Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LABORATUVARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LABORATUVARI"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LABORATUVARI

2 Laboratuvar Sorumlusu:
Uz.Dr.Hakan TİMUR Analistler: Vildan TÜRKMEN (Kimyager) Mustafa KOÇ (Kimyager) Sibel ATAGÜN (Biyolog)

3

4 İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarına:
- Sanayi kuruluşlarında çalışanların, - Zehirlenmeye maruz kalanların, - Hastanelerin ( poliklinik – yatan hasta ), kan örnekleri gelmektedir.

5

6 Laboratuvarımızda, - Kanda : Arsenik (As) Civa (Hg) Kadmiyum (Cd) Kobalt (Co) Kurşun (Pb) - Serumda: Selenyum (Se) Bakır (Cu) analizleri yapılmaktadır.

7

8 Laboratuvarımızda, ön hazırlığı yapılan numuneler, Enstrümantal Analiz Laboratuvarında, ICP - MS cihazında okunmaktadır.

9

10

11 Laboratuvarımızda, Kanda : Çinko (Zn) Krom (Cr) tayini denemeleri devam etmektedir. Kısa zamanda sonuç alınacağı düşünülmektedir.

12 YILLARA GÖRE İSTATİSTİK 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kanda bakır Kanda çinko ** Kanda lityum * * * Kanda magnezyum * * * Kanda kurşun Kanda selenyum Kanda kadmiyum İdrarda bakır * Biyokimya cihazında çalışılmaya başladı. ** Atomik Absorpsiyon cihazı, bozuk olduğu için analiz yapılamadı. TOPLAM

13 Kanda bakır - - Kanda çinko - - Kanda lityum - - Kanda magnezyum - -
YILLARA GÖRE İSTATİSTİK ll Kanda bakır Kanda çinko Kanda lityum Kanda magnezyum Kanda kurşun Kanda selenyum Kanda civa Kanda kadmiyum Kanda arsenik İdrarda bakır TOPLAM

14 2013 Yılı Ağır Metal İstatitistik
Kanda arsenik Kanda civa Kanda kadmiyum Kanda kobalt Kanda kurşun Serumda bakır Serumda selenyum TOPLAM

15

16 2014 Yılı Ağır Metal İstatitistik
Ocak Şubat-2014 Kanda arsenik Kanda civa Kanda kadmiyum Kanda kobalt Kanda kurşun Serumda bakır Serumda selenyum TOPLAM

17 HEDEFLERİMİZ Kanda; - Çinko ve krom tayini çalışmaları
devam etmektedir. İdrarda; - Arsenik, bakır, civa, kadmiyum, kobalt, kurşun, selenyum - Fenol - Benzen - Toluen çalışmaları başlayacaktır.

18

19 Laboratuvarda İş Akışı
Numuneler : - Sanayii kuruluşlarından ; İşletmeye ait iş yeri hekimi kanların alımını sağlar, veya telefonla görüşülerek verilen gün ve zamanda kuruluşa en yakın Toplum Sağlığı Merkezinden Müdürlüğümüz tarafından hemşire görevlendirilir. Miktarları daha önceden belirtilen gerekli malzemelerin tümü (K3 EDTA’lı mor kapaklı tüp, iğne ucu, alkol, pamuk ) işletmeye (taşımalı sistem tarafından ) gönderilir. Alınan Kanların, Taşımalı sistem tarafından Kurumumuza gelişi sağlanır.

20 Laboratuvarda İş Akışı
- Hastanelerden ; Yatan veya ayakta tedavi gören hastalardan - Çeşitli İşletmelerin gönderdiği, ağır metal şüphesi olabilecek çalışanlardan ; Kurumumuzda görevli hemşire tarafından kanları alınır.

21 Laboratuvarda İş Akışı
Numune kaydı, kayıt bölümünde yapılır. (Adı soyadı, doğum tarihi, baba adı bilgileri gereklidir.) Hastanın ( veya numunesi bakılacak olan kişinin) barkod numarası çıkarılır. Hastanın kendisine verilir. ( İşletmeden geldiyse, resmi yazıyla sonuçla birlikte gönderilir.) Numune kayıt işleminden sonra laboratuvara, laboratuvar çalışanları tarafından getirilir ve hemoliz olmaması için buzdolabına kaldırılır. Numune analize kadar sıcaklığı 2-8 °C olan buzdolabında saklanır. Gelen numunelerin laboratuvar protokol defterine kaydı yapılır. Herbir parametre için saklama süresi faklıdır.

22 Cihazlar, Malzemeler, Reaktifler, Materyaller
MW: Kapalı Sistem Mikrodalga Yaş Yakma Cihazı ICP – MS: İndüktif Eşleşmiş Plazma Kaynaklı Kütle Spektrometresi (ICP-MS): Bilgisayar kontrollü. Hassas Terazi (d=0.001 mg ) Santrifüj Vortex

23 REAKTiFLER Nitrik Asit (HNO3) : 1 ,40 g/ml, M=63,01 g/mol; saflığı %65 olan HNO3 Deiyonize su: Örnek hazırlamada ve seyreltme işlemlerinde kullanılan deiyonize su ISO 3696 standardında belirtildiği gibi 1.sınıf olmalıdır. Arsenik Stok Çözeltisi : ppm lik, analitik saflıkta ve sertifikalı. Civa Stok Çözeltisi : ppm lik, analitik saflıkta ve sertifikalı.

24 REAKTiFLER Kadmiyum Stok Çözeltisi : ppm lik, analitik saflıkta ve sertifikalı. Kobalt Stok Çözeltisi : ppm lik, analitik saflıkta ve sertifikalı. Kurşun Stok Çözeltisi : ppm lik, analitik saflıkta ve sertifikalı. Bakır Stok Çözeltisi : ppm lik, analitik saflıkta ve sertifikalı. Selenyum Stok Çözeltisi : 1000 ppm lik, analitik saflıkta ve sertifikalı.

25 MALZEMELER Mikropipetler ve tek kullanımlık mikropipet uçları
Polipropilen, Kapaklı Santrifüj Tüpü Balonjoje (25 , 50 ve 100 ml ), Su Piseti

26 Güvenlik Önlemleri Laboratuvarda çalışırken eldiven ve önlük giyilmeli, asit buharlarına karşı koruyucu gözlük ve maske takılmalıdır. Nitrik asit ( HNO3 ) buharları zararlı olduğu için çeker ocak içerisinde kullanılmalıdır. Zararlı olan elektrik voltajlarına, radyo frekanslarına, ultraviyole radyasyonlarına, yüksek sıcaklık ve basınçlara karşı kullanıcı güvenlik önlemleri alınmalıdır.

27 Güvenlik Önlemleri Çalışma sırasında kullanıcıların asit sıçramalarına maruz kalması halinde; maruz kalınan bölge sodyum bikarbonat çözeltisi ile iyice temizlenmelidir. Plazma yakılmadan önce laboratuvarın havalandırma sisteminin çalıştığından emin olunmalıdır. Plazma yakılmadan önce torch kabin kapağının kapalı olduğu kontrol edilmelidir. Cihazda kullanılacak kimyasallar zehirli olabilir ya da analizin bitiminde zehirli hale dönüşebilir. Bu nedenle güvenlik kurallarına uyulmalıdır.

28 Güvenlik Önlemleri Kimyasalı üreten veya temin eden firmanın konu ile ilgili uyarıları veya aplikasyon uyarılarına dikkat edilmelidir. Numune ve standart hazırlama işlemleri, korozyon ve kontaminasyon ihtimaline karşı cihazdan uzak alanlarda yapılmalıdır. Tam Kan numunesine çıplak elle temas edilmemelidir. Hepatit vb. bulaşıcı hastalık riskine karşı Laboratuvar personeli aşı olmalıdır. Tam kan örnekleri kapalı ortamda muhafaza edilmelidir. Hemoliz olmuş numuneler analize alınmamalıdır.

29 Kalibrasyon Numunenin içerdiği aranan metal miktarına bağlı olarak hazırlanan en az 4 farklı derişimde standart kullanarak kalibrasyon eğrisi elde edilir. ( 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10; 25; 50; 75; 100 ppb standart hazırlanır.) Her çalısmada yeni kalibrasyon eğrisi olusturulur ve linearite kontrolü yapılır. Deneyde kullanılan terazi, mikropipet, balonjoje kalibrasyonu , Laboratuvuar Kalibrasyon Takip Listesine göre yapılır.

30 DENEY METODU PRENSİBİ Kapalı sistem mikrodalga yaş yakma yöntemi kullanılarak, nitrik asitle yaş yakmaya uğratılan örnekler, içerikleri ICP-MS de ölçüm yapılabilecek derişim aralığına gelecek şekilde 18.2 MΩ distile su kullanılarak belli hacme seyreltilir.

31 LABORATUVAR KOŞULLARI
Laboratuvar ortam sıcaklığı 20±4 °C olmalıdır. Kalibre termometreler ile sıcaklık ölçümü yapılır. Tüm işlemler kuvvetli asiti çekebilen çekerocaklar altında gerçekleştirilir.

32 UYGULAMA Standart Saklama ve Koruma:
Tüm stok ve çalısma standartları, oda sıcaklığında gün ışığına maruz kalmayacak şekilde polipropilen vb. plastik kaplarda saklanır. **Tüm cam ve plastik malzeme yıkama asidi ile yıkanmış ve durulanmış şekilde kullanılır.

33 KAPALI SiSTEM YAKMA iŞLEMiYLE AĞIR METAL TAYiNi STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ
Bu prosedürün amacı; kapalı sistem yakma işlemiyle metallerle, bazı ametallerin tayinidir. Bu yöntem; tüm örneklerde ( her türlü gıdalar, yemler, bazı plastikler, kağıt, conta, tutkal, bazı kimyasal maddeler, biyolojik sıvı vs. ) metaller ile Bor, Brom ve İyot gibi ametallerin tayininde uygulanır.

34 KAPALI SiSTEM YAKMA iŞLEMiYLE AĞIR METAL TAYiNi STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ
Eterler, ketonlar, nitrolanarak patlayıcı olusturabilecek maddeler, vs. gibi mikrodalga cihazına zarar verme ihtimali bulunan veya alkanlar gibi mikrodalga enerjisini absorblamayan kimyasal maddeleri içeren örnekler bu yöntemle parçalanmamalıdır.

35 Numune Hazırlama Örnek, yüzdesine bağlı olarak, 0.15 ile 5 g arasında değişebilen en az 2 veya 3 adet tartım alınır. Kalibrasyon standartlarının doğrulanması amacıyla, sertifikalı referans maddeden (CRM) tartım alınır. Tartım kaydedilir. Tartılmış numuneler üzerine, 5 ml derişik HNO3 ve 5 ml deiyonize su ilave edilir.

36 Mikrodalga İle Yaş Yakma
Mikrodalganın kapları, kapakları kapatılarak döner tablaya yerleştir. Örneğin türüne ve tartım miktarına bağlı olarak uygun erişim ve tutma sürelerinde uygulanacak belirli bir sıcaklık - basınç kombinasyonuna dayanan bir MW yakma programı seçilir. Parçalanması güç ve büyük moleküllü olan veya ani reaksiyon verme ihtimali bulunan organik bileşikler içeren örneklere basınç kontrolü uygulaması ve seçilen basınca ulaşmak için geçen süre uzun tutulur.

37 Mikrodalga İle Yaş Yakma
Yakma işleminin sonunda soğutmanın ardından kaplar açılır. Saf su ile analit konsantrasyonlarına bağlı olarak, 25, 50 veya 100 ml ’lik uygun bir hacme tamamlanır. Element konsantrasyonlarının belirlenmesi için ICP-MS cihazına numune sonuçları okunması için gönderilir.

38

39 (Relatif Standart Sapma)
SONUÇ HESAPLAMA kan Pb 208 ; 1 Kör 0,5263 ppb Dixon 0,7877 0,5482 QB 0,480 0,9660 0,597 0,5684 QK 0,520 1,2300 0,403 QC 0,941 ort 0,5583 (Kritik Değer) 0,9946 SS 0,014 0,223 %RSD 2,56 22,37 Referans Madde Seronorm Trace Elements Whole Blood L m c c-ck S Ds 1,000 26,83 26,272 372 0,2097 7,58 6,585 440 1,023 33,65 33,092 458 0,2199 9,82 8,828 562 444 0,2184 7,93 6,932 1,0116 415 442 61 3 6,65 14,7 0,961 0,76 6,89 0,039 (Relatif Standart Sapma) X REF 447 41,49 μg/100g D.F. 1,011 %GK 98,886 3 değer % HATA 1,114 4 değer 0,765 5 değer 0,642

40

41 TEŞEKKÜR EDERİM Kim.Vildan İjlal TÜRKMEN İş Sağlığı ve Güvenliği Lab.


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LABORATUVARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları