Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar"— Sunum transkripti:

1 Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
8.Sınıf 3.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar Cahide KAVAK pedagojiformasyon.com

2 KAZANIMLAR Hz. Muhammedin örnek ahlakını kuran ışığında açıklar.
Güzel davranışlara Hz. Muhammedin hayatından örnekler verir. Hz. Muhammedin örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar. Hz. Muhammedin olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur. Hz. Muhammedin hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. Hz. Muhammedin doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur. 2017/4/8

3 Hz. Muhammed (s.a.v.) İnsanlara Değer Verirdi
1. Hz. Muhammed (s.a.v.) İnsanlara Değer Verirdi

4 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanları küçümsemezdi.
Yaşlı, hasta ve kimsesizleri sık sık ziyaret ederdi. Tüm insanların sorunlarıyla ilgilenirdi. Yoksul ve kimsesizlerle daha yakından ilgilenirdi. Çocukları çok severdi. O (s.a.v.) , tüm insanları eşit görmüş, herkese değer vermiştir.

5 Hz. Muhammed (s.a.v.) Güvenilir Bir İnsandı
2. Hz. Muhammed (s.a.v.) Güvenilir Bir İnsandı

6 Hz.Muhammed (s.a.v.) doğruluğa çok önem verirdi.
Mekkeliler ona peygamberlik gelmeden önce «Muhammedül Emin» (Güvenilir Muhammed) diye hitap ederlerdi. Hayatında «Emrolunduğun gibi dosdoğru ol» ayetini ilke edinmiştir. Düşünce, söz ve davranışlarında hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamıştır.

7 Mekkeliler Peygamberimize (s. a. v
Mekkeliler Peygamberimize (s.a.v.) iman etseler de, etmeseler de değerli eşyalarını ona emanet ederlerdi. Peygamberimiz emanet edilen eşyaları korur zamanında sahiplerine geri verirdi. O zamanın güvenilir bankasıydı. Peygamberimizin (s.a.v.) peygamberliğine inanmayanlar, kendisine çeşitli iftiralar attılar ama hiçbir zaman onun yalancı olduğunu söyleyemediler.

8 Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi
3. Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi

9 «İlim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır.» buyurmuştur.
Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye hicretten sonra Müslümanların ilim öğrenmeleri ve ibadet yapmaları için bir mescit yaptırmıştır. Bedir Savaşı’nda esir alınan Mekkelilerden okuma yazma bilenleri, on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır. «İlim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır.» buyurmuştur.

10 Hz. Muhammed (s.a.v.) Danışarak İş Yapardı
4. Hz. Muhammed (s.a.v.) Danışarak İş Yapardı

11 Hz. Muhammed (s. a. v. ) , zeki ve ileri görüşlü bir insandı
Hz. Muhammed (s.a.v.) , zeki ve ileri görüşlü bir insandı. Buna rağmen yapacağı işlerde başkalarına danışmaya önem verirdi. Başkalarının düşüncelerinden yararlanır, uygun gördüklerini de uygulardı. Böylece hem insanlara değer verdiğini ortaya koyar hem de danışarak iş yapmanın gerekliliğini arkadaşlarına gösterirdi

12 Hiçbir zaman, «En iyi ben bilirim» anlayışıyla hareket etmezdi.
Peygamberimiz (s.a.v.) , Uhud Savaşı’ında kentte kalınıp savunma yapılması görüşündeydi. Arkadaşlarını toplayıp görüşlerini sordu. Onların çoğunluğu meydan savaşı yapılması yönünde görüş bildirince Peygamberimiz de onlara uydu.

13 Hz. Muhammed (s.a.v.) Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
5. Hz. Muhammed (s.a.v.) Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi

14 Peygamberimiz (s.a.v.) aynı zamanda hoşgörülüydü.
İnsanların hatalarını yüzlerine vurarak onları kötülemezdi. Hata yapanı değil, yapılan hatayı öne çıkarır ve onu düzeltirdi. Başka dinden olanlara karşı da hoşgörülüydü. Onların inançlarına, örf ve adetlerine saygı gösterirdi.

15 Peygamberimiz (s.a.v.) affedici bir insandı.
Şahsıyla ilgili hiçbir konuda kin tutmazdı. Peygamber olduğu dönemlerde Mekkeliler kendisine çok kötü davranmış, baskı ve işkence yapmışlardı. Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’yi fethettiğinde onlardan intikam almayı düşünmedi.

16 Hz. Muhammed (s.a.v.) Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
6. Hz. Muhammed (s.a.v.) Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi

17 Peygamberimiz (s. a. v. ) küçük yaşlardan itibaren çalışmıştır
Peygamberimiz (s.a.v.) küçük yaşlardan itibaren çalışmıştır. Çocukluğunda Mekkelilerin koyunlarını otlatmış, gençliğinde ticaretle uğraşmıştır. Peygamber olarak görevlendirildikten sonra da daima çalışkanlığı ilke edinmiştir. Hicretten sonra Medine’de bir mescit yaptırmış ve mescidin inşaatında kendisi de sırtında kerpiç taşıyarak çalışmıştır.

18 Hz. Muhammed (s. a. v. ) zamanın değerli olduğunun bilincindeydi
Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanın değerli olduğunun bilincindeydi. Kur’an ‘ın «Boş kaldın mı hemen başka işe koyul.» emrini kendine ilke edinmiştir.

19 Peygamberimiz (s. a. v. ), zamanını planlı bir biçimde kullanırdı
Peygamberimiz (s.a.v.), zamanını planlı bir biçimde kullanırdı. Uyku ve dinlenme saatleri, misafirleri kabul edeceği saatler belliydi. O (s.a.v.), ibadet için zaman ayırır, ailesini de ihmal etmezdi. Ev işleriyle ilgilenir çocuklarıyla şakalaşır oynardı. Belirli zamanlarda devlet işleri ve halkın sorunlarıyla uğraşırdı.

20 Hz. Muhammed (s.a.v.) Sabırlı ve Cesaretliydi
7. Hz. Muhammed (s.a.v.) Sabırlı ve Cesaretliydi

21 Peygamberimiz (s.a.v.), Allah’tan başka kimseden korkmayan cesur bir insandı. O (s.a.v.), savaşlarda büyük cesaret örnekleri göstermiştir. O (s.a.v.), doğumundan itibaren hayatında pek çok sıkıntıyla karşılaştı. Sıkıntılar karşısında sabırlı olmuş arkadaşlarına da sabırlı olmayı öğütlemiştir.

22 Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi
8. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkı Gözetirdi

23 Peygamberimiz (s.a.v.), insanlar arasında adaletle hükmetmiş, adaleti toplumsal barışın ön şartı kabul etmiştir. Kul hakkı konusunda da son derece duyarlı davranmıştır. Kimseye hakkını yedirmemiş kimsenin hakkını da yememiştir. Vefat etmeden önce arkadaşlarını çağırmış, kendisinde hakkı olanların almasını söylemiştir.

24 İslamiyet’ten önce Mekke’de haksızlık ve adaletsizlik yaygındı
İslamiyet’ten önce Mekke’de haksızlık ve adaletsizlik yaygındı. Bu durum nedeniyle bir grup Mekkeli toplanarak Hilfulfudûl (Erdemliler Birliği) adlı bir cemiyet kurdu. Peygamberimiz (s.a.v.) de gençliğinde bu cemiyete katılmış, haksızlıkların önlenmesi için çalışmıştır.

25 Hz. Muhammed (s.a.v.) Doğayı ve Hayvanları Severdi
9. Hz. Muhammed (s.a.v.) Doğayı ve Hayvanları Severdi

26 Peygamberimiz (s.a.v.), yaşadığı çevreyi güzelleştirmeye özen göstermiştir.
«Birinizin elinde bir ağaç fidanı varsa kıyametin kopacağını bilse bile onu diksin.» buyurmuştur. Ağaçların kesilmemesini, kesilenlerin yerine yenilerinin dikilmesini emrederdi.

27 Hayvanlara merhametle yaklaşır, onlara zarar verilmemesini, fazla yük yüklenmemesini, onların aç ve susuz bırakılmamasını isterdi.

28 DEĞERLENDİRME 1.Peygamberimizin(s.a.v.) aşağıdaki hangi özelliği, ona «Muhammedül Emin» diye hitap edilmesinin nedenidir? A) Sabırlı olması B) Cesaretli olması C) Güvenilir olması D) Şefkatli olması

29 2. Peygamberimiz(s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Peygamberimiz (s.a.v.) insanları küçümsemezdi B) Yaşlı, hasta ve kimsesizleri sık sık ziyaret ederdi C) Sadece Müslümanların dertleriyle ilgilenirdi D) Yaşlı, hasta ve kimsesizleri sık sık ziyaret ederdi

30 A) Hicretten sonra Medine’ye ilim ve ibadet için mescit yaptırması
3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin(s.a.v.) bilgiye verdiği önemin bir göstergesidir ? A) Hicretten sonra Medine’ye ilim ve ibadet için mescit yaptırması B) Kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesini istemesi C) Hata yapanları güzel bir dille uyarması D) Uhud Savaşı’nda savaşın nerede yapılacağı konusunda arkadaşlarına danışması

31 4. Peygamberimizin (s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
A) Peygamberimiz (s.a.v.) bir konuda başkalarının fikrini alır ve her zaman kendi fikrini uygulardı B) «En iyi ben bilirim» anlayışına uygun davranırdı C) Uhud Savaşı’nda arkadaşlarının görüşlerini sordu ve kendi görüşüne göre davrandı D) Zeki ve ileri görüşlü olmasına rağmen çevresindekilerin düşüncelerini dikkate alırdı


"Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları