Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖYP YAZIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖYP YAZIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR"— Sunum transkripti:

1 ÖYP YAZIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ÖYP YAZIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 1-BİREYSEL KONTENJAN TAHSİS İŞLEMİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 1-BİREYSEL KONTENJAN TAHSİS İŞLEMİ ÖYP kapsamında atanmış olup, Başkanlığımızca belirlenen kontenjanlar haricinde başka bir üniversite ve/veya bölümde lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen üniversitelerin teklifleri Yürütme Kurulu tarafından bireysel olarak değerlendirilmektedir. Bireysel kontenjan tahsis talebinde bulunacak olan üniversite araştırma görevlisinin lisansüstü eğitimine devam ettiği üniversitedir. Bireysel kontenjan talepleri kadro aktarımı yazılarıyla karıştığından başka birime gidebilmektedir. Bu nedenle bu yazıların konu kısmına ‘‘kontenjan tahsis’’ yazılması işlemi hızlandırmaktadır. 2 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Bireysel kontenjan tahsis talebinde bulunabilmek için gerekli belgeler: ÖYP araştırma görevlisinin lisansüstü eğitime kayıt tarihini gösteren öğrenci belgesi, Yabancı Dil Belgesi, ÖYP araştırma görevlisinin lisansüstü eğitim yaptığı Üniversite Rektörlüğünce yazılan üst yazı 3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 ÖYP Araştırma Görevlileri halen bir devlet yükseköğretim kurumunda lisansüstü ( yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora) eğitimine devam ediyor ve devam ettiği anabilim dalı Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapabilecek yükseköğretim kurumları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlisi ilgili yükseköğretim kurumuna tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulur. Yükseköğretim kurumunun ilgili araştırma görevlisi için kontenjan talep etmesine gerek yoktur. ÖRNEK

5 Örneğin 2012 bahar lisansüstü eğitim kontenjanlarında İstanbul Üniversitesine Biyokimya Anabilim Dalında kontenjan verildiği için bu Anabilim Dalında lisansüstü öğrenim gören bir ÖYP araştırma görevlisi için kontenjan istemeye gerek bulunmamaktadır. Bir ÖYP araştırma görevlisinin atandığı üniversiteden İstanbul Üniversitesi’nin bu bölümüne 35. madde ile görevlendirme yapılabilir.

6 2-ANABİLİM DALI DEĞİŞİKLİĞİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2-ANABİLİM DALI DEĞİŞİKLİĞİ ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmalarının sağlanması, ancak atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmak istemeleri halinde, aynı bölüm bünyesinde bulunan anabilim dallarından birinde olmak kaydıyla, üniversitenin teklifi, YÖK Yürütme Kurulu’nun kararı ile lisansüstü eğitim yapacağı anabilim dalını değiştirebilmesi mümkündür. Anabilim Dalı değişikliği talebinde bulunacak olan üniversite, araştırma görevlisinin atandığı üniversitedir. 6 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7 ÖRNEK Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makineleri Anabilim Dalına atanan bir ÖYP araştırma görevlisi atandığı üniversite talebiyle Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü altındaki başka bir anabilim dalında eğitimini devam ettirebilir.

8

9 Anabilim Dalı değişikliği talebinde bulunabilmek için gerekli belgeler
Bu yazıların konu kısmına ‘‘anabilim dalı değişikliği’’ yazılması gerekmektedir. Anabilim Dalı değişikliği talebinde bulunabilmek için gerekli belgeler Yabancı Dil Belgesi Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ÖYP araştırma görevlisinin atandığı Üniversite Rektörlüğünce yazılan üst yazı.

10 3-35. Madde İle Görevlendirme Yapılması
ÖYP araştırma görevlilerinin Başkanlığımızca ilan edilen ÖYP lisansüstü eğitim kontenjanlarından kabul almaları durumunda bu üniversitelere sadece 35. madde ile görevlendirilirler. 35. madde görevlendirme talebinde bulunabilmek için gerekli belgeler: Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Yabancı Dil Belgesi Öğrenci Belgesi

11 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KAYNAK AKTARIMI Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller’in “Kaynak aktarımı” başlıklı 12. maddesinde yer alan “…ÖYP kapsamında yapılacak aktarmalara ilişkin süreler ve miktarlar YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.” hükmüne istinaden üniversitelere öğrenci başına proje giderleri için TL, seyahat giderleri için TL olmak üzere toplam TL aktarılacaktır. 11 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 Yüksek Lisans+ Doktora 50.000 TL
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Düzey Proje Seyahat Toplam Yüksek Lisans TL TL Doktora TL Yüksek Lisans+ Doktora TL 12 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13 Kaynak Aktarımı Uygulama linki: http://yoksis.yok.gov.tr/OYPODENEK
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI Kaynak Aktarımı Uygulama linki: Kullanıcı Adı : TC Kimlik Numarası Şifre:Kullanıcı Şifresi 13 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

14 ÖYP Giderleri, Harcamalar ve Kaynak Aktarımı
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖYP Giderleri, Harcamalar ve Kaynak Aktarımı ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim‐öğretim ve araştırma amacıyla lisansüstü eğitim gördüğü yükseköğretim kurumuna ) tahsis edilen kaynaklar; ÖYP araştırma görevlisinin proje giderleri, Lisansüstü eğitim yaptığı üniversiteye alınacak ofis ekipmanları, sarf malzemeleri ve makine teçhizat alım ve bakım, onarım destek harcamaları, tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler, araştırma görevlisinin danışmanları ve kendisi için yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme giderleri, için kullanılır. 14 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

15 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Öğrenim Süresi Öğrenim süreleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen sürelerdir. Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen ek süre boyunca, ÖYP kapsamında verilen desteklerden yararlanılamaz. Yüksek lisans 2 Yıl ( 4 Yarıyıl) 1 Yıl (2 Yarıyıl) Doktora 4 Yıl (8 Yarıyıl) 2 Yıl (4 Yarıyıl) Bütünleşik Doktora 5 Yıl (10 Yarıyıl) 15 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16 Kaynak aktarımı talebinde bulunabilmek için gerekli belgeler:
Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ÖYP araştırma görevlileriyle ilgili bilgilerin girildiği kaynak modülü sayfasının çıktısı Her bir ÖYP araştırma görevlisine ait öğrenci belgesi

17 ÖYP araştırma görevlisi bilgilerini, araştırma görevlisi atandığı üniversitede lisansüstü eğitim yapıyorsa atandığı üniversite, başka bir üniversitede 35. madde ile görevlendirilme suretiyle lisansüstü eğitim yapıyorsa lisansüstü eğitim yaptığı üniversite girmelidir.

18 Akademik İlan Sistemi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına alınan araştırma görevlileriyle ilgili bilgilerin akademik ilan sisteminden güncellenmesi işlemini atandıkları üniversiteler yapmaktadır. Yabancı dil yada Ales puanı güncellemelerinin üniversiteler tarafından yapılması ÖYP işlemlerinin doğru ve hızlı yürütülmesinde çok önemli bir paya sahiptir. Uygulama linki:

19

20 ÖYP Uygulamasına İlişkin Alınan Kararlar
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖYP Uygulamasına İlişkin Alınan Kararlar Yabancı Dil Öğretimi ve Lisansüstü Eğitim‐Öğretim ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin Yurtiçi Yabancı Dil Eğitime katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir. Yabancı dil puanlarını atandıkları tarihten itibaren 1. yılın sonunda 50'ye; 2. yılın sonunda ise 65'e getirmeleri beklenir. Aksi takdirde kadroları ile ilişikleri kesilir. 20 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21 ÖYP araştırma görevlisi Lisansüstü Eğitim kontenjanları ve yerleştirme
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖYP araştırma görevlisi Lisansüstü Eğitim kontenjanları ve yerleştirme ÖYP’na öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları,lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim‐öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim vermeyi planladıkları araştırma görevlisi sayılarını YÖK’e bildirir. 21 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

22 Yürütme Kurulu, YÖK‐ÖYP Komisyonunun görüşünü de alarak ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programları ve kontenjanları YÖK resmi internet sitesinde ilan eder.

23 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Yükseköğretim Kurumları adaylarda arayacakları asgari şartları kendi resmi internet sitelerinde ilan eder. Ancak söz konusu lisansüstü programlar için rektörlüklerin ilgili enstitülerine başvuran adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemleri; ilgili Yükseköğretim Kurumlarınca belirlenen şartları sağlayanlar arasından ÖYP puanı esas alınarak yapılır. Yükseköğretim Kurumlarınca değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde mülakat, bilim sınavı, özel yetenek sınavı vb uygulamalar yapılamaz. 23 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

24 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Yabancı Dil Sınav puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile ilgili yükseköğretim kurumlarında 35. madde kapsamında görevlendirilir. Ancak ÖYP kapsamında yeni kurulan (2006 yılından sonra) atanan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri; Atandıkları yükseköğretim kurumunda varsa yüksek lisans eğitimi alabilir, Doktora eğitimi için ise; ilgili anabilim dalının ÖYP kapsamına alınıp alınamayacağı YÖK Yürütme kurulu kararı ile değerlendirilir, 24 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

25 Yurtdışında lisansüstü eğitim
ÖYP araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca (doktora derecesi almak koşuluyla) yurtdışında lisansüstü eğitim yapabilirler. Bunun için, Başkanlığımızın belirlediği lisansüstü eğitim yapılabilecek üniversitelerden birinden doktora eğitimine ilişkin kabul almak ve diğer şartları sağlamış olmak gerekmektedir.

26 Yurtdışında yabancı dil eğitimi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilişkin esas ve usullerin Yabancı Dil Eğitimi başlıklı 7. maddesinin 3. bendinde; “ Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için üç ay süreyle yurtdışına gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

27 Teşekkür EDERİZ.


"ÖYP YAZIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları