Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖYP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖYP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 ÖYP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
PROGRAM Açılış Rektörümüz Sn. Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ’nün konuşması ÖYP Koordinatörlüğünün bilgilendirme sunumu Sorular ve Cevaplar Kapanış

2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

3 SUNUM İÇERİĞİ ÖYP Programı Genel Tanıtımı Üniversitemizde ÖYP Programı
ÖYP Yabancı Dil Eğitimi İşleyişi ÖYP Kaynak Kullanımı İşleyişi ÖYP Bilgi Formu Soru-Cevap

4 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP)
AMAÇ ÖYP, lisansüstü eğitim verme imkanına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla öğretim üyesi yetiştirilmesine yönelik bir programdır.

5 Üniversitemizde ÖYP Kocaeli Üniversitesi’nde 2015 Şubat ayı itibarıyla 130 adet ÖYP’li araştırma görevlisi lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir. Tabi Olduğu Maddeye Göre ÖYP Dağılımı Enstitüler Bazında 33. Madde kapsamında KOÜ’de görevli (35. Madde kapsamında başka kurumlara giden) 109 (15) Fen Bilimleri Enstitüsü 46 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 24 35. Madde kapsamında KOÜ’ye gelen 21 Sosyal Bilimler Enstitüsü 60 Toplam 130

6 KOÜ ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koordinatör : Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK Koordinatör Yrd : Yrd. Doç.Dr. Başar UYAR Mali İşler : Sezen GÜRLÜK Adres : Öğrenci Yemekhanesi Üst Katı Telefon: E-posta: Web : oyp.kocaeli.edu.tr

7 ÖYP USUL VE ESASLAR http://www.yok.gov.tr/web/oyp/usul-ve-esaslar
ÖYP Araştırma Görevlilerinin Sorumlulukları Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, lisansüstü eğitim yaptıkları yükseköğretim kurumunun ilgili kararlarına uymakla yükümlüdür.

8 ÖYP YABANCI DİL EĞİTİMİ (YURT İÇİNDE)
ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına atanan ve yabancı dil puanı 65'in altında olan araştırma görevlileri ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme sistemi ile YÖK’ün belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere yerleştirilir. 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre görevlendirilirler Eğitimlere katılım ve devam zorunlu... Dil eğitimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) iş günü devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.

9 ÖYP YABANCI DİL EĞİTİMİ (YURT DIŞINDA)
ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle yurtdışına gönderilebilir. Koşullar: a) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, eğitim almak istedikleri yabancı dile ilişkin yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak, b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan yabancı dil eğitimi için antetli ve imzalı kabul belgesi almak.

10 YABANCI DİL EĞİTİMİNİN TAMAMLANMASI
Yurtiçindeki yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler ve kurumlarını bilgilendirirler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı 50'nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65'in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

11 ÖĞRENİM SÜRESİ ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen azami öğrenim süreleridir. Yabancı dil puanlarının 65′in altında olması nedeniyle yabancı dil eğitimi almaları durumunda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen azami öğrenim sürelerine 6 ay eklenir

12 ÖYP KAYNAK KULLANIMI YÖK tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için öğrenimi süresince eğitim‐öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumuna belirli miktarda finansal kaynak aktarılır. Bu kaynak: a) Proje Giderleri: Lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları, b) Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlilerinin ile bunların danışmanlarının yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları için kullanılır

13 YENİ ATANAN ÖYP’LİLER İÇİN KAYNAK AKTARIM TALEBİ
ÖYP’li araştırma görevlisi kuruma atandıktan sonra, YÖK’ten üniversiteye kendi adına kaynak aktarımı için aşağıdaki belgelerle birlikte ÖYP Koordinatörlüğü’ne başvurur. Göreve Başlama yazısı. Öğrenci Belgesi Yabancı Dil Belgesi Transkript Koordinatörlük tarafından “Yöksis Bilgi Sistemine” bilgi girişleri yapılarak Üniversitemiz Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Onaylanan kaynak kullanım talepleri Rektörlük aracılığıyla YÖK’e bildirilir.

14 ÖYP KAYNAK KULLANIMI YÖK Tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için üniversitelere aktarılan kaynak miktarı şöyledir: Kullanım Amacı Yüksek Lisans Doktora Bütünleşik Doktora Proje Giderleri 10.000 20.000 Seyahat/Etkinlik Katılım 30.000 Toplam 50.000 Bu kaynakların kullanılabilmesi için, ilgili bütçenin YÖK tarafından Üniversitemiz hesaplarına aktarılmış olması ve kaynak kullanım onayının verilmiş olması gereklidir. YÖK tarafından kaynak aktarımı yapılmayan ve koordinatörlüğümüzce ödeneğinin olduğuna dair onay verilmeyen Araştırma Görevlileri Mal ve hizmet alımı yapamazlar.

15 PROJE GİDERLERİ İÇİN KAYNAK KULLANIMI
Ödenek dağılımı; 03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı (Kırtasiye vb. sarf malzemesi alımları) 03.05 Mal ve Hizmet Alımları (Yurtiçi Bilimsel Etkinlik katılım ücreti ödeme) 03.07 Menkul Mal Alım Gideri (Demirbaş alımları) şeklinde yapılmaktadır.

16 MAL VE HİZMET ALIM SÜRECİ
İlgili ÖYP’li için YÖK tarafından Üniversitemiz hesabına kaynak aktarımı yapılmış ve kaynak kullanım onayı verilmiş olmalıdır. SATIN ALMA ÖNCESİNDE Kaynak kullanma başvuru dilekçesi doldurulur. Danışman ve Araştırma Görevlisi tarafından imzalanır. En az 3 firmadan fiyat teklifi alınır (Proforma faturalar temin edilir) Piyasa Fiyat Araştırma tutanağı KDV hariç tutarlar üzerinden doldurulur. (Danışman ve Araştırma Görevlisi tarafından imzalanır) En düşük teklifi veren firmadan “vergi borcu yoktur” yazısı alınır.(2000TL üzeri) Bu evrakların hepsi bir dosya halinde onay için ÖYP Koordinatörlüğüne teslim edilir. ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN ONAYINDAN SONRA En düşük teklifi veren firmadan alım yapılır (fatura KOÜ ÖYP Koordinatörlüğü adına kesilmelidir) Ürünler teslim alındıktan sonra bağlı olunan Enstitü/Fakülte Muhasebe servisine müracaat edilerek ayniyat işlemleri yapılır. (Malzeme Muayene raporu ve Taşınır İşlem fişi hazırlanır) Ayniyat işlemleri tamamlandıktan sonra fatura ve diğer evraklar (asılları) koordinatörlüğe teslim edilir. Koordinatörlük tarafından ihale onay belgesi ve muhasebe işlem fişi düzenlenerek ödeme gerçekleştirilir.

17 Kaynak Kullanma Başvuru Dilekçesi

18

19 ÖYP SEYAHAT KAYNAKLARININ KULLANIMI
1) ÖYP Seyahat desteği kullanacak olan araştırma görevlisi öncelikle kadrosunun bulunduğu fakülte/enstitüye yurtiçi/yurtdışı görevlendirme için başvurur. Fakülte/Enstitü yönetim kurulunda ÖYP’li araştırma görevlisinin seyahat başvurusu görüşülerek görevlendirme ile ilgili yönetim kurulu kararı ve rektörlük onayı alınır. Enstitü/Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onay yazısında “yolluk, yevmiye, katılım ücreti, konaklama giderleri ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesinin yer alması gerekmektedir.

20 ÖYP SEYAHAT KAYNAKLARININ KULLANIMI
2) Araştırma görevlisi seyahat kaynağı kullanma başvuru dilekçesini doldurarak ekleriyle birlikte ÖYP Koordinatörlüğü’ne ileterek başvurusunu yapar. Dilekçe Ekleri: İlgili Fakülte/Enstitü Yönetim Kurul Kararı ve Rektörlük oluru Bildiri kabul (davet) yazısı, Sempozyum/kongre yada bilimsel etkinliğin ilan edildiği web sayfasında organizasyon komitesinin bulunduğu kısım Sunulacak olan bildirinin 1. sayfasının fotokopileri. Bilimsel etkinliğe danışman da dahil olacaksa dilekçenin altına danışmanın da adı soyadı ve imzası dahil edilecektir. Yurtiçi görevlendirmelerde en az 30 gün, yurtdışı görevlendirmelerde en az 60 gün öncesinden başvurunun yapılması gerekmektedir.

21

22 ÖYP SEYAHAT KAYNAKLARININ KULLANIMI
3) Kısa süreli bu seyahatlerden, Danışmanlığını yaptığı ÖYP araştırma görevlisinin alanı/tez çalışması ile ilintili olmak üzere ve birlikte gidilmesi koşuluyla danışmanı da faydalanabilir Danışman yurtdışı seyahatte yüksek lisans süresince en fazla 1 kez; doktora süresince en fazla 2 kez ÖYP desteğinden faydalanabilir. Danışmana ödeme yapılabilmesi için görevlendirme talep dilekçesi ile birlikte, ilgili ÖYP Araştırma Görevlisinin Danışmanı olduğuna ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararı da gerekmektedir. Bunun yanı sıra Danışmanın görevlendirme talep dilekçesi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onay yazısında da “yolluk, yevmiye ve katılım ücretinin Danışmanı olduğu ÖYP Arş.Gör. …………….. ’nın ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesi yer alacaktır.

23 ÖYP SEYAHAT KAYNAKLARININ KULLANIMI
4) Seyahat desteği, seyahatten önce (avans olarak) veya seyahatten döndükten sonra ödenebilir: Avans talebinde bulunmak için ÖYP web sayfamızdaki formlar kısmındaki avans talep formu(üç nüsha olarak hazırlanacaktır) ve hesap dilekçesi doldurularak seyahate gitmeden 15 gün önceden koordinatörlüğümüze başvurulmalıdır. Alınan avansın, hesaba geçtikten sonra bir ay içinde kapatılması gerekmektedir. Aksi halde kanuni faiz işletilir. Avans, talep dilekçesinde belirtilmiş olan hesaba geçmeden fatura kestirilmemelidir.(Uçak,Katılım,konaklama vb) Avanstan artan miktar olması durumunda, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Veznesine “avans iadesi” yapılarak dekontu avans kapatma evrakına eklenir.

24 AVANS TALEP FORMU

25 ÖYP SEYAHAT KAYNAKLARININ KULLANIMI
5) Seyahatten döndükten sonra yolluk beyannamesi formu doldurularak ekinde; Türkçe tercümeleri ile beraber kongre davet yazısı Türkçe tercümeleri ile beraber katılım belgesi Türkçe tercümeleri ile beraber katılım ücreti alındı belgesi (ASLI GİBİDİR kaşesi ve imzası olmak şartıyla; kongre davet yazısı, katılım belgesi ve katılım ücreti alındı belgelerinin fotokopileri de kabul edilebilir.) Otobüs/Tren/Uçak bileti/ faturası ve kabine biniş kartları Pasaportun, kimlik bilgilerinin ve ilgili ülkeye giriş-çıkış yaptığı sayfaların fotokopisi Sempozyum/kongre program kapak ve sunulan bildirinin olduğu sayfaların fotokopisi Muhasebe işlem fişi, yolluk bildirimi ve döviz kur belgesi koordinatörlüğümüzde hazırlanacaktır.

26 YOLLUK BEYANNAMESİ

27 Her Dönem sonunda koordinatörlüğe bilgi formu verilmelidir.
KOÜ ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ BİLGİ FORMU Her Dönem sonunda koordinatörlüğe bilgi formu verilmelidir.

28 KOÜ ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teşekkür Ederiz. SORULAR & GÖRÜŞ VE ÖNERİLER KOÜ ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatör : Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK Koordinatör Yrd : Yrd. Doç.Dr. Başar UYAR Mali İşler : Sezen GÜRLÜK


"ÖYP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları