Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TASARIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TASARIMI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TASARIMI

2 Öğretim teknoloji ve materyalleri öğrenmenin kalıcı izli olmasını sağlamak bakımından önemlidir.
Öğrencinin bilgiyi hazır almaması için tasarım önemlidir. Eğitim uygulamalarında 3 temel gereksinim için materyal kullanımına başvurulur. Geniş kitlelere hitap etmek Öğretme ve öğrenmeyi verimli hale getirmek Öğretme ve öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek

3 Öğretim Materyallerinin Tasarım İlkeleri
1) Yapısal – Biçimsel Öğelerin Kullanım İlkeleri Alan Çizgi Şekil - Form Doku Renk

4 Kullanılan alan ve boş alan olarak ikiye ayrılır.
Kullanılan alan belirlenmiş bir çerçevedeki görsel öğelerdir. Boş alan ise kullanım alanı dışındaki boşluktur. %41 %20 %25 %14

5 Dikkati sürükleyen ve bir noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır.
ÇİZGİ Dikkati sürükleyen ve bir noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır. Üzerine kurgu yapılabilecek temel yapı taşıdır. Yatay çizgi durgunluk verir, dikey çizgiler güç gösterir, köşegen çizgiler ise hareket etkisi verir. Hareket etkisi Güçlülük etkisi

6 ŞEKİL - FORM Şekil; bir yüzey üzerinde oluşturulan anlamlı çizgilerdir. Form; biçimlerin yerleşimidir. Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya gelir.

7 DOKU Tasarımda en az değişkenlik gösteren şey dokudur. Bakılan materyali hissetmemizi sağlar.

8 RENK Renkler iyi tasarlanmış bir materyalde anahtar rol oynar. Renkler algılama üzerinde etki yaratır. Benzerlik ve farklılıkları, önemli noktalar ve bilgiler üzerinde dikkat toplar. Renklerin seçilmesinde cinsiyetler dikkate alınmalıdır. Renklerin kullanımında yaş grupları dikkate alınmalıdır: çocuklarda parlak, büyük yaş gruplarında ise pastel renkler kullanılmalıdır.

9

10 2) Yerleşim Öğelerinin Kullanım İlkeleri
Denge Bütünlük Ritim Vurgu Ahenk

11 ORAN - ÖLÇEK Objelerin büyüklüğü ile ilgili ilkedir. Objeyle ilgili vurgulamak istediğimiz özelliklerde, objenin büyük, orta, küçük gibi özellikleri anlatılmalıdır.

12 DENGE Objenin göz tarafından algılanan ağırlığı ile ilgilidir. Denge objenin her iki tarafına yatay ve dikey olarak dağılması ile oluşturur. Bir sunum ekranındaki bileşenler yatay ve dikey eksenler eşit dağıtılırsa denge ve eşitlik hissi uyandırır. Gözün bilgiyi anında yakalayabilmesi için asimetrik tasarımlar kullanılmalıdır.

13

14 BÜTÜNLÜK Görsel elemanlar ve bunların fonksiyonları arasındaki ilişki bütünlüğü oluşturur. Bütünlük bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisidir. Sıkça yapılan hatalardan biri bir alana çokça şeyi sığdırmaya çalışmaktır. İşe yaramayan bilgi görsellikten çıkarılmalıdır.

15

16 RİTİM Kompozisyonda gözün bir objeden diğerine rahatça kayabilmesidir. Ritim çizgi, şekil, form, yapı ve renk kullanımıyla sağlanabilir.

17 VURGU Vurgunun bütüne baskın olması gerekir. Öğretim materyalinin can alıcı noktasıdır. Vurgu yapmak için oklar, farklı renkler, diğer öğelerden büyüklük ve zeminle renk kontrastı oluşturulabilir.

18 AHENK Parçalar bir araya geldiğinde ortaya çıkacak bütünlük olgusudur. Bir bütünü oluşturan parçaların birbiriyle ilişkili olarak yakaladıkları uyumdur.

19 MATERYAL HAZIRLAMA İLKELERİ
Anlamlılık İlkesi Bilinenden Başlama İlkesi Çok Örneklilik İlkesi Görelilik İlkesi Tamamlama İlkesi Fonun Anlamlılığı İlkesi Kapalılık İlkesi Birleştiricilik İlkesi Değişmezlik İlkesi Derinlik İlkesi Yenilik İlkesi Basitlik İlkesi Hedef Davranış İlkesi Öğrenciye Uygunluk İlkesi

20 Anlamlılık İlkesi Bir malzeme ne kadar anlamlıysa öğrenilmesi de o kadar kolaydır. Örn; Hicret anlatılırken arabistan yarımadasını materyalin üzerinde bulundurmak .

21 Bilinenden Başlama İlkesi
En iyi öğretim somuttan soyuta, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene doğru olandır.

22 Çok Örneklilik İlkesi Bir kavramın genişliğini göstermek için çok sayıda örnekler sunmak gereklidir.

23 Görelilik İlkesi Nesnelerin özellikleri birbirine göre algılanır. Resim ve şekilleri herkes farklı bir şekilde algılamamalı, resim ve şekiller birbirinden ayırt edebilmelidir.

24 Tamamlama İlkesi Bir olayın ya da eşyanın tümüne ilişkin çizgileri vermek yerine bir kısmını vermek yeterli olabilir. Tamamlama ilkesi öğretimde öğrenciye kendi kendine öğrenmeyi amaçlar.

25 Fonun Anlamlılığı İlkesi
Görsel ya da işitsel olsun öğretim materyali düzenlerken mesaja uygun olan fonlara yer verilmesi gerekir.

26 Kapalılık İlkesi Şekiller belirgin olmalı ve açık, yarım bırakılmamalıdır.

27 Birleştiricilik İlkesi
Birbiriyle yakınlığı ve benzerliği olan nesne ve olaylar ilişkili olarak algılanır ve daha iyi hatırlanır.

28 Değişmezlik İlkesi Daha önceden bildiğimiz nesneleri algılama işleminde çoğu özelliklerini sürdürmesi algısal değişmezliktir.

29 Derinlik İlkesi Doğadaki varlıklar bize yakınsa gerçek ölçü ve renkleriyle görünürler, uzaktaysa küçülürler ve renkleri solmuş gözükür.

30 Yenilik İlkesi Dikkat özellikle geçmişteki yaşantılara zıt olan durumlara, yeniye çekilir. Yenilik izlenmekte olan görüntüdeki elemanlara yeni bir eleman yüklenmesi anlamına gelir.

31 Basitlik İlkesi Dikkat yöneltilirken bilinenle yenilik, basitle karşıtlık, belirginlikle belirginsizlik arasında bir denge aranır.

32 Hedef Davranış İlkesi Kullanılacak aracın öğrenciyi dersin hedeflerine ulaştırabilecek nitelikte olması gerekir.

33 Öğrenciye Uygunluk İlkesi
Kullanılacak araç öğrencilerin yaş, zeka ve geçmiş yaşantılarına uygun olmalıdır.

34 ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ HAZIRLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1)Materyal basit, sade ve anlaşılır olmalıdır.Ayrıntı fazla olursa öğrencinin bilgiyi kodlaması güçleşir. 2)Dersin ve konunun amaçlarına uygun seçilmeli hazırlanmalıdır.Amaca uygun olmayan materyal iyi hazırlansa da öğretime olan etkisi düşüktür. 3)Materyalin hazırlanması, geliştirilmesi ve kullanılması hedeflere göre belirlenir.Bütün içeriğin öğrenciye aktarılması amacıyla değil de önemli noktalarının öğretilmesi için hazırlanmalıdır.

35 4)Materyalin hazırlanması, geliştirilmesi ve kullanımı hedeflere göre belirlenir. 5)Görsel özellikler gerektiği yerde kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır.Öğrenciyi bıktırabilir. 6)Materyalin özellikleri öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olmalıdır.Öğrencinin gerçek hayatıyla ilişkili olmalıdır. 7)Materyalde kullanılan görsel – işitsel öğeler öğrencinin yakın çevresiyle ilişkili olmalıdır. 8)Materyaller öğrencinin psiko motor, zihinsel ve kişilik gelişimleri göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.

36 9)Materyaller öğrenciye uygulama imkanı sağlamalıdır
9)Materyaller öğrenciye uygulama imkanı sağlamalıdır.Aktif ortam en etkili öğrenme ortamıdır.Etkinliğe katıldığı ölçüde kalıcı izli öğrenme gerçekleşir. 10)Materyaller mümkün olduğunca gerçek hayatı yansıtmalıdır.En temel amaç gerçek hayatı sınıf ortamına taşıyabilmektir. 11)Materyaller her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır. 12)Materyaller sadece öğretmenin kullanabileceği basitlikte değil öğrencinin de kullanabileceği basitlikte olmalıdır.Sadece öğretmenin kullanabileceği nitelikte olması verimi düşürür.Materyal öğrenciyle beraber seçilmelidir.

37 13)Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı hem zamandan hem maliyetten tasarruf edilmelidir. 14)Materyal gerektiğinde geliştirilebilir ve güncellenebilir olmalıdır. Gerçek hayatla tutarlılık ilkesiyle ilgilidir. Doğru ve güncel bilgiler içermelidir. Güncellenemeyen materyaller zamanla etkinliğini kaybeder.

38 HAZIRLAYANLAR ESRA KUMAŞ BÜŞRA ÜNSAL


"ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TASARIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları