Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 2015 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI

2 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAM BÜTÇESİ TL ÖNGÖRÜLEN PROJE HACMİ TL

3 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
Programın İlan Tarihi 09 Şubat 2015 İlk Elektronik Başvuru Tarihi 23 Şubat 2015 Son Elektronik Başvuru Tarihi 10 Nisan 2015 Son Proje Teslim Tarihi 17 Nisan 2015

4 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI TRB 1 bölgesinin Bingöl ve Tunceli illerinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak öncelikli alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması

5 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
Tekstil-Konfeksiyon Turizm (Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri) OSB’lerde yer alacak İmalat Sanayi Kanatlı Hayvancılık (En az kapasiteli) Yenilenebilir Enerji Destekli Seracılık (En az 5 Dönüm)

6 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
Sıralanan öncelik alanları dışında, program amacıyla doğrudan veya dolaylı ilişkili konularda proje sunulması mümkün olmakla beraber, değerlendirme sürecinde ilgililiğin puanlandığı bölümlerde, öncelik alanlarında sunulan projelerin avantajlı olacağı dikkate alınmalıdır.

7 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
Programın Bütçesi Programın Bütçesi TL Azami Destek Oranı : % 50 Proje Destek Tutarı Asgari Destek: TL Asgari Proje Bütçesi TL Azami Destek: TL Azami Proje Bütçesi TL Asgari Destek Oranı : %20

8 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
Süre Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. Yer Faaliyetler, Bingöl veya Tunceli illerinde gerçekleştirilmelidir. Ancak zaruri durumlarda, projenin bazı alt faaliyetleri (sergi, fuar, konferans, vb.) bölge dışında gerçekleştirilebilir.

9 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru Sahibinin Uygunluğu Örnek Proje Konuları Faaliyetlerin Uygunluğu Maliyetlerin Uygunluğu

10 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler)

11 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER Bir Başvuru Sahibi veya proje ortağı, 2015 yılında toplamda (aynı veya farklı proje teklif çağrısı) en fazla 2 ayrı proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu mali destek alabilir. Program kapsamında, Başvuru Sahibi'nin birden fazla projesinin başarılı bulunması durumunda, sadece en yüksek puan alan başvuruya mali destek sağlanabilir. Başvuru tarihi itibari ile yeni kurulan işletmeler uygun başvuru sahibidir. Teşvik belgesi dahil olmak üzere başka bir kamu kurumunun desteklerinden yararlanılan yatırım harcamaları için proje başvurusunda bulunulamaz

12 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
ÖRNEK PROJE KONULARI Tekstil ve Konfeksiyon Tekstil ürünleri veya hazır giyim sektörüne yönelik imalat Boya, yıkama, dikim vb. ara işlemlere yönelik projeler Turizm Turizm yatırım veya işletme belgeli oteller, Butik oteller, Tatil köyleri, Özel konaklama tesisleri Dağ veya yayla evleri

13 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
ÖRNEK PROJE KONULARI OSB’lerde yer alacak İmalat Sanayi Tunceli veya Bingöl Organize Sanayi Bölgelerinde mevcut veya kurulacak işletmeler tarafından yürütülecek projeler Kanatlı Hayvancılık En az kapasiteli, yumurta veya et üretimine yönelik yetiştiricilik faaliyetleri Yenilenebilir Enerji Destekli Seracılık En az 5 dönüm bir arazide uygulanmak üzere, güneş, jeotermal, biyogaz gibi yenilenebilir enerji destekli seracılık faaliyetleri

14 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
UYGUN OLMAYAN FAALİYETLER Kum, taş, çakıl, mucur üretimine yönelik projeler 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek-4 kapsamında teşvik edilmeyecek yatırım konularına yönelik projeler Restoran, lokanta, kafe vb. yeme - içme hizmeti sunmaya yönelik faaliyetler Araç ve makine tamir, bakım ve temizliğine yönelik faaliyetler Maden arama ve çıkarma faaliyetleri ve ocak (kum, taş vb.) işletmeciliği Başka bir kurum veya kuruluştan destek alan projeler (Devlet teşvikleri dâhil)

15 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
UYGUN OLMAYAN FAALİYETLER Gayrimenkul yatırımları, sadece mal alım satımına yönelik perakende ve toptan ticaret Kiralama amaçlı makine ve ekipman yatırımları Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler Her tür tütün mamulü ve alkollü içkilerin üretimi Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler

16 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
UYGUN OLMAYAN FAALİYETLER Sadece eğitim içerikli projeler ile eğitim veya kurslar için bireysel burslar Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar Diğer kişi ya da kuruluşlara nakdi veya ayni hibe/kredi sağlama amaçlı projeler Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse) Başvuru sahiplerinin rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan projeler

17 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
UYGUN MALİYETLER Hizmet ve yeni makine-ekipman satın alma maliyetleri Yeni istihdam edilecek en az ön lisans mezunu teknik personelin brüt maaşları Yetkilendirilmiş proje personelinin proje kapsamında yer alan faaliyetler kapsamında gerçekleştireceği seyahat giderleri (Yurtiçi gündelik gideri 75 TL’yi, Yurtdışı gündelik gideri 200 TL’yi aşamaz) Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla inşaat işleri (Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu aşamaz) Denetim maliyetleri ( TL ve üzeri desteklerde zorunludur.)

18 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
UYGUN MALİYETLER Tanıtım ve görünürlük maliyetleri Sağlanan mali desteğin %1’ini geçmemek şartıyla yararlanıcıların proje hazırlanması kapsamındaki danışmanlık ve kırtasiye giderleri Sağlanan mali desteğin %2’sini geçmemek şartıyla yararlanıcıların proje uygulama dönemindeki danışmanlık giderleri İdari maliyetler (Başka bir bütçe kalemi altında verilemeyen maliyetlerden oluşan bu tutar, idari maliyetler dışında kalan maliyetlerin toplam tutarının %2'sini aşamaz)

19 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
UYGUN OLMAYAN MALİYETLER Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri İşletmelerin sözleşme öncesinde istihdam ettiği personelin brüt maaşı İkinci el makine-ekipman satın alma giderleri Makine-ekipman kiralama giderleri Her tür motorlu taşıt satın alma giderleri KDV (Katma Değer Vergisi) Kur farkından doğan zararlar Leasing ve amortisman giderleri

20 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
UYGUN OLMAYAN MALİYETLER Elektrik, su, telefon vb. abonelik bedelleri Canlı hayvan, tohum, fide, fidan, sperma, embriyo vb. canlı materyal bedelleri Sözleşme imzalanmadan önce ve proje uygulama süresi bitiminden sonra gerçekleşmiş olan harcamalar Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler

21 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
UYGUN OLMAYAN MALİYETLER Her tür borç, zarar veya borç karşılıkları Hâlihazırda başka bir hibe programı ya da devlet teşvikleri kapsamında desteklenen kalemler Sözleşme, teminat ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler Proje ortağı ya da iştirakçiden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler Üretimde kullanılacak hammadde maliyeti

22 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER Ajanstan destek alan bir yararlanıcı, proje bitiş tarihi üzerinden 1 yıl geçmeden yeni başvuru yapamaz. Bir başvuru sahibi veya proje ortağı, bir takvim yılı içerisinde ilan edilen mali destek programlarına en fazla 2 ayrı proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu mali destek alabilir. Program kapsamında, başvuru sahibinin birden fazla projesinin başarılı bulunması durumunda, sadece en yüksek puan alan başvuruya mali destek sağlanabilir.

23 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
BAŞVURU ŞEKLİ Başvuru işlemleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Elektronik başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanlar Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerindeki hizmet birimlerine elden, posta veya kargo ile teslim edilecektir.

24 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
BAŞVURU SIRASINDA SUNULACAK BELGELER BELGE ADI Başvuru formu Bütçe Mantıksal Çerçeve Kilit Personelin Özgeçmişleri Yetkilendirme Belgesi Ayrıca rehberde belirtilen sıralamaya göre diğer destekleyici belgelerdir

25 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
BAŞVURU SIRASINDA SUNULACAK DESTEKLEYİCİ BELGELER Ticaret Sicil Gazetesi örneği Kapasite Raporu (Kurulu kapasitesi olanlar için) TSO/ESOB Oda Kayıt Belgesi İmza sirküleri (noter onaylı) KOBİ Beyannamesi Son 3 mali yıla ait (2012, 2013,2014) finansal tablolar Başvuru Sahibi ve ortaklarının son üç mali yıla ait finansal tabloları Birim maliyeti TL’yi aşan alımlar için teknik şartname ve 2 (iki) farklı firmadan alınacak proforma faturalar Yapım işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri. İş Planı

26 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru Dosyaları: Başvuru Formu ve diğer destekleyici belgeler 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Başvuru zarfının üzerine KAYS sisteminden alınan kapak dosyası yapıştırılmalıdır.

27 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
Proje başvuruları, basılı olarak ve kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) ajans merkezine veya yatırım destek ofislerine yapılır. Başvuru sahibinin birden fazla başvuruda bulunması halinde, her bir başvurunun ayrı ayrı teslim edilmesi gerekmektedir. Programa ilişkin sorular, 31/03/2015 tarihine kadar, teklif çağrısının referans numarası belirtilerek, e-posta adresine iletilebilecektir. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır.

28 BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
PROJE HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI İnternetten kayıt Eğitim Tarihi Bingöl Eğitim Toplantısı 24 Şubat 2015 Salı Tunceli Eğitim Toplantısı 25 Şubat 2015 Çarşamba Elazığ Eğitim Toplantısı 26 Şubat 2015 Perşembe Malatya Eğitim Toplantısı 27 Şubat 2015 Cuma

29 DİKKAT Başvuru Rehberi’ni dikkatle okuyunuz.
Projenizin program amaç ve kapsamı ile uyumunu sorgulayınız. Asgari ve azami proje/destek tutarları ile bütçe kısıtlarını kontrol ediniz. Değerlendirme kriterlerini projeyi hazırlamadan önce gözden geçirerek proje fikrinizi değerlendiriniz. Projeyi teslim etmeden önce kontrol listesini doldurunuz. Projenin kurgusunun tutarlılığına dikkat ediniz.

30 TEŞEKKÜRLER


"BİNGÖL – TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları