Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 1 Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İkeleri Yrd. Doç. Dr. Nezih.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 1 Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İkeleri Yrd. Doç. Dr. Nezih."— Sunum transkripti:

1 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 1 Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İkeleri Yrd. Doç. Dr. Nezih DAĞDEVİREN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Edirne

2 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 2 Global Vizyon Sağlıklı insan Sağlıklı toplum Sağlıklı dünya

3 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 3 Evrensel nitelikte ulaşılabilirliği olan, aile ve toplum yönelimli, altyapı, personel ve hizmet sunum standartları bakımından güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmetleri, sistemin merkezinde yer almalı, World Health Declaration, WHO, 1998

4 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 4 Birinci basamak hizmetler, esnek, ihtiyaçlara yanıt veren bir hastane sistemi tarafından desteklenmeli World Health Declaration, WHO, 1998

5 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 5 Hizmet sunum basamakları arasında entegrasyon sağlanmalı World Health Declaration, WHO, 1998

6 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 6 Çağdaş koşullara uygun ve basamaklar arası geri bildirim sistemi içeren sevk zinciri hayata geçirilmeli World Health Declaration, WHO, 1998

7 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 7 Sağlık hizmetleri her aşamada bilimsel kanıtlara dayalı olarak yürütülmeli World Health Declaration, WHO, 1998

8 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 8 Sağlık hizmetleri iyi kalitede ve maddi olarak karşılanabilir bir biçimde sunulmalı, World Health Declaration, WHO, 1998

9 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 9 Sağlık hizmetleri uygun bir teknoloji ve enformasyon sistemine sahip olmalı World Health Declaration, WHO, 1998

10 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 10 Sağlık hizmetleri sürdürülebilir nitelikte finansmana sahip olmalı World Health Declaration, WHO, 1998

11 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 11 Tıp Dünyasında Neler Oluyor Gelişen Teknoloji –Katlanarak artan tıbbi bilgi –İleri uzmanlık alanları –Disiplinler arası ilişkinin azalması –Teknolojiye bağımlı, pahalı tanı-tedavi

12 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 12 Tıp Dünyasında Neler Oluyor Gelişen Teknoloji –Tanı ve tedavi olanaklarının artması –Aşılar –Sağlıklı su -Beklenen yaşam süresinde uzama -Yeni sağlık sorunları -Kronik hastalıklar -Yaşlılık -Kazalar -Sigara, alkol ve madde kaynaklı sorunlar

13 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 13 Tıp Dünyasında Neler Oluyor Sağlığın yeni tanımı Biyopsikososyal tıp Maliyet etkinliği ve sağlık eğitimi Bireysel koruyucu hekimlik ve birinci basamak tedavi hizmetlerinin entegrasyonu

14 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 14 İhtiyaç Kişileri ve aileleri, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak ele alan, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın kesintisiz ve bütüncül sağlık hizmet sunabilen bir hekim

15 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 15 Çözüm AİLE HEKİMİ “Aile Hekimi, disiplininin prensipleri doğrultusunda eğitim almış uzman doktordur. Tıbbi bakım isteyen kişiye, yaş, cinsiyet ve hastalıktan bağımsız kapsamlı ve sürekli sağlık bakımı sunmakla sorumludur. Bu bakımı, hastalarının otonomisine saygı göstererek kendi aile, toplum ve kültürleri bağlamında verir. Yetenek ve değerlerini etkin ve güvenli bir sağlık bakımı vermek üzere geliştirmekle yükümlüdür” European definition of GP/FM, WONCA 2002

16 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 16 Kilometre Taşları Peabody 1923 College of General Practitioners 1952 Willard Komisyon raporu 1966 Millis Raporu 1966 American Board of Family Practice 1969 1224 sayılı kanun 1961 Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uzmanlık eğitimi 1985 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi 2004

17 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 17 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasıdır –açık ve sınırsız hizmet olanağı –yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğinden bağımsız

18 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 18 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Kolay ulaşılabilirlik: –coğrafi –ekonomik –kültürel

19 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 19 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Entegre ve koordine: –Koruyucu –Tedavi edici –Rehabilite edici –Hizmet basamakları arasında koordinasyon Konsültasyon Sevk Takip

20 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 20 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Süreklilik: –Hastalığın belirli bir evresi ile sınırlı değildir; –Prekonsepsiyondan ölüm anına kadar sorumluluk

21 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 21 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Bütüncül: –Tüm sağlıkla ilgili durumlar –Fiziksel –Psikolojik –Sosyal

22 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 22 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Kişisel: –Birey merkezli

23 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 23 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Aile ve toplumsal yönelimli: –Sorunların aile ve toplumsal örüntüleri –Toplumun sağlık sorunları –Diğer sektörler, meslek grupları ve kuruluşlarıyla, gönüllü kuruluşlarla birlikte entegre çalışma

24 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 24 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Gizlilik ve yakınlık : –Yaşama yayılan, sürekli ve yakın bir ilişki

25 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 25 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Savunuculuk: –Tüm sağlık konularında ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerle ilişkilerde

26 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 26 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı: –Reçete yazımı, –Uzmana sevk, –Konsültasyon –Laboratuvar tetkikleri –Yatarak tedavi

27 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 27 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Özgün görüşme ve klinik karar verme süreci –Etkili bir iletişim –Ayrımlaşmamış rahatsızlıklar –Toplumdaki rahatsızlıkların prevalans ve insidansının belirleyici olduğu özgün bir karar verme süreci

28 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 28 Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri Ekip hizmeti: –Diğer disiplinlerle –Diğer sağlık personeli –Sosyal hizmet –Eğitim hizmeti –İş hizmeti verenlerle de işbirliği yapabilir.

29 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 29 “Toplumun Gereksinmelerini Gözeten Bir Sağlık Hizmeti ve Tıp Eğitimi Sistemi Oluşturmak İçin Öneriler” Aile Hekimliği bir disiplin olarak tanımlanmalıdır. Temel tıp eğitimi, sonraki uzmanlık eğitimi için uygun bir temel sağlamalıdır. Aile Hekimliği disiplini her tıp okulunda öğretilmeli ve aile hekimi/dal uzmanı dengesi kurulmalıdır. Her ülkede aile hekimliği mezuniyet sonrası uzmanlık eğitim programları oluşturulmalıdır. WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994

30 / 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 30 İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için, sağlık sisteminde, tıp mesleğinde, tıp fakültelerinde ve diğer eğitim kuruluşlarında köklü değişiklikler yapılmalıdır. Aile Hekimi, sağlık hizmet sistemlerinde kaliteye, sosyal adalete, etkinlik ve düşük maliyete ulaşılmasında merkezi role sahip olmalıdır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için Aile Hekimi; hasta bakımında yetkin olmalı, bireysel ve toplumsal sağlık hizmetini bir bütün halinde ele almalıdır. WHO-WONCA Joint Conference Ontario, 1994


"/ 42 Aile Doktorluğu Geçiş Eğitimi, Çekirdek Eğitici Eğitimi Kursu, 08-12 Mart 2004, Ankara 1 Aile Hekimliğinin Tanımı ve Temel İkeleri Yrd. Doç. Dr. Nezih." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları