Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cahide KAVAK 8.Sınıf 3.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar pedagojiformasyon.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cahide KAVAK 8.Sınıf 3.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar pedagojiformasyon.com."— Sunum transkripti:

1 Cahide KAVAK 8.Sınıf 3.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar pedagojiformasyon.com

2 Cahide KAVAK KAZANIMLAR 2015-3-30 1. Hz. Muhammedin örnek ahlakını kuran ışığında açıklar. 2. Güzel davranışlara Hz. Muhammedin hayatından örnekler verir. 3. Hz. Muhammedin örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar. 4. Hz. Muhammedin olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur. 5. Hz. Muhammedin hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 6. Hz. Muhammedin doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur.

3 Cahide KAVAK 1. Hz. Muhammed (s.a.v.) İnsanlara Değer Verirdi

4 Cahide KAVAK  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanları küçümsemezdi.  Yoksul ve kimsesizlerle daha yakından ilgilenirdi.  Yaşlı, hasta ve kimsesizleri sık sık ziyaret ederdi.  O (s.a.v.), tüm insanları eşit görmüş, herkese değer vermiştir.  Tüm insanların sorunlarıyla ilgilenirdi.  Çocukları çok severdi.

5 Cahide KAVAK 2. Hz. Muhammed (s.a.v.) Güvenilir Bir İnsandı

6 Cahide KAVAK  Hz.Muhammed (s.a.v.) doğruluğa çok önem verirdi.  Düşünce, söz ve davranışlarında hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamıştır.  Hayatında «Emrolunduğun gibi dosdoğru ol» ayetini ilke edinmiştir.  Mekkeliler ona peygamberlik gelmeden önce «Muhammedül Emin» (Güvenilir Muhammed) diye hitap ederlerdi.

7 Cahide KAVAK  Mekkeliler Peygamberimize (s.a.v.) iman etseler de, etmeseler de değerli eşyalarını ona emanet ederlerdi. Peygamberimiz emanet edilen eşyaları korur zamanında sahiplerine geri verirdi. O zamanın güvenilir bankasıydı.  Peygamberimizin (s.a.v.) peygamberliğine inanmayanlar, kendisine çeşitli iftiralar attılar ama hiçbir zaman onun yalancı olduğunu söyleyemediler.

8 Cahide KAVAK 3. Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi

9 Cahide KAVAK  Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye hicretten sonra Müslümanların ilim öğrenmeleri ve ibadet yapmaları için bir mescit yaptırmıştır.  «İlim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır.» buyurmuştur.  Bedir Savaşı’nda esir alınan Mekkelilerden okuma yazma bilenleri, on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır.

10 Cahide KAVAK 4. Hz. Muhammed (s.a.v.) Danışarak İş Yapardı

11 Cahide KAVAK  Hz. Muhammed (s.a.v.), zeki ve ileri görüşlü bir insandı. Buna rağmen yapacağı işlerde başkalarına danışmaya önem verirdi.  Başkalarının düşüncelerinden yararlanır, uygun gördüklerini de uygulardı.  Böylece hem insanlara değer verdiğini ortaya koyar hem de danışarak iş yapmanın gerekliliğini arkadaşlarına gösterirdi

12 Cahide KAVAK  Peygamberimiz (s.a.v.), Uhud Savaşı’ında kentte kalınıp savunma yapılması görüşündeydi. Arkadaşlarını toplayıp görüşlerini sordu. Onların çoğunluğu meydan savaşı yapılması yönünde görüş bildirince Peygamberimiz de onlara uydu.  Hiçbir zaman, «En iyi ben bilirim» anlayışıyla hareket etmezdi.

13 Cahide KAVAK 5. Hz. Muhammed (s.a.v.) Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi

14 Cahide KAVAK  Peygamberimiz (s.a.v.) aynı zamanda hoşgörülüydü.  İnsanların hatalarını yüzlerine vurarak onları kötülemezdi. Hata yapanı değil, yapılan hatayı öne çıkarır ve onu düzeltirdi.  Başka dinden olanlara karşı da hoşgörülüydü. Onların inançlarına, örf ve adetlerine saygı gösterirdi.

15 Cahide KAVAK  Peygamberimiz (s.a.v.) affedici bir insandı.  Şahsıyla ilgili hiçbir konuda kin tutmazdı.  Peygamber olduğu dönemlerde Mekkeliler kendisine çok kötü davranmış, baskı ve işkence yapmışlardı. Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’yi fethettiğinde onlardan intikam almayı düşünmedi.

16 Cahide KAVAK 6. Hz. Muhammed (s.a.v.) Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi

17 Cahide KAVAK  Peygamberimiz (s.a.v.) küçük yaşlardan itibaren çalışmıştır. Çocukluğunda Mekkelilerin koyunlarını otlatmış, gençliğinde ticaretle uğraşmıştır. Peygamber olarak görevlendirildikten sonra da daima çalışkanlığı ilke edinmiştir. Hicretten sonra Medine’de bir mescit yaptırmış ve mescidin inşaatında kendisi de sırtında kerpiç taşıyarak çalışmıştır.

18 Cahide KAVAK  Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanın değerli olduğunun bilincindeydi. Kur’an ‘ın «Boş kaldın mı hemen başka işe koyul.» emrini kendine ilke edinmiştir.

19 Cahide KAVAK  Peygamberimiz (s.a.v.), zamanını planlı bir biçimde kullanırdı. Uyku ve dinlenme saatleri, misafirleri kabul edeceği saatler belliydi. O (s.a.v.), ibadet için zaman ayırır, ailesini de ihmal etmezdi. Ev işleriyle ilgilenir çocuklarıyla şakalaşır oynardı. Belirli zamanlarda devlet işleri ve halkın sorunlarıyla uğraşırdı.

20 Cahide KAVAK 7. Hz. Muhammed (s.a.v.) Sabırlı ve Cesaretliydi

21 Cahide KAVAK  O (s.a.v.), doğumundan itibaren hayatında pek çok sıkıntıyla karşılaştı. Sıkıntılar karşısında sabırlı olmuş arkadaşlarına da sabırlı olmayı öğütlemiştir.  Peygamberi miz (s.a.v.), Allah’tan başka kimseden korkmayan cesur bir insandı. O (s.a.v.), savaşlarda büyük cesaret örnekleri göstermiştir.

22 Cahide KAVAK 8. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi

23 Cahide KAVAK  Peygamberi miz (s.a.v.), insanlar arasında adaletle hükmetmiş, adaleti toplumsal barışın ön şartı kabul etmiştir.  Kul hakkı konusunda da son derece duyarlı davranmıştır. Kimseye hakkını yedirmemiş kimsenin hakkını da yememiştir. Vefat etmeden önce arkadaşlarını çağırmış, kendisinde hakkı olanların almasını söylemiştir.

24 Cahide KAVAK  İslamiyet’ten önce Mekke’de haksızlık ve adaletsizlik yaygındı. Bu durum nedeniyle bir grup Mekkeli toplanarak Hilfulfudûl (Erdemliler Birliği) adlı bir cemiyet kurdu. Peygamberimiz (s.a.v.) de gençliğinde bu cemiyete katılmış, haksızlıkların önlenmesi için çalışmıştır.

25 Cahide KAVAK 9. Hz. Muhammed (s.a.v.) Doğayı ve Hayvanları Severdi

26 Cahide KAVAK  Peygamberimiz (s.a.v.), yaşadığı çevreyi güzelleştirmeye özen göstermiştir.  Ağaçların kesilmemesini, kesilenlerin yerine yenilerinin dikilmesini emrederdi.  «Birinizin elinde bir ağaç fidanı varsa kıyametin kopacağını bilse bile onu diksin.» buyurmuştur.

27 Cahide KAVAK  Hayvanlara merhametle yaklaşır, onlara zarar verilmemesini, fazla yük yüklenmemesini, onların aç ve susuz bırakılmamasını isterdi.

28 Cahide KAVAK 1.Peygamberimizin(s.a.v.) aşağıdaki hangi özelliği, ona «Muhammedül Emin» diye hitap edilmesinin nedenidir? DEĞERLENDİRME A) Sabırlı olması B) Cesaretli olması C) Güvenilir olması D) Şefkatli olması

29 Cahide KAVAK 2. Peygamberimiz(s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Peygamberimiz (s.a.v.) insanları küçümsemezdi B) Yaşlı, hasta ve kimsesizleri sık sık ziyaret ederdi C) Sadece Müslümanların dertleriyle ilgilenirdi D) Yaşlı, hasta ve kimsesizleri sık sık ziyaret ederdi

30 Cahide KAVAK 3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin(s.a.v.) bilgiye verdiği önemin bir göstergesidir ? A) Hicretten sonra Medine’ye ilim ve ibadet için mescit yaptırması B) Kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesini istemesi C) Hata yapanları güzel bir dille uyarması D) Uhud Savaşı’nda savaşın nerede yapılacağı konusunda arkadaşlarına danışması

31 Cahide KAVAK 4. Peygamberimizin (s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) Peygamberimiz (s.a.v.) bir konuda başkalarının fikrini alır ve her zaman kendi fikrini uygulardı B) «En iyi ben bilirim» anlayışına uygun davranırdı C) Uhud Savaşı’nda arkadaşlarının görüşlerini sordu ve kendi görüşüne göre davrandı D) Zeki ve ileri görüşlü olmasına rağmen çevresindekilerin düşüncelerini dikkate alırdı


"Cahide KAVAK 8.Sınıf 3.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar pedagojiformasyon.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları