Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Materyalleri Tasarım İlkeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Materyalleri Tasarım İlkeleri"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Materyalleri Tasarım İlkeleri

2 adresinden indirilmiştir.
adresinden indirilmiştir.

3 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri
*Boşluk *Çizgi *Şekil-form *Doku *Renk 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri *Oran-ölçek *Denge *Bütünlük *Ritim *Vurgu *Ahenk

4 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri
*Boşluk Boşluk, belirlenmiş bir çerçeve içerisindeki kullanım alanı dışında kalan yerlerdir. Öğretim materyaline genel olarak bakıldığında görülen/hissedilen doluluk veya boşluktur.

5 %41 %25 %14 %20

6 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri
*Çizgi Çizgilerin yatay, dikey veya eğik olarak kullanımı algılama üzerinde etkilidir. Yatay çizgiler sabitlik ve durağanlık etkisi, dikey çizgiler güçlülük etkisi ve eğik çizgiler ise hareket etkisi verir.

7 Sabitlik ve Durağanlık etkisi
Güçlülük etkisi Hareket etkisi Sabitlik ve Durağanlık etkisi

8 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri
*Çizgi Öğretim materyalleri üzerinde oluşturulacak kontrast/zıtlık daima dikkati çekecektir.

9

10 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri
*Şekil-form Şekil bir yüzey üzerinde oluşturulan iki boyutlu biçimlerdir. Form ise kullanılan biçimlerin birbirine göre yerleşimidir.

11 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri
*Doku Öğretim materyalinin hazırlanmasında kullanılacak malzemenin özelliğine bağlı olarak değişiklik göstereceği için tasarımda en az değişkenlik gösteren eleman dokudur.

12 1- Yapısal/Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri
*Renk Renkler, iyi tasarlanmış bir öğretim materyalinde anahtar rol oynar. Renklerin iyi seçilmesi ve çizgilerle birlikte iyi tasarlanması sonucu en etkili öğretim materyalleri gerçekleştirilir.

13 *Renk *Doku *Şekil-form

14 Renkler algılama üzerinde etki yaratırlar.
Doğal renkler ile nesneler renklendirildiğinde görüntünün gerçekliğini artırır. Benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konuşuna yardımcı olur. Önemli noktalar ve bilgiler üzerinde dikkati toplar. Coşku, durgunluk, tek düzelik, canlılık gibi duyguların algılanmasına yardımcı olur.

15 Öğretim Materyallerinin Tasarımında Renklerin Kullanımı
Renkler, fiziksel özellikleri nedeniyle algılama üzerinde etkilidir. Işık, Prizmadan geçtiğinde uzun ve kısa dalga boyları şeklinde kırılarak farklı renklere ayrılır. En uzun dalga boyu kırmızı, en kısa dalga boyu mor renklidir.

16 Öğretim Materyallerinin Tasarımında Renklerin Kullanımı
Renklerin seçiminde farklı cinsiyetlerin de dikkate alınması gerekir. Erkekler: Mavi, yeşil, bordo ve bunların canlı tonlarını seçerken Bayanlar: Sarı, mavi, pembe gibi renklerin pastel tonlarını daha çok seçmektedirler.

17 Mavi, yeşil, bordo ve bunların canlı tonlarını seçerken
Sarı, mavi, pembe gibi renklerin pastel tonlarını daha çok seçmektedirler.

18 Öğretim Materyallerinin Tasarımında Renklerin Kullanımı
Çok parlak renkleri küçük yaş grupları için, daha ileri yaş grupları için de pastel tonları kullanmakta yarar vardır. Her iki yaş grubu için kontrast oluşturulmak istenildiğinde parlak renklerin kullanılması etkili olacaktır. Renklerin kullanımında yaş gruplarının da dikkate alınması gereklidir.

19 Öğretim Materyallerinin Tasarımında Renklerin Kullanımı
Etnik özellik ve çevre koşulları da renklerin algılanmasında etkilidir. Yeşil ve mavi gibi renkler bozkır bölgelerinde yaşayanlar üzerinde etkili olurken, Sıcak renkler ormanlık bölgelerde yaşayanlar üzerinde daha etkili olmaktadır.

20 Öğretim Materyallerinin Tasarımında Renklerin Kullanımı
Farklı renkler kullanılarak farklı bölümlerin algılanması kolaylaştırılabilir. 10 20 30

21 Zemin ve Şekiller Açısından Etkili Renk Bileşimleri
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl! Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

22 Öğretim Materyallerinin TasarImInda Harflerin Kullanımı
Yazı, öğretim materyallerinin çoğunluğunda kullanılan bir öğretim elemanıdır. Diğer öğretim elemanları ile birlikte uyumlu bir şekilde kullanılmalıdır.

23 Öğretim Materyallerinin TasarImInda Harflerin Kullanımı
Dekoratif amaçlı süslü yazı yerine düz ve sade biçimde yazılmış yazılar kullanılmalıdır. Küçük harflerle yazılan yazılar daha kolay okunabilir. TAMAMIYLA BÜYÜK HARFLERLE YAZILAN YAZILARIN OKUNMASI ZORDUR.

24 Öğretim Materyallerinin TasarImInda Harflerin Kullanımı
Eşit olmayan insanlara eşit davranmaktan daha büyük eşitsizlik olamaz. Thomas Jeferson Eşit olmayan insanlara eşit davranmaktan daha büyük eşitsizlik olamaz Thomas Jeferson EŞİT OLMAYAN İNSANLARA EŞİT DAVRANMAKTAN DAHA BÜYÜK EŞİTSİZLİK OLAMAZ. THOMAS JEFERSON

25 Öğretim Materyallerinin TasarImInda Harflerin Kullanımı
Satırlar çok sıkışık olduğunda metnin okunması güçleşir. Satırlar çok seyrek olduğunda metinde kopukluk duygusu verir. Satır aralıkları ortalama harf yüksekliğinin 1½ si kadar olduğunda metin çok okunaklı olur. Satırlar çok sıkışık olduğunda metnin okunması güçleşir. Satırlar çok seyrek olduğunda metinde kopukluk duygusu verir. Satır aralıkları ortalama harf yüksekliğinin 1½ si kadar olduğunda metin çok okunaklı olur. Satırlar çok sıkışık olduğunda metnin okunması güçleşir. Satırlar çok seyrek olduğunda metinde kopukluk duygusu verir.

26 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri
*Oran-ölçek *Denge *Ritim *Bütünlük *Vurgu *Ahenk

27 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri
*Oran-ölçek Objelerin büyüklüğü ile bağlantılıdır. Bir objenin diğer objeler ve bütün ile arasındaki ilişkiye göre objenin büyük, orta, küçük, ağır, hafif olduğu gibi duygular yaratabilir.

28

29 Objelerin büyüklüğünün doğru olarak algılanabilmesi için tanıdık başka bir obje ile ölçeklendirilmesi gerekir.

30 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri
*Denge Denge, objenin göz tarafından algılanan ağırlığı ile ilgilidir. Öğretim materyalleri üzerinde denge, yatay ve dikey eksenin her iki tarafına objelerin eşit olarak dağıtılması ile oluşturulur. İstenilen amaca yönelik olarak objelerin bütününe yerleşimi ile denge veya dengesizlik etkisi yaratılabilir.

31 Ekosistemde enerji akışı
Üreticiler Üçüncül tüketiciler Birincil tüketiciler İkincil tüketiciler Ekosistemde enerji akışı Ayrıştırıcılar

32 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri
*Bütünlük Görsel elemanlar ve bunların fonksiyonları arasındaki ilişki bütünlüğü oluşturur. Her bir görsel unsur, bir mesaj iletmedeki fonksiyonu göz önüne alınarak yerleştirilmelidir.

33

34 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri
*Ritim Kompozisyonda gözün bir objeden diğerine rahatça kayabilmesidir. Soyut bir kavram olmasına rağmen çizgi, şekil, form, yapı ve renk kullanımı ile sağlanabilir.

35 GÜNEŞ TUTULMASI

36 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri
*Vurgu Vurgunun bütüne baskın olması gereklidir. Öğretim materyalinin can alıcı noktasıdır. Dikkat çekmek istediğiniz nokta olarak tasarlanmalıdır. En ilgi çekici nokta olarak tasarlanıp en önemli unsurlar yerleştirilebilir.

37 ELEKTRİK AKIMI

38 2- Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri
*Ahenk Kompozisyonun bütünü ile bağlantılıdır. Parçalar bir araya geldiğinde ortaya çıkacak bütünlük duygusudur. Ahenk, bir bakıma bütünü oluşturan parçaların birbiri ile olan ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan uyumdur.

39 ORMAN EKOSİSTEMİ Bitkiler Otçul Hayvanlar Ayrıştırıcılar
Etçil Hayvanlar Ayrıştırıcılar

40 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri

41 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
1-Anlamlılık İlkesi Bir malzeme ne kadar anlamlı ise öğrenilmesi de o kadar kolaydır.

42 “tin, nit, mel, yaz, şez, zed”
Anlamlı sözcüklerin öğrenilmesinin anlamsız hecelerin öğrenilmesine oranla daha kolay olması. “tin, nit, mel, yaz, şez, zed”

43 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
2-Bilinenden Başlama İlkesi En iyi öğretim somuttan soyuta, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene doğru gidendir. ELMA

44 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
3-Çok Örnek İlkesi Bir kavramın genişliğini göstermek için çok sayıda örnekler sunmak gerekir.

45 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
4-Görelik İlkesi Nesnelerin özellikleri birbirlerine göre algılanır. Resim ve şekilleri herkes başka şekilde algılamamalı, birbirinden ayırt edebilmelidir.

46 c b a

47 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
5-Seçicilik İlkesi Algılama seçicidir. İnsanın duyu organları uyarılmayı beklemezler, aksine belirli bir anda, anlatılamayacak kadar çok sayıda uyarıcıyla bombardıman edilirler. Öğretim materyalindeki önemli elemanları dikkati en çok çekecek şekilde yerleştirmek gerekir.

48 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
6-Tamamlama İlkesi Bir olayın ya da eşyanın tümüne ilişkin çizgileri vermek yerine bir kısmını vermek yeterli olabilir.

49

50 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
7-Fonun Anlamlılığı İlkesi Görsel yada işitsel olsun, öğretim materyali düzenlerken iletilmek istenen mesaja uygun olarak, figüre anlam katacak fonlara yer verilmesi gereklidir.

51 Kırmızı Mavi Siyah Mavi Yeşil Kırmızı

52 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
8-Kapalılık İlkesi Şekiller belirgin olmalı, açık ve yarım bırakılmamalı. Özellikle iki boyutlu figürler için şekil tam yapılmalıdır.

53

54 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
9-Birleştiricilik İlkesi Algılama birleştirici ve bütünleyicidir; birbiriyle benzerliği ve yakınlığı olan nesne ve olaylar ilişkili olarak algılanır ve daha iyi hatırlanır.

55

56 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
10-Değişmezlik İlkesi Daha önceden bildiğimiz tanımış olduğumuz nesnelerin algılama işleminde çoğu özelliklerini sürdürmesi algısal değişmezliktir.

57

58 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
11-Derinlik İlkesi Doğadaki varlıklar bize yakınsa gerçek ölçüleri ve renkleriyle görünürler. Aynı varlıklar bizden uzaklaştıkça, küçülür ve renkleri de soluyor hissini verir.

59

60 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
12-Yenilik İlkesi Dikkat özellikle geçirilegelen ve yarın geçmişteki yaşantılara zıt olan durumlara ve yeniye çekilir.”Yenilik” izlenmekte olan görüntüdeki elemanlara yeni bir eleman eklenmesi anlamına gelmektedir.

61 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
13-Basitlik İlkesi Dikkat yöneltilirken bilinenle yenilik, basitlikle karışıklık, belirginlikle belirginsizlik, arasında bir denge aranır.

62 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
14-Hedef Davranış İlkesi Kullanılacak aracın öğrenciyi dersin hedeflerine ulaştırabilecek nitelikte olması gereklidir.

63 Öğretim Materyalleri Hazırlama İlkeleri
15-Öğrenciye Uygunluk İlkesi Kullanılacak araç, öğrencilerin özelliklerine (yaş, zeka ve geçmiş yaşantıların düzenine) uygun olmalıdır

64 Öğrenci Merkezli Eğitime (ÖME) göre öğretim materyallerinin tasarımı

65 Görsel ekipmanların sadece sözlü mesaj iletmek için kullanılması çok sık karşılaşılan bir durumdur
Gön: Mehmethan EJDER Tuğ Sok. No:36/3 Keçiören/ANKARA Sayın Halil DOĞAN Aksu sok.No:2 Şişli/İstanbul

66 Renkli bir fotoğraf anlatılmak istenen nesnenin gerçekliğini oldukça yüksek düzeyde anlatır.

67 Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Beslenme
*Vitamin ve minerallere de *Diğer besinlerden *Bazı besinler gereksinim duyarız yeterince alınmalı sınırlı tüketilmeli *Her gün egzersiz yapılmalı Tahıllar Proteinler Şeker ve Yağ Sebzeler Meyveler Sıvılar Tahıllar Proteinler Şeker ve Yağ Sebzeler Meyveler Sıvılar Sağlıklı Beslenme Vitamin ve minerallere de gereksinim duyarız Diğer besinlerden yeterince alınmalı Her gün ekzersiz yapılmalı Bazı besinler sınırlı tüketilmeli Karmaşık bir süreç birleştirilerek daha kolay, anlaşılır ve hatırlanır hale getirilir.

68 İyi tasarlanmış bir görsel materyal ile dil ve kültür sınırları aşılarak iletişim kurulur.

69 Okumak, basılı okuryazarlıkta “kod çözme” etkinliğidir

70 Yazmak basılı okuryazarlıkta “kodlama” etkinliğidir.

71 Bir video programını hazırlamak görsel okuryazarlıkta “ kodlama” etkinliğidir.

72 Bir video programını yorumlamak görsel okur yazarlıkta “kod çözme” etkinliğidir.

73 Bir fotoğrafın düşündürdükleri her yaş grubuna göre farklılıklar gösterir.

74 Hareket duruşu (pozu) hareket kavramını, hız çizgisi gibi geleneksel uygulamadan daha güvenilir olarak iletir

75 Fotoğraflar, resimler, çizimler ve sözcükler somuttan soyuta doğru süreklilik gösterir
At

76 Görseller çok somut ya da çok soyut uçlara yaklaştıkça öğretimsel açıdan daha az yararlı olma eğilimindedir. Soyut Somut Orta Derece Soyut Düşük Yüksek Öğrenme Oranı Gerçeklik Düzeyi

77 Atomun yapısını anlamak için güneş sistemi ile kıyaslama çok sıkça kullanılmaktadır

78 Ekosistemde enerji akışı
İkincil tüketiciler Ayrıştırıcılar Üçüncül tüketiciler Birincil tüketiciler Üreticiler Sergileme alanı üzerinde yer alan öğeler belirgin geometrik yapılar, örneğin bir daire üzerine yerleştirilmesi kod çözme sürecini kolaylaştırır.

79 “Z” harfi şeklinde düzenleme resme bakan kişinin gözlerinin sol üstten sağ alta doğru bir yol izlemesini sağlar YUMURTA..

80 RENK BİLEŞİMLERİ ZEMİN ÖN PLAN VE YAZILAR VURGU
BEYAZ KOYU MAVİ KIRMIZI-TURUNCU AÇIK GRİ MAVİ,YEŞİL,SİYAH KIRMIZI MAVİ AÇIK SARI, BEYAZ SARI, KIRMIZI AÇIK MAVİ KOYU MAVİ, KOYU YEŞİL KIRMIZI, TURUNCU AÇIK SARI MOR, KAHVERENGİ KIRMIZI


"Öğretim Materyalleri Tasarım İlkeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları