Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNEM TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI-4 20 Eylül 2014.  Yeni Dostları Tanıtma  Finans Teknoparkı  Stratejik Plan Çalışmaları  2014 ÖSYS Sonuçları  Üniversite.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNEM TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI-4 20 Eylül 2014.  Yeni Dostları Tanıtma  Finans Teknoparkı  Stratejik Plan Çalışmaları  2014 ÖSYS Sonuçları  Üniversite."— Sunum transkripti:

1 DÖNEM TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI-4 20 Eylül 2014

2  Yeni Dostları Tanıtma  Finans Teknoparkı  Stratejik Plan Çalışmaları  2014 ÖSYS Sonuçları  Üniversite Sıralamaları ( QS World University Rankings 2014-2015)  Çalışma Grupları Bilgilendirme  İyi Niyet/ Temenniler Gündem v v

3 2014 ÖSYS Sonuçları BÜ’de Göreve Başlayan Mezunlar Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü, 1973 mezunu Behzat Azeri, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Genel Müdürü olarak atanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1995 mezunu Metin Göksel, Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü olarak atanmıştır. v v

4 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Genel Amaç: Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul işbirliği ile finans sektörüne yönelik teknolojik altyapı hizmeti sunacak, İstanbul Finans Merkezi projesinin vizyonuyla örtüşen tematik bir teknoparkın kurulması. Özel Amaç:  Finans sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaların ve KOBİlerin kümelenme mantığı ile bir arada olmalarını sağlamak  Teknoparkta üretilecek teknolojilerle finans sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak  Küresel seviyede rekabet düzeyini ve pazar payını artırmak  Finans sektörü için potansiyel Ar-Ge firmalarının gelişmesine katkı sağlamak  Yurtdışına yazılım ihraç etmek  Sektördeki nitelikli istihdamı arttırmak v v

5 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Hedef Gruplar Bankacılık ve Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Büyük Şirketler:  Finans, para ve sermaye piyasaları ile yazılım, bilişim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler  Finans sektörüne yazılım ve donanım üreten KOBİler  Bilgi Teknolojilerinde yurtdışında faaliyet gösteren firmalar Start-up şirketleri: Finans, para ve sermaye piyasaları ile yazılım, bilişim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kuluçka merkezi şirketleri v v Nihai Yararlanıcılar  Proje sahipleri Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi  Finans ve bankacılık sektörü  Üniversiteler, Araştırma ve Uygulama Merkezleri  Finans sektöründe faaliyet gösteren veya gösterecek olan girişimciler

6 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Beklenen Sonuçlar  Akademik bilginin finans sektörüyle ve sektörel tecrübenin ve sektör ihtiyaçlarının akademik camia ile paylaşılması  Finans ve bankacılık sektörüne yeni bir hareket ve dinamizm getirmek ve bu sektörlerdeki yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirmek  Finans kuruluşlarının daha ileri seviyede bilişim ve yazılım altyapısına sahip olması  Finans ve bankacılık sektörü için yazılım ve bilişim konusunda nitelikli eleman yetiştirilmesi  Finans sektöründeki girişimciliğin ve teknoloji geliştirme kültürünün artması v v

7 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Üniversitemize Beklenen Katkıları  Kar payı dağıtımı ile Vakfa ve Üniversiteye düzenli gelir  Öğretim üyesi, öğrenci ve mezunlarımızın şirketlerinin Ar-Ge projeleriyle Finans Teknoparkta yer alarak büyümesi; BÜ'nün bu büyüyen şirketlere ortaklığı  Öğretim üyelerimizin Finans Teknoparkta yer alan şirketlerde görevlendirilerek uygulamalı araştırmalar yapması ve bu yolla gelir elde etmesi  Finans alanında kurulmuş araştırma merkezlerinin birer mükemmeliyet merkezi haline gelmesi; araştırma etkinliğimizin bu yolla artması  Finans alanında eğitim faaliyetlerinin gelişmesi; mezunlarının finans sektöründe öncelikle aranır olması  Finans alanında yaşam boyu eğitim faaliyetlerimizin gelişmesi ve büyümesi v v

8 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje v v

9 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje istinye park 800m enka spor klübü 550 m poligon itü-arı teknopark v v

10 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Plan kısıtları:  Emsal 1 olduğu için 10.270 m2 arazide “0” kotun üstünde 10.270 m2 inşaat yapılabilir. Bu nedenle bina ana girişinin olacağı “0” kotun nereden alındığı önemli.  Net 9.000 m2 kiralanabilir ofis alanı ve 1.000 m2 kuluçka alanı  Sosyal alanların (konferans, toplantı salonları, kafeterya vs.) oranı mevzuat gereği en az %25  Toplam inşaat alanı hedefi 15-16.000 m 2  Modüler plan ile değişik boyutlarda ofis alanları v v

11 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Olası Yapı Lekesi 116 108 v v

12 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Yer ve Plan v v

13 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Mimari Proje v v

14 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Mimari Proje v v

15 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Mimari Proje v v

16 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Mimari Proje v v

17 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Mimari Proje v v

18 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yer, Plan ve Mimari Proje Mimari Proje

19 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Faaliyet Planı Temel Faaliyetler  Hazırlık Çalışmaları ve Yasal İzinlerin Alınması  Yönetici Şirketin Kurulması  Mimari Projelerin Oluşturulması  Mühendislik Projelerinin Oluşturulması  İnşaat Faaliyetleri  Tanıtım Faaliyetleri  Teknopark Sistemlerinin Oluşturulması ve Kurulması  İşletme Faaliyetleri v v

20 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Faaliyet Zaman Çizelgesi

21 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Ortaklık Yapısı Boğaziçi Üniversitesi (%10) BÜVAK (%40) Borsa İstanbul (%50) Kuruluş Sermayesi: 100.000 TL v v

22 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Yatırım Tutarı İnşaat alanı :16.000 m2 Ofis Alanı : 9.000 m 2 Kuluçka Alanı : 1.000 m 2 Sosyal Alan : 2.500 m 2 Geçiş Alanları : 3.500 m 2 KDV Hariç İnşaat Maliyeti: 22.700.000 TL Altyapı + Kaba inşaat : 9.100.000 TL İnce inşaat + Tesisat :13.700.000 TL v v

23 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Finansman Modeli İSTKA Güdümlü Proje Desteği: 15.000.000 TL BOUN + BÜVAK: 2.500.000 TL Borsa İstanbul : 2.500.000 TL Diğer Kaynaklar: 2.700.000 TL  Bağış  Bakanlık v v

24 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı Gelir Giderler Yıllık kira geliri:5.5 milyon TL Yıllık işletme gideri:2.4 milyon TL Yıllık faaliyet karı:3.1 milyon TL 2018’den itibaren beklenen Teknoloji transferi geliri:1 milyon TL v v

25 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknoparkı İndirgenmiş Nakit Akışı

26 BÜ Stratejik Plan 2015-2019 Çalışmaları BÜ Rektörlüğü, stratejik (düşünerek) planlama çalışmalarını, Üniversite içindeki kurul, komisyonlarda ve mezunlar gibi özel gruplarla görüşerek Ağustos 2014 itibariyle tamamlamıştır. Bu çerçevede, bir önceki (3 Mayıs 2014) mezunlar toplantısında, stratejik plan çalışmalarını yürütmekten sorumlu olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan bir sunum ile bilgilendirme yapmıştır. Bunun ardından konu mezunlar dönem temsilcileri tarafından geniş biçimde tartışılmıştır. Pek çok konuya değinilen görüşmeler sırasında dile getirilen görüşler daha sonraki çalışmalarda stratejik amaçların belirlenmesi sırasında göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. v v

27 2015-2019 Stratejik Planlama çalışmalarının bu aşamasında, Rektörlük tarafından Vizyon-Misyon-Değerler de gözden geçirilmiş, böylece »Vizyon »Misyon »Değerler »Stratejik Amaç ve Alt-Amaçlar oluşturulmuş ve 10.09.2014’teki Üniversite Senatosu’na sunulmuştur. BÜ Stratejik Plan 2015-2019 Çalışmaları v v

28 v v BÜ Stratejik Planı (2010-2014) Eğitimde mükemmeliyetçi Araştırmada iddialı Öğrenci odaklı Üstün niteliğe duyarlılığı yüksek Akademik özerklik konusunda titiz Etik değerlere saygılı Yönetimde ve akademik yaşamda katılımcı Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren Entelektüel bağımsızlığı ve ifade özgürlüğünü savunan Birey odaklı, farklılıklara saygılı, fırsat eşitliği konusunda duyarlı Çevre duyarlılığını gözeten Küresel boyutta karşılaşılan sorunlara duyarlı; çözüm ve dönüşümlere katkıda bulunmaya hazır Kurumsal kültürüne sahip çıkan ve bu kültürü sürdürülebilir kılmakta kararlı Değerler

29

30 2014 ÖSYS Sonuçları MF4MF3MF2MF1TM1TM2TM3TS2DİL1 İLK 100 2012 30851 51 2013 24331160 2014 25 852 53 İLK 1000 2012 1934131402755195 2013 191188282042197 2014 219 99373043195 2014 ÖSYS Sonuçları  2014 ÖSYS sonuçlarına göre, tüm puan türlerinde ilk 100’e giren öğrencilerden 93 ’ü; farklı puan türlerinde ilk 1000’e giren öğrencilerden 623 ’ü Boğaziçi Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerine yerleşmiştir.  2014 ÖSYS sonuçları, vakıf üniversitelerinin burssuz bölümlerine yerleşen öğrencilerin sıralamaları da dikkate alınarak değerlendirildiğinde, taban puanlar ve ortalama puanlar dikkate alındığında bu yıl da Üniversitemizde bulunan bölümler kendi alanlarında, Türkiye’nin en iyi öğrencilerini almışlardır. v v

31 Anadolu Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Özel LiseFen Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Özel Fen Lisesi Lise Meslek Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi 42%17%11%7%16%1%2%1%3% 2014 ÖSYS Sonuçları v v Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım Cinsiyet Dağılımı Lise Türlerine Göre Dağılımı

32 2014 ÖSYS Sonuçları v v En Fazla Öğrenci Veren Liseler 201420132012 İstanbul Erkek Lisesi454140 İstanbul Galatasaray Lisesi352736 Eminönü Cağaloğlu Anadolu Lisesi323531 Özel Amerikan Robert Lisesi312829 Kadıköy Anadolu Lisesi203021 İstanbul Kabataş Erkek Lisesi202633 İstanbul Çapa Ahmet Kabaklı Anadolu Öğretmen Lisesi182913 Eminönü Vefa Lisesi172117 Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi171824

33 BÖLÜM ADI KONTENJANTABAN SIRALAMA 201220132014201220132014 FEN-EDEBİYAT BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI50+2 890641908 ÇEVİRİBİLİM50+2 606407610 FELSEFE40+1 115441063011066 FİZİK40+1 35+1354434289133229 KİMYA40+1 277593628830874 MATEMATİK50+2 30+1230932090718484 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 40+1 102951381215419 PSİKOLOJİ50+2 175419211545 SOSYOLOJİ50+2 375840763300 TARİH50+2 119614681254 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI50+2 175919194777 İ.İ.B.F İKTİSAT110+3 182824652231 İŞLETME110+3 118816591408 SİYASET BİL. VE ULUSLARARASI İL. 95+3 167021942033 MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ75+2 139415101217 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.75+2 380333441 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ60+2 615778740 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ60+2 493543883588 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ60+2 50+210780102318878 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ60+2 198416321528 Taban Puanlar (2012-2013-2014) 2014 ÖSYS Sonuçları

34 Üniversite Sıralamaları Boğaziçi Üniversitesi QS World University Rankings 2014-2015 Akademik Yılı Sıralamasında 399. Sırada Yer Aldı. Boğaziçi Üniversitesi son iki yıldır yapılan değerlendirmelerde sürekli yükselen bir eğilim gösteriyor. QS verilerine göre 2013-14 akademik yılı sıralamalarında 461-470 bandında, 2012-13 akademik yılı sıralamalarında ise 551-600 bandında yer almıştı. v v

35 v v 2014 ÖSYS Sonuçları Üniversite Sıralamaları

36 v v 2014 ÖSYS Sonuçları Üniversite Sıralamaları QS Dünya Üniversiteler Sıralaması, akademisyenler arasında yapılan bir anket sonucu belirlenen akademik saygınlık (%40), işverenlere yapılan anket sonucu belirlenen mezunların işyerindeki saygınlığı (%10), öğretim üyesi – öğrenci oranı (%20), Scopus veri tabanından derlenen öğretim üyesi başına alınan atıflar (%20), uluslararası öğrenci oranı (%5) ve uluslararası öğretim üyesi oranı (%5) kriterleri kullanılarak yapılıyor.

37 v v 2014 ÖSYS Sonuçları Üniversite Sıralamaları 2014-2015 Results Summary QS World University Rankings 2014-2015 Boğaziçi Üniversitesi

38 v v 2014 ÖSYS Sonuçları Üniversite Sıralamaları QS World University Rankings 2014-2015 Boğaziçi Üniversitesi Domestic Standing - Turkey

39 QS World University Rankings 2014-2015 Boğaziçi Üniversitesi v v 2014 ÖSYS Sonuçları Üniversite Sıralamaları Domestic Standing - Turkey

40 2014 ÖSYS Sonuçları BUCard- Mezun Kart BUCard - Mezun Kartı, Boğaziçi Üniversitesi’nin lisans, önlisans, yüksek lisans, doktora programlarından herhangi birini tamamlamış ve mezuniyet belgesi almış olan, www.mezun.boun.edu.trwww.mezun.boun.edu.tr sayfasından Mezun Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak kart talebinde bulunan tüm mezunlarımıza Mezunlarla İlişkiler Ofisi tarafından verilmektedir. Üniversitemizin kampüslerinde bulunan tenis kortları, yüzme havuzları, basketbol sahaları, tartan pist gibi spor tesislerinden, BURC Beach ve Bebek Kapı gibi tesislerden, Aptullah Kuran Kütüphanesi’nden Mezun Kart ile faydalanabilirsiniz. v v  Sisteme Kayıtlı Toplam Mezun Sayısı : 3169  Hesabını Aktifleştiren Mezun Sayısı: 3074  Kart başvurusu yapan Mezun Sayısı: 1359

41 v v


"DÖNEM TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI-4 20 Eylül 2014.  Yeni Dostları Tanıtma  Finans Teknoparkı  Stratejik Plan Çalışmaları  2014 ÖSYS Sonuçları  Üniversite." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları