı; 40 Sonradan bağlantı sayısı   (!?) İlgi beklenilenin altında ! Yeni formatta bir uzaktan eğitim programı

38

39 Özet (Dublin deklerasyonu)
STE; kişinin meslek yaşamı boyunca yapması gereken etik görev ve bireysel sorumluluktur Hedefi topluma en yüksek standartta tıp hizmeti sağlamak ve sürekli yükseltmekdir Olası en yüksek mesleki standartları sağlamak amacındadır. Hastanın yararına olduğu için her doktorun katılma hakkı olmalıdır Doğru uygulama için hekimler yüreklendirilmeli ve desteklenmelidir.

40 Genel ve ayrıntılı STE müfredatı gerçek (toplumsal, bireysel) gereksinmelere yanıt vermeli dolayısıyla güncel pratikten çıkmalıdır. STE de etik gereklilik erken dönemlerinden itibaren tıp öğrencilerinin aklıllarında yer edecek tarzda müfredatta yer almalıdır.

41 X. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Sonuç Bildirgesi 27-28 Kasım 2004, İstanbul
Uygulanmakta olan Sürekli Tıp Eğitimi (STE) etkinlikleri, hekimlerin davranışlarında değişiklik oluşturmakta ve hekimlik uygulamalarını iyileştirmekte yetersizlikler içermektedir. Temel amacı hekimlerde davranış değişikliği yaratmak olan; meslek uygulamaları ve sağlık hizmeti üzerinde etkili; planlama, süreç ve değerlendirme aşamalarını içeren etkin STE’ler düzenlenmelidir.

42 X. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Sonuç Bildirgesi 27-28 Kasım 2004, İstanbul
STE’ler hekimlerin nasıl öğrendiğine uygun olarak oluşturulmalı ve mezuniyet öncesi eğitim ve mezuniyet sonrası eğitim ile dinamik ve bütüncül bir ilişki içinde olmalıdır. EULAR “kas-iskelet” mezuniyet öncesi müfredatı 2002 yılında tüm Fakülte dekanlıkları ve ortopedi-travmatoloji anabilim dalı başkanlarına gönderildi.

43 X. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Sonuç Bildirgesi 27-28 Kasım 2004, İstanbul
STE’lerin ticarileşmesine karşı çıkılmalı ve bu alanda kişisel çıkar çatışmalarında uzak durulmalıdır. Hekimler ilaç endüstrisi ile herhangi bir ilişkiye girme zorunluluğunda bırakılmadan STE etkinliklerine katılabilmelidir. STE hekimler için bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluktur. Bu, hem sunulan sağlık hizmetinin iyileştirilmesi için bir ön koşul, hem de bir hekim hakkıdır. Kamuda çalışan hekimlerin kamusal kaynaklardan faydalanarak STE etkinliklerine katılmaları sağlanmalıdır.

44 TTB-STE ilkeleri 1. Endüstri-hekim ilişkilerinde saydamlık, kurumsal ilişki, ve eğitim etkinliğinin amacı dışında bir destekte bulunulmaması ilkeleri geçerli olmalıdır. 2. Bilimsel toplantıları gerçekleştiren düzenleme kurulları, her etkinlik sonrasında bütçe gelir ve giderlerini kendi yayın organında yayınlar veya dernek Genel Kurulu toplantısında açıklar. 3. Bu bütçe içerisinde Düzenleme Kurulu’na yapılan kurumsal destekler, katılımcılara verilen burslar, katılımcıların ve refakatçılarının ne kadarının endüstriden bireysel destekle katıldıkları açıkça belirtilir.

45 TTB-STE ilkeleri 4. Düzenleme Kurulu, etkinliğin uygun yer, biçim ve düzeyde olmasını sağlar. Sosyal program toplantıya ilgiyi yoğunlaştırma amacıyla çekiliş, lüks eğlence ya da abartılı dinlenceye yönelik düzenlemeleri içeremez. 5. Bilimsel toplantıların yapıldığı salon ve mekanlarda endüstri tanıtımına yönelik herhangi bir araç ya da işaret bulunamaz. 6. Bilimsel toplantıların katılım ücreti her yılın Ocak ayında belirlenen 1.dereceden 4. kademe uzman hekim net maaşının üçte birini geçemez. 7. Kongre kayıt ücretleri Türk Lirası (TL.) üzerinden belirlenecektir.

46

47


"STE/SMG Etkinliklerinde Karşılaşılan Sorunlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları