Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖYP YAZIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖYP YAZIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 ÖYP YAZIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI • ÖYP kapsamında atanmış olup, Başkanlığımızca belirlenen kontenjanlar haricinde başka bir üniversite ve/veya bölümde lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen üniversitelerin teklifleri Yürütme Kurulu tarafından bireysel olarak değerlendirilmektedir. •Bireysel kontenjan tahsis talebinde bulunacak olan üniversite araştırma görevlisinin lisansüstü eğitimine devam ettiği üniversitedir. Bireysel kontenjan talepleri kadro aktarımı yazılarıyla karıştığından başka birime gidebilmektedir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 2 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1-BİREYSEL KONTENJAN TAHSİS İŞLEMİ •Bu nedenle bu yazıların konu kısmına ‘‘kontenjan tahsis’’ yazılması işlemi hızlandırmaktadır.

3 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖYP araştırma görevlisinin lisansüstü eğitime kayıt tarihini gösteren öğrenci belgesi, Yabancı Dil Belgesi, ÖYP araştırma görevlisinin lisansüstü eğitim yaptığı Üniversite Rektörlüğünce yazılan üst yazı Bireysel kontenjan tahsis talebinde bulunabilmek için gerekli belgeler:

4  ÖYP Araştırma Görevlileri halen bir devlet yükseköğretim kurumunda lisansüstü ( yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora) eğitimine devam ediyor ve devam ettiği anabilim dalı Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapabilecek yükseköğretim kurumları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlisi ilgili yükseköğretim kurumuna tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulur.  Yükseköğretim kurumunun ilgili araştırma görevlisi için kontenjan talep etmesine gerek yoktur. ÖRNEK

5  Örneğin 2012 bahar lisansüstü eğitim kontenjanlarında İstanbul Üniversitesine Biyokimya Anabilim Dalında kontenjan verildiği için bu Anabilim Dalında lisansüstü öğrenim gören bir ÖYP araştırma görevlisi için kontenjan istemeye gerek bulunmamaktadır. Bir ÖYP araştırma görevlisinin atandığı üniversiteden İstanbul Üniversitesi’nin bu bölümüne 35. madde ile görevlendirme yapılabilir.

6 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 6 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2-ANABİLİM DALI DEĞİŞİKLİĞİ • ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmalarının sağlanması, ancak atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmak istemeleri halinde, aynı bölüm bünyesinde bulunan anabilim dallarından birinde olmak kaydıyla, üniversitenin teklifi, YÖK Yürütme Kurulu’nun kararı ile lisansüstü eğitim yapacağı anabilim dalını değiştirebilmesi mümkündür. •Anabilim Dalı değişikliği talebinde bulunacak olan üniversite, araştırma görevlisinin atandığı üniversitedir.

7  U ş ak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisli ğ i Bölümü Elektrik Makineleri Anabilim Dalına atanan bir ÖYP ara ş tırma görevlisi atandı ğ ı üniversite talebiyle Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü altındaki ba ş ka bir anabilim dalında e ğ itimini devam ettirebilir. ÖRNEK

8

9 Yabancı Dil Belgesi Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ÖYP araştırma görevlisinin atandığı Üniversite Rektörlüğünce yazılan üst yazı. Anabilim Dalı değişikliği talebinde bulunabilmek için gerekli belgeler •Bu yazıların konu kısmına ‘‘anabilim dalı değişikliği’’ yazılması gerekmektedir.

10 3-35. Madde İle Görevlendirme Yapılması • ÖYP araştırma görevlilerinin Başkanlığımızca ilan edilen ÖYP lisansüstü eğitim kontenjanlarından kabul almaları durumunda bu üniversitelere sadece 35. madde ile görevlendirilirler. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Yabancı Dil Belgesi Öğrenci Belgesi 35. madde görevlendirme talebinde bulunabilmek için gerekli belgeler:

11 KAYNAK AKTARIMI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 11 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller’in “Kaynak aktarımı” başlıklı 12. maddesinde yer alan “…ÖYP kapsamında yapılacak aktarmalara ilişkin süreler ve miktarlar YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.” hükmüne istinaden üniversitelere öğrenci başına proje giderleri için 20 000 TL, seyahat giderleri için 30 000 TL olmak üzere toplam 50.000 TL aktarılacaktır.

12 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 12 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DüzeyProjeSeyahatToplam Yüksek Lisans10.000 TL 20.000 TL Doktora10.000 TL20.000 TL30.000 TL Yüksek Lisans+ Doktora 20.000 TL30.000 TL50.000 TL

13 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 13 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Uygulama linki: http://yoksis.yok.gov.tr/OYPODENEKhttp://yoksis.yok.gov.tr/OYPODENEK Kullanıcı Adı : TC Kimlik Numarası Şifre:Kullanıcı Şifresi Kaynak Aktarımı

14 ÖYP Giderleri, Harcamalar ve Kaynak Aktarımı ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim ‐ öğretim ve araştırma amacıyla lisansüstü eğitim gördüğü yükseköğretim kurumuna ) tahsis edilen kaynaklar; ÖYP araştırma görevlisinin  proje giderleri,  Lisansüstü eğitim yaptığı üniversiteye alınacak ofis ekipmanları, sarf malzemeleri ve makine teçhizat alım ve bakım, onarım destek harcamaları,  tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler,  araştırma görevlisinin danışmanları ve kendisi için yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme giderleri, için kullanılır. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 14 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

15 Öğrenim Süresi  Öğrenim süreleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen sürelerdir. Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen ek süre boyunca, ÖYP kapsamında verilen desteklerden yararlanılamaz. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 15 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yüksek lisans2 Yıl ( 4 Yarıyıl)1 Yıl (2 Yarıyıl) Doktora4 Yıl (8 Yarıyıl)2 Yıl (4 Yarıyıl) Bütünleşik Doktora5 Yıl (10 Yarıyıl)2 Yıl (4 Yarıyıl)

16 Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ÖYP araştırma görevlileriyle ilgili bilgilerin girildiği kaynak modülü sayfasının çıktısı Her bir ÖYP araştırma görevlisine ait öğrenci belgesi • Kaynak aktarımı talebinde bulunabilmek için gerekli belgeler:

17 ÖYP araştırma görevlisi bilgilerini, araştırma görevlisi atandığı üniversitede lisansüstü eğitim yapıyorsa atandığı üniversite, başka bir üniversitede 35. madde ile görevlendirilme suretiyle lisansüstü eğitim yapıyorsa lisansüstü eğitim yaptığı üniversite girmelidir.

18 Akademik İlan Sistemi •Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına alınan araştırma görevlileriyle ilgili bilgilerin akademik ilan sisteminden güncellenmesi işlemini atandıkları üniversiteler yapmaktadır. •Yabancı dil yada Ales puanı güncellemelerinin üniversiteler tarafından yapılması ÖYP işlemlerinin doğru ve hızlı yürütülmesinde çok önemli bir paya sahiptir. Uygulama linki: https://personel.yok.gov.tr/Akademik/Personel/?page=oypunv

19

20 ÖYP Uygulamasına İlişkin Alınan Kararlar Yabancı Dil Öğretimi ve Lisansüstü Eğitim ‐ Öğretim ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin •Yurtiçi Yabancı Dil Eğitime katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir. •Yabancı dil puanlarını atandıkları tarihten itibaren 1. yılın sonunda 50'ye; 2. yılın sonunda ise 65'e getirmeleri beklenir. Aksi takdirde kadroları ile ilişikleri kesilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 20 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21 ÖYP araştırma görevlisi Lisansüstü Eğitim kontenjanları ve yerleştirme  ÖYP’na öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları,lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim ‐ öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim vermeyi planladıkları araştırma görevlisi sayılarını YÖK’e bildirir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 21 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI http://webuyg.yok.gov.tr/lisansustu/

22  Yürütme Kurulu, YÖK ‐ ÖYP Komisyonunun görü ş ünü de alarak ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programları ve kontenjanları YÖK resmi internet sitesinde ilan eder.

23  Yükseköğretim Kurumları adaylarda arayacakları asgari şartları kendi resmi internet sitelerinde ilan eder. Ancak söz konusu lisansüstü programlar için rektörlüklerin ilgili enstitülerine başvuran adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemleri; ilgili Yükseköğretim Kurumlarınca belirlenen şartları sağlayanlar arasından ÖYP puanı esas alınarak yapılır.  Yükseköğretim Kurumlarınca değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde mülakat, bilim sınavı, özel yetenek sınavı vb uygulamalar yapılamaz. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 23 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

24 Yabancı Dil Sınav puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile ilgili yükseköğretim kurumlarında 35. madde kapsamında görevlendirilir. Ancak ÖYP kapsamında yeni kurulan (2006 yılından sonra) atanan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri; YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 24 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atandıkları yükseköğretim kurumunda varsa yüksek lisans eğitimi alabilir, Doktora eğitimi için ise; ilgili anabilim dalının ÖYP kapsamına alınıp alınamayacağı YÖK Yürütme kurulu kararı ile değerlendirilir,

25 Yurtdışında lisansüstü eğitim  ÖYP araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca (doktora derecesi almak koşuluyla) yurtdışında lisansüstü eğitim yapabilirler.  Bunun için, Başkanlığımızın belirlediği lisansüstü eğitim yapılabilecek üniversitelerden birinden doktora eğitimine ilişkin kabul almak ve diğer şartları sağlamış olmak gerekmektedir. http://burs.yok.gov.tr/?page=yazi&c=81&i=82 http://burs.yok.gov.tr/?page=yazi&c=81&i=82

26 Yurtdışında yabancı dil eğitimi  Ö ğ retim Üyesi Yeti ş tirme Programına ili ş kin esas ve usullerin Yabancı Dil E ğ itimi ba ş lıklı 7. maddesinin 3. bendinde; “ Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP ara ş tırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil e ğ itimi için üç ay süreyle yurtdı ş ına gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

27  Te ş ekkür EDER İ Z.


"ÖYP YAZIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 25.06.2014 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları