Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROF. DR. HAYRETTİN ÖZTÜRK BAŞHEKİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROF. DR. HAYRETTİN ÖZTÜRK BAŞHEKİM."— Sunum transkripti:

1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROF. DR. HAYRETTİN ÖZTÜRK BAŞHEKİM

2 SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
TOPLAM YATAK SAYISI: 334 YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI: 54

3 YOĞUN BAKIMLAR, BASAMAK VE YATAK SAYILARI
ANESTEZİ 3 8 KVC 6 YENİDOĞAN KORONER 2 ÇOCUK HAST NÖROLOJİ-BEYİN CER ACİL GÖĞÜS HAST 1 4 ÇOCUK CERRAHİSİ TOPLAM 54

4 ÖĞRETİM ÜYESİ VE UZMAN SAYILARI
2013 Prof. 34 Doç. 21 Yrd.Doç 65 Uzman Dr. 3 Toplam 123

5 Öğretim Üyesi çalışan sayısı
2012 : 707

6 SON ÜÇ YILDA HASTANEMİZ AYAKTAN HASTA SAYISI ARTTI
YATAN HASTA SAYISI ARTTI KAÇAKLAR ÖNLENDİ GELİRLER ARTTI BİRİM SAYISI ARTTI TASARRUF YAPILDI HASTANE OTOMASYON SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLDİ MAZEME GİRİŞ-ÇIKIŞ KONTROL ALTINA ALINDI ÖĞRETİM ÜYESİ VE DİĞER PERSONEL BİLİNÇLENME VE EĞİTİM YAPILDI KESİNTİ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ BİRİMLER OLABİLDİĞİNCE MODERNİZE EDİLDİ VS

7 AYAKTAN VE YATAN HASTALARIN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI
Yıl Ayaktan Yatan Toplam Girişim- Ameliyat 2010 12.000 8000 2011 16.570 11.842 2012 25.522 13.275

8 2010, 2011 VE 2012 YILI FATURA MİKTARLARI
SGK KESİLEN FATURA ,00 ,34 ,62 DİĞER KESİLEN FATURA ,00 ,66 ,64 TOPLAM YILLIK FATURA ,00 ,00 ,36 ORTALAMA AYLIK FATURA ,92 ,67 ,28

9 YILLARA GÖRE SGK FATURA KESİNTİ ORANLARI
KESİNTİ ORANI 2009 15 2010 4,4 2011 3,9 2012 1,79 (ilk 4 ay)

10 yıllarında hastanemizin hizmet alanını genişletme ve döner sermaye gelirlerini artırmak için gerçekleştirdiğimiz bazı işler Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi açıldı. Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Üroloji, Enfeksiyon Hastalık Kliniği yeni servislerine taşındı. Kalp Damar Cerrahisi Ara Yoğun Bakım açıldı. Yeni bir Kulak Burun Boğaz polikliniği açıldı. Çocuk Nörolojisi polikliniği açıldı. Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi açıldı. Ameliyathane oda sayısı 7’den 9’a çıkarıldı. Lazer ve Zayıflama Ünitesi açıldı. Göğüs Cerrahisi Polikliniği yapıldı. Girişimsel Radyoloji Ünitesi açıldı ve Periferik Anjiyo Cihazı çalışmaya başladı. Uyku Laboratuarı açıldı. Kornea Bankası ve Nakli faaliyete başladı. Acil Yoğun Bakım Ünitesi açıldı. Çocuk Psikiyatrisi, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji yan dal poliklinikleri açıldı.

11 Kadın Hastalıkları ve Doğum (1 adet) ile Radyoloji Anabilim Dallarına (2 adet) güncel teknoloji içeren ultrasonografi cihazı alındı. Göz Hastalıkları Anabilim Dalına Optik Koherens Tomografi alındı. Yoğun Bakın Ünitelerine ve diğer kliniklere 28 adet monitör alındı. Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesi ve Yoğun Bakımı, Hastanemizin farklı bir alanına taşınarak haftanın her günü ameliyat yapılması sağlandı. Kardiyoloji Anabilim Dalında Ekokardiyoğrafi polikliniği onarımı yapıldı ve EKO Polikliniği 2’ye çıkarıldı. Çocuk hastalıkları kliniğine ikinci derecede yoğun bakım açıldı. Çocuk Cerrahisi Kliniğine birinci derecede yoğun bakım açıldı. Göğüs hastalıkları Kliniğine birinci derecede yoğun bakım açıldı. Nöroloji-Beyin Cerrahisi YB açıldı Yenidoğan, Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Acil, Koroner Yoğun Bakım ile hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerinin hasta kapasiteleri 54’e ulaştı. Göğüs hastalıkları Kliniğine bronkoskopi cihazı alındı Kardiyak Rehabilitasyon Ünitesi açıldı. Nükleer Tıp Ünitesi açıldı. Tüp bebek ünitesi açıldı. Eko Cihazı, C-kollu skopi, Artroskopi, Gastroskopi ve kolonoskopi cihazı alındı. Pnömotik sistem kuruldu.

12 ANCAK YAPISAL SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ VE DÖNER SERMAYE ÜZERİNDEKİ AŞIRI YÜK DAHA DA ARTMAYA DEVAM ETTİ

13 DÖNER SERMAYE ÜZERİNDEKİ AŞIRI YÜK - ZORUNLU HARCAMA TOPLAMI
PERSONEL GİDERLERİ (MEMUR, İŞÇİ, NÖBETLER VE İCAPLAR YOLLUKLAR YEMEK GÜVENLİK VERİ HAZIRLAMA TEMİZLİK YAKIT GİDERİ (BEYGAZ A.Ş.) ELEKTRİK GİDERİ (SEDAŞ A.Ş.) TELEFON GİDERİ (TÜRK TELEKOM) TIBBİ ATIK KIZILAY KAN ÜRÜNLERİ AKARYAKIT GİDERİ İŞÇİ SGK KESİNTİLERİ HAZİNE HİSSESİ ARAŞTIRMA FONU GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ SENDİKA KATMA DEĞER VERGİSİ TEVK. TOPLAM ,00 TL

14 İDARİ KARARLARIN HASTANEMİZE MALİYETLERİ, DİĞER SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tıbbi atık ücreti 2009 2010 2011 2012 TIBBİ ATIK - 79.934,72 ,42 ,85 Hastanemize toplam maliyeti= ,99 TL Hastaneler tıbbi atıklarını yok edebilecek sistemleri kurabilecek yetkiye sahip olmalıdır

15 MAAŞLARI DÖNER SERMAYEDEN ÖDENEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2009 2010 2011 2012 4B- SONRA 4A ,10 ,00 ,00 Hastanemize toplam maliyeti= TL Sözleşmeli personelin maaş yükü özel bütçeye aktarılmalıdır.

16 Kan ve kan ürünleri temini
2009 2010 2011 2012 KIZILAY KAN ÜRÜNLERİ ,69 ,41 ,40 ,80 Hastanemize toplam maliyeti= ,30 TL Kan Bankası olabilmemiz için Sağlık Bakanlığı izin vermelidir.

17 5947 sayılı Tam Gün Kanununda yapılan düzenlemeler ile, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve nöbet ücreti alan personelin nöbet ücretleri artırılmıştır 2009 2010 2011 2012 NÖBETLER VE İCAPLAR ,95 ,00 ,00 ,55 Hastanemize toplam maliyeti= ,50 TL Nöbet ücretlerinin hastanemize maliyeti 5 kat artmıştır. Özel bütçe desteği verilmelidir

18 ÜNİVERSİTELERİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN (BAP) HASTANELERİN DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN KARŞILANMASI Sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerden kesilen %5 BAP payının zaman kaybetmeden kanundan çıkarılması gerekir Bugün ülkemiz daha zengindir ve Ar-Ge harcamalarına ayrılan pay daha yüksektir. AİBÜ’de BAP finansaının %86’sı SAUM gelirlerinden sağlanmaktadır. Son 3 yılda BAP’a hastanemiz gelirlerinden ayrılan para 4 milyon TL’dir yılında BAP’a ödenen para ,00 TL’dir. Bu parayla 2012 yılı nöbet ve icap ücretlerinin tamamı ödenmiş olacaktı. 2009 2010 2011 2012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA FONU ,60 ,00 ,36 ,00 Hastanemize toplam maliyeti= ,50 TL Hastanemizin Üniversitenin Araştırma fonlarını karşılama gibi bir yükümlülüğü yoktur. Bu yük Döner sermayen alınmalıdır. Ülkemiz daha zengindir ve Ar-Ge harcamalarını özel bütçe üslenmelidir.

19 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile üniversite hastanelerinde çalışan personel yemek servislerinden ücretsiz yararlanmaya başlamışlardır. Diğer birimlerde olduğu gibi personele yemek ücreti desteği verilmelidir.

20 ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PERSONEL İHTİYACI
Üniversite hastanelerinde Devlet tarafından personel ihtiyacının yeterli oranda karşılanamaması personel maliyetlerini artırmaktadır. Hizmet alımı maliyeti 1400 TL. Özel bütçe TL.

21 EK ÖDEME DAĞITIMINDA YÖK VE MALİYE BAKANLIĞI VE DİĞER ALINAN KARARLAR
375 VE 666 SAYILI KHK VE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI Aylıklarını 657, 2914 (YÖK) kanuna ve 399 sayılı KHK’ye göre maaş alan personelin ücret dengesini sağlamak amacı ile “ek ödeme” yapılmaya başlandı. Ek ödemeler vergiden muaf tutuldu. 2) 2547 sayılı kanunun 58. maddesindeki (c) ve (f) fıkralarındaki personelin döner sermayeden ek ödeme almaya devam etmesi, ayrıca ek ödeme yapılmaması ve vergiye tabii olması. 3) KGHK a) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanlığının tarih ve 2012/1 sayılı kararının ek ödemelerin aylıklarla birlikte ödenmesi madde 38’de “(1) 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasının üçüncü paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemeler her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan maddeler uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir,” denilmektedir. b) 375 sayılı KHK’nin 9. maddesindeki belirlenmiş ek ödemeden az ödeme yapılamaz c) Bir mali yılda toplam alınan rakam diğer personelden düşükse döner sermaye bütçesinden mahsuplaşma yapılır.

22 ORTAYA ÇIKAN OLUMSUZLUKLAR
AİBÜ SAUM aylık kesilen faturanın en az %27’sini dağıtmak zorunda. 2. Bu dağıtılan miktar artık 375 ve KGHK kararı ile ek ödemeden sayılmıyor, sabit ödeme, mecburi ödeme olarak görülmektedir. 3. Bu kararlar YÖK ek ödeme usul ve esasları aktif çalışma gün sayısı ve genel ilkeler 5 ile çelişmektedir. (Döner sermaye ödemeleri uygun olduğun da ek ödme yapılır). 4. Kazanılmayan döner sermaye dağıtılmakta ve sonraki ayın ek ödemelerine kaynak ayrılmakta ve firmalara yapılan ödemeler yapılamamaktadır. ÖNERİ Sabit hale getirilen bu ek ödemelerin özel bütçeden karşılanması

23 SGK UYGULAMALARINDAN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN MALİ ZORLUKLAR
SUT FİYATLARININ ARTIRILMAMASI MEVCUT SUT FİYATLARINDAN GERİYE DOĞRU GİDİŞ SGK FATURA ÖDEME MODELİNDEN KAYNAKLANAN SORUN

24 SUT FİYATLARININ ARTIRILMASI
SUT FİYATLARININ ARTIRILMASI. SUT FİYATLARI VERİLEN HİZMETE KARŞIN DÜŞÜK VE GİDERLER ARTTI Tıp Fakültesi Hastaneleri ciddi, araştırılması gereken çok sayıda laboratuar tahlil ve radyoloji tetkiklerine ihtiyaç duyan, tedavi süresi uzun, komplikasyon gelişmesi muhtemel kısaca maliyetli hastaların ağırlıklı olarak tedavi edildiği merkezlerdir. 2007 ile 2010 arasında A+B grubu ameliyatlar %28,5 arttı. Üniversite Hastanelerinin hasta başına aldığı SUT ücreti arası % 16 azaldı Genel giderleri etkileyen parametreler: özellikle malzeme fiyatları ve diğer tüketim kalemlerinin belirleyicileri arasında % arasında artmıştır ( arasında: Doğal gaz % 23, elektrik % 74 pahalılaştı. Asgari ücret artışı % 57. Sepet kurdaki artış % 30’ı aşkın, enflasyonun basit toplamı % 40’ı aşkın) Son on yılda sağlık harcamalarında yaşanan artışa rağmen üniversite hastanelerinin aldığı payda önemli bir artış olmamıştır. Üniversite hastanelerinde özellikli ve nitelikli sağlık hizmetlerindeki maliyet artışına rağmen ücretlendirmede iyileşme sağlanmaması, paket işlemlerle ücretlerinin düşürülmüş olmasıdır. Özelliksiz işlemler üzerine çalışan özel hastaneler ve 2. basamak sağlık kuruluşları gelir gider dengesini daha rahat kontrol edebilmekte ve bu ücret politikalarından daha az etkilenmektedir. Mevcut SUT fiyatları yukarıda özellikleri sayılan hastaların maliyetlerini karşılamamaktadır ve hizmet verildikçe zarar edilmektedir. ÖNERİ Tüm SUT fiyatlarının % arasında artırılması.

25 SGK’NIN SORUNLU HİZMET ÖDEME MODELİ YENİ BİR FATURA ÖDEME MODELİ OLUŞTURULMALIDIR
A) Sağlık Bakanlığı ile yapılan global bütçe anlaşmasının yapılması, VEYA B) Global bütçe önerisinin modiye edilmesi. Şu şekilde; 1) Bir önceki yılın SGK’ya kesilen faturaların 12’ye bölünerek bir aylık ortalama fatura miktarının belirlenmesi. 2) Bir aylık ortalamanın arasında bir katsayı ile çarpılması. Her kurum için farklı olabilecek. Bu oranın belirlenmesi SGK ve ilgili kurum arasındaki karşılıklı müzakere ile sağlanması. 3) Her ay bu miktarın düzenli ödenmesi 4) 2013 yılında 12 aylık ödeme yerine 14 aylık ödeme yapılması 4) 2013 yılında %10 artırılmış SUT fiyatlarından fatura kesilmesi 5) Fatura İnceleme Usul ve Esaslarının MEDULA sistemine ayrıntılı olarak gömülmesi ve sistemin kabul ettiği faturaların incelenmiş olarak kabul edilmesi 6) Yeni yılın ilk ayının (Ocak) ilk 10 gününde mahsuplaşma yapılması. 7) 2014 yılında 2013 yılında kesilen bir yıllık fatura miktarı 12’ye bölünerek yeni aylık ortalama belirlenmesi ve tekrar yeni katsayı ile çarpılarak yeni ödeme miktarının belirlenmesi. YENİ MODELİN AVANTAJLARI Belli miktarda paranın düzenli gelmesi 12 yerine 14 aylık ödeme ÜH’ni mali yönden rahatlatacaktır SGK’nın üzerindeki fatura inceleme yükü ortadan kalkacak Fatura incelemeleri konusundaki tartışmalar, maddi kayıplar ve zaman kaybı önlenecektir.

26 MEVCUT SUT FİYATLARINDAN GERİYE DOĞRU GİDİŞ
ÖRNEKLER 4.5.4.H8 MADDE GÜNCELLENDİ YOĞUN BAKIMLAR İÇİN ÖDENEN HAFTANIN İLK GÜNÜ KALDIRILDI YOĞUN BAKIMLARDA ERİTROSİT SÜSP, TDP, ALBUMİN VE YÜKSEK FİYATLI ANTİBİYOTİKLERİN HİÇBİRİ ÖDENMİYOR. 4.2.2.B1 MADDE 3 İLE KOMPLİKASYON SÜRESİ İÇİNDE YOĞUN BAKIM GİBİ MALİYETLİ BİR DURUM GELİŞTİĞİNDE HİZMETLER PAKET İÇİNDE SAYILIYOR. AYAKTAN TEDAVİLERDE B1 3. MADDE MUALLAK. TETKİK İÇİN KARAR VERDİĞİNİZ HASTA 6 AY SONRADA GELSE SADECE TEKKİK ÜCRETİ ÖDÜYOR. AYNI TANI, AYNI BÖLGE VE AYNI TESİS BELİRTİLMELİDİR. İLAÇ İSKONTO FİYATLARI DEPO FİYATLARININ ÇOK ALTINDA KALP DAMAR MALZEMELERİ FİYATLARI BELİRLENDİ ANCAK BAZI FİYATLARIN ALTINDA MALZEME ALMAK MÜMKÜN DEĞİL KALP DAMAR CERRAHİSİ, KARDİYOLOJİ, ORTPOPEDİ BEYİN CERRAHİSİ PLASTİK CERRAHİ, GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ GİBİ BİRİMLERİN SUT FİYATLARI BELİRLENDİ. KURUM OLARAK ZARAR ETMEYE BAŞLADIK. KARLILIK ORTADAN KALKTI. B1 AYAKTAN TEDAVİLERDE ÖDENMESİ GEREKEN MALZEMELER ÖDENMİYOR. YILDIZLI İŞLEMLERİN SAYILARININ AZALTILIP GERÇEKÇİ ÖZELLİKLİ AMELİYAT GRUPLARININ OLUŞTURULMASI VE BU İŞLEMLERDE KOMPLİKASYON SÜRELERİNİN KALDIRILMASI

27 EĞİTİM GİDERLERİ MALİ DESTEK YOKTUR
Tıp Fakültelerinin misyonu Tıp Doktoru ve Uzman Doktor yetiştirmektir. Hastaneler Tıp Fakültelerinin “araştırma ve uygulama” alanlarıdır. Yani mutfağıdır. Bugün Türkiye’de Tıp Doktorlarının eğitim aldığı ve mezun olduğu tek eğitim kurumu Tıp Fakülteleridir. Türkiye’de; Tıp Fakülteleri ve Hastanelerinin, Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin, Özel Hastanelerin ve Tıp Doktorlarına ihtiyaç duyan tüm kurumların Doktor ihtiyacını hemen tamamen Tıp Fakülteleri sağlamaktadır. Tıp Doktorlarının bilgili olması ve beceri yönünden tam donanımlı olması sağlığını kendisine emanet eden hastalarımız ve yukarıda saydığımız kurumların yararınadır. Bu durumda Tıp fakültelerine bağlı hastanelerin çağdaş donanıma sahip olması, araştırma ve uygulama için gerekli laboratuar ve malzeme yönünden kısıtlanmaması bir zorunluluktur. Ayrıca Tıp Fakültesi Hastaneleri hemşirelik, fizik tedavi fizyoterapistliği ve teknikerliği, radyoloji teknikerliği gibi sağlık hizmeti ile ilgili birçok yan eğitim kurumlarının da eğitim alanıdır. Hastanemiz Tıp Fakültesi Öğrencileri, Araştırma Görevlisi ve diğer yardımcı sağlık personellerinin eğitim uygulama alanı olmasına rağmen eğitim giderlerinin tamamı Döner sermayeden karşılanmaktadır. Döner Sermaye üzerindeki bu yükün paylaşılması gerekir. ÖNERİLER Rektörlük bütçesine eğitim kaleminde kullanılmak üzere kaynak aktarılması Üniversite hastaneleri kazanç sağlanan kurumlar değil hizmet veren eğitim kurumları olarak görülmelidir.

28 ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN FİZİKİ MEKÂNLARININ VE TIBBİ DONANIMLARININ BİR KISMININ YETERSİZ, ESKİ VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ OLMASI Bakım ve onarım maliyetlerini artırmakta ve hastaların güncel cihazlarla tanı ve tedavilerinin yapılmasını engellemekte ve hasta kayıplarına neden olmaktadır. Özel bütçe desteği ile cihazların yenilenmemesi döner sermaye üzerindeki yükü kaldıracaktır.

29 TEŞEKKÜR EDERİM


"ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROF. DR. HAYRETTİN ÖZTÜRK BAŞHEKİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları