Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE BAŞVURUSU PROJE’NİN HAVUZA ALINMASI KOMİSYON TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE BAŞVURUSU PROJE’NİN HAVUZA ALINMASI KOMİSYON TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI
PROJE BAŞVURUSU PROJE’NİN HAVUZA ALINMASI KOMİSYON TOPLANTISI GÜNDEM HAZIRLANMASI KOMİSYON TOPLANTISINDA KOMİSYON ÜYESİ ATANMASI SÖZLEŞME İMZALANMASI PROJENİN KABUL EDİLMESİ SATINALMA İŞLEMLERİ KOMİSYON ÜYESİ DEĞERLENDİRMESİ EK ÖDENEK, EK SÜRE VE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROJEYE UYGUN TALEPLERİN ALINMASI HAKEME GÖNDERMESİ PROJENİN İZLENMESİ REVİZYON İSTENMESİ ONAY BELGESİ VE ALIMIN GERÇEKLEŞMESİ PROJE KESİN RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ RED EDİLMESİ TAŞINIR KAYITLARI PROJENİN SONLANDIRILMASI MUHASEBE VE ÖDEME YAPILMASI

2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2 İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI
PROJE BAŞVURUSU Proje Yürütücüsü tarafından Proje Başvurusu sistemden yapılmaktadır. PROJE’NİN HAVUZA ALINMASI Proje Yürütücüleri tarafından yapılan başvuruların havuzda biriktirilmesi ve gündeme alınmadan evvel kontrol edilmesidir. KOMİSYON TOPLANTISI GÜNDEM HAZIRLANMASI Önceki toplantıdan değerlendirilecek projelerin listesi hazırlanır. KOMİSYON TOPLANTISINDA KOMİSYON ÜYESİ ATANMASI Koordinatör tarafından havuzdaki projelere komisyon üyeleri atanır. Komisyon üyeleri bir sonraki toplantıya kadar atandıkları projeyi değerlendirir, bir sonraki toplantıda değerlendirme sonucunu bildirirler. KOMİSYON ÜYESİ DEĞERLENDİRMESİ

3 PROJENİN KABUL EDİLMESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI HAKEME GÖNDERMESİ Komisyon üyesi sadece Normal ve ÖNAP türü projeleri hakem bilim adamlarına görüş almak için gönderir. Komisyon üyesinin veya Hakem bilim adamının incelediği projede gerektiği takdirde düzeltilme istenmesidir. REVİZYON İSTENMESİ RED EDİLMESİ Komisyon üyesinin veya Hakem bilim adamının görüşüne göre proje red edilir ve proje yürütücüsüne bilgi verilir. PROJENİN KABUL EDİLMESİ Komisyon kararı ile kabul edilen projeler sistemden mesajla proje yürütücüsüne bildirilir. Komisyon tarafından kabul edilen proje , Proje sözleşmesi Proje yürütücüsü ve Rektör (tez ise Danışman öğretim üyesi ve Anabilim dalı başkanı ve ya Dekan) tarafından imzalandıktan sonra başlamış sayılır. SÖZLEŞME İMZALANMASI

4 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 4 İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI
Proje bütçesi dahilindeki tüm harcamalar satın alma birimince, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 3. maddesinin (f) bendi ile gecici 4. Maddesi 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları dahilinde yapılmaktadır.. SATINALMA İŞLEMLERİ Proje yürütücüsü tarafından önerilen projenin konu başlığı, yardımcı araştırıcı, materyal, yöntem, proje planı,ek süre ve gibi değişiklik talepleri BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Satınalma birimine bildirilir. EK ÖDENEK, EK SÜRE VE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROJEYE UYGUN TALEPLERİN ALINMASI Komisyon Kurulu tarafından onaylanan projeye ait uygun taleplerin değerlendirilmesi ve uygun taleplerin gerçekleştirilmesi için ilgili belgeler, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Süresi altı aydan fazla olan projelerin yürütücüleri sözleşme başlama tarihinden itibaren,her altı ayda bir uygun olarak ara rapor vermekle yükümlüdür PROJENİN İZLENMESİ Yaklaşık maliyetine göre İhale veya Doğrudan temin, aciliyetine ve talep içeriğine göre Avans veya Kredi, içeriğine göre Yolluk ödemesi esaslarına uygun olarak talebin çeşidine uygun cetvellerle alımının gerçekleştirilmesi yapılır. ONAY BELGESİ VE ALIMIN GERÇEKLEŞMESİ

5 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 5 İÇ KAYNAKLI PROJELER İŞ AKIŞ ŞEMASI
Yürütücünün bulunduğu birime yapılan teslimat yine aynı birimin taşınır kayıt işlemlerini yapmasıyla birlikte birimimize fatura ile birlikte teslim edilir. Verilen siparişlere uygun teslimat yapılıp yapılmadığı ve taşınır kodları kontrol edilir. TAŞINIR KAYITLARI Proje yürütücüsü tarafından talep edilen ve isteğe uygun temin edilen Avans ve kesin ödeme evrakları tahakkuk edilir. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. MUHASEBE VE ÖDEME YAPILMASI Proje’nin bütün alımlarının tamamlanmasından sonra proje yürütücüsü sisteme kesin rapor yükler ve bu kesin rapor sorumlu komisyon üyesi tarafından incelenir. PROJE KESİN RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Komisyon üyesi tarafından kesin raporu uygun görülen projeler başarılı olarak, tamamlanamamış projeler başarısız olarak ve proje yürütücüsünden gelen taleple satın alma işlemleri yapılmamış projeler iptal edilerek sonlandırılır. PROJENİN SONLANDIRILMASI


"PROJE BAŞVURUSU PROJE’NİN HAVUZA ALINMASI KOMİSYON TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları