Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİTABANI OLUŞTURMAK MS ACCESS. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 2 Veritabanı tasarım sürecini 7 aşamaya ayırmak mümkündür. 1.Kullanıcıların veritabanından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİTABANI OLUŞTURMAK MS ACCESS. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 2 Veritabanı tasarım sürecini 7 aşamaya ayırmak mümkündür. 1.Kullanıcıların veritabanından."— Sunum transkripti:

1 VERİTABANI OLUŞTURMAK MS ACCESS

2 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 2 Veritabanı tasarım sürecini 7 aşamaya ayırmak mümkündür. 1.Kullanıcıların veritabanından beklentilerini; bunun için hangi verilere ihtiyaç olduğunu belirleyin. 2.Verileri, ilişkili tablolar arasında nasıl dağıtacağınızı planlayın. 3.Her bir tablo için ne tür tablolar kullanmanız gerektiğini belirleyin. 4.Her bir tablo için benzersiz(unique) bir alan tanımlayın. 5.Tabloların nasıl ilişkilendirileceğini belirleyin. 6.Tasarımı kullanıcılarla birlikte gözden geçirin. 7.Tabloları oluşturun, formları tasarlayın ve verileri girin. Etkin Bir Veritabanı Nasıl Olmalıdır?

3 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 3 Veritabanını Hedeflerini Belirleyin Öncelikle şu sorulara cevap aranmalıdır; Kullanıcılar veritabanından ne bekliyor, ne tip bilgiler almak istiyor? Ne tip raporlara ihtiyaç var (Yani kullanıcılar bilgilerin ne şekilde düzenlenmesini ve özetlenmesini istiyor)?

4 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 4 Daha sonra şu aşamalar izlenmelidir; Mevcut veri giriş formlarını (eğer uygunlarsa) access de oluşturacağınız formların şablonu olarak kullanabilirsiniz, Benzer konuda önceden hazırlanmış bir veritabanı olup olmadığını araştırın, varsa inceleyin, Veritabanının yapması gereken işleri belirledikten sonra gerekli olan veri ögelerinin bir listesini çıkartın.

5 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 5 VERİTABANI BİLEŞENLERİ Tablolar Formlar Veri erişim sayfaları Sorgular Raporlar

6 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 6 Verileri Tablolar Arasında Dağıtmak Tablodaki konular mümkün olduğunca tek bir konuyla ilgili olmalıdır; böylece hem veri girişi kolay olur hem de diğer konularla ilgili verilerle karıştırılma ihtimali azalır. Tablolarda birbirinin aynı veriler veya kayıtlar olmamalıdır, bir veri ögesi sadece tekbir tabloda olmalıdır.

7 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 7 Menü Çubuğu (Menü bar) Araç Çubuğu (Toolbar) Veritabanı penceresi Durum Çubuğu (Status Bar) Nesne Çubuğu Varolan nesneler

8 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 8 Tablolar (New) Yeni bir tablo yaratılmak için (Design view) Tabloyu baştan hazırlamak

9 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 9 TABLO NEDİR? Bir veritabanında verilerin saklandığı nesnelerdir. Bir veri tabanında bir veya daha fazla tablo olabilir. Örneğin “bote” isimli veritabanında “dersler”, “öğrenciler” ve “öğretmenler” isimli 3 adet tablo olabilir.

10 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 10 TABLO Her sütün, bir bilgi kategorisi olan bir alanı temsil eder. Her satır ise bir öğe için bilgi saklayan kayıttan oluşur. NoAdSoyadTelFax 125AliOrtak3233243433 349VeliBozkır5432453135

11 Veri Alanları Veri tabanlarında en önemli olaylardan biri alanların doğru olarak belirlenmesidir. Bu alanların doğru olarak tanımlanması; Veri tabanı hızına etkiler. Daha kolay işlem yapılmasını sağlar. Belleği iyi kullanmamızı sağlar. Bilgi girişinin kolay olmasını sağlar.

12 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 12 Alan Adları Alan adı alanı tanıtıcı bir isimdir. Örneğin Adı Soyadı, Memleketi vb. Alan ismi verirken harfleri, rakamları kullanabilirsiniz. Alan isimleri arasında boşluk da bulunabilir ve en çok 64 karakter olabilir. Alan isimlerinde: Nokta(.), ünlem (!), vurgu karakteri(‘) ve köşeli parantez([]) bulunamaz.

13 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 13 VERİ TÜRLERİ Tablonun alan isimleri belirlendikten sonra, her bir alanın içerdiği veri türünü de belirtilmesi gerekir. Veri türü metin, not, sayı,tarih/saat, para birimi, otomatik sayı, evet/hayır, ole nesnesi veya köprü olabilir.

14 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 14 VERİ TÜRLERİ Sadece metin içeren, sayı veya metni birlikte içeren veya üzerinde işlem yapılması gerekmeyen sayıları içeren alanlar (telefon numarası gibi) bu tipten belirlenir. Örneğin Adı Soyadı,Kapı Numarası,Telefon No, Adresi... En fazla 255 karakter kadar bilgiyi içerebilir. Düzenli kullanmak boşa bellek gitmesini engeller. METİN

15 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 15 VERİ TÜRLERİ Bu alanda metin ve sayı girişi için kullanılabilir. Metin alanından farklı olarak uzunluk sınırı daha geniş olabilir. Metin alanlarına 255 karakter girilebilirken Not alanlarına 65535 karakter yazılabilir. Bu alanın en büyük dezavantajı sıralanamamasıdır. NOT

16 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 16 VERİ TÜRLERİ Üzerinde hesap yapılması gereken ve içinde parasal bilgi olmayan alanlar bu tipten tanımlanır. Bu alana girilebilecek sayıların tipi ve sınırı Genel kısmındaki Alan Boyutu ile belirlenir. Bayt Tamsayı Uzun Tamsayı Tek Çift Ondalık SAYI

17 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 17 Sayı Çeşitleri Bayt : 0 ile 255 arasındaki tamsayılar bu alanda tutulurlar.1 byte yer işgal ederler. Tamsayı:-32,768 ile 32,767 arasındaki tamsayılar bu alanda tutulurlar. 2 byte yer işgal ederler. Uzun Tamsayı:-2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki tamsayılar bu alanda tutulurlar. 4 byte yer işgal ederler. Tek: -3.402823x10 38 ile 3.402823x10 38 arasındaki ondalıklı sayılar bu alanda tutulabilir. 4 byte işgal eder.

18 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 18 Sayı Çeşitleri Çift: -1.79769313486232 x 10 308 ile 1.79769313486232 x 10 308 arasındaki ondalıklı sayılar bu alanda tutulurlar. 8 byte yer işgal eder. Ondalık: -.999.999.999.999.999.999.999.999.999 ile 9.999.999.999.999.999.999.999.999.999 arasındaki ondalık sayılar bu alanda tutulabilir. 12 byte işgal eder. Bu alan sayıdaki basamakları 28 basamağa kadar tutabilir. Böylece sayının hassasiyeti kaybolmamış olur.

19 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 19 DİKKAT !!!! Byte, integer ve long tipindeki değişkenlere ondalık sayı atanırsa, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır. Dim i as integer –i=4.3 ‘ i=4 olarak atanır –i=4.5 ‘ i=5 olarak atanır –i=4.6 ‘ i=5 olarak atanır.

20 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 20 VERİ TÜRLERİ Doğum tarihi, giriş saati gibi alanları metin olarak tanımlarsanız bunlar üzerinde işlem yapamazsınız. Tarih veya saat içeren alanları bu şekilde tanımlamanız gerekir. 8 byte yer işgal eder. Tarih/Saat

21 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 21 VERİ TÜRLERİ Aslında bu da bir sayı veri tipidir. Ancak para hesapları düşünülerek geliştirilmiştir. Sayının tamsayı kısmı en fazla 15, ondalıklı kısmı en fazla 4 karakter olabilir. Para Birimi

22 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 22 VERİ TÜRLERİ Bazı durumlarda her kayda bir numara girilmesini isteyebilirsiniz. Örneğin müşteri numarası, öğrenci sıra no Böyle veri türüne sahip alanlar, tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde, access tarafından otomatik olarak üretilen sıralı ya da rastlantısal değere sahip olurlar. Bu alanda belirtilen sayısal değer tektir ve ayrı kayıtlarda birbirinin aynı olamaz. Otomatik Sayı

23 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 23 VERİ TÜRLERİ Doğru-yanlış, evet-hayır ve açık-kapalı gibi sadece iki durumdan birinde bulunabilen alanları bu tipten tanımlamak gerekir. Evet/Hayır (Boolean)

24 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 24 VERİ TÜRLERİ Veri tabanınızdaki alanlara resim, ses, animasyon, film gibi nesneler eklenmesi gerektiğinde bu tanımlama yapılır. Windows altında bir çok program OLE yi destekler. Bu alanın büyüklüğü en fazla 1 GB olabilir. OLE Nesnesi

25 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 25 VERİ TÜRLERİ Internet adresi gibi, bağlantı kurulabilen bilgiler bu tipten tanımlanır. Bu tipteki bilgiler üzerine fare ile tıklandığında belirtilen adrese bağlantı kurulur. Köprü (Hiperlink)

26 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 26 VERİ TÜRLERİ Bu gerçekten bir veri türü değildir. İlişkili alanlarda, eğer bir tablodaki bilgi başka bir tablodan alınacaksa veri türü olarak bu değer seçildiğinde sihirbaz devreye girerek gerekli bilgiyi listeleyebilmek için işlemleri yapabilmenizi sağlar. Arama Sihirbazı

27 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 27 Alan Özellikleri


"VERİTABANI OLUŞTURMAK MS ACCESS. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz 2 Veritabanı tasarım sürecini 7 aşamaya ayırmak mümkündür. 1.Kullanıcıların veritabanından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları