Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 1 TUHID - İDA İletişim Hizmetleri Algılama Araştırması Eylül 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 1 TUHID - İDA İletişim Hizmetleri Algılama Araştırması Eylül 2006."— Sunum transkripti:

1 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 1 TUHID - İDA İletişim Hizmetleri Algılama Araştırması Eylül 2006

2 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge Amaç ve Kapsam A

3 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 3 Araştırmanın amacı ve kapsamı  Çalışmanın ana amacı Halkla İlişkiler sektörünün gelişimine yön vermek üzere;  İlgili tarafların mevcut tutum ve beklentilerini anlamak ve  Muhtemel gelişim alanlarını tespit etmektir.  Çalışmada aşağıdaki başlıklar irdelenmiştir:  İş hedeflerine ulaşmada iletişim hizmetlerinin önemi  Alınan/verilen iletişim hizmetleri  İletişim danışmanı/yöneticilerin kendini geliştirmesi gereken alanlar  Halkla İlişkiler/PR şirketlerinden beklentiler  İletişim ajansı-medya ilişkisi  Sektör ve iletişim ajanslarıyla ilgili rakamsal veriler (şirket profili, ciro, iletişim/danışmanlık bütçesi, vb)

4 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge Yöntem ve Örnek Yapısı B

5 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 5 Yöntem ve örnek yapısı

6 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge Şirketler CEO / Genel Müdür İletişim Yöneticileri B1B1

7 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 7 Kurum yönetimi n=27

8 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 8 İletişim yönetimi n=74

9 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 9 HİZMET VERİLEN ALAN n=74 ŞİRKET YAPISI İletişim yöneticilerinin firma profili ŞİRKETİN BULUNDUĞU İL

10 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 10 YILLIK CİRO İletişim bütçesinin (reklam hariç) yıllık ciro içindeki payı ortalama %8* İLETİŞİM BÜTÇESİ n=74 İletişim yöneticilerinin firma profili

11 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 11 İletişim danışmanlık hizmeti alma/sözleşme yenileme Dışarıdan iletişim hizmeti alıyor musunuz, iletişim danışmanı firma ile çalışıyor musunuz? n=74 Ortalama 7 yıldır iletişim danışmanlığı hizmeti alınıyor n=55 Şu anda hizmet aldığınız iletişim danışmanlığı firması ile sözleşme yenileme süreniz için aşağıdakilerden hangisi uygundur? Şu anda iletişim hizmeti aldığı firmadan yaklaşık 4 yıldır hizmet almakta, %35’i daha önce başka bir firma ile çalışmamış

12 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 12 Şirketlerdeki iletişim sorumluları Şirketinizde iletişimden sorumlu bir bölüm var mı? Varsa, bölümün adı nedir? Şirketinizde iletişimden sorumlu bir müdür var mı? Varsa, iletişimden sorumlu departman/ müdür kime bağlı çalışıyor? n=74

13 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 13 İletişimden sorumlu bölüm profili  Ortalama 5 kişi çalışıyor.  %80’i kadın, %20’si erkek.  Mesleki kıdem ortalama 7,6 yıl.  %4’ü Lise, %73’ü Üniversite, %23’ü Yüksek Lisans/Doktora mezunu.  Çalışanların ortalama %28’inin iletişim fakültesi eğitimi var.  Çalışanların ortalama %53’u 26-35 yaş arasında.

14 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 14 Kurumsal iletişime ayrılan zaman CEO/ GENEL MÜDÜRİLETİŞİM YÖNETİCİSİ Şirketinizin kurumsal iletişimine ayırdığınız zaman 2 yıl öncesine göre değişti mi? Şirketinizde üst yönetimin kurumsal iletişime ayırdığı zaman 2 yıl öncesine göre değişti mi? CEO/ GENEL MÜDÜR’lar kurumsal iletişime zamanlarının ortalama %18’ini ayırıyor 2 yıl öncesine göre ayırdıkları zamanın arttığını belirtenler ortalama %66 arttığını,azaldığını belirtenler ortalama %30 azaldığını belirtmiştir. Üst Yönetimin kurumsal iletişime zamanlarının ortalama %30’unu ayırıyor 2 yıl öncesine göre ayrılan zamanın arttığını belirtenler ortalama %35 arttığını,azaldığını belirtenler ortalama %25 azaldığını belirtmiştir. n=27 n=74

15 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge İletişim Danışmanları B2B2

16 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 16 Şirket Profili n=65 YILLIK CİRO ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ/ORTAKLIK

17 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 17 Müşteri Profili-Son İki Yıl n=65 HİZMET VERME ŞEKLİ HİZMET VERİLEN MÜŞTERİ SAYISI

18 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 18 Müşteri Profili-Son İki Yıl n=65 Son iki yıldır çalışılan müşterilerin, ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği sektör: Görüşen iletişim ajanslarının %23’ü müşterilerinin çoğunun ilk kez iletişim hizmeti aldığını belirtmiştir. %72’sinde müşterilerinin çoğu başka ajanstan kendilerine geçmiştir.%5’inde ise başka ajanstan kendilerine geçen ve ilk kez iletişim hizmeti alanların oranı eşittir. %66Genel Müdür %51Kurumsal İletişim %31Reklam ve Halkla İlişkiler %26Genel Müdür Yardımcısı %18Pazarlama ile çalışmaktadır Danışmanlık hizmeti için firmada çalışılan kişi / birim

19 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 19 Çalışan Profili  Ortalama 16 kişi çalışıyor.  %73’ü kadın, %27’si erkek.  Mesleki kıdem ortalama 5,8 yıl.  %2’si Ortaokul, %7’si Lise, %78’i Üniversite, %13’ü Yüksek Lisans/Doktora mezunu.  Çalışanların ortalama %41’inin iletişim fakültesi eğitimi var.  Çalışanların ortalama %53’ü 26-35 yaş arasında.

20 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 20 Denetlenme/Mesleki Standart Belgesi ve Dernek Üyelikleri n=65 Bağımsız denetçiler tarafından denetlenmeMesleki standart belgesi olma n=65 Dernek Üyelikleri

21 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge Medya B3B3

22 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 22 Medya

23 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge Sonuçlar C

24 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge İş Hedeflerine Ulaşmada İletişim Hizmetlerinin Önemi 1

25 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 25 Genel olarak kurumsal iletişim faaliyetlerinin iş hedeflerine ulaşmadaki etkisine dair düşünceler Kurumsal İletişim faaliyetlerinin iş hedeflerinize ulaşmada ne derece etkili olduğunu düşünüyorsunuz? 77,797,389,294,0 Çok etkili Etkili Ne etkili ne de değil Etkili değil Çok etkili + Etkili n=27746533 

26 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge İletişim Hizmetleri ve Ölçümleme Bugünkü ve Gelecekteki Önemi CEO / Genel Müdür 1a

27 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 27 İş hedeflerine ulaşmada iletişim hizmetlerinin ve ölçümlemenin önemi Bugünkü Önemi Gelecekteki Önemi       Önemi artacak hizmetler n= 27

28 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 28 Gelecekteki önem  Şimdiki önem  CEO / Genel müdürler nezdinde iletişim hizmetleri ve ölçümlemenin bugünü ve yarını n= 27

29 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge İletişim Hizmetleri ve Ölçümleme Bugünkü ve Gelecekteki Önemi İletişim Yöneticileri 1b

30 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 30 İş hedeflerine ulaşmada iletişim hizmetlerinin ve ölçümlemenin önemi Bugünkü Önemi Gelecekteki Önemi      Önemi artacak hizmetler n= 74   

31 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 31 Gelecekteki önem  Şimdiki önem  İletişim yöneticileri nezdinde iletişim hizmetleri ve ölçümlemenin bugünü ve yarını n= 74

32 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge İletişim Hizmetleri ve Ölçümleme Gelecekteki Önemi İletişim Danışmanları 1c

33 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 33 İş hedeflerine ulaşmada iletişim hizmetlerinin ve ölçümlemenin gelecekteki önemi Gelecekteki Önemi n= 65

34 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 34 Sonuç olarak... İş hedeflerine ulaşmada gelecekte önemli olacak hizmetler

35 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 35 Sonuç olarak... İş hedeflerine ulaşmada gelecekte önemli olacak hizmetler

36 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 36 Sonuç olarak... Gelecekte önemi en fazla artacak hizmetler

37 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge Alınan/Sunulan İletişim Hizmetleri 2

38 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge Hizmet alanlar CEO / Genel Müdür İletişim Yöneticisi 2a

39 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 39 İletişim faaliyetlerinden yararlanma düzeyi CEO / GM n=27 İletişim yöneticisi n=74 Yararlanıyor Yararlanmıyor

40 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 40 Firma dışından hizmet alma düzeyi CEO / GM n=27 İletişim yöneticisi n=74

41 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge s Hizmet verenler İletişim Danışmanları 2b

42 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 42 Verilen iletişim faaliyetleri İletişim Danışmanları n=65 Veriyor Vermiyor

43 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 43 Talep artan iletişim faaliyetleri Müşterileriniz son 2 yıldır en fazla hangi hizmetleri talep ediyorlar? İletişim Danışmanları n=65

44 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge İletişim Fonksiyonuna Yönelik Düşünceler 3

45 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 45 4,27 4,19 4,04 3,92 3,88 Ortalama n=27 CEO/ GM’in iletişim fonksiyonuna dair görüşleri

46 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 46 İletişim yöneticilerinin iletişim fonksiyonuna dair görüşleri 4,03 3,87 3,66 3,19 Ortalama n=27

47 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 47 İletişim danışmanlarının iletişim fonksiyonuna dair görüşleri 3,62 3,28 2,82 2,29 Ortalama n=65

48 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge Beklentiler 4

49 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 49 İletişim danışmanından beklentiler İletişim danışmanınız, iletişim alanlarından hangilerinde kendini geliştirmelidir?      CEO / GM n=27 İletişim yöneticisi n=74

50 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 50 CEO / GM’in firmasındaki iletişim yöneticisinden beklentileri İletişim yöneticiniz, hangi alanlarda kendini geliştirmelidir? CEO / GM n=27

51 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge Halkla İlişkiler/PR Şirketinden Beklentiler 5

52 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge Hizmet alanlar İletişim Yöneticisi 5a

53 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 53 Halkla ilişkiler/PR firması için önemli olan özellikler Bugünkü Önem Gelecekteki Önemi    Önemi artacak özellikler n= 74 

54 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 54 Gelecekteki önem  Şimdiki önem  İletişim yöneticileri nezdinde Halkla ilişkiler/PR firması için önemli olan özelliklerin bugünü ve yarını n= 74

55 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge Hizmet verenler İletişim Danışmanları 5b

56 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 56 Halkla ilişkiler/PR firması için önemli olan özellikler Bugünkü Önem Gelecekteki Önemi    Önemi artacak özellikler n= 65  

57 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 57 Gelecekteki önem  Şimdiki önem  İletişim danışmanları nezdinde Halkla ilişkiler/PR firması için önemli olan özelliklerin bugünü ve yarını n= 65

58 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 58 Halkla ilişkiler/PR firması için önemli olan özellikler GELECEKTE ÖNEMLİ OLACAK İLK 5 ÖZELLİK GELECEKTE ÖNEMİ ARTACAK İLK 5 ÖZELLİK

59 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge İletişim Ajansı-Medya İlişkisi 6

60 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 60 İş dünyası ile ilgili haber yapılırken başvurulan kaynaklar 54,675,763,7 n=33

61 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 61 İletişim ajansının rolü İletişim danışmanı ajanslardan kaynaklanan haberlerinizin oranı 2 sene öncesine göre değişti mi? Haber kaynağı olmadaHaber oluşturma sürecinde Haber oluşturma sürecinde iletişim danışmanı ajansların rolü için aşağıdakilerden hangisi uygundur? n=33

62 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 62 Medya ve iletişim danışmanları arasındaki ilişkide iyileştirilmesi gereken konular n=33

63 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 63 Medyanın iletişim fonksiyonuna dair görüşleri 4,27 3,21 3,06 Ortalama n=33

64 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 64 Halkla ilişkiler/PR firması için önemli olan özellikler Bugünkü Önem Gelecekteki Önemi    Önemi artacak özellikler n= 33         

65 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 65 Gelecekteki önem  Şimdiki önem  Medya mensupları nezdinde Halkla ilişkiler/PR firması için önemli olan özelliklerin bugünü ve yarını n= 65

66 19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 66 Teşekkür ederiz...


"19 Ekim 2006 GfK TürkiyeCustom ResearchGrowth from Knowledge 1 TUHID - İDA İletişim Hizmetleri Algılama Araştırması Eylül 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları