Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİTABANI OLUŞTURMAK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİTABANI OLUŞTURMAK"— Sunum transkripti:

1 VERİTABANI OLUŞTURMAK
MS ACCESS

2 Etkin Bir Veritabanı Nasıl Olmalıdır?
Veritabanı tasarım sürecini 7 aşamaya ayırmak mümkündür. Kullanıcıların veritabanından beklentilerini; bunun için hangi verilere ihtiyaç olduğunu belirleyin. Verileri, ilişkili tablolar arasında nasıl dağıtacağınızı planlayın. Her bir tablo için ne tür tablolar kullanmanız gerektiğini belirleyin. Her bir tablo için benzersiz(unique) bir alan tanımlayın. Tabloların nasıl ilişkilendirileceğini belirleyin. Tasarımı kullanıcılarla birlikte gözden geçirin. Tabloları oluşturun, formları tasarlayın ve verileri girin. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

3 Veritabanını Hedeflerini Belirleyin
Öncelikle şu sorulara cevap aranmalıdır; Kullanıcılar veritabanından ne bekliyor, ne tip bilgiler almak istiyor? Ne tip raporlara ihtiyaç var (Yani kullanıcılar bilgilerin ne şekilde düzenlenmesini ve özetlenmesini istiyor)? EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

4 A. Karamete & M.E. Korkusuz
Daha sonra şu aşamalar izlenmelidir; Mevcut veri giriş formlarını (eğer uygunlarsa) access de oluşturacağınız formların şablonu olarak kullanabilirsiniz, Benzer konuda önceden hazırlanmış bir veritabanı olup olmadığını araştırın, varsa inceleyin, Veritabanının yapması gereken işleri belirledikten sonra gerekli olan veri ögelerinin bir listesini çıkartın. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

5 VERİTABANI BİLEŞENLERİ
Tablolar Formlar Veri erişim sayfaları Sorgular Raporlar EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

6 Verileri Tablolar Arasında Dağıtmak
Tablodaki konular mümkün olduğunca tek bir konuyla ilgili olmalıdır; böylece hem veri girişi kolay olur hem de diğer konularla ilgili verilerle karıştırılma ihtimali azalır. Tablolarda birbirinin aynı veriler veya kayıtlar olmamalıdır, bir veri ögesi sadece tekbir tabloda olmalıdır. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

7 Durum Çubuğu (Status Bar)
Menü Çubuğu (Menü bar) Araç Çubuğu (Toolbar) Veritabanı penceresi Varolan nesneler Nesne Çubuğu Durum Çubuğu (Status Bar) EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

8 Tablolar (New) Yeni bir tablo yaratılmak için
(Design view) Tabloyu baştan hazırlamak EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

9 A. Karamete & M.E. Korkusuz
TABLO NEDİR? Bir veritabanında verilerin saklandığı nesnelerdir. Bir veri tabanında bir veya daha fazla tablo olabilir. Örneğin “bote” isimli veritabanında “dersler”, “öğrenciler” ve “öğretmenler” isimli 3 adet tablo olabilir. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

10 A. Karamete & M.E. Korkusuz
TABLO Her sütün, bir bilgi kategorisi olan bir alanı temsil eder. Her satır ise bir öğe için bilgi saklayan kayıttan oluşur. No Ad Soyad Tel Fax 125 Ali Ortak 32332 43433 349 Veli Bozkır 54324 53135 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

11 Veri Alanları Veri tabanlarında en önemli olaylardan biri alanların doğru olarak belirlenmesidir. Bu alanların doğru olarak tanımlanması; Veri tabanı hızına etkiler. Daha kolay işlem yapılmasını sağlar. Belleği iyi kullanmamızı sağlar. Bilgi girişinin kolay olmasını sağlar.

12 A. Karamete & M.E. Korkusuz
Alan Adları Alan adı alanı tanıtıcı bir isimdir. Örneğin Adı Soyadı, Memleketi vb. Alan ismi verirken harfleri, rakamları kullanabilirsiniz. Alan isimleri arasında boşluk da bulunabilir ve en çok 64 karakter olabilir. Alan isimlerinde: Nokta(.), ünlem (!), vurgu karakteri(‘) ve köşeli parantez([]) bulunamaz. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

13 A. Karamete & M.E. Korkusuz
VERİ TÜRLERİ Tablonun alan isimleri belirlendikten sonra, her bir alanın içerdiği veri türünü de belirtilmesi gerekir. Veri türü metin, not, sayı,tarih/saat, para birimi, otomatik sayı, evet/hayır, ole nesnesi veya köprü olabilir. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

14 A. Karamete & M.E. Korkusuz
VERİ TÜRLERİ METİN Sadece metin içeren, sayı veya metni birlikte içeren veya üzerinde işlem yapılması gerekmeyen sayıları içeren alanlar (telefon numarası gibi) bu tipten belirlenir. Örneğin Adı Soyadı,Kapı Numarası,Telefon No, Adresi... En fazla 255 karakter kadar bilgiyi içerebilir. Düzenli kullanmak boşa bellek gitmesini engeller. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

15 A. Karamete & M.E. Korkusuz
VERİ TÜRLERİ NOT Bu alanda metin ve sayı girişi için kullanılabilir. Metin alanından farklı olarak uzunluk sınırı daha geniş olabilir. Metin alanlarına 255 karakter girilebilirken Not alanlarına karakter yazılabilir. Bu alanın en büyük dezavantajı sıralanamamasıdır. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

16 A. Karamete & M.E. Korkusuz
VERİ TÜRLERİ Üzerinde hesap yapılması gereken ve içinde parasal bilgi olmayan alanlar bu tipten tanımlanır. Bu alana girilebilecek sayıların tipi ve sınırı Genel kısmındaki Alan Boyutu ile belirlenir. Bayt Tamsayı Uzun Tamsayı Tek Çift Ondalık SAYI EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

17 A. Karamete & M.E. Korkusuz
Sayı Çeşitleri Bayt : 0 ile 255 arasındaki tamsayılar bu alanda tutulurlar.1 byte yer işgal ederler. Tamsayı:-32,768 ile 32,767 arasındaki tamsayılar bu alanda tutulurlar. 2 byte yer işgal ederler. Uzun Tamsayı:-2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki tamsayılar bu alanda tutulurlar. 4 byte yer işgal ederler. Tek: x1038 ile x1038 arasındaki ondalıklı sayılar bu alanda tutulabilir. 4 byte işgal eder. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

18 A. Karamete & M.E. Korkusuz
Sayı Çeşitleri Çift: x ile x arasındaki ondalıklı sayılar bu alanda tutulurlar. 8 byte yer işgal eder. Ondalık: ile arasındaki ondalık sayılar bu alanda tutulabilir. 12 byte işgal eder. Bu alan sayıdaki basamakları 28 basamağa kadar tutabilir. Böylece sayının hassasiyeti kaybolmamış olur. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

19 A. Karamete & M.E. Korkusuz
DİKKAT !!!! Byte, integer ve long tipindeki değişkenlere ondalık sayı atanırsa, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır. Dim i as integer i=4.3 ‘ i=4 olarak atanır i=4.5 ‘ i=5 olarak atanır i=4.6 ‘ i=5 olarak atanır. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

20 A. Karamete & M.E. Korkusuz
VERİ TÜRLERİ Tarih/Saat Doğum tarihi, giriş saati gibi alanları metin olarak tanımlarsanız bunlar üzerinde işlem yapamazsınız. Tarih veya saat içeren alanları bu şekilde tanımlamanız gerekir. 8 byte yer işgal eder. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

21 A. Karamete & M.E. Korkusuz
VERİ TÜRLERİ Para Birimi Aslında bu da bir sayı veri tipidir. Ancak para hesapları düşünülerek geliştirilmiştir. Sayının tamsayı kısmı en fazla 15, ondalıklı kısmı en fazla 4 karakter olabilir. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

22 A. Karamete & M.E. Korkusuz
VERİ TÜRLERİ Otomatik Sayı Bazı durumlarda her kayda bir numara girilmesini isteyebilirsiniz. Örneğin müşteri numarası, öğrenci sıra no Böyle veri türüne sahip alanlar, tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde, access tarafından otomatik olarak üretilen sıralı ya da rastlantısal değere sahip olurlar. Bu alanda belirtilen sayısal değer tektir ve ayrı kayıtlarda birbirinin aynı olamaz. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

23 A. Karamete & M.E. Korkusuz
VERİ TÜRLERİ Evet/Hayır (Boolean) Doğru-yanlış, evet-hayır ve açık-kapalı gibi sadece iki durumdan birinde bulunabilen alanları bu tipten tanımlamak gerekir. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

24 A. Karamete & M.E. Korkusuz
VERİ TÜRLERİ OLE Nesnesi Veri tabanınızdaki alanlara resim, ses, animasyon, film gibi nesneler eklenmesi gerektiğinde bu tanımlama yapılır. Windows altında bir çok program OLE yi destekler. Bu alanın büyüklüğü en fazla 1 GB olabilir. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

25 A. Karamete & M.E. Korkusuz
VERİ TÜRLERİ Köprü (Hiperlink) Internet adresi gibi, bağlantı kurulabilen bilgiler bu tipten tanımlanır. Bu tipteki bilgiler üzerine fare ile tıklandığında belirtilen adrese bağlantı kurulur. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

26 A. Karamete & M.E. Korkusuz
VERİ TÜRLERİ Arama Sihirbazı Bu gerçekten bir veri türü değildir. İlişkili alanlarda, eğer bir tablodaki bilgi başka bir tablodan alınacaksa veri türü olarak bu değer seçildiğinde sihirbaz devreye girerek gerekli bilgiyi listeleyebilmek için işlemleri yapabilmenizi sağlar. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

27 A. Karamete & M.E. Korkusuz
Alan Özellikleri EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz


"VERİTABANI OLUŞTURMAK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları