Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI TAŞINIR KAYITLARI ONAY BELGESİ VE ALIMIN GERÇEKLEŞMESİ PROJE’NİN HAVUZA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI TAŞINIR KAYITLARI ONAY BELGESİ VE ALIMIN GERÇEKLEŞMESİ PROJE’NİN HAVUZA."— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI TAŞINIR KAYITLARI ONAY BELGESİ VE ALIMIN GERÇEKLEŞMESİ PROJE’NİN HAVUZA ALINMASI PROJE’NİN HAVUZA ALINMASI PROJE BAŞVURUSU MUHASEBE VE ÖDEME YAPILMASI TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROJEYE UYGUN TALEPLERİN ALINMASI SATINALMA İŞLEMLERİ KOMİSYON TOPLANTISI GÜNDEM HAZIRLANMASI KOMİSYON TOPLANTISI GÜNDEM HAZIRLANMASI KOMİSYON TOPLANTISINDA KOMİSYON ÜYESİ ATANMASI KOMİSYON TOPLANTISINDA KOMİSYON ÜYESİ ATANMASI KOMİSYON ÜYESİ DEĞERLENDİRMESİ KOMİSYON ÜYESİ DEĞERLENDİRMESİ HAKEME GÖNDERMESİ HAKEME GÖNDERMESİ PROJENİN KABUL EDİLMESİ PROJENİN KABUL EDİLMESİ REVİZYON İSTENMESİ REVİZYON İSTENMESİ RED EDİLMESİ RED EDİLMESİ SÖZLEŞME İMZALANMASI EK ÖDENEK, EK SÜRE VE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ EK ÖDENEK, EK SÜRE VE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ PROJENİN İZLENMESİ PROJE KESİN RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJENİN SONLANDIRILMASI

2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2 İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE BAŞVURUSU Proje Yürütücüsü tarafından Proje Başvurusu sistemden yapılmaktadır. Proje Yürütücüsü tarafından Proje Başvurusu sistemden yapılmaktadır. PROJE’NİN HAVUZA ALINMASI Proje Yürütücüleri tarafından yapılan başvuruların havuzda biriktirilmesi ve gündeme alınmadan evvel kontrol edilmesidir. KOMİSYON TOPLANTISI GÜNDEM HAZIRLANMASI KOMİSYON TOPLANTISI GÜNDEM HAZIRLANMASI Önceki toplantıdan değerlendirilecek projelerin listesi hazırlanır. KOMİSYON TOPLANTISINDA KOMİSYON ÜYESİ ATANMASI KOMİSYON TOPLANTISINDA KOMİSYON ÜYESİ ATANMASI Koordinatör tarafından havuzdaki projelere komisyon üyeleri atanır. KOMİSYON ÜYESİ DEĞERLENDİRMESİ Komisyon üyeleri bir sonraki toplantıya kadar atandıkları projeyi değerlendirir, bir sonraki toplantıda değerlendirme sonucunu bildirirler.

3 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 3 İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI HAKEME GÖNDERMESİ Komisyon üyesi sadece Normal ve ÖNAP türü projeleri hakem bilim adamlarına görüş almak için gönderir. REVİZYON İSTENMESİ Komisyon üyesinin veya Hakem bilim adamının incelediği projede gerektiği takdirde düzeltilme istenmesidir. RED EDİLMESİ Komisyon üyesinin veya Hakem bilim adamının görüşüne göre proje red edilir ve proje yürütücüsüne bilgi verilir. PROJENİN KABUL EDİLMESİ Komisyon kararı ile kabul edilen projeler sistemden mesajla proje yürütücüsüne bildirilir. SÖZLEŞME İMZALANMASI Komisyon tarafından kabul edilen proje, Proje sözleşmesi Proje yürütücüsü ve Rektör (tez ise Danışman öğretim üyesi ve Anabilim dalı başkanı ve ya Dekan) tarafından imzalandıktan sonra başlamış sayılır.

4 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 4 İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI SATINALMA İŞLEMLERİ Proje bütçesi dahilindeki tüm harcamalar satın alma birimince, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 3. maddesinin (f) bendi ile gecici 4. Maddesi 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları dahilinde yapılmaktadır.. EK ÖDENEK, EK SÜRE VE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ EK ÖDENEK, EK SÜRE VE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ Proje yürütücüsü tarafından önerilen projenin konu başlığı, yardımcı araştırıcı, materyal, yöntem, proje planı,ek süre ve gibi değişiklik talepleri BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Satınalma birimine bildirilir. TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROJEYE UYGUN TALEPLERİN ALINMASI Komisyon Kurulu tarafından onaylanan projeye ait uygun taleplerin değerlendirilmesi ve uygun taleplerin gerçekleştirilmesi için ilgili belgeler, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. PROJENİN İZLENMESİ Süresi altı aydan fazla olan projelerin yürütücüleri sözleşme başlama tarihinden itibaren,her altı ayda bir uygun olarak ara rapor vermekle yükümlüdür ONAY BELGESİ VE ALIMIN GERÇEKLEŞMESİ Yaklaşık maliyetine göre İhale veya Doğrudan temin, aciliyetine ve talep içeriğine göre Avans veya Kredi, içeriğine göre Yolluk ödemesi esaslarına uygun olarak talebin çeşidine uygun cetvellerle alımının gerçekleştirilmesi yapılır.

5 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 5 İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE KESİN RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje’nin bütün alımlarının tamamlanmasından sonra proje yürütücüsü sisteme kesin rapor yükler ve bu kesin rapor sorumlu komisyon üyesi tarafından incelenir. TAŞINIR KAYITLARI Yürütücünün bulunduğu birime yapılan teslimat yine aynı birimin taşınır kayıt işlemlerini yapmasıyla birlikte birimimize fatura ile birlikte teslim edilir. Verilen siparişlere uygun teslimat yapılıp yapılmadığı ve taşınır kodları kontrol edilir. MUHASEBE VE ÖDEME YAPILMASI Proje yürütücüsü tarafından talep edilen ve isteğe uygun temin edilen Avans ve kesin ödeme evrakları tahakkuk edilir. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. PROJENİN SONLANDIRILMASI Komisyon üyesi tarafından kesin raporu uygun görülen projeler başarılı olarak, tamamlanamamış projeler başarısız olarak ve proje yürütücüsünden gelen taleple satın alma işlemleri yapılmamış projeler iptal edilerek sonlandırılır.


"BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI TAŞINIR KAYITLARI ONAY BELGESİ VE ALIMIN GERÇEKLEŞMESİ PROJE’NİN HAVUZA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları