Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNEM TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI-4 20 Eylül 2014.  Yeni Dostları Tanıtma  Finans Teknoparkı  Stratejik Plan Çalışmaları  2014 ÖSYS Sonuçları  Üniversite.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNEM TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI-4 20 Eylül 2014.  Yeni Dostları Tanıtma  Finans Teknoparkı  Stratejik Plan Çalışmaları  2014 ÖSYS Sonuçları  Üniversite."— Sunum transkripti:

1 DÖNEM TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI-4 20 Eylül 2014

2  Yeni Dostları Tanıtma  Finans Teknoparkı  Stratejik Plan Çalışmaları  2014 ÖSYS Sonuçları  Üniversite Sıralamaları ( QS World University Rankings )  Çalışma Grupları Bilgilendirme  İyi Niyet/ Temenniler Gündem v v

3 2014 ÖSYS Sonuçları BÜ’de Göreve Başlayan Mezunlar Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü, 1973 mezunu Behzat Azeri, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Genel Müdürü olarak atanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1995 mezunu Metin Göksel, Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü olarak atanmıştır. v v

4 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Genel Amaç: Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul işbirliği ile finans sektörüne yönelik teknolojik altyapı hizmeti sunacak, İstanbul Finans Merkezi projesinin vizyonuyla örtüşen tematik bir teknoparkın kurulması. Özel Amaç:  Finans sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaların ve KOBİlerin kümelenme mantığı ile bir arada olmalarını sağlamak  Teknoparkta üretilecek teknolojilerle finans sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak  Küresel seviyede rekabet düzeyini ve pazar payını artırmak  Finans sektörü için potansiyel Ar-Ge firmalarının gelişmesine katkı sağlamak  Yurtdışına yazılım ihraç etmek  Sektördeki nitelikli istihdamı arttırmak v v

5 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Hedef Gruplar Bankacılık ve Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Büyük Şirketler:  Finans, para ve sermaye piyasaları ile yazılım, bilişim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler  Finans sektörüne yazılım ve donanım üreten KOBİler  Bilgi Teknolojilerinde yurtdışında faaliyet gösteren firmalar Start-up şirketleri: Finans, para ve sermaye piyasaları ile yazılım, bilişim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kuluçka merkezi şirketleri v v Nihai Yararlanıcılar  Proje sahipleri Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi  Finans ve bankacılık sektörü  Üniversiteler, Araştırma ve Uygulama Merkezleri  Finans sektöründe faaliyet gösteren veya gösterecek olan girişimciler

6 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Beklenen Sonuçlar  Akademik bilginin finans sektörüyle ve sektörel tecrübenin ve sektör ihtiyaçlarının akademik camia ile paylaşılması  Finans ve bankacılık sektörüne yeni bir hareket ve dinamizm getirmek ve bu sektörlerdeki yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirmek  Finans kuruluşlarının daha ileri seviyede bilişim ve yazılım altyapısına sahip olması  Finans ve bankacılık sektörü için yazılım ve bilişim konusunda nitelikli eleman yetiştirilmesi  Finans sektöründeki girişimciliğin ve teknoloji geliştirme kültürünün artması v v

7 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Üniversitemize Beklenen Katkıları  Kar payı dağıtımı ile Vakfa ve Üniversiteye düzenli gelir  Öğretim üyesi, öğrenci ve mezunlarımızın şirketlerinin Ar-Ge projeleriyle Finans Teknoparkta yer alarak büyümesi; BÜ'nün bu büyüyen şirketlere ortaklığı  Öğretim üyelerimizin Finans Teknoparkta yer alan şirketlerde görevlendirilerek uygulamalı araştırmalar yapması ve bu yolla gelir elde etmesi  Finans alanında kurulmuş araştırma merkezlerinin birer mükemmeliyet merkezi haline gelmesi; araştırma etkinliğimizin bu yolla artması  Finans alanında eğitim faaliyetlerinin gelişmesi; mezunlarının finans sektöründe öncelikle aranır olması  Finans alanında yaşam boyu eğitim faaliyetlerimizin gelişmesi ve büyümesi v v

8 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje v v

9 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje istinye park 800m enka spor klübü 550 m poligon itü-arı teknopark v v

10 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Plan kısıtları:  Emsal 1 olduğu için m2 arazide “0” kotun üstünde m2 inşaat yapılabilir. Bu nedenle bina ana girişinin olacağı “0” kotun nereden alındığı önemli.  Net m2 kiralanabilir ofis alanı ve m2 kuluçka alanı  Sosyal alanların (konferans, toplantı salonları, kafeterya vs.) oranı mevzuat gereği en az %25  Toplam inşaat alanı hedefi m 2  Modüler plan ile değişik boyutlarda ofis alanları v v

11 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Olası Yapı Lekesi v v

12 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Yer ve Plan v v

13 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Mimari Proje v v

14 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Mimari Proje v v

15 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Mimari Proje v v

16 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Mimari Proje v v

17 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Mimari Proje v v

18 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Mimari Proje

19 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Faaliyet Planı Temel Faaliyetler  Hazırlık Çalışmaları ve Yasal İzinlerin Alınması  Yönetici Şirketin Kurulması  Mimari Projelerin Oluşturulması  Mühendislik Projelerinin Oluşturulması  İnşaat Faaliyetleri  Tanıtım Faaliyetleri  Teknopark Sistemlerinin Oluşturulması ve Kurulması  İşletme Faaliyetleri v v

20 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Faaliyet Zaman Çizelgesi

21 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Ortaklık Yapısı Boğaziçi Üniversitesi (%10) BÜVAK (%40) Borsa İstanbul (%50) Kuruluş Sermayesi: TL v v

22 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yatırım Tutarı İnşaat alanı : m2 Ofis Alanı : m 2 Kuluçka Alanı : m 2 Sosyal Alan : m 2 Geçiş Alanları : m 2 KDV Hariç İnşaat Maliyeti: TL Altyapı + Kaba inşaat : TL İnce inşaat + Tesisat : TL v v

23 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Finansman Modeli İSTKA Güdümlü Proje Desteği: TL BOUN + BÜVAK: TL Borsa İstanbul : TL Diğer Kaynaklar: TL  Bağış  Bakanlık v v

24 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Gelir Giderler Yıllık kira geliri:5.5 milyon TL Yıllık işletme gideri:2.4 milyon TL Yıllık faaliyet karı:3.1 milyon TL 2018’den itibaren beklenen Teknoloji transferi geliri:1 milyon TL v v

25 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı İndirgenmiş Nakit Akışı

26 BÜ Stratejik Plan Çalışmaları BÜ Rektörlüğü, stratejik (düşünerek) planlama çalışmalarını, Üniversite içindeki kurul, komisyonlarda ve mezunlar gibi özel gruplarla görüşerek Ağustos 2014 itibariyle tamamlamıştır. Bu çerçevede, bir önceki (3 Mayıs 2014) mezunlar toplantısında, stratejik plan çalışmalarını yürütmekten sorumlu olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan bir sunum ile bilgilendirme yapmıştır. Bunun ardından konu mezunlar dönem temsilcileri tarafından geniş biçimde tartışılmıştır. Pek çok konuya değinilen görüşmeler sırasında dile getirilen görüşler daha sonraki çalışmalarda stratejik amaçların belirlenmesi sırasında göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. v v

27 Stratejik Planlama çalışmalarının bu aşamasında, Rektörlük tarafından Vizyon-Misyon-Değerler de gözden geçirilmiş, böylece »Vizyon »Misyon »Değerler »Stratejik Amaç ve Alt-Amaçlar oluşturulmuş ve ’teki Üniversite Senatosu’na sunulmuştur. BÜ Stratejik Plan Çalışmaları v v

28 v v BÜ Stratejik Planı ( ) Eğitimde mükemmeliyetçi Araştırmada iddialı Öğrenci odaklı Üstün niteliğe duyarlılığı yüksek Akademik özerklik konusunda titiz Etik değerlere saygılı Yönetimde ve akademik yaşamda katılımcı Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren Entelektüel bağımsızlığı ve ifade özgürlüğünü savunan Birey odaklı, farklılıklara saygılı, fırsat eşitliği konusunda duyarlı Çevre duyarlılığını gözeten Küresel boyutta karşılaşılan sorunlara duyarlı; çözüm ve dönüşümlere katkıda bulunmaya hazır Kurumsal kültürüne sahip çıkan ve bu kültürü sürdürülebilir kılmakta kararlı Değerler

29

30 2014 ÖSYS Sonuçları MF4MF3MF2MF1TM1TM2TM3TS2DİL1 İLK İLK ÖSYS Sonuçları  2014 ÖSYS sonuçlarına göre, tüm puan türlerinde ilk 100’e giren öğrencilerden 93 ’ü; farklı puan türlerinde ilk 1000’e giren öğrencilerden 623 ’ü Boğaziçi Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerine yerleşmiştir.  2014 ÖSYS sonuçları, vakıf üniversitelerinin burssuz bölümlerine yerleşen öğrencilerin sıralamaları da dikkate alınarak değerlendirildiğinde, taban puanlar ve ortalama puanlar dikkate alındığında bu yıl da Üniversitemizde bulunan bölümler kendi alanlarında, Türkiye’nin en iyi öğrencilerini almışlardır. v v

31 Anadolu Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Özel LiseFen Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Özel Fen Lisesi Lise Meslek Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi 42%17%11%7%16%1%2%1%3% 2014 ÖSYS Sonuçları v v Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım Cinsiyet Dağılımı Lise Türlerine Göre Dağılımı

32 2014 ÖSYS Sonuçları v v En Fazla Öğrenci Veren Liseler İstanbul Erkek Lisesi İstanbul Galatasaray Lisesi Eminönü Cağaloğlu Anadolu Lisesi Özel Amerikan Robert Lisesi Kadıköy Anadolu Lisesi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi İstanbul Çapa Ahmet Kabaklı Anadolu Öğretmen Lisesi Eminönü Vefa Lisesi Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi171824

33 BÖLÜM ADI KONTENJANTABAN SIRALAMA FEN-EDEBİYAT BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ÇEVİRİBİLİM FELSEFE FİZİK KİMYA MATEMATİK MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İ.İ.B.F İKTİSAT İŞLETME SİYASET BİL. VE ULUSLARARASI İL MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanlar ( ) 2014 ÖSYS Sonuçları

34 Üniversite Sıralamaları Boğaziçi Üniversitesi QS World University Rankings Akademik Yılı Sıralamasında 399. Sırada Yer Aldı. Boğaziçi Üniversitesi son iki yıldır yapılan değerlendirmelerde sürekli yükselen bir eğilim gösteriyor. QS verilerine göre akademik yılı sıralamalarında bandında, akademik yılı sıralamalarında ise bandında yer almıştı. v v

35 v v 2014 ÖSYS Sonuçları Üniversite Sıralamaları

36 v v 2014 ÖSYS Sonuçları Üniversite Sıralamaları QS Dünya Üniversiteler Sıralaması, akademisyenler arasında yapılan bir anket sonucu belirlenen akademik saygınlık (%40), işverenlere yapılan anket sonucu belirlenen mezunların işyerindeki saygınlığı (%10), öğretim üyesi – öğrenci oranı (%20), Scopus veri tabanından derlenen öğretim üyesi başına alınan atıflar (%20), uluslararası öğrenci oranı (%5) ve uluslararası öğretim üyesi oranı (%5) kriterleri kullanılarak yapılıyor.

37 v v 2014 ÖSYS Sonuçları Üniversite Sıralamaları Results Summary QS World University Rankings Boğaziçi Üniversitesi

38 v v 2014 ÖSYS Sonuçları Üniversite Sıralamaları QS World University Rankings Boğaziçi Üniversitesi Domestic Standing - Turkey

39 QS World University Rankings Boğaziçi Üniversitesi v v 2014 ÖSYS Sonuçları Üniversite Sıralamaları Domestic Standing - Turkey

40 2014 ÖSYS Sonuçları BUCard- Mezun Kart BUCard - Mezun Kartı, Boğaziçi Üniversitesi’nin lisans, önlisans, yüksek lisans, doktora programlarından herhangi birini tamamlamış ve mezuniyet belgesi almış olan, sayfasından Mezun Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak kart talebinde bulunan tüm mezunlarımıza Mezunlarla İlişkiler Ofisi tarafından verilmektedir. Üniversitemizin kampüslerinde bulunan tenis kortları, yüzme havuzları, basketbol sahaları, tartan pist gibi spor tesislerinden, BURC Beach ve Bebek Kapı gibi tesislerden, Aptullah Kuran Kütüphanesi’nden Mezun Kart ile faydalanabilirsiniz. v v  Sisteme Kayıtlı Toplam Mezun Sayısı : 3169  Hesabını Aktifleştiren Mezun Sayısı: 3074  Kart başvurusu yapan Mezun Sayısı: 1359

41 v v


"DÖNEM TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI-4 20 Eylül 2014.  Yeni Dostları Tanıtma  Finans Teknoparkı  Stratejik Plan Çalışmaları  2014 ÖSYS Sonuçları  Üniversite." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları