Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STE/SMG Etkinliklerinde Karşılaşılan Sorunlar Dr. Haluk Berk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STE/SMG Etkinliklerinde Karşılaşılan Sorunlar Dr. Haluk Berk."— Sunum transkripti:

1 STE/SMG Etkinliklerinde Karşılaşılan Sorunlar Dr. Haluk Berk

2 10. TUEK 27-28 Kasım 2004 İstanbul Mezuniyet sonrası eğitimde amaç Mesleğine çağdaş tıbbın gerektirdiği ölçülerde yaklaşabilen, –toplumcu düşünebilen, –kendisini yenilemeye açık –bilgi, beceri, ve tutum ile donatılmış hekimler yetiştirmektir.

3 10. TUEK 27-28 Kasım 2004 İstanbul MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİ BİLGİ BECERİ TUTUM

4 10. TUEK 27-28 Kasım 2004 İstanbul Müfredat? Yazılı Müfredat Öğretilen müfredat Öğrenilen müfredat

5 10. TUEK 27-28 Kasım 2004 İstanbul Atama, Yükseltme Yeniden Belgelendirme Kurslar STE/SMG Altyapı Akreditasyon Çekirdek İçerik Sınav

6 10. TUEK 27-28 Kasım 2004 İstanbul STE/SMG –Bireyin kişisel gelişimi –İyi sağlık hizmeti –İyi hekimlik uygulaması Kredilendirme –UEMS –TTB –Dernekler

7 Akreditasyon Yasal Zorunluluk: –Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Italya, Polonya, Romanya, Slovenya, Mesleksel zorunluluk: –Almanya, Birleşik Krallık, İrlanda, İspanya, Mali destek: –Belçika, Norveç Gönüllü: –Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Güney Kıbrıs, İsveç, İzlanda, Luksenburg, Macaristan, Portekiz, Slovakya, Türkiye, Yunanistan,

8 STE Uzmanlık eğitimi sonrası “bilgilenmek için” sıklıkla başvurulan klasik yöntem Genellikle eğitici merkezli, –eğitici tarafından yönlendirilir Sunum’a dayalı “Biçimsel” –Konferans salonu, kurs ortamı... Sorunlar var! Sunum% Konferans5 Okuma10 Görsel işitsel20 Gösterme30 Tartışma grubu50 Yaparak öğrenme75 Başkalarına öğretme80

9 STE Hekimin performans veya hasta sonuçlarını değiştirmede sınırlı etkisi var “Kişisel değil” Uzmanlar tarafından değişik biçemlerde sunulan “bilgiyi” öğrenmeleri ve, Daha sonraki bir zamanda öğrendikleri bilgiyi güncel pratiklerine yansıtmaları beklenir.

10 STE/SMG Etik –Kurs eğitmenlerinin endüstri bağlantıları –Honorarium “Sponsor” –Katılımcı –Kurs Şeffaf olmalı “Tek” endüstri katılımı !

11 Endüstri desteği Eğitim etkinliğini düzenleyen kişilerin endüstri ile ilişkileri açıklanmalıdır. Endüstrinin, düzenleyici “kurumu” –Eğitici –Konular, içerik –Sağlanan hizmet konusunda etki altına alamaya çalışması kabul edilemez Sponsor ve düzenleyici arasında yazılı anlaşma olmalıdır. –Honorarium –Harcamalar –Eğiticilerin harcamaları

12 1500 Kanadalı aile hekimine anket. 853 yanıt %55 3 veya fazla STE 1.Mesleksel yetkinliği korumak 2.Yeni bilgi beceri edinmek 3.Kavramlara yönelik anlayışımı yenilemek 4.Klinik yetersizlikleri kapatmak 5.Doğru yaptığıma kendimi inandırmak 6.STE kredisi toplamak 7.Bilgi ve becerilerimi sınamak 8.Sertifikanın sürekliliği için 9.Özgün hasta grubunun isteklerini karşılayabilmek 10.Uzmanların yayınlanmış kanıtları nasıl değerlendirdiğini öğrenmek

13

14 SMG Yaşam boyu “Öz-değerlendirme” Eksikliklerini saptanması Öğrenme gereksinimi! Kişi merkezli Değişik öğrenme araçları ve etkinlikleri

15 Uygulamaya Dayalı Öğrenme ve Gelişim (PBLI) Gelişim gerektiren alanların saptanması Öğrenme süreci Yeni bilgi ve beceriyi güncel uygulamaya aktarma Gelişim için kontrol/izlem

16 Bölüm 3: Kullanılırlık/elde edilebilme “STE mesleğin disiplin yetkesine bağlı kalan etik yükümlülük olarak sürdürülmelidir” Bölüm 4: Değerlendirme ve Akreditasyon –“Peer review”, Kredilendirme, Akreditasyon, Değerlendirme Eğiticilerin değerlendirilmesi, Gönüllülük

17 Bölüm 4: Değerlendirme ve Akreditasyon “STE birey için ahlaki ve etik yükümlülüktür, ancak temelde gönüllülük esasına dayanır. Ulusal yetke (Meslek odaları, dernekler, Bakanlık?) uyulması gereken resmi yükümlülük koşullarını oluşturmada serbesttir. ”

18 Bölüm 5: STE kalite güvencesi –5.1 Kaliye güvencesi komitesi –5.2 Standartların saptanması belgelenmesi –5.3 İzlem –5.4 Gelişim için teşvik –5.5 Raporlama Katılımcı ve eğitimcinin kullanımına açık raporlar olmalıdır.

19

20

21

22 Türkiye’de STE 19 Ocak 1991, TTB- Sürekli Tıp Eğitimi Çalıştayı –Temel İlkeler –Kurumsal katılım ve değerlendirme –Organizasyon ve yasal çerçeve –Metodoloji ve teknoloji 1994 STE yönergesi 2006 ATUB-TTB protokolu

23 TOTBİD TOTEK Altyapı Araştırma eğitim Sınav Kurum anket Asistan anket Çekirdek içerik Akreditasyon ÖSYM Eğiticilerin eğitimi Araştırma desteği STE/SMG TOTEK, TOTBİD’in bir alt kuruluşudur, işlemlerinde kendi yönergesi içerisinde kalmak kaydıyla bağımsız çalışır

24 TOTEK YK TOPLANTISI 17/01/2004 Eğiticilerin eğitimi kursu düzenlenmesi Eğitim kurslarının belli bir takvime oturtulması benimsendi. –tüm alt dal şube ya da dernek başkanlıklarına yazı yazılarak bunların kendi branşlarında mutlaka yapılması gerekli olan “temel eğitim kurslarını” belirlemeleri ve bu kursları TOTEK ile koordinasyon içinde düzenleyip yürütmeleri konusunda öneride bulunulması benimsendi. Ortopedi ve Travmatoloji bilgi yenileme kursu düzenlenmesi kararlaştırıldı. TOTBİD-TOTEK kurs destek protokolü kabul edildi. ( TOTEK YK TOPLANTISI 01.10.2004)

25 TOTEK STE/SMG Kurslar –TOTEK kursları –TOTEK destekli Kurslar –Diğer Dergi –TOTBİD derleme dergisi E-Öğrenme –Çevrimiçi konferanslar –AAOS/OKO

26 Eğitim Kursları Düzenlenmesinde Doğrudan TOTEK’in Yeraldığı Eğitim Kursları Temel Bilimler ve Araştırma Okulu Çukurova Bilgi Yenileme Kursu TOTEK’in Desteklediği Çekirdek Müfredata Yönelik Temel Eğitim Kursları 0-6 ay arası GKD ve PEV tanı ve tedavisi kursu Temel omurga kursu Temel travma kursu Temel artroplasti kursu Temel ayak ve ayakbileği cerrahisi kursu Temel diz artroskopisi kursu Temel ayakbileği artroskopisi kursu Temel İlizarov kursu Temel ortopedik onkoloji kursu Omuz dirsek cerrahisi çekirdek müfredat eğitim kursu TOTEK’in Katılımını Önerdiği Eğitim Kursları Temel AO kursu

27 Temel Bilimler Araştırma Okulu TOTEK Eğitim-Araştırma Komisyonunun program yürütücülüğü ve TOTBİD’in desteği ile 2004-2007 arasındaki toplam 5 etkinlikte toplam 426 mezun Yılda bir kez Şubat aylarında –2008 Erzurum “Orthopaedic Basic Science: Biology and Biomechanics of the Musculoskeletal System (2nd Ed) Buckwalter JA, Einhorn TA, Simon SR, AAOS, 2000” Eğitici kadrosu ve program geri dönüşler doğrultusunda sürekli olarak yenilenmekte

28 Artroplasti 11 - 12 MART 2005I. ARTROPLASTİ KURSUYOK91 05 - 09 ŞUBAT 2005 I. UYGULAMALI ARTROPLASTİ KURSUYOK35 11 - 12 MART 2006II. ARTROPLASTİ KURSUVAR92 04 - 05 MAYIS 2007III. TEMEL ARTROPLASTİ KURSUVAR55

29 Ortopedik Travma 30-31 MART 2007I. İLERİ TRAVMA KURSUVAR20 24 - 25 EYLÜL 2004 I. TEMEL ORTOPEDİK TRAVMA KURSU YO K79 24 - 25 EYLÜL 2005 II. TEMEL ORTOPEDİK TRAVMA KURSU YO K64 22 - 23 EYLÜL 2006 III. TEMEL ORTOPEDİK TRAVMA KURSU YO K61 21 - 22 EYLÜL 2007 IV. TEMEL ORTOPEDİK TRAVMA KURSUVAR59

30 Pediatrik Ortopedi 04 - 05 MAYIS 2004 I. GKD PEV TANI VE TEDAVİ KURSUYOK30 28 - 29 MAYIS 2005 II. GKD PEV TANI VE TEDAVİ KURSUYOK 10 - 11 EYLÜL 2005 III. GKD PEV TANI VE TEDAVİ KURSUYOK 02 - 03 EYLÜL 2006 IV. GKD PEV TANI TEDAVİ KURSUYOK 09 - 10 HAZİRAN 2007 VI. GKD PEV TANI VE TEDAVİSİ KURSUYOK60 08 - 09 EYLÜL 2007 VII. GKD PEV TANI VE TEDAVİSİ KURSUYOK53

31

32 www.aaos.org/oko

33

34

35 İnternet Yoluyla Uzaktan Eğitim Programı 1)Gelişimsel Kalça Displazisi Tedavisi: Moderatör: Prof.Dr.Hakan Ömeroğlu, Konuşmacı: Prof.Dr.Yücel Tümer, 26.02.2007 2)Kemik ve Eklem Enfeksiyonları: Moderatör: Prof.Dr.Mahir Gülşen, Konuşmacı: Prof.Dr.Mehmet Kocaoğlu, 12.03.2007 3)Torakolumbar Vertebra Kırıkları: Moderatör: Prof.Dr.Teoman Benli, Konuşmacılar: Prof.Dr.Haluk Berk ve Doç.Dr.Ahmet Alanay, 26.03.2007 4)Çocuk Üst Ekstremite Kırıkları: Moderatör: Doç.Dr. Şenol Akman, Konuşmacı: Doç.Dr.Metin Küçükkaya, 09.04.2007 5)Kas İskelet Sistemi Tümörlerinde Temel Tanı Yaklaşımları: Moderatör: Prof.Dr. Ahmet Turan Aydın, Konuşmacı: Doç.Dr.Levent Eralp, 30.04.2007 6)Kalça ve Diz Eklemleri Dejeneratif Artriti: Moderatör: Prof.Dr.Semih Aydoğdu, Konuşmacı: Prof.Dr.Mümtaz Alpaslan, 28.05.2007 7)Açık Kırıklar: Moderatör: Doç.Dr. Yalçın Tabak, Konuşmacı; Doç.Dr.Hakan Kınık, 04.06.2007 26.02.2007, Bilkent-Ankara

36

37 Canlı yayına ortalama katılımcı sayısı; 40 Sonradan bağlantı sayısı   (!?) İlgi beklenilenin altında ! Yeni formatta bir uzaktan eğitim programı İnternet Yoluyla Uzaktan Eğitim Programı

38

39 Özet (Dublin deklerasyonu) STE; kişinin meslek yaşamı boyunca yapması gereken etik görev ve bireysel sorumluluktur Hedefi topluma en yüksek standartta tıp hizmeti sağlamak ve sürekli yükseltmekdir Olası en yüksek mesleki standartları sağlamak amacındadır. Hastanın yararına olduğu için her doktorun katılma hakkı olmalıdır Doğru uygulama için hekimler yüreklendirilmeli ve desteklenmelidir.

40 Genel ve ayrıntılı STE müfredatı gerçek (toplumsal, bireysel) gereksinmelere yanıt vermeli dolayısıyla güncel pratikten çıkmalıdır. STE de etik gereklilik erken dönemlerinden itibaren tıp öğrencilerinin aklıllarında yer edecek tarzda müfredatta yer almalıdır.

41 X. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Sonuç Bildirgesi 27-28 Kasım 2004, İstanbul Uygulanmakta olan Sürekli Tıp Eğitimi (STE) etkinlikleri, hekimlerin davranışlarında değişiklik oluşturmakta ve hekimlik uygulamalarını iyileştirmekte yetersizlikler içermektedir. Temel amacı hekimlerde davranış değişikliği yaratmak olan; meslek uygulamaları ve sağlık hizmeti üzerinde etkili; planlama, süreç ve değerlendirme aşamalarını içeren etkin STE’ler düzenlenmelidir.

42 X. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Sonuç Bildirgesi 27-28 Kasım 2004, İstanbul STE’ler hekimlerin nasıl öğrendiğine uygun olarak oluşturulmalı ve mezuniyet öncesi eğitim ve mezuniyet sonrası eğitim ile dinamik ve bütüncül bir ilişki içinde olmalıdır. –EULAR “kas-iskelet” mezuniyet öncesi müfredatı 2002 yılında tüm Fakülte dekanlıkları ve ortopedi-travmatoloji anabilim dalı başkanlarına gönderildi.

43 X. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Sonuç Bildirgesi 27-28 Kasım 2004, İstanbul STE’lerin ticarileşmesine karşı çıkılmalı ve bu alanda kişisel çıkar çatışmalarında uzak durulmalıdır. Hekimler ilaç endüstrisi ile herhangi bir ilişkiye girme zorunluluğunda bırakılmadan STE etkinliklerine katılabilmelidir. STE hekimler için bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluktur. Bu, hem sunulan sağlık hizmetinin iyileştirilmesi için bir ön koşul, hem de bir hekim hakkıdır. Kamuda çalışan hekimlerin kamusal kaynaklardan faydalanarak STE etkinliklerine katılmaları sağlanmalıdır.

44 TTB-STE ilkeleri 1. Endüstri-hekim ilişkilerinde saydamlık, kurumsal ilişki, ve eğitim etkinliğinin amacı dışında bir destekte bulunulmaması ilkeleri geçerli olmalıdır. 2. Bilimsel toplantıları gerçekleştiren düzenleme kurulları, her etkinlik sonrasında bütçe gelir ve giderlerini kendi yayın organında yayınlar veya dernek Genel Kurulu toplantısında açıklar. 3. Bu bütçe içerisinde Düzenleme Kurulu’na yapılan kurumsal destekler, katılımcılara verilen burslar, katılımcıların ve refakatçılarının ne kadarının endüstriden bireysel destekle katıldıkları açıkça belirtilir.

45 TTB-STE ilkeleri 4. Düzenleme Kurulu, etkinliğin uygun yer, biçim ve düzeyde olmasını sağlar. Sosyal program toplantıya ilgiyi yoğunlaştırma amacıyla çekiliş, lüks eğlence ya da abartılı dinlenceye yönelik düzenlemeleri içeremez. 5. Bilimsel toplantıların yapıldığı salon ve mekanlarda endüstri tanıtımına yönelik herhangi bir araç ya da işaret bulunamaz. 6. Bilimsel toplantıların katılım ücreti her yılın Ocak ayında belirlenen 1.dereceden 4. kademe uzman hekim net maaşının üçte birini geçemez. 7. Kongre kayıt ücretleri Türk Lirası (TL.) üzerinden belirlenecektir.

46

47


"STE/SMG Etkinliklerinde Karşılaşılan Sorunlar Dr. Haluk Berk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları