Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

2 Hazırlayan : Azmi EKMEN
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hazırlayan : Azmi EKMEN AB Uzmanı

3 ELİF PİŞKİN – İNCİ MENTEŞ
SUNUŞUN İÇERİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ SON DÖNEM GELİŞMELER ULUSAL PROGRAM KAPSAMINDA MEVZUAT UYUM ÇALIŞMALARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI BAKANLIĞIMIZ PROJELERİ SUNANLAR: ELİF PİŞKİN – İNCİ MENTEŞ

4 TERMİNOLOJİ Müktesebat:
AB tarafından bugüne kadar kabul edilmiş politikalar, mevzuat ve uygulamaların tümüdür.

5 TERMİNOLOJİ Katılım Ortaklığı Belgesi :
Avrupa Birliği’nin, aday ülkeler için hazırladığı, aday ülkelerin AB’ye üye olabilmek için yerine getirmesi gereken önceliklerin yer aldığı belgedir.

6 TERMİNOLOJİ Ulusal Program:
Aday ülkenin hazırlayıp AB’ye sunduğu, AB Müktesebatının uygulanması için öngörülen takvimi belirten belgedir.

7 AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİNE DOĞRU SAVAŞLAR SONRASI BARIŞI NASIL SAĞLARIZ?
Winston Churchill “Birleşik Avrupa” fikri (Almanya ve Fransa çekişmesinin ancak federal bir oluşumla yok edilebileceğini söylemiştir) Jean Monnet ve Robert Schuman’ın girişimleri Demir-çelik üretimini, üst yetkilerle donatılmış ortak bir kurumun denetimine bırakmak amacıyla 9 Mayıs 1950’de Schuman Planı’nı açıkladılar.

8 II.DÜNYA SAVAŞI SONRASI
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ FİKRİ II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı kılmak. (kalıcı bir barışın kurulması ihtiyacı) Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak. Savaşın hammaddesi olan ürünlerin (bilhassa kömür ve çelik) kontrol altına alınması ihtiyacı Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme oluşturmak. Marshall yardımlarının ABD’ye bağımlılık yaratması - bu yardımların etkin ve adil biçimde dağıtımının sağlanması ihtiyacı II. Dünya Savaşı sonrası yıkımı ortadan kaldırmak.

9 Daha sonra Maastricht Anlaşması (1993) ile Topluluk
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ Avrupa Topluluğu (1965) Füzyon Anlaşması Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951) 2. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (1957) 3. Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957) Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Daha sonra Maastricht Anlaşması (1993) ile Topluluk AVRUPA BİRLİĞİ adını almıştır.

10 KURUCU ÜYELER ALMANYA FRANSA İTALYA BELÇİKA HOLLANDA LÜKSEMBURG

11 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ
Birinci Genişleme (1973) İngiltere, İrlanda, Danimarka İkinci Genişleme (1981) Yunanistan Üçüncü Genişleme (1986) İspanya, Portekiz Dördüncü Genişleme (1995) İsveç, Avusturya, Finlandiya

12

13 BEŞİNCİ ve EN BÜYÜK GENİŞLEME
(1 Mayıs 2004) Macaristan Litvanya Çek Cum. Polonya Slovakya Slovenya Estonya Letonya GKRY Malta

14 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER
Almanya Fransa İtalya Belçika Hollanda Lüksemburg İngiltere İrlanda Danimarka Yunanistan İspanya Portekiz İsveç Avusturya Finlandiya Macaristan Litvanya GKRY Çek Cum. Polonya Malta Slovakya Slovenya Estonya Letonya

15 ADAY ÜLKELER Bulgaristan Romanya
Hırvatistan  Müzakereler devam etmektedir. Türkiye  Makedonya  Aralık 2005’te aday ülke olarak kabul edilmiştir. Bu iki ülkenin 2007’de üye olması beklenmektedir. 3 Ekim 2005 itibariyle müzakereler başlamıştır.

16

17 AB’NİN KURUMLARI (ORGANLARI)
1.Asıl Organları Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Bakanlar Konseyi Komisyon Avrupa Parlamentosu Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Sayıştay 2.Danışma Organları a. Ekonomik ve Sosyal Komite b. Bölgeler Komitesi 3.Diğer Organlar a. Avrupa Yatırım Bankası b. Avrupa Merkez Bankası

18 AB’NİN ASIL ORGANLARI 1- DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ
En önemli görevi, Birliğin gelişimi için gerekli desteği vermesi ve uygulanacak genel politikayı belirlemesidir. Siyasi ve diğer alandaki tıkanıklıkların en üst düzey yetkililer tarafından çözümlenmesi amacına hizmet eder. Yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) toplanır.

19 AB’NİN ASIL ORGANLARI 2- AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ
Topluluğun karar alma organıdır. (Avr. Parl. ile birlikte) Üye devletlerin Dışişleri Bakanlarından oluşur. Ancak gündemin içeriğine göre ilgili bakanlar da katılır. Konsey, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıları ele alır, yasalaşmasını sağlar. Bu süreç içinde Avrupa Parlamentosu değişiklik önerisinde bulunabilir, ancak kesin karar Konseye aittir. Konsey, Birliği şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organdır.

20 AB’NİN ASIL ORGANLARI 3- AVRUPA KOMİSYONU
Topluluğun yürütme organıdır. AB’yi harekete geçiren organdır. Yasama sürecini başlatır. Antlaşmalarına ve temel ilkelere uyum sağlanmasını sağlar. Üyeler, ulusal hükümetlerini değil AB’yi temsil ederler. - Görev süresi 5 yıldır ve 25 üyeden oluşur.

21 AB’NİN ASIL ORGANLARI 4- AVRUPA PARLAMENTOSU
Bütçeyi hazırlar, ombudsmanı tayin eder. Komisyon ve Konseyi denetleme yetkisi vardır. Komisyon üyelerini atar ve görevden alabilir. Anlaşmaları onaylar ve yeni üye katılımını kabul eder.

22 6- SAYIŞTAY Topluluğun yargı organıdır.
5 - AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI Topluluğun yargı organıdır. Her üye ülkeden bir yargıç 6 yıllığına göreve gelir. - Aldığı kararlara karşı temyiz olanağı yoktur. 6- SAYIŞTAY AB’nin tüm gelir ve giderlerini denetler.

23 AB’NİN DANIŞMA ORGANLARI
1- EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE - İşçiler, işverenler, çiftçiler, serbest meslek sahipleri gibi ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerinin temsilcilerinden oluşur. - Topluluk bu konularla ilgili mevzuat çıkarırken Komite’ye danışır. 2- BÖLGELER KOMİTESİ - Eğitim, gençlik, kültür, halk sağlığı, enerji, telekomünikasyon gibi bölgesel yararları etkileyen konularda bu organa danışılır.

24 AB’NİN DİĞER ORGANLARI
1- AVRUPA YATIRIM BANKASI - Üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilir ve kar amacı gütmez. - Politikaların ve projelerinin finansmanını sağlar. 2- AVRUPA MERKEZ BANKASI - AB’nin para politikasını uygulamakla görevli ve bağımsızdır. - EURO’nun istikrarını ve tedavüldeki miktarını da belirler.

25 AB’NİN BÜTÇESİ GELİRLER GİDERLER Tarımsal Vergiler Yapısal Fonlar
Ortak Gümrük vergisi gelirleri Şeker ve Glikoz Vergileri KDV ‘den alınan pay GSMH Payı (% 1,27) GİDERLER Yapısal Fonlar - Avrupa Tarım Fonu - Avrupa Sosyal Fonu - Bölgesel Kalkınma Fonu - Balıkçılık için mali araçlar Uyum Fonu İdari Harcamalar

26 EURO 12 AB üyesi kullanmakta İsveç , İngiltere , Danimarka NO NO NO
1 Ocak 2002 12 AB üyesi kullanmakta İsveç , İngiltere , Danimarka NO NO NO

27 KOPENHAG KRİTERLERİ SİYASİ KRİTERLER
Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarına saygı. EKONOMİK KRİTERLER İşleyen bir pazar ekonomisi, AB içindeki piyasa güçlerine ve rekabet baskısına karşı çıkabilme kapasitesi. TOPLULUK MÜKTESEBATININ KABULÜ KRİTERİ Aday ülkenin, AB müktesebatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesi

28 MAASTRİCHT KRİTERLERİ ( Ekonomik ve Parasal Birliğe Geçiş Kriterleri )
AB’de en düşük enflasyona sahip üç ülkenin enflasyon ortalaması ile, ilgili üye ülkenin enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçemez. Kamu borçlarının milli gelire oranı %60’ı geçemez.   Bütçe açığının milli gelire oranı % 3’ü geçemez. Faiz oranları, en iyi fiyat istikrarına sahip üç ülkenin ortalamasını 2 puandan fazla aşamaz. Ülke parası son iki yıl içinde devalüe edilmemiş olacaktır.

29 MAASTRİCHT KRİTERLERİ AÇISINDAN AB-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI- 2004 SONU
Maastricht Kriteri AB ortalaması Türkiye Enflasyon Oranı 2.93 2.1 10.0 Faiz Oranı 6.84 4.92 25.0 Bütçe Açığı /GSYİH 3.0 -1.9 11.0 Kamu Borcu / GSYİH 60.0 62.3 71

30 TAM ÜYELİK KOŞULLARI Aday Ülkeler İçin
Antlaşmaların Yükümlülüklerini Yerine Getirmek Mevzuat Uyumu Makro-ekonomik İstikrar Ortak Politikalara Uyum Avrupa Birliği İçin Kurumsal Reformların Tamamlanması Avrupa Parlamentosu’nun Onayı Tüm Üye Ülke Parlamentolarının Onayı

31 AVRUPA ANAYASASI 29 Ekim 2004 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da üye ülkeler tarafından imzalanmıştır. Tüm ülkeler tarafından kabul edildikten sonra 2009'da yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Hala kullanılan 12 yıldızlı bayrak AB bayrağı olarak kabul edilmiştir . Beethoven'in 9'uncu senfonisi AB marşı olarak kabul edilmiştir. AB’nin sloganı “Farklılıklar içinde birlik" kabul edilmiştir.

32

33 TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

34 (NEDEN AVRUPA ?) Tanzimatla başlayan Batı’ya açılma ve çağdaşlaşma dış politikamızın değişmez bir ilkesi olmuştur. Atatürk, Türk Devleti’nin Batı uygarlığına katılmasını bir hedef olarak belirlemiştir. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 29 Ekim 1923, Cilt III - sayfa 68) ABD’den sağlanan mali yardımlarda yaşanan tıkanıklıklar ve bu nedenle AT’nin yeni bir ekonomik yarar kapısı olarak görülmüştür.

35 (NEDEN AVRUPA ?) Batı kurumlarında Yunanistan yalnız bırakılmamaya çalışılmıştır. II.Dünya Savaşı sonrası istikrarsız ortamda güvenlik arayışı artmıştır. Ekonomik güçlükler, bir entegrasyon arayışını zorunlu kılmıştır.

36 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER
İlk resmi Başvuru (1959) Ortaklık (Ankara) Anlaşması (1963) Katma Protokol (1970) Tam Üyelik Başvurusu (1987) Gümrük Birliği (1996) İlerleme Raporları 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004 Helsinki Zirvesi (aday ülke statüsü verilmesi) (1999) Katılım Ortaklığı Belgesi (2000 ve 2003) Ulusal Program (2001 ve 2003) 17 Aralık 2004 Zirvesi (2004)

37 17 ARALIK ZİRVESİ 17 Aralık 2004 tarihinde toplanan AB Konseyi
(Zirve) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005’te başlatılmasına karar vermiştir.

38 3 EKİM 2005 MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI
Avrupa Birliği Konseyi 03 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını kararlaştırmıştır. Müzakerelerin hedefi Türkiye’nin Birliğe katılımıdır. Müzakerelerin hızı ve başarısı Türkiye’nin ilerlemesine ve kaydedeceği gelişmelere bağlı olacaktır.

39 09 KASIM İLERLEME RAPORU AB Komisyonu 9 Kasım 2005 tarihinde Türkiye’nin 2005 yılı performansını gösteren İlerleme Raporu’nu açıklamıştır. Raporda siyasi alandaki değerlendirmelere ilişkin 2005 yılında yavaşlayan reform sürecinin tekrar eski hızına kavuşması gerektiği, Ekonomik alanda başarılı bir yılın geride bırakıldığı, Bölgesel farklılıkların azaltılması gerektiği, VURGULANMIŞTIR:

40 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ NEDİR?
Aday ülkeler AB müktesebatını bütünüyle kabul etmek durumundadır. Dolayısıyla, üyelik müzakereleri aday ülkenin; AB müktesebatını ne şekilde uygulayacağını hangi takvim çerçevesinde kabul edeceğini, uygulama için gereken idari yapıları belirleyen bir süreçtir.

41 TARAMA SÜRECİ (SCREENİNG) NE DEMEKTİR ?
“Tarama” döneminde, Topluluk müktesebatı ile aday ülke mevzuatı arasındaki farklılıklar belirlenmekte ve uyum aşamasında karşılaşılacak sorunlar ölçülmektedir.

42 TARAMA SÜRECİ Tarama süreci 20 Ekim 2005 tarihi itibariyle başlamıştır. Taramada ilk olarak AB tarafı müktesebatı anlatacak, daha sonra Türk tarafı kendi mevzuatını anlatacak ve sonuçta farklılıklar belirlenerek asıl müzakerelere geçilecektir.

43 * Sarı renkli olanlar Sağlık Bakanlığı’nı ilgilendiren başlıklardır.
MÜZAKERELER BAŞLIKLARI Sosyal politika ve istihdam* İşletme ve sanayi politikası Trans-Avrupa ağları Bölgesel politika Adli konular ve temel haklar Adalet, özgürlük ve güvenlik* Bilim ve araştırma Eğitim ve kültür Çevre* Tüketici ve sağlığın korunması* Gümrük birliği* Dış ilişkiler Dışişleri, Güv. ve Savunma politikası Mali kontrol Mali ve bütçesel hükümler Kurumlar Diğer konular Malların Serbest Dolaşımı* İşçilerin serbest dolaşımı Yerl. hakkı ve hizm. sun. serb. * Sermayenin serbest dolaşımı Kamu ihaleleri Şirketler hukuku Fikri mülkiyet hukuku Rekabet politikası Mali hizmetler Bilgi toplumu ve medya Tarım ve kırsal kalkınma Gıda güv. veter.ve bitki sağ.pol. Balıkçılık Ulaştırma politikası Enerji Vergilendirme Ekonomik ve parasal politika İstatistik* * Sarı renkli olanlar Sağlık Bakanlığı’nı ilgilendiren başlıklardır.

44 MÜZAKERE SÜRECİNDE BAKANLIĞIMIZ ÇALIŞMALARI
Müzakere Eylem Planı hazırlanmıştır. Henüz uyumlaştırılamayan mevzuat için takvim belirlenmiştir. Hangi başlıklarda geçiş süreci talep edebileceğimiz ilgili ana hizmet birimlerinin yetkilileriyle birlikte hazırlanmıştır. Bakanlığımızı ilgilendiren başlıklarla ilgili Brüksel’de yapılan tarama toplantılarına katılım sağlanmaktadır.

45 AYRINTILI BİLGİ İÇİN abkd@saglik.gov.tr Tel : 0 312 458 52 01
Faks :


"BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları