Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OMU – ÖYP OFİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KASIM, 2012) Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER ÖYP KURUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OMU – ÖYP OFİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KASIM, 2012) Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER ÖYP KURUM."— Sunum transkripti:

1 OMU – ÖYP OFİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KASIM, 2012) Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER ÖYP KURUM KOORDİNATÖRÜ

2 Ondokuzmayıs Üniversitesi ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) Kurum Koordinatörü ÖYP Kurum Koordinatörü (Harcama Yetkilisi) Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER Tel: 0 362 312 19 19 (1174) e-mail: isezer@omu.edu.trisezer@omu.edu.tr Üye (Gerçekleştirme Görevlisi) Ömür KAÇMAZ Tel: 0 362 312 19 19 (1421) e-mail: OMU-ÖYP KURUM KOORDİNATÖRLĞÜ

3 AMAÇ  Üniversitemizde Lisansüstü Eğitim görmeye başlayan ÖYP Araştırma Görevlileri ve danışmanlarını OMÜ-ÖYP Kurum Koordinatörlüğü ve kaynak kullanımı hakkında bilgilendirmektir.

4 ÖYP İlk Atama Süreci OMU-ÖYP KURUM KOORDİNATÖRLĞÜ

5 ÖYP ÖĞRENİM SÜRESİ Kendilerine ek süre verilen araştırma görevlileri, ek süre boyunca, bu program kapsamında verilen desteklerden yararlanamazlar. Yüksek lisans için: 4 yarıyıl Doktora için : 8 yarıyıl Bütünleştirilmiş doktora için:10 yarıyıl 2 yarıyıl 4 yarıyıl EK SÜRE

6 OMU-ÖYP KURUM KOORDİNATÖRLĞÜ OMU-ÖYP-YÖK Öğrencilerinden Yüksek lisans ve Doktora Proğramında Bulunan Öğrencilerinin Enstitülere Dağılımı Enstitüler20072009201020112012Toplam Eğitim BilimleriY.Lisans246 Doktora112 Fen BilimleriY.Lisans11 22 Doktora--- Güzel SanatlarY.Lisans Doktora Sağlık BilimleriY.Lisans Doktora117110 Sosyal BilimlerY.Lisans8311 Doktora-11 ToplamY.Lisans211839 Doktora118313 Toplam52

7 OMÜ-ÖYP ARAŞ. GÖR. FAKÜLTELERE GÖRE DAĞILIMI OMU ERASMUS OFİSİ OMÜ-FAKÜLTELER 2011 yılı 2012 yılı Toplam Veteriner Fakültesi 112 Tıp Fakültesi 123 Diş Hekimliği Fakültesi 5-5 Fen-Edebiyat Fakültesi 22628 İlahiyat Fakültesi 426 Mühendislik Fakültesi 7613 Eğitim Fakültesi 14418 Ziraat Fakültesi 6410 Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak. 213 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 6-6 İletişim Fakültesi 527 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 213 Mimarlık Fakültesi -22 Samsun Sağlık Y.O. 2-2 Yaşar Doğu BESYO 11 Turizm Fakültesi 11 Toplam 7832110

8 OMU ERASMUS OFİSİ OMÜ-ÖYP ARAŞ. GÖR. FAKÜLTE ve ANABİLİM DALLARINA GÖRE DAĞILIMI (1)

9 OMU ERASMUS OFİSİ OMÜ-ÖYP ARAŞ. GÖR. FAKÜLTE ve ANABİLİM DALLARINA GÖRE DAĞILIMI (2)

10 OMU-ÖYP KURUM KOORDİNATÖRLĞÜ OMÜ-ÖYP ARAŞ. GÖR. FAKÜLTE ve ANABİLİM DALLARINA GÖRE DAĞILIMI (3)

11 YABANCI DİL EĞİTİMİ  Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere yerleştirilir.  ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.  Yurtiçindeki altı aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı halen 50’nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65’in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

12 YABANCI DİL EĞİTİMİ  Belirlenen sürelerde 65 geçerli notunu alan ÖYP araştırma görevlileri eğitim öğretimlerine başlarlar.  Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle yurtdışına gönderilir. Araştırma görevlilerinin yurt dışında dil eğitimi almalarına ilişkin şartlar YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

13 ÖYP KAYNAK KULLANIMI YÖK tarafından Üniversiteye aktarılan kaynaklar; (a) Proje Giderleri: Lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) b)Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlileri ile bunların danışmanlarının yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile ÖYP araştırma görevlisinin danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) için kullanılır.

14 ÖYP KAYNAK KULLANIMI  Proje ve Seyahat Gider kalemleri arasında kaynak aktarımı yapılamaz.  Üniversitemize aktarılan kaynaklardan eğitim süresi bitimine kadar kullanılmayanlar, YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilir.  Yapılan tüm harcamalar YÖK ve Sayıştay denetimine tabidir.  ÖYP proje yürütücüleri ve araştırma görevlileri ÖYP projeleri ile ilgili ayrıca BAP’dan destek alamazlar.

15 ÖYP Kaynak Miktarı

16 HARCAMA BELGELERİ Kaynak kullanım öncesi hazırlanması gereken Belgeler; 1. Bütçe Kullanım Talep Formu ve Malzeme İstek Formu Bütçe Kullanım Talep FormuMalzeme İstek Formu 2. 4. Düzey Bütçe Tertibi Kullanım Dilekçesi 4. Düzey Bütçe Tertibi Kullanım Dilekçesi 3. Kullanıcı Banka Hesap Bilgi Formu Kullanıcı Banka Hesap Bilgi Formu 4. Bağlı Enstitünün belirlemesi gereken Piyasa Araştırma Görevlilerinin ve Muayene Kabul Komisyon Üyelerinin Yönetim Kurulu Kararı yada ÖYP Araştırma görevlisinin bağlı olduğu Fakültenin “MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU” tarafından onaylanmış belge.

17 SATIN ALMA SÜRECİ  Satın alma işlemlerinde teklif veren firmalar tarafından kaşeli ve imzalı 3 adet teklif veya proforma fatura teknik şartnameleri ile birlikte ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilir.  Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Yaklaşık Maliyet Cetveli, Piyasa Araştırma Tutanağı ve Muayene Kabul Komisyon Tutanağı ÖYP araştırma görevlisine imzaları tamamlatılmak üzere gönderilir.  Her evraktan 3 asıl kopya hazırlanır. Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilir ve bunu takiben ödeme işlemi satıcı firmaya gerçekleştirilir.  Not: Proje ve Seyahat giderlerinde avans verilmemektedir.

18 (A) Proje Giderleri Harcama Süreci OMU-ÖYP KURUM KOORDİNATÖRLĞÜ

19 YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEYAHAT Yurtiçi seyahat öncesi ve sonrasında aşağıda belirtilen formların doldurulması ve ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 1. Yurtiçi Bilimsel Destek Başvuru Formu Yurtiçi Bilimsel Destek Başvuru Formu 2. Yurtiçi Bilimsel Destek Geri Bildirim Formu Yurtiçi Bilimsel Destek Geri Bildirim Formu

20 YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEYAHAT  Yurtdışı seyahat öncesi ve sonrasında aşağıda belirtilen formların doldurulması ve ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 1. Yurtdışı Bilimsel Destek Başvuru Formu Yurtdışı Bilimsel Destek Başvuru Formu 2. Yurtdışı Bilimsel Destek Geri Bildirim Formu Yurtdışı Bilimsel Destek Geri Bildirim Formu

21 YURTDIŞI ÇALIŞMALAR  ÖYP araştırma görevlileri, yüksek lisans eğitimleri süresince en çok üç ay, doktora eğitimleri süresince de en çok 12 ay yurt dışında bir üniversitede eğitim- öğretimlerini veya araştırmalarını sürdürebilirler.  ÖYP araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca (doktora derecesi almak koşuluyla) yurtdışında lisansüstü eğitim yapabilirler.  Bunun için, YÖK’ün belirlediği lisansüstü eğitim yapılabilecek üniversitelerden birinden doktora eğitimine ilişkin kabul almak ve diğer şartları sağlamış olmak gerekmektedir.

22 B)Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Görevlendirme Süreci

23 OMÜ-ÖYP YURT DIŞI SEYAHAT ÖDENEK MİKTARI

24 MECBURİ HİZMET  Kurum Dışı ÖYP araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu üniversiteye karşı sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 nci maddesi hükmü çerçevesinde bir mecburi hizmet sözleşmesi imzalar.  Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çalışmalarını tamamlayamayan veya programa devam etmek istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri uygulanır.

25 DANIŞMAN ATAMA  ÖYP araştırma görevlilerine lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir.  Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir.

26 DANIŞMAN ATAMA  Doktora derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını değerlendirmek üzere, enstitü tarafından, varsa mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversitede görev yapan bir öğretim üyesinin de katılımıyla en az üç öğretim üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi oluşturulur.

27 OMU-ÖYP KURUM KOORDİNATÖRLĞÜ

28 TEŞEKKÜRLER


"OMU – ÖYP OFİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KASIM, 2012) Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER ÖYP KURUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları