Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hazırlayan : Azmi EKMEN AB Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hazırlayan : Azmi EKMEN AB Uzmanı."— Sunum transkripti:

1

2 AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hazırlayan : Azmi EKMEN AB Uzmanı

3 SUNUŞUN İÇERİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ SON DÖNEM GELİŞMELER ULUSAL PROGRAM KAPSAMINDA MEVZUAT UYUM ÇALIŞMALARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI BAKANLIĞIMIZ PROJELERİ SUNANLAR: ELİF PİŞKİN – İNCİ MENTEŞ

4 TERMİNOLOJİ TERMİNOLOJİ Müktesebat: AB tarafından bugüne kadar kabul edilmiş politikalar, mevzuat ve uygulamaların tümüdür.

5 TERMİNOLOJİ Katılım Ortaklığı Belgesi : Avrupa Birliği’nin, aday ülkeler için hazırladığı, aday ülkelerin AB’ye üye olabilmek için yerine getirmesi gereken önceliklerin yer aldığı belgedir.

6 TERMİNOLOJİ Ulusal Program: Aday ülkenin hazırlayıp AB’ye sunduğu, AB Müktesebatının uygulanması için öngörülen takvimi belirten belgedir.

7 AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİNE DOĞRU SAVAŞLAR SONRASI BARIŞI NASIL SAĞLARIZ?  Winston Churchill “Birleşik Avrupa” fikri - 1946 (Almanya ve Fransa çekişmesinin ancak federal bir oluşumla yok edilebileceğini söylemiştir)  Jean Monnet ve Robert Schuman’ın girişimleri Demir-çelik üretimini, üst yetkilerle donatılmış ortak bir kurumun denetimine bırakmak amacıyla 9 Mayıs 1950’de Schuman Planı’nı açıkladılar.

8 II.DÜNYA SAVAŞI SONRASI AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ FİKRİ 1.II. Dünya Savaşı sonrası kalıcı bir barışın kurulması ihtiyacı) 1.II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı kılmak. (kalıcı bir barışın kurulması ihtiyacı) 2.Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak. 3.Savaşın hammaddesi olan ürünlerin (bilhassa kömür ve çelik) kontrol altına alınması ihtiyacı 4.Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme oluşturmak. 5.Marshall yardımlarının ABD’ye bağımlılık yaratması - bu yardımların 5.Marshall yardımlarının ABD’ye bağımlılık yaratması - bu yardımların etkin ve adil biçimde dağıtımının sağlanması ihtiyacı 6.II. Dünya Savaşı sonrası yıkımı ortadan kaldırmak.

9 AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ 1.Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951) 2. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (1957) 3. Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957) Avrupa Topluluğu (1965) Füzyon Anlaşması Daha sonra Maastricht Anlaşması ile Topluluk Daha sonra Maastricht Anlaşması (1993) ile Topluluk AVRUPA BİRLİĞİ adını almıştır.

10 KURUCU ÜYELER ALMANYA FRANSA İTALYA BELÇİKA HOLLANDA LÜKSEMBURG

11 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ Birinci Genişleme (1973)İngiltere, İrlanda, Danimarka İkinci Genişleme (1981)Yunanistan Üçüncü Genişleme (1986)İspanya, Portekiz Dördüncü Genişleme (1995)İsveç, Avusturya, Finlandiya

12

13 BEŞİNCİ ve EN BÜYÜK GENİŞLEME (1 Mayıs 2004) MacaristanLitvanya Çek Cum.Polonya SlovakyaSlovenya EstonyaLetonya GKRY Malta

14 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER Almanya Fransa İtalya Belçika Hollanda Lüksemburg İngiltere İrlanda Danimarka Yunanistan İspanya Portekiz İsveç Avusturya Finlandiya Macaristan Litvanya GKRY Çek Cum. Polonya Malta Slovakya Slovenya Estonya Letonya

15 ADAY ÜLKELER – Bulgaristan – Romanya – Hırvatistan  Müzakereler devam etmektedir. – Türkiye  – Makedonya  Aralık 2005’te aday ülke olarak kabul edilmiştir. Bu iki ülkenin 2007’de üye olması beklenmektedir. 3 Ekim 2005 itibariyle müzakereler başlamıştır.

16

17 AB’NİN KURUMLARI (ORGANLARI) 1.Asıl Organları Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Bakanlar Konseyi Komisyon Avrupa Parlamentosu Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Sayıştay 2.Danışma Organları a. Ekonomik ve Sosyal Komite b. Bölgeler Komitesi 3.Diğer Organlar a. Avrupa Yatırım Bankası b. Avrupa Merkez Bankası

18 AB’NİN ASIL ORGANLARI 1- DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ - En önemli görevi, Birliğin gelişimi için gerekli desteği vermesi ve uygulanacak genel politikayı belirlemesidir. - Siyasi ve diğer alandaki tıkanıklıkların en üst düzey yetkililer tarafından çözümlenmesi amacına hizmet eder. - Yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) toplanır.

19 AB’NİN ASIL ORGANLARI 2- AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ - Topluluğun karar alma organıdır. (Avr. Parl. ile birlikte) - Üye devletlerin Dışişleri Bakanlarından oluşur. Ancak gündemin içeriğine göre ilgili bakanlar da katılır. - Konsey, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıları ele alır, yasalaşmasını sağlar. - Bu süreç içinde Avrupa Parlamentosu değişiklik önerisinde bulunabilir, ancak kesin karar Konseye aittir. - Konsey, Birliği şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organdır.

20 AB’NİN ASIL ORGANLARI 3- AVRUPA KOMİSYONU - Topluluğun yürütme organıdır. - AB’yi harekete geçiren organdır. Yasama sürecini başlatır. - Antlaşmalarına ve temel ilkelere uyum sağlanmasını sağlar. - Üyeler, ulusal hükümetlerini değil AB’yi temsil ederler. - Görev süresi 5 yıldır ve 25 üyeden oluşur.

21 AB’NİN ASIL ORGANLARI 4- AVRUPA PARLAMENTOSU - Bütçeyi hazırlar, ombudsmanı tayin eder. - Komisyon ve Konseyi denetleme yetkisi vardır. - Komisyon üyelerini atar ve görevden alabilir. - Anlaşmaları onaylar ve yeni üye katılımını kabul eder.

22 5 - AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI - Topluluğun yargı organıdır. - Her üye ülkeden bir yargıç 6 yıllığına göreve gelir. - Aldığı kararlara karşı temyiz olanağı yoktur. 6- SAYIŞTAY - AB’nin tüm gelir ve giderlerini denetler.

23 AB’NİN DANIŞMA ORGANLARI AB’NİN DANIŞMA ORGANLARI 1- EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE - İşçiler, işverenler, çiftçiler, serbest meslek sahipleri gibi ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerinin temsilcilerinden oluşur. - Topluluk bu konularla ilgili mevzuat çıkarırken Komite’ye danışır. 2- BÖLGELER KOMİTESİ - Eğitim, gençlik, kültür, halk sağlığı, enerji, telekomünikasyon gibi bölgesel yararları etkileyen konularda bu organa danışılır.

24 AB’NİN DİĞER ORGANLARI AB’NİN DİĞER ORGANLARI 1- AVRUPA YATIRIM BANKASI - Üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilir ve kar amacı gütmez. - Politikaların ve projelerinin finansmanını sağlar. 2- AVRUPA MERKEZ BANKASI - AB’nin para politikasını uygulamakla görevli ve bağımsızdır. - EURO’nun istikrarını ve tedavüldeki miktarını da belirler.

25 AB’NİN BÜTÇESİ AB’NİN BÜTÇESİ GELİRLER Tarımsal Vergiler Ortak Gümrük vergisi gelirleri Şeker ve Glikoz Vergileri KDV ‘den alınan pay GSMH Payı (% 1,27) GİDERLER Yapısal Fonlar - Avrupa Tarım Fonu - Avrupa Sosyal Fonu - Bölgesel Kalkınma Fonu - Balıkçılık için mali araçlar Uyum Fonu İdari Harcamalar

26 EURO 1 Ocak 2002 12 AB üyesi kullanmakta İsveç, İngiltere, Danimarka NO

27 KOPENHAG KRİTERLERİ SİYASİ KRİTERLERDemokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarına saygı. EKONOMİK KRİTERLER İşleyen bir pazar ekonomisi, AB içindeki piyasa güçlerine ve rekabet baskısına karşı çıkabilme kapasitesi. TOPLULUK MÜKTESEBATININ KABULÜ KRİTERİ Aday ülkenin, AB müktesebatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesi

28 MAASTRİCHT KRİTERLERİ ( Ekonomik ve Parasal Birliğe Geçiş Kriterleri ) MAASTRİCHT KRİTERLERİ ( Ekonomik ve Parasal Birliğe Geçiş Kriterleri ) - AB’de en düşük enflasyona sahip üç ülkenin enflasyon ortalaması ile, ilgili üye ülkenin enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçemez. - Kamu borçlarının milli gelire oranı %60’ı geçemez. - Bütçe açığının milli gelire oranı % 3’ü geçemez. - Faiz oranları, en iyi fiyat istikrarına sahip üç ülkenin ortalamasını 2 puandan fazla aşamaz. - Ülke parası son iki yıl içinde devalüe edilmemiş olacaktır.

29 MAASTRİCHT KRİTERLERİ AÇISINDAN AB-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI- 2004 SONU Maastricht Kriteri AB ortalaması Türkiye Enflasyon Oranı 2.932.110.0 Faiz Oranı6.844.9225.0 Bütçe Açığı /GSYİH 3.0-1.911.0 Kamu Borcu / GSYİH 60.062.371

30 TAM ÜYELİK KOŞULLARI TAM ÜYELİK KOŞULLARI Aday Ülkeler İçin – Antlaşmaların Yükümlülüklerini Yerine Getirmek – Mevzuat Uyumu – Makro-ekonomik İstikrar – Ortak Politikalara Uyum Avrupa Birliği İçin – Kurumsal Reformların Tamamlanması – Avrupa Parlamentosu’nun Onayı – Tüm Üye Ülke Parlamentolarının Onayı

31 AVRUPA ANAYASASI 29 Ekim 2004 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da üye ülkeler tarafından imzalanmıştır. Tüm ülkeler tarafından kabul edildikten sonra 2009'da yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Hala kullanılan 12 yıldızlı bayrak AB bayrağı olarak kabul edilmiştir. Beethoven'in 9'uncu senfonisi AB marşı olarak kabul edilmiştir. AB’nin sloganı “Farklılıklar içinde birlik" kabul edilmiştir.

32

33 TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

34 (NEDEN AVRUPA ?) Tanzimatla başlayan Batı’ya açılma ve çağdaşlaşma dış politikamızın değişmez bir ilkesi olmuştur. Atatürk, Türk Devleti’nin Batı uygarlığına katılmasını bir hedef olarak belirlemiştir. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 29 Ekim 1923, Cilt III - sayfa 68) ABD’den sağlanan mali yardımlarda yaşanan tıkanıklıklar ve bu nedenle AT’nin yeni bir ekonomik yarar kapısı olarak görülmüştür.

35 (NEDEN AVRUPA ?) Batı kurumlarında Yunanistan yalnız bırakılmamaya çalışılmıştır. II.Dünya Savaşı sonrası istikrarsız ortamda güvenlik arayışı artmıştır. Ekonomik güçlükler, bir entegrasyon arayışını zorunlu kılmıştır.

36 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER İlk resmi Başvuru(1959) Ortaklık (Ankara) Anlaşması(1963) Katma Protokol(1970) Tam Üyelik Başvurusu(1987) Gümrük Birliği(1996) İlerleme Raporları 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004 Helsinki Zirvesi (aday ülke statüsü verilmesi)(1999) Katılım Ortaklığı Belgesi (2000 ve 2003) Ulusal Program (2001 ve 2003) 17 Aralık 2004 Zirvesi(2004)

37 17 ARALIK ZİRVESİ 17 Aralık 2004 tarihinde toplanan AB Konseyi (Zirve) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005’te başlatılmasına karar vermiştir.

38 3 EKİM 2005 MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI  Avrupa Birliği Konseyi 03 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını kararlaştırmıştır.  Müzakerelerin hedefi Türkiye’nin Birliğe katılımıdır.  Müzakerelerin hızı ve başarısı Türkiye’nin ilerlemesine ve kaydedeceği gelişmelere bağlı olacaktır.

39 09 KASIM 2005 İLERLEME RAPORU AB Komisyonu 9 Kasım 2005 tarihinde Türkiye’nin 2005 yılı performansını gösteren İlerleme Raporu’nu açıklamıştır. Raporda siyasi alandaki değerlendirmelere ilişkin 2005 yılında yavaşlayan reform sürecinin tekrar eski hızına kavuşması gerektiği, Ekonomik alanda başarılı bir yılın geride bırakıldığı, Bölgesel farklılıkların azaltılması gerektiği, VURGULANMIŞTIR:

40 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ NEDİR? Aday ülkeler AB müktesebatını bütünüyle kabul etmek durumundadır. Dolayısıyla, üyelik müzakereleri aday ülkenin; – AB müktesebatını ne şekilde uygulayacağını – hangi takvim çerçevesinde kabul edeceğini, – uygulama için gereken idari yapıları belirleyen bir süreçtir.

41 TARAMA SÜRECİ (SCREENİNG) NE DEMEKTİR ? “Tarama” döneminde, Topluluk müktesebatı ile aday ülke mevzuatı arasındaki farklılıklar belirlenmekte ve uyum aşamasında karşılaşılacak sorunlar ölçülmektedir.

42 TARAMA SÜRECİ Tarama süreci 20 Ekim 2005 tarihi itibariyle başlamıştır. Taramada ilk olarak AB tarafı müktesebatı anlatacak, daha sonra Türk tarafı kendi mevzuatını anlatacak ve sonuçta farklılıklar belirlenerek asıl müzakerelere geçilecektir.

43 1.Malların Serbest Dolaşımı* 2.İşçilerin serbest dolaşımı 3.Yerl. hakkı ve hizm. sun. serb. * 4.Sermayenin serbest dolaşımı 5.Kamu ihaleleri 6.Şirketler hukuku 7.Fikri mülkiyet hukuku 8.Rekabet politikası 9.Mali hizmetler 10.Bilgi toplumu ve medya 11.Tarım ve kırsal kalkınma 12.Gıda güv. veter.ve bitki sağ.pol. 13.Balıkçılık 14.Ulaştırma politikası 15.Enerji 16.Vergilendirme 17.Ekonomik ve parasal politika 18.İstatistik* MÜZAKERELER BAŞLIKLARI 19.Sosyal politika ve istihdam* 20.İşletme ve sanayi politikası 21.Trans-Avrupa ağları 22.Bölgesel politika 23.Adli konular ve temel haklar 24.Adalet, özgürlük ve güvenlik* 25.Bilim ve araştırma 26.Eğitim ve kültür 27.Çevre* 28.Tüketici ve sağlığın korunması* 29.Gümrük birliği* 30.Dış ilişkiler 31.Dışişleri, Güv. ve Savunma politikası 32.Mali kontrol 33.Mali ve bütçesel hükümler 34.Kurumlar 35.Diğer konular * Sarı renkli olanlar Sağlık Bakanlığı’nı ilgilendiren başlıklardır.

44 MÜZAKERE SÜRECİNDE BAKANLIĞIMIZ ÇALIŞMALARI MÜZAKERE SÜRECİNDE BAKANLIĞIMIZ ÇALIŞMALARI  Müzakere Eylem Planı hazırlanmıştır.  Henüz uyumlaştırılamayan mevzuat için takvim belirlenmiştir.  Hangi başlıklarda geçiş süreci talep edebileceğimiz ilgili ana hizmet birimlerinin yetkilileriyle birlikte hazırlanmıştır.  Bakanlığımızı ilgilendiren başlıklarla ilgili Brüksel’de yapılan tarama toplantılarına katılım sağlanmaktadır.

45 AYRINTILI BİLGİ İÇİN abkd@saglik.gov.tr Tel : 0 312 458 52 01 Faks : 0 312 435 75 23


"AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hazırlayan : Azmi EKMEN AB Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları