Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MsAccess Alan Özellikleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MsAccess Alan Özellikleri."— Sunum transkripti:

1 MsAccess Alan Özellikleri

2 A. Karamete & M.E. Korkusuz
Alan Özellikleri EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

3 Metin (Text) Alanı Özellikleri-1
Etki Alan Boyutu (Field Size) Alana en fazla kaç karakter girilebileceği tanımlanır. Varsayılan değer 50, Maksimum 255 tir. Biçim (Format) Verinin nasıl görüntüleneceğini belirler. Varsayılan değer yoktur. Giriş Maskesi (Input Mask) Kolay giriş yapılabilmesi için Şablon hazırlamakta kullanılır. Varsayılan değer yoktur. Veri girişini kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Resim yazısı (Caption) Alan adının;veri sayfaları, form ve raporlarda farklı bir isimle gösterilmesini sağlar. Replication ID:Global benzersiz tanımlayıcı (GUID Global Unique IDentifer) depolamak için kullanılır. Otomatik sayı alanları için sadece uzun tamsayı ve replication ID seçenekleri kullanılır. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

4 Text Alanı Özellikleri-2
Etki Varsayılan Değer (Default Value) Burada tanımlanan değer otomatik olarak alana girilir. Varsayılan değer tanımlanmamıştır. Geçerlilik Kuralı (Validation Rule) Girilen verinin geçerliğini kontrol eden bir deyim yazılabilir. Varsayılan değer tanımlanmamıştır. Geçerlilik Metni (Validation Text) Alana girilen metnin geçerlilik kuralına uymaması durumunda istenilen hata mesajını görüntüler. Gerekli (Required) Veri girişi esnasında alanı boş bırakıp bırakmayacağınızı belirler. Varsayılan değer “hayır” olarak tanımlanmıştır. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

5 Text Alanı Özellikleri-3
Etki Sıfır Uzunluk İzni (Allow zero length) Boş bir alan ile, boş bir metin katarı (ASCII 32) arasında fark olmasını sağlar. Varsayılan değer “evet” olarak tanımlanmıştır. Sıralı (Indexed) Alanın indekslemede kullanılıp kullanılamayacağının belirler. Varsayılan değer “hayır” olarak tanımlanmıştır. Unicode Sıkıştırma (Unicode Compression) Unicode formunda yazılmış veri katarlarının sıkıştırılmasında kullanılır. Varsayılan değer “evet” olarak tanımlanmıştır. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

6 Text Alanı Özellikleri-4
Etki İME Modu (IME Code) Bir alanın IME(Input Methot Editor) kipini ayarlamak için kullanılır. IME, Doğu Asya dillerindeki karakterlerin klavyeden girilebilmesini sağlar. Varsayılan değer “Denetim Yok” olarak tanımlanmıştır. İME Tümce Modu (IME Sentence Mode) IME cümlesinin tipini tanımlamak için kullanılır. Varsayılan değer “hiçbiri” olarak tanımlanmıştır. Akıllı İmler (Smart Tags) Alanla ilgili diğer bilgilere bağlantı yapmak için alana akıllı im eklenebilir. Smart Tags access 2003 versiyonu ile birlikte kullanılmaya başladı. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

7 A. Karamete & M.E. Korkusuz
Biçim (Format) Verilerin giriş tarzı ne olursa olsun, uygun bir şekilde görünmesini sağlar. Geçerliliği kontrol etmez. Tasarım modunda iken bir alanın Biçim özelliği access tarafından tüm veri sayfalarına, raporlara, formlara uygulanır. Kişisel biçim ayarları yapmadan önce form ve rapor tasarımına eklenmiş olan alanlar bu değişiklikten etkilenmez. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

8 Kişisel Biçim Sembolleri
Etki ! Soldan hizalama yapar. (Boşluk) Klavyeden Space tuşuna basılarak bir boşluk bırakılmasını sağlar. “xyz” Karakterlerin tırnak içinde görüntülenmesini sağlar. * Kullanılabilir boşlukları takip eden karakterle doldurur. \ Takip eden karakterin özel karakter olarak algılanmasını sağlar. [renk] Verinin istenen renkte görünmesini sağlar. Kullanılabilir renkler: Siyah, Mavi, Yeşil, Camgöbeği, Kırmızı, Pembe, Sarı, Beyaz. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

9 Metin ve Kısa not Biçim Sembolleri
Etki @ Bir boşluk veya karakter gerektiğini gösterir. & Karakter veya boşluk isteğe bağlıdır. < Tüm karakterleri küçük harfe çevirir. > Tüm karakterleri büyük harfe çevirir. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

10 Metin ve Kısa Not alanlarının en çok iki bölümü olabilir
Metin ve Kısa Not alanlarının en çok iki bölümü olabilir. İki bölüm “;” ile ayrılır. Her bölüm bir alandaki farklı verilerin biçim belirtimini içerir. Bölüm Açıklama Birinci Metin içeren alanların biçimi. İkinci Sıfır uzunlukta dizeler ve Boş değerler içeren alanların biçimi. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

11 Örnekler Biçim Ayarları Giriş Tarzı Görünüm @@@-@@-@@@@ 123456789
12345 1234-5 > Balıkesir BALIKESİR < balıkesir 12\! 12 12! @;”Bilinmiyor” Boş değer Sıfır uzunluklu dize (“”) Bilinmiyor Herhangi bir metin Metin girildiği gibi görüntülenir. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

12 Sayı ve Para Birimi Özellikleri-1
Ayar Etki Genel Sayı Rakamları girildiği şekliyle gösterir. Sayı tipindeki alanlar için varsayılan ayar budur. Para Birimi Girilen sayıyı, para birimi ve bin ayıracıyla birlikte gösterir. Negatif değerler parantez içindedir. Varsayılan 2 ondalıktır. Euro Girilen sayıyı Euro (€) sembolü ve bin ayıracıyla birlikte gösterir. Negatif değerler parantez içindedir. Varsayılan 2 ondalıktır. Sabit En az bir rakam gösterir. Varsayılan değer 2 ondalık basamaklıdır. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

13 Sayı ve Para Birimi Özellikleri-2
Ayar Etki Standart Sayıyı binler ayıracıyla birlikte gösterir. Varsayılan değer 2 ondalık basamaklıdır. Yüzde Sayıyı 100 ile çarpar ve % sembolüyle birlikte gösterir. Varsayılan değer 2 ondalık basamaklıdır. Bilimsel Sayıyı standart bilimsel notasyon ile gösterir. Mesela 243: 2.43E+02 Herhangi bir sayı alanında Yüzde sembolü kullanılacaksa alan tipi uzun tamsayıdan tek olan seçilmelidir. Aksi taktirde sayının sadece tamsayı kısmı görüntülenir. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

14 Tarih Saat Hazır Biçim Ayarları
Açıklama Genel Tarih Saat belirtilmezse sadece tarih görüntülenir. Varsayılan ayar budur Uzun Tarih Pazartesi, 14 Haziran 2001 Pazartesi, Haziran 14, 2001 Orta Uz. Tarih 14-Haziran-01 Uzun saat 17:34:23 Orta uz. Saat 05:34 PM Kısa saat 17:34 EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

15 Özel Tarih Biçimi Örnekler
Ayar Görünüm ddd”,”mmm d”,”yy Pzt,Oca 5,05 dd mmmm yyyy ”,”dddd 05 Ocak 2005,Pazartesi dddd”,”mmmm d”,”yyy Pazartesi, Ocak 5, 2005 “Yılın Kaçıncı Haftası :”ww Yılın Kaçıncı Haftası :11 H:N:S am/pm 9:15:35 pm EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

16 Giriş Maskesi(Input Mask)
Verilerin belirli kurallara uymasını sağlayan kısıtlamalardır. Örneğin bir alana sadece sayısal değerlerin girilmesi zorlanabilir. Giriş maskeleri veri giriş işlemlerinde oldukça yararlıdır, örneğin Telefon Numarası alanı için, yeni bir numarayı tam olarak nasıl gireceğinizi gösteren giriş maskesi: (___) ___-____. Giriş Maskesi Sihirbazını özelliği sizin yerinize ayarlaması için kullanabilirsiniz. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

17 Giriş Maskesi(Input Mask)
Input Mask özelliği, noktalı virgül karakterleri (;) ile ayrılmış en çok üç bölüm içerebilir. Birinci Giriş maskesinin kendisini belirler İkinci Veri girdiğinizde Microsoft Access'in hazır bilgi görüntü karakterlerini tabloda depolayıp depolamayacağını belirler. Üçüncü Giriş maskesinde bir karakter yazmanız gereken aralık için Microsoft Access'in görüntüleyeceği karakteri belirler. Bu bölümde herhangi bir karakter kullanabilirsiniz; boş bir dize görüntülemek için, tırnak işareti (" ") ile belirtilmiş bir aralık kullanın. Bu bölüm için 0 değerini kullanırsanız, tüm hazır bilgi görüntü karakterleri (örneğin, bir telefon numarası giriş maskesindeki ayraçlar) değerle birlikte depolanır; bölüm için 1 değerini girerseniz veya boş bırakırsanız, yalnızca denetimde yazılan karakterler depolanır. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

18 Giriş Maskesi(Input Mask)-1
Sembol Etki Basamak (0'dan 9'a kadar, giriş gerekli, artı [+] ve eksi [-] işaretlerine izin verilmez). 9 Basamak veya aralık (giriş gerekli değil, artı ve eksi işaretlerine izin verilmez). # Basamak veya aralık (giriş gerekli değil; aralıklar Düzenleme modunda iken boşluk olarak görüntülenir, ancak veri kaydedildiğinde boşluklar kaldırılır; artı ve eksi işaretlerine izin verilir). L Harf (A‘ dan z‘ ye kadar, giriş gerekli). ? Harf (A‘ dan z‘ ye kadar, giriş isteğe bağlı). EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

19 Giriş Maskesi(Input Mask)-2
Sembol Etki A Harf veya basamak (giriş gerekli). a Harf veya basamak (giriş isteğe bağlı). & Herhangi bir karakter veya aralık (giriş gerekli). C (giriş isteğe bağlı). , . : ; - / Ondalık yer tutucu ve binler, tarih ve saat ayırıcılar Not   InputMask özelliğini "Parola" sözcüğüne ayarlamak bir parola giriş denetimi oluşturulmasını sağlar. Denetime yazılan herhangi bir karakter, karakter olarak depolanır, ancak yıldız işareti (*) olarak görüntülenir. Parola girişi maskesini yazılan karakterlerin ekranda görüntülenmesini önlemek için kullanabilirsiniz. EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

20 A. Karamete & M.E. Korkusuz
EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

21 A. Karamete & M.E. Korkusuz
EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

22 A. Karamete & M.E. Korkusuz
EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz

23 A. Karamete & M.E. Korkusuz
EBT2 A. Karamete & M.E. Korkusuz


"MsAccess Alan Özellikleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları