Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü
HOŞGELDİNİZ

2 Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesi Dr. Handan SARIOĞLU

3 7.İL GARD KURUL TOPLANTISI
TÜRKİYE KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME ve KONTROL PROGRAMI 7.İL GARD KURUL TOPLANTISI

4 GARD Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases
Kronik Solunum Yolu Hastalıklarına Karşı Küresel Birlik

5 GARD NEDİR Erişkinlerde erken ölümlerin en büyük nedeni olan kronik hastalıklar, uluslararası sağlık gündeminde uzun süreler ihmal edilmiş DSÖ kronik hastalıklarda hastalık yükü konusunda var olan verileri yayınlamış Kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için ACİL EYLEM çağrısında bulunmuş

6 Ulusal ve uluslararası kuruluşların gönüllü olarak birleşip
GARD NEDİR Ulusal ve uluslararası kuruluşların gönüllü olarak birleşip Herkesin özgürce nefes aldığı bir dünya vizyonu çerçevesinde çalıştığı DSÖ bünyesinde kurulmuş bir birliktir

7 Amaç, küresel akciğer sağlığını geliştirmek
Temel hedef ise kronik solunum hastalıklarıyla savaşta çok kapsamlı bir yaklaşım oluşturmaktır

8 2000 Yılında İlk Adımları Atılan Bu İttifakta
Başlangıçta 17 hükümet veya hükümet dışı kuruluş yer aldı Üye kuruluş sayısı 79’u buldu -Türk Toraks Derneği (TTD) 2005’te -Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği 2007’de GARD üyesi oldu GARD Dünya Genel Kurulu Toplantıları 1.Haziran 2006’da Çin/Pekin’de 2.Haziran 2007’de Kore/Seul’de 3.Mayıs 2008’de Türkiye/İstanbul’da 4.Haziran 2009’da İtalya/Roma’da 9.Ağustos 2014’de Brezilya/Salvador ‘da yapıldı

9 GARD TÜRKİYE TTD’nin GARD uygulamalarının başlatılması girişimi
Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü ve desteğiyle hayata geçmiş

10 26 Mayıs 2009’da yayınlanmıştır
Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (Astım-KOAH) Önleme ve Kontrol Programı ( ) 26 Mayıs 2009’da yayınlanmıştır ( ) Revize Edildi

11 KONTROL PROGRAMININ AMACI
KHYH (Astım-KOAH) gelişimini önlemek KHYH’nı izlemek, kontrol altına almak KHYH’nın morbidite hızını azaltmak KHYH’nın mortalite hızını azaltmak, böylece hastalık ve ekonomik yükü azaltmaktır

12 BURSA İL GARD KURULU 11 Mayıs 2010 tarihinde oluşturulmuş olup
1. İl GARD Kurulu Toplantısı : 2. İl GARD Kurulu Toplantısı : 3. İl GARD Kurulu Toplantısı : 4. İl GARD Kurulu Toplantısı : 5. İl GARD Kurulu Toplantısı : 6. İl GARD Kurulu Toplantısı : tarihlerinde toplanmıştır

13 GENEL DEĞERLENDİRMESİ
BURSA GARD KURULU GENEL DEĞERLENDİRMESİ

14 BURSA GARD KURULU GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı çerçevesinde Astım-KOAH Eğitimi Uz. Dr. Halil ÇELİKTEN Uz. Dr. Abdullah ŞİMŞEK Uz. Dr. Muammer DURMAYAZ yılı…. …197 Aile Hekimi yılı……. 465 Aile Hekimi yılı …….91 Aile Hekimi Toplam……..753 Aile Hekimi Bursa İlimizde 757 Aile Hekimi görev yapmakta Kalan 43 Aile Hekimi

15 PLAKET TÖRENİ

16 13 Kasım 2012 Dünya KOAH Günü Zafer Plaza Alışveriş Merkezinde halka yönelik sağlık standı açıldı Stantda spirometre nefes ölçüm testi halkımıza uygulandı ve ilgili broşür ve bilgi kitapçıkları halka dağıtıldı Toplum Sağlığı Merkezlerine Dünya KOAH günü afişleri gönderildi

17 13 Kasım 2012 Dünya KOAH Günü As Tv Satırbaşı Programına U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları ABD ‘dan Prof.Dr.Esra UZASLAN ve Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şube Müdürü Uzm.Dr.Yasemin COŞKUN katıldı

18 3.Bursa İl GARD Kurul Toplantısı
28.Mart.2013 tarihinde 3.Bursa İl GARD Kurul toplantısı Müdürlüğümüz Konferans salonunda Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı ( ) çerçevesinde düzenlendi Toplantıda Bursa ili GARD Kapsamındaki çalışmalar ve mevcut durum değerlendirilmesi yapıldı

19 3.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
2 Mayıs 2013 Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Konferans Salonunda U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Uzm.Dr.Ezgi DEMİRDÖĞEN tarafından kurum çalışanlarına KOAH Eğitimi verildi

20 3.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
7 Mayıs 2013 Dünya Astım Günü Ördekli Kültür Merkez’inde hasta yakınlarına ve halka yönelik Astım Paneli düzenlendi Zafer Plaza Alışveriş Merkezinde Astım Günü standı açıldı Stantda halka yönelik anket çalışması uygulandı Astım Günü ile ilgili broşür ve bilgi kitapçıkları halka dağıtıldı Toplum Sağlığı Merkezlerine Astım Günü afişleri gönderildi 3.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri

21 4.Bursa İl GARD Kurul Toplantısı
08.Ekim.2013 tarihinde 4.Bursa İl GARD Kurul toplantısı Müdürlüğümüz Konferans salonunda Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı ( )çerçevesinde düzenlendi Toplantıda Bursa ili GARD Kapsamındaki çalışmalar ve mevcut durum değerlendirilmesi yapıldı

22 4.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
13 Kasım 2013tarihinde Eğitim Vadisi Oğuz Kaan Köksal toplantı salonunda Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ABD Başkanı Prof.Dr.Mehmet KARADAĞ ve Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Ezgi DEMİRDÖĞEN tarafından Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli tüm rehber öğretmenlere KOAH Eğitimi düzenlendi

23 4.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
GARD ORMANI 20 Kasım 2013 Dünya KOAH günü etkinlikleri çerçevesinde 21 Kasım 2013 tarihinde Çağlayan Köyü piknik ve mesire alanı yanında polensiz ağaçlardan oluşan 2000 kızılçam fidanı dikildi

24 4.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
20 Kasım 2013 Dünya KOAH Günü Kent Meydanı Alışveriş Merkezinde halka yönelik sağlık standı açıldı Stantda spirometre nefes ölçüm testi halkımıza uygulandı ve ilgili broşür ve bilgi kitapçıkları halka dağıtıldı Toplum Sağlığı Merkezlerine Dünya KOAH günü afişleri gönderildi 4.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri

25 2014 PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Pulmoner Rehabilitasyon konulu afişin basımı tarafımızdan yapılmış olup, İlimizde bulunan tüm TSM’lere ve Hastane Birlikleri Genel Sekreterliğine,ilgili kamu/özel kuruluşlarına dağıtımının yapılarak,afişlerin görünür yerlere asılması gerçekleştirilmiştir

26 2014 PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Yerel bir televizyon kanalında halkımızın ve sağlık görevlilerinin 9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon haftasına yönelik bilgilendirilmesi ve bilincin arttırılması amacıyla,14 Mart 2014 tarihinde Uzm. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı (U.Ü.T.F Göğüs Hast. Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) As Tv Sağlık Hattı programına katılmıştır

27 2014 PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Prof.Dr.Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesinden Prof.Dr.Pınar ERGÜN'ün interaktif sunusu ile eğitim düzenlenmiştir Eğitime Bursa Prof.Dr. Türkan Akyol Göğüs Hast. Hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve pulmoner rehabilitasyon çalışanları ile Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesinin katılımı gerçekleşmiştir

28 5.Bursa İl GARD Kurul Toplantısı
11.Nisan.2014 tarihinde 5.Bursa İl GARD Kurul toplantısı Müdürlüğümüz Konferans salonunda Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı ( ) çerçevesinde düzenlendi Toplantıda Bursa ili GARD kapsamındaki çalışmalar ve mevcut durum değerlendirilmesi yapıldı

29 5.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
6 Mayıs 2014 tarihinde saat 14:00’ de Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı salonunda Astım hastaları ve hasta yakınlarına Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ortaklaşa Halk Eğitimi düzenledi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Mehmet KARADAĞ ve Göğüs Hastalıkları İmmünoloji Alerji Bilim Dalı Uzmanı Doç.Dr. Dane EDİGER, Astım ve Allerji, İnhalasyon Cihazları ve Pefmetre kullanımı konularında katılımcılara eğitim verdiler

30 5.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
8 Mayıs 2014 tarihinde Orman Bölge Müdürlüğü Eğitim salonunda Müdürlük çalışanlarına ''Fikir Bahçesi'' Konferansında “Astım ve Alerjik Hastalıklar” konusunda U.Ü.T. F Göğüs Hastalıkları İmmünoloji Alerji Bilim Dalı Uzmanı Doç Dr. Dane EDİGER tarafından eğitim verildi 12 Mayıs 2014 tarihinde TÜİK Bölge Müdürlüğü Eğitim salonunda Müdürlük çalışanlarına U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları İmmünoloji Alerji Bilim Dalı Uzmanı Doç Dr. Dane EDİGER tarafından “Astım ve Alerjik Hastalıklar” konusunda eğitim verildi

31 5.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
2014 yılı ‘’Dünya ASTIM Günü’’ İlimiz merkez Belediyeleri ile ortak billboard çalışması 6 Mayıs Dünya Astım Günü Standı Kent Meydanı AVM’de kuruldu Tv Programları; U.Ü.T. F Göğüs Hast. ve İmmunoloji Allerji ABD’dan Doç Dr. Dane EDİGER Line Tv: Sağlık Rehberi ve AS Tv: Sağlık Hattı Programı ‘na katıldı

32 6.Bursa İl GARD Kurul Toplantısı
21.Ekim.2014 tarihinde 6.Bursa İl GARD Kurul toplantısı Müdürlüğümüz Konferans salonunda Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı ( )çerçevesinde düzenlendi Toplantıda Bursa ili GARD Kapsamındaki çalışmalar ve mevcut durum değerlendirilmesi yapıldı

33 6.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
‘’19 Kasım 2014 Dünya KOAH’’ günü etkinlikleri; Korupark Alışveriş Merkezinde halka yönelik sağlık standı düzenlendi U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ile ortaklaşa Spirometre nefes ölçüm testi halkımıza uygulandı, KOAH ile ilgili broşür ve bilgi kitapçıkları da halka dağıtıldı

34 6.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
19 KASIM 2014 DÜNYA KOAH GÜNÜ nedeniyle halkı bilinçlendirmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla basımı yapılan afişlerin ilimizde bulunan Tüm Kamu ve Özel Hastaneler ,TSM’ler ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlara dağıtımı gerçekleşmiştir İlimiz Merkez Belediyeleri ile ortak billboard çalışması

35 6.Bursa İl GARD Kurul Etkinlikleri
19 Kasım 2014 günü As Tv ile Olay Tv’de 10:00 ve 14:00 saatlerinde Prof.Dr.Ahmet URSAVAŞ, Doç.Dr.Dane EDİGER Tv programlarına katılımları gerçekleşmiştir 21 Kasım 2014 tarihinde Line Tv de Prof.Dr. Mehmet KARADAĞ Tv programına katılımı gerçekleşmiştir

36 (19.02.2015) 7.GARD İL KRULU TOPLANTI GÜNDEMİ
2014 yılı Bursa GARD Kurulunca gerçekleştirilen faaliyetlerin genel değerlendirmesi 2015 yılı Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri 2015 yılı Dünya Astım Günü Etkinlikleri Bursa İl GARD Kurulu olarak 2015 yılı yapılacak diğer faaliyetlerin planlanması Tüm kurumların faaliyetlere katkılarının belirlenmesi

37 ( 19.02.2014) 7. GARD İL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
2015 Dünya ASTIM Günü etkinliklerinin planlanması 2015 Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliklerinin planlanması 09-15 MART 2015 PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI 05 MAYIS 2015 DÜNYA ASTIM GÜNÜ

38

39 2015 Pulmoner Rehabilitasyon Günü Etkinliklerinin Planlanması
İl müdürlükleri tarafından 9-15 Mart 2015 tarihinde, Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliklerini gerçekleştirmek için GARD il kurulu ile işbirliği içinde; İlinizde bulunan ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket edilmesi ve etkinliklerin, hizmeti aksatmayacak şekilde desteklenmesi Mahalli olarak basın toplantıları, televizyon ve/veya radyo programları yapılması Halka ve sağlık personeline yönelik eğitimlerde konuya gereken önemin verilmesinin sağlanması Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde bahse konu materyallerin Valiliğiniz bünyesindeki tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak kurumlar ayrıca ilgili kamu/özel kuruluşlara dağıtımının yapılarak, afişlerin görünür yerlere asılması

40 2015 Yılı Pulmoner Rehabilitasyon Haftası Etkinliklerinin Amacı
Yöneticileri ve yetkilileri bu önemli halk sağlığı sorunu konusunda bilgilendirmek ve harekete geçmelerini sağlamaktır

41 PULMONER REHABİLİTASYON NEDİR
Pulmoner rehabilitasyon kronik solunum hastalığı olup semptomatik ve sıklıkla günlük yaşam aktiviteleri azalmış olgularda kanıta dayalı multidisipliner, kişiye özel tedavi yaklaşımıdır

42 MİNİMUM EKİP Doktor Fizyoterapist
Medikal direktör Fizyoterapist Solunum terapisti MULTİSİPLİNER Diyetisyen Klinik fizyolog Psikolog Hemşire İş-uğraşı terapisti

43 PULMONER REHABİLİTASYON NELERİ İÇERİR
Kişiye yönelik egzersiz programı Akciğer sağlığlı,hastalıkları ve tedavileri ile ilgili hasta ve aile eğitimi Nefes darlığı ile baş edebilme yöntemleri Beslenme danışmanlığı,tedavisi Destekleyici ve arkadaşça bir ortam

44 PULMONER REHABİLİTASYON PROGRAMLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR
Kronik obstüritif akciğer hastalığı (KOAH) Astım Bronşektazi, Kistik fibrozis Göğüs kafesi hastalıkları Solunum problemi yaratan sinir-kas hastalıkları Akciğeri etkileyen bağ dokusu hastalıkları Akciğer nakli bekleyen veya akciğer cerrahisi öncesi ve sonrası solunum problemleri olan hastalar

45 PULMONER REHABİLİTASYONUN AMAÇLARI
- Engelliliği azaltmak - Yaşam kalitesini artırmak - Yetersizliği azaltmak - Semptomları azaltmak

46 PULMONER REHABİLİTASYON NERELERDE YAPILIR
Hastenelerde (yatarak-ayakta) Evde

47 PULMONER REHABİLİTASYONUN YARARLARI
Dispneyi azaltır Kas direncini ve dayanıklılığını artırır Yaşam kalitesini artırır Günlük yaşam fonksiyonlarındaki bağımsızlığı artırır Akciğer hastalığı ile ilgili bilgiyi artırır Bireysel tedavi stratejilerini geliştirir Uzun süreli egzersiz sorumluluğu kazandırır Hastaneye başvuruları / yatışları azaltır

48 BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesi Uz Dr. Yasemin Coşkun Dr. Handan Sarıoğlu Hemşire Sedef Altunsoy Hemşire Hülya DAĞLAR


"Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları