Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Haşim MEYDAN İl Müdürü Aralık 2014

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Haşim MEYDAN İl Müdürü Aralık 2014"— Sunum transkripti:

1 Haşim MEYDAN İl Müdürü Aralık 2014
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ This template can be used as a starter file to give updates for project milestones. Sections Right-click on a slide to add sections. Sections can help to organize your slides or facilitate collaboration between multiple authors. Notes Use the Notes section for delivery notes or to provide additional details for the audience. View these notes in Presentation View during your presentation. Keep in mind the font size (important for accessibility, visibility, videotaping, and online production) Coordinated colors Pay particular attention to the graphs, charts, and text boxes. Consider that attendees will print in black and white or grayscale. Run a test print to make sure your colors work when printed in pure black and white and grayscale. Graphics, tables, and graphs Keep it simple: If possible, use consistent, non-distracting styles and colors. Label all graphs and tables. Haşim MEYDAN İl Müdürü Aralık 2014

2 GÖREVLERİ Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına istihdamın korunmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, İş ve Meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, Avrupa istihdam stratejisine uygun çalışmalar yapmak, İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve özel istihdam bürolarına ilişkin kuruma verilen görevleri yerine getirmek, Aktif ve Pasif İşgücü politikalarını oluşturmak ve yönetmek,

3 HİZMETLERİMİZ; AMACIMIZ;
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak öncelikli amacımız; ilimizde istihdamın arttırılması, mevcudunun korunması ve işsizliğin önlenmesi dahil iş arayan ve işveren kesiminin ulaştığı bir kamusal buluşma noktası ve eğitim imkanları hakkındaki tüm bilgilerin sunulduğu bir bilgi merkezi olmaktır. HİZMETLERİMİZ; İş arayanlara yönelik hizmetler İş verenlere yönelik hizmetler

4 1) İŞ ARAYANA YÖNELİK HİZMETLER
Self servis hizmetleri, Normal, Engelli, Eski hükümlülere yönelik kayıt , işe gönderme ve işe yerleştirme hizmetleri, İşsizlik sigortası,iş kaybı tazminatı işlemleriyle ilgili hizmetler, Alo İŞKUR ( ) ve e İŞKUR hizmetleri, İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, İş arama becerileri hizmetleri Mesleki eğitim hizmetleri, Kariyer günleri ve İstihdam Fuarlarında iş arayanlar ile işverenleri buluşturma hizmetleri,

5 2) İŞVERENLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ
İşverenlerin eleman taleplerinin alınması ve karşılanması, İşgücü eğitimleri, a) Kursların Sağladığı Yararlar b) UMEM Projesi kursları c) İşbaşı eğitim programları d) Girişimcilik programı e) İstihdam fuarı hizmetleri Danışmanlık hizmeti, * If any of these issues caused a schedule delay or need to be discussed further, include details in next slide.

6 İŞVERENLERİN ELEMAN TALEPLERİNİN ALINMASI VE KARŞILANMASI
İşverenlerimiz bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları her türlü nitelikteki elemanları hiçbir ücret ödemeksizin kurumumuz kanalı ile karşılayabilirler. Açık iş ilanlarını internet sayfamızda (www.iskur.gov.tr) yayınlayarak geniş bir kitleye ulaşabilir, İstek ve ihtiyaçlarına göre; alacakları elemanları, Kurumumuz iş ve meslek danışmanları tarafından yapılan değerlendirmeden sonra veya Kurumun gönderdiği adaylar arasından doğrudan seçebilir, İş ilanlarında firma bilgilerini gizleyerek tüm işlemlerin Kurumumuz tarafından yürütülmesini isteyebilirler.

7 İŞKUR’DAN ELEMAN ALINMASI HALİNDE TEŞVİKLER
a) Normal İşçi Alımlarında: tarihine kadar; İşverenler; yeni işe aldıkları işçileri Kurumumuza kayıtlı, en az 6 ay süreli işsiz, nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırılmaları ve kurumumuza talep vererek istihdam etmeleri şartlarıyla; 18-29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 54 ay, Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin 42 ay, Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 30 ay, * If any of these issues caused a schedule delay or need to be discussed further, include details in next slide.

8 29 yaşından büyük erkeklerden;
mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 30 ay, hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların 6 ay, Çalışmakta iken, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay, SGK işveren primi İŞKUR tarafından finanse edilecektir. * If any of these issues caused a schedule delay or need to be discussed further, include details in next slide.

9 b) Engelli İşçi Alımlarında:
Kontenjan dahilinde çalıştırılan her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, Kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, Hazinece karşılanır. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

10 Sonuç olarak bu teşviklerle alınan her bir işçi işverene aylık 221 TL kazanç sağlamaktadır.
* If any of these issues caused a schedule delay or need to be discussed further, include details in next slide.

11 a) Kursların Sağladığı Yararlar
İŞGÜCÜ EĞİTİMLERİ a) Kursların Sağladığı Yararlar İşverenimiz istihdam edeceği kişiyi veya kişileri eğitimin pratik kısmında tanıma imkanı bulmakta, Eğitim işyerinde düzenlendiği için kursiyerlerin ileride çalışacakları işyerini ve makinaları tanıması mümkün olmakta, Eğitim sırasında güncel teknoloji kullanıldığı için eğitim sonrasında kursiyerlerin uyum sorunu olmuyor, Eğitim sırasında kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 20 TL ve/veya 25 TL kursiyer zaruri gideri ile kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı ve gerekmesi halinde genel sağlık sigortası primleri ödeniyor,

12 a) Kursların Sağladığı Yararlar
Eğiticiyi kendi bünyesinde bulamayan işverene bulacağı eğitici için eğitici ücretini İŞKUR ödüyor (MEB ek ders ücretinin iki katı- eğitici unvanına göre her bir ders saati için TL arası) Eğitim sırasında işverene herhangi bir maliyet oluşmadığı için ileride istihdam edeceği işçilerinin eğitim maliyeti İŞKUR aracılığı ile karşılanmış oluyor. İşveren tarafından istihdam edilen kişilere eğitim vermek isterse, eğitici ücreti, temrin gideri ve diğer maliyetler hariç sadece ücret maliyeti kişi başı TL’dir. Aynı zamanda bu kişilerden uygun olmayanları istihdamdan ayırmak isterse de başka hukuki sonuçlar ortaya çıkabilir. Bütün eğitim maliyetleri İŞKUR’dan!

13 b) UMEM Projesi Kursları:
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) b) UMEM Projesi Kursları: İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi” 2010 yılında İŞKUR, TOBB, MEB ve TOBB ETU arasında başlatılmıştır. Proje ile, özellikle sanayi ve mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki işbirliği artırılmakta ve ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü talebi karşılanmaktadır. Proje kapsamında sanayi, hizmet ve tarım alanlarında teorik eğitim ve işbaşı eğitim birlikte verilmektedir.

14 b) UMEM Projesi Kursları:
Başvuru ve Yöntem: Projeye ilişkin olarak yerel düzeyde yapılacak tüm iş ve işlemler Kurs Yönetimi sorumluluğunda olup, Kurs Yönetiminin kararları doğrultusunda gerçekleştirilir. (Kurs Yönetimi: İŞKUR, ODA ve MEB Temsilcileri ) İşgücü talebinde bulunan işverenler bu taleplerini doğrudan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine (İl Müdürlüğü) değil, bağlı bulundukları oda/borsa aracılığıyla Kurs Yönetimine iletir. Kurs Yönetimleri aracılığı ile işyerlerinden alınan işgücü talepleri doğrudan İl Müdürlüklerine iletilir. İşgücü taleplerine yönelik işlemler mücbir sebepler hariç en geç 5 işgünü içinde tamamlanır.

15 b) UMEM Projesi Kursları:
Başvuru ve Yöntem: Kurs Yönetimleri tarafından İl Müdürlüklerine iletilen işgücü talepleri İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından karşılanamazsa karşılanamayan kısım için okul veya işyerlerinde yalnızca işbirliği yöntemi ile kurs açılır. Okullarda kurs açılabilmesi için talebin en az 10 kişilik, işyerlerinde kurs açılabilmesi için ise talebin en az 5 kişilik olması gerekmektedir. Kursların başlaması: Program teorik ve/veya pratik kısımlardan oluşan kurs ve talebi veren işyerlerinde kurs sonrasında başarılı olan kursiyerler ile düzenlenen işbaşı eğitimi olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Kurs okullarda veya işyerlerinde düzenlenebilir. Okulda mesleğin teorik kısmını alan kursiyerler sonrasında yapılan sınavdan başarılı olursa işbaşı eğitime başlar.

16 b) UMEM Projesi Kursları:
Eğitim Süreci: Program, 160 fiili günü geçmeyecek şekilde düzenlemekte olup, işbaşı eğitim süresi kurs süresinden fazla olabilmektedir. Kurslar günlük en az 5, en fazla 8 ders saati olacak şekilde haftada en fazla 40 saat şeklinde düzenlenmektedir. Kursun işyeri bünyesinde düzenlenmesi halinde, uzman-usta öğretici niteliklerini taşıyan mühendis, teknik öğretmen, tekniker, teknisyen, ustabaşı, usta ile ustalık belgesi bulunmayan teknik elemanlar eğitici olarak görevlendirilebilmekte olup, işverenin eğitici ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılayamaması halinde eğitici ihtiyacı öncelikle MEB/Yükseköğretim kaynaklarından, mümkün olmaması durumunda ise usta öğretici kişiler arasından karşılanabilmektedir.

17 b) UMEM Projesi Kursları:
Kursiyer Seçimi: Kursiyerler başvuru yapan kişiler arasından Kurs Yönetimi veya Kurs Yönetimi tarafından oluşturulacak komisyon/komisyonlarca yapılacak mülakatla seçilecektir. Komisyon oluşması durumunda: İş ve Meslek Danışmanı, MEB’i temsilen ilgili alan öğretmeni, İşgücü talebinde bulunan işveren ve Oda/Borsayı temsilen bir temsilcisinin Katılımı sağlanacaktır. Kurs ve işbaşı eğitimine katılacakların; mesleki eğitim kurslarına katılma şartlarına haiz olması yeterlidir. İşyerleri için 1 sigortalı çalışanı olma (işverenin kendi dâhil) şartı yeterlidir. Bu şartlar dışında kursiyer ve işyerleri için İŞKUR mevzuatında yer alan diğer şartlar aranmayacaktır.

18 b) UMEM Projesi Kursları:
Sınav ve Belgelendirme: Kursun işyerinde açılması durumunda belge İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenir, belge düzenleme yetkisi okullara devredilmez. Kursun okulda açılması durumunda, kurs sonunda kurs bitirme belgesi okul müdürlüğü tarafından düzenlenecek olup kurs bitirme belgesi taraflarca imzalanır. İşbaşı eğitimi, işveren tarafından Kurs Yönetiminin uygun göreceği bir yöntemle değerlendirir. İşbaşı eğitim sonunda başarılı olanlara İl Müdürlüğü tarafından bu genelge eki katılım belgesi verilir.

19 b) UMEM Projesi Kursları:
İstihdam Yükümlülüğü Programı tamamlayan kursiyerler, talebi alınan işyerinde istihdam edilirler. İŞKUR kurslarından mezun olan kursiyerlerin istihdamı halinde işverenlerin sigorta primleri Devlet tarafından karşılanmaktadır. Programı başarıyla bitiren kursiyer/katılımcıların en az %50’si kurs/işbaşı eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartı ile 120 günden az olmamak üzere en az Program süresi kadar talep sahibi işyerinde istihdam edilmesi gerekmektedir. Otuz günlük süre, İl Müdürlüklerince uygun görülen hallerde iki katına kadar uzatılabilir. İstihdam edilmesi gereken kişi sayısı Programı başarıyla bitirenler üzerinden hesaplanır.

20 b) UMEM Projesi Kursları:
Karşılanabilecek Giderler Eğitici ücreti: Eğitici ücreti cari yıldaki ek ders saat ücretinin 2 katıdır. Okulca düzenlenen hak ediş belgelerine bağlı olarak İl Müdürlüklerince ödenir. Kursun işyerinde düzenlenmesi ve işverenin eğitici ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılayamaması halinde eğiticiye cari yıldaki ek ders saat ücretinin 2 katı tutarında eğitici ücreti ödenir. Kursiyer Zaruri Gideri ve Sigorta Prim Gideri: Kursiyer zaruri giderleri ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile gerekmesi halinde genel sağlık sigortası prim gideri ödenir. Kursiyer zaruri gider ödemesi fiili gün üzerinden yapılacak ve ödemeler İŞKUR sistemine kursiyer devam bilgilerinin eğitim verilen okul veya işyeri tarafından girilmesini müteakip aylık olarak İŞKUR tarafından kursiyer hesaplarına aktarılır. (25 TL kursiyer )

21 c) Girişimcilik Programı
Müdürlüğümüz tarafından işbirliği ve/veya hizmet satın alma yolu ile yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan ve kendi işini kurmak isteyen işsizlerin katıldığı bir programdır. Kişi aldığı bu eğitim ve sertifika ile işyerini kurarak KOSGEB’in sağladığı maddi imkanlardan faydalanabilir. Kuruma kayıtlı 18 yaşını doldurmuş en az İlk Okul mezunu herkes bu programdan faydalanabilir. Katılımcılara günlük 20 TL ödenmektedir. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

22 d) İşbaşı Eğitim Programları
Kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde; Daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir. Program, işverenin istihdam edeceği kişiyi kendisinin yetiştirmesine olanak sağlamaktadır. İşveren katılımcı adaylarını kendisi belirleyebileceği gibi Kurumdan da talep edebilir. Katılımcı da programa katılmak istediği işyerini kendi bulabileceği gibi Kuruma da başvurabilir.

23 d) İşbaşı Eğitim Programları
Program Düzenlenecek Alanlar ve İşverenler Herhangi bir vasıf gerektirmeyen alanlarda (Örnek: beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı vb.) program düzenlenmez. Öğretmenlik, avukatlık, mühendislik, muhasebecilik gibi nitelik gerektiren mesleklerde de program düzenlenmesine engel bir durum bulunmamaktadır. Program düzenlenecek meslekleri belirleme yetkisi İl Müdürlüklerindedir. 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak en az 2 çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı tüm özel sektör işverenler.

24 d) İşbaşı Eğitim Programları
İşverenden; Vergi SGK primi ve prime ilişkin borcu SGK’ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge İSTENMEZ. Program devam ederken kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilip ileriye dönük olarak kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işyerlerinde de mevcut programların devam etmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

25 d) İşbaşı Eğitim Programları
Programa Katılım Koşulları Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak, Emekli olmamak, Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmamak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü almak,

26 d) İşbaşı Eğitim Programları
Programa Katılım Koşulları Öğrenci olmamak (Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile yükseköğretim öğrencileri hariç) şarttır. Ancak programa katılmalarına ve program sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülen; Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile açık öğretim fakültesi öğrencileri Yükseköğretim öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora, ikinci öğretim) işbaşı eğitim programına katılabilirler.

27 d) İşbaşı Eğitim Programları
Kontenjanların Belirlenmesi İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı; Programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, Aynı işverene bağlı işyerlerinde Aynı tüzel kişilik ve aynı vergi numarası altındaki değişik sigorta sicil numaralarına sahip bütün işyerleri dikkate alınır.

28 d) İşbaşı Eğitim Programları
Programın Uygulanması İşverenlerden; 2 ile 10 arasında çalışanı bulunanlar 1, 11 ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının 1/10’u kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir.

29 d) İşbaşı Eğitim Programları
Yeni Katılımcı Talebi ve Katılımcıların İstihdamı Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin, başvuru tarihinden geriye dönük olarak son 1 yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan (mezun olan) katılımcılardan; En az %20’sini Kendi işyerinde veya başka işyerinde Aynı meslekte En az 60 gün istihdam etmiş olması gerekmektedir.

30 d) İşbaşı Eğitim Programları
Program Giderleri Kurum tarafından, katılımcıya işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili gün için; Katılımcı zaruri giderleri (25 TL) Genel Sağlık Sigortası primleri (GSS Provizyonu alınmak kaydıyla) İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri ödenir. İŞVERENLER PROGRAM SÜRESİNCE HERHANGİ BİR GİDER ÖDEMEMEKTEDİR.

31 d) İşbaşı Eğitim Programları
2014 yılında EN ÇOK program düzenleyen işyerleri S.NO İŞVEREN UNVANI Katılımcı Sayısı 1 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 198 2 TAŞKINIRMAK GİYİM SAN.TİC. A.Ş. 93 3 BAŞARAN CAM PVC İNŞ.LTD.ŞTİ. 73 4 CCG GIDA LTD.ŞTİ. (DOMİNO’S PİZZA) 68 5 ADANA MENSUCAT SAN.TİC.A.Ş. 51 6 ABDİOĞULLARI PLASTİK SAN.TİC.A.Ş. 45 Yukarıdaki programlar sonucunda 6 işyerinde toplam 180 kişi istihdam edilmiştir.

32 İnsan kaynakları danışmanlığı İstihdam danışmanlığı
DANIŞMANLIK HİZMETİ Mevzuat Danışmanlığı İnsan kaynakları danışmanlığı İstihdam danışmanlığı Özel istihdam büroları danışmanlığı İşgücü eğitim danışmanlığı verilmektedir. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

33 İŞKURUN İŞVEREN VE İŞ ARAYANLARA YÖNELİK DESTEKLERİ
İşveren Desteklerimiz; Ücret Garanti Fonu Kısa Çalışma Ödeneği İş Arayanlara Desteklerimiz; İş Kaybı Tazminatı İşsizlik Ödeneği

34 Aciz vesikası alınması,
ÜCRET GARANTİ FONU Konkordato ilanı, Aciz vesikası alınması, İflas gibi ödeme güçlüğüne düştüğünüz hallerde, İşçilerinizin üç aylık ücretlerini Ücret Garanti Fonu kapsamında biz ödüyoruz. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

35 veya zorlayıcı sebeplerle,
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ Genel ekonomik kriz, Sektörel kriz, Bölgesel kriz, veya zorlayıcı sebeplerle, İşinizin geçici olarak en az dört hafta durması veya kısa çalışma hallerinde, işçilerinize çalıştırılmadıkları süre için kısa çalışma ödeneğini en fazla üç ay süre ile biz ödüyoruz. Kısa çalışma ödeneği Brüt Asgari Ücretin %60’ından az %150’sinden fazla olamaz. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

36 2200 gün pirim ödeyen 240 gün işkaybı tazminatını hak kazanır.
İŞ KAYBI TAZMİNAT tarih ve 4046 Sayılı Yasanın 21 inci maddesi gereğince; özelleştirilen kurum ve kuruluşlarda çalışırken işlerine son verilenlere belli esas ve koşullarda yapılan bir ödemedir. Ödeme süresi; 550 gün pirim ödeyen 90 gün, 1100 gün pirim ödeyen 120 gün, 1650 gün pirim ödeyen 180 gün, 2200 gün pirim ödeyen 240 gün işkaybı tazminatını hak kazanır. İşkaybı tazminatının miktarı günlük net asgari ücretin 2 katıdır.

37 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ Bir işyerinde çalışırken, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan bir ödemedir. Yararlanma şartları ; 3 yıl içerisinde en az 600 gün priminin olması, Priminin son 120 gün kesintisiz yatması , Kendi isteği dışında işsiz kalmasıdır. Ödeme süresi; 600 gün pirim ödeyen 180 gün, 900 gün pirim ödeyen 240gün, 1080 gün pirim ödeyen 300 gün, işsizlik ödeneğini hak kazanır. İşsizlik maaşı brüt asgari ücretin %40’ından az %80’ninden fazla olamaz

38 İŞVERENLERİN KURUMUMUZA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

39 a) Toplu İşçi Çıkarma 4857 sayılı İş Kanununun 29.Maddesi gereği işveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

40 20-100 arası işçi çalıştıran işyerlerinde en az 10 işçi,
a) Toplu İşçi Çıkarma arası işçi çalıştıran işyerlerinde en az 10 işçi, arası işçi çalıştıran işyerlerinde en az %10 oranında işçi, 301 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 30 işçi, çıkaran işyerlerinde toplu işten çıkarmadan söz edilebilir. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

41 b) Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu
4857 sayılı İş Kanununun 30.Maddesi gereği 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işveren; Kamu işyerlerinde en az %4, Özel Sektörde ise en az %3 oranında özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

42 d) Yabancıların Çalışma İzinleri
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 18.maddesi gereğince; Bağımsız çalışan yabancılar çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren, Yabancı çalıştıran işverenler ise yabancının çalışmaya başladığı tarihten, Çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren, Ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren, en geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığımıza bildirmekle yükümlüdür. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

43 KURUMUMUZCA İŞVERENLERE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

44 a) İl Müdürlüğünce Uygulanan İdari Para Cezaları
Engelli işçi çalıştırmayan işverene her ay ve her bir engelli için TL Kurumumuz tarafından istenilen belge ve bilgileri vermeyen işyerlerine (Aylık İşgücü Çizelgesi, Anket, Vb.) TL Toplu işçi çıkarılarak bildirimde bulunulmaması halinde her işçi için 504 TL

45 4817 Sayılı Kanunun 21. maddesi uyarınca; (işkur)
a) Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için TL b) Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 759 TL 4817 Sayılı Kanunun 18. maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 379 TL * If any of these issues caused a schedule delay or need to be discussed further, include details in next slide.

46 Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 759 TL
İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık fiili yanı sıra aynı zamanda iş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek TL Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına işçi götürmek TL İnceleme yapmak üzere yapılan davete işveren tarafından icabet edilmemesi halinde TL What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

47 İşin Yürütümü yönünden yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde,
b) İş Müfettişlerince Düzenlenen Teftiş Raporlarına İstinaden İşverenlere Uygulanan İdari Para Cezaları İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, İşin Yürütümü yönünden yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Her iki ceza için de ceza miktarları noksanlığın boyutuna göre değişmektedir * If any of these issues caused a schedule delay or need to be discussed further, include details in next slide.

48 Cezanın tebliğini ve tahsilini İŞKUR yapar,
ÖNEMLİ NOT İş Müfettişlerince teftiş raporlarına istinaden işverenlere uygulanan bu cezalar: İş Müfettişlerince işyerlerine planlı/plansız yapılan denetimler sonucunda tanzim edilen raporlara göre ceza belirlenir, Cezanın tebliğini ve tahsilini İŞKUR yapar, Cezaların kaldırılması yönündeki itirazlar İŞKUR’a değil adli mercilere yapılmaktadır. * If any of these issues caused a schedule delay or need to be discussed further, include details in next slide.

49 İLETİŞİM BİLGİLERİ: Seyhan Mahallesi Hasan Şaş Bulvarı No:4
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ Merkez Bina Seyhan Mahallesi Hasan Şaş Bulvarı No:4 Yüreğir/ADANA Tlf : Fax : What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

50 İLETİŞİM BİLGİLERİ: Seyhan Ek Bina İnönü Caddesi No:65 Seyhan/ADANA Tlf : Fax : What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

51 Haşim MEYDAN İl Müdürü Aralık 2014
TEŞEKKÜRLER. This template can be used as a starter file to give updates for project milestones. Sections Right-click on a slide to add sections. Sections can help to organize your slides or facilitate collaboration between multiple authors. Notes Use the Notes section for delivery notes or to provide additional details for the audience. View these notes in Presentation View during your presentation. Keep in mind the font size (important for accessibility, visibility, videotaping, and online production) Coordinated colors Pay particular attention to the graphs, charts, and text boxes. Consider that attendees will print in black and white or grayscale. Run a test print to make sure your colors work when printed in pure black and white and grayscale. Graphics, tables, and graphs Keep it simple: If possible, use consistent, non-distracting styles and colors. Label all graphs and tables. Haşim MEYDAN İl Müdürü Aralık 2014


"Haşim MEYDAN İl Müdürü Aralık 2014" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları