Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ömer Anlağan Başkan Yardımcısı 26 Aralık 2008 Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik İklimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ömer Anlağan Başkan Yardımcısı 26 Aralık 2008 Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik İklimi."— Sunum transkripti:

1 Ömer Anlağan Başkan Yardımcısı 26 Aralık 2008 Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik İklimi

2 2 Kapsam Türkiye’nin bilim teknoloji, yenilik politika ve stratejisi Bilim teknoloji ve yenilik alanında 2002-08 arasında Türkiye ve dünyadaki gelişmeler TÜBİTAK Destekleri

3 3 2013 Hedefleri Ar-Ge Harcamasının GSYİH’a Oranı (%2) Ar-Ge’ye olan talep (Cari açık, kamu alımlarında yurtdışı alımların payı) Ar-Ge Personeli (150 000) Yaşam kalitesi Sorunların çözümü Rekabet gücü Bilim okuryazarlığı Ortak Ulusal Vizyon ve Mutabakat

4 4 Stratejiler Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payını artırmak Ar-Ge personeli sayısını ve niteliğini artırmak Ar-Ge’ye olan talebi artırmak –Kamu ve özel sektörde ihtiyaçların BTY aracılığıyla çözümlenmesi anlayışını yerleştirmek –Özel kesimin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek –Ar-Ge’ye dayalı kamu tedarik sistemini geliştirmek –Ulusal Yenilik Stratejisi (2008-2010) Araştırma kapasitesi ve altyapısını geliştirmek Sosyal ve Beşeri Bilimlerin desteklenmesi Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarını desteklemek –İkili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi –AB Çerçeve Programlarına katılım –Uluslararası Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Toplumda bilim iletişimini güçlendirmek, bilim okur-yazarlığını geliştirmek ve yaygınlaştırmak

5 5 Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikası Temel Dokümanlar Vizyon 2023-Teknoloji Öngörüsü 2005-10 Ulusal Bilim Teknoloji Politika Uygulama Planı BTYK Kararları Başbakanlık Genelgeleri Türkiye Araştırma Alanının Temel Amaçları Ülkemiz insanının yaşam kalitesini yükseltmek Toplumsal sorunlara çözüm bulmak Ülkemizin rekabet gücünü artırmak BTY kültürünü topluma mal etmek ve yaygınlaştırmak

6 6 Ar-Ge Girdi Göstergeleri Ar-Ge harcamasının GSYİH içindeki payını artırmak Ar-Ge personeli sayısını ve niteliğini artırmak

7 7 Ar-Ge Harcaması* * 2008 sabit fiyatlarıyla, Kaynak: TÜİK Ar-Ge istatistikleri 2002-2007 arasında 2.7 katına çıktı.

8 88 Ülkelerin 2002-2007 GSYİH ve Ar-Ge Harcamaları* Ar-Ge Harcamaları (2007) SıraÜlkeMiktar2002-07 Artış Sırası 1ABD 371% 34 28 2Japonya 147% 36 26 3Çin 144% 266 1 23Türkiye 6.6% 119 2 * Milyar Cari SAGP $. Kaynak: OECD GSYİH (2007) 2007 Ülke20072002-07Artış Sırası 1ABD 13 773% 3225 2Çin 7 086% 92 1 3Japonya 4 275% 2533 16Türkiye 690% 52 9

9 99 Ar-Ge Harcamasının GSYİH’ye Oranı % 0.93 % 0.71 Kaynak: TÜİK Ar-Ge İstatistikleri

10 10 TZE Ar-Ge İnsan Gücü* Kaynak: TÜİK Ar-Ge İstatistikleri 2002-2007 arasında TZE Ar-Ge Personeli sayısı 2.2 katına çıktı TZE Araştırmacı sayısı 2.1 katına çıktı 63 50 * Bin kişi.

11 11 2002-07 Arasında Türkiye’nin Önüne Geçtiği Ülkeler Ar-Ge harcamasında 2 ülke; –Finlandiya ve Danimarka Ar-Ge Harcamasının GSYİH’ye Oranında 3 ülke; – Yunanistan, Polonya ve Slovak Cumhuriyeti TZE Ar-Ge Personelinde 8 ülke; –Yunanistan, Romanya, Arjantin, Avusturya, Danimarka, İsviçre, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya TZE Araştırmacıda 7 ülke; –İsviçre, Danimarka, Avusturya, Belçika, Arjantin, Finlandiya, Hollanda

12 12 Ar-Ge’ye olan talebi artırmak 1.Özel kesimin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek 2.Ar-Ge’ye dayalı kamu tedarik sistemini geliştirmek

13 13 Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri 2002-2007 arasında özel sektöre ödenen yıllık destek tutarı 6 kat arttı. * * 31 Ekim 2008 itibarıyla gerçekleşme

14 14 Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri 2002-2007 arasında Proje başvuru sayısı 5 katına, Başvuran firma sayısı 4 katına, Yeni firma sayısı 5 katına çıktı.

15 15 Sektör20022007ABDAB27TR 2013 Hedefi Yüksek Öğretim 6451142326 Özel Sektör2941696260 Kamu712 14 Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı (%) Kaynak: TÜİK, OECD Özel sektör Ar-Ge harcamaları içindeki payı artıyor. Ancak, hala AB ortalamasının 2/3’ü kadar.

16 16 5746 Sayılı Ar-Ge Teşvik Yasası 12 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurumlar ve gelir vergisinde %100 indirim, Ar-Ge giderlerinin daha sonraki yıllarda amortisman yoluyla indirimi, Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 80'i, doktoralı olanlarda ise yüzde 90'ı istisna kapsamına alındı, Kamu personeli hariç Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 5 yıl süreyle MB bütçesinden karşılanacak, Damga vergisi istisnası, Kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacak.

17 17 Ar-Ge’ye Dayalı Kamu Tedarik Sistemini Geliştirmek

18 18 Kamu Kurumları Araştırma Programı Ulusal Savunma Araştırmaları Programı Ulusal Uzay Araştırmaları Programı Kamu tedariğinde yurtiçi Ar-Ge potansiyeli ve özkaynaklardan azami ölçüde yararlanılması 2005/5 no.lu BTYK Kararı

19 19 Ar-Ge ve Yeniliğe Dayalı Kamu Tedariği İhtiyaç Sahibi (Kamu Kurumları) İhtiyaç Sahibi Talebi Proje Başvurusu Karşılanan İhtiyaç %100 proje desteği ve %10 genel gider payı Üniversite Disiplinlerarası Konsorsiyumlar Proje Yürütücüleri Kamu Ar-Ge Sanayi Proje Önerisi

20 20 TÜBİTAK 1007-KAMAG/SAVTAG Programı Uygulama Süreci İhtiyaç Sahibi Kurum (İS) Proje Yürütücüsü Kuruluş (Y) TÜBİTAK (T) Projenin Değerlendirme ve Yürütülme Safhası Proje Sonuçlarının Uygulanma Safhası (PSUP) Projenin Tamamen Sonuçlanması T Uygulamanın İzlenmesi T Proje Sonuçlarının Uygulanması İS Proje Başvurusu İSY Projenin İzlenmesi Projenin Yürütülmesi Projenin Değerlendirilmesi Projenin Sonuçlanması T T T İS Y Y

21 31/12/200731/10/2008 ProjeBütçe*ProjeBütçe* Önerilen 4361 1986341 935 Yürürlükte olan 7219783256 İşlem gören 66226105336 Reddedilen/geri çekilen 2987754391 340 İptal edilen/durdurulan 10,5 Sonuçlanan 62,8 *Milyon YTL Halen 256 milyon YTL bütçeli 83 adet proje devam etmektedir. TÜBİTAK 1007-KAMAG Programı (1.11.2005)

22 22 Savunma Araştırmaları Programı (15.3.2006) Halen 509 milyon YTL bütçeli 38 adet proje devam etmektedir. 31.12.200730.11.2008 ProjeBütçe)ProjeBütçe Önerilen Projeler5365860684,0 Yürürlükte olan3539038509 İşlem gören8182630 Reddedilen/geri çekilen98313140 İptal edilen/durdurulan12,522,9 Sonuçlanan Projeler--12 *Milyon YTL

23 23 Sonuçlar Ar-Ge Çıktı Göstergeleri Projelerden Örnekler

24 24 Türkiye’nin Bilimsel Yayın Sayısı Kaynak: ISI

25 25 Yerli Patent Başvuru ve Tescilleri* * Kaynak: TPE 2002-2007 arasında yerli patent başvuruları da tesciller de 4.4 katına çıktı.

26 26 Türkiye’nin Uluslararası (PCT) Patent Başvuruları Kaynak: TPE, WIPO Türkiye % 320’lik artışla, en hızlı artış yapan 2. ülke 2002’de dünyada 30. sırada 2007’de dünyada 26. sırada

27 27 Bilimsel yayınlarda 4 ülke; –İsrail, Belçika, Polonya ve Tayvan Uluslararası patent (PCT) başvurularında 4 ülke; –Polonya, Macaristan, Lüksemburg ve Meksika’dır. 2002-07 Arasında Türkiye’nin Önüne Geçtiği Ülkeler

28 TÜBİTAK Destekleri

29 Ar-Ge İnsan Kaynağı Destekleri Bilim İnsanı Destekleme Daire Bşk.

30 30 Burs ve Desteklerden Kimler Yararlanabilir? Lisans Öğrencileri 2205-Yurt İçi Lisans Bursu 2209-Araştırma Projeleri Desteği 2228-Son Sınıf Lisans Öğrencileri Yurt İçi Lisansüsütü Bursu Lisansüstü Öğrenciler 2210-Yurt İçi Y. Lisans Bursu 2211-Yurt İçi Doktora Bursu 2230-Yurt Dışı Y. Lisans Bursu 2213-Yurt Dışı Doktora Bursu 2214-Yurt Dışı Araştırma Bursu Doktora Sonrası Araştırmacılar 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Bursu 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Bursu 2225-TÜBİTAK- DFG Bursu 2226-TÜBİTAK- Royal Society Bursu 2227-TÜBİTAK- HAS Bursu Türkiye’deki Yabancılar 2215-Yabancı Uyruklular Doktora Bursu 2216-Yabancı Uyruklular Araştırma Bursu 2221-Konuk Bilim İnsanı Desteği Etkinlik Destekleri 2229-Lisans ve Lisans Öncesi Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Etkinlik Desteği 2217-Lisansüstü Öğrenciler İçin Etkinlik Desteği 2223-Yurt İçi Bilimsel Toplantı Desteği 2224-Yurt Dışı Bilimsel Etkinklere Katılım Desteği

31 31 Yabancı Araştırmacılara Yönelik Programlar 2215-Yabancı Uyruklular Doktora Burs Programı 2216-Yabancı Uyruklular Araştırma Burs Programı 2221-Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı 2221 – Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı

32 32 BİDEB 2003-2008 Tüm Programlar Kapsamında Verilen Destek

33 33 BİDEB 2003-2008 Toplam Harcama Miktarları

34 Araştırma Destek Programları

35 Destek Programları 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 - Hızlı Destek Programı 1007 - Kamu Projeleri Programı 1008 - Patent Başvurusu Teşvik Programı 1010 - Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 -Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP) 3501 - TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı - Uluslararası Projeler

36 MAKSIMUM DESTEK SÜRESİ DESTEK ÜST LİMİTİ (YTL/yıl) BAŞVURU İNCELEME SÜRESİ PROJEDE GÖREV ALMA LİMİTLERİ* 2009 BAŞVURU DÖNEMLERİ ONLINE BAŞVURU 1001 ARAŞTIRMA PROJESİ 36 ay120.0002,5 ay 2 Y 1 Y + 2 A 4 A 6 Mart 4 Eylül 1002 HIZLI DESTEK PROJESİ 12 ay25.0002 ay 1 Y 1 A Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. 1007 KAMU PROJESİ 48 ay-4-6 ay 2 Y 1 Y + 2 A 4 A Henüz belirlenmedi.× 1010 EVRENA PROJESİ 36 ay120.000 2,5 ay 2 Y 1 Y + 2 A 4 A 6 Mart 4 Eylül× 1011 UL.BİL.ARŞ. PRJ.KAT.PRG 36 ay120.000 2,5 ay 2 Y 1 Y + 2 A 4 A 6 Mart 4 Eylül× 1301 İŞBAP 36 ay250.0003 ay 2 Y 1 Y + 2 A 4 A Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.× 3501 KARİYER PROJESİ 36 ay54.0004 ay 2 Y 1 Y + 2 A 4 A 7 Ağustos *Y: Proje Yürütücüsü A: Araştırmacı Destek Programları

37 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Yeni bilgiler üretilmesi Bilimsel yorumların yapılması veya Teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları destekler.

38 1002 - Hızlı Destek Programı Üniversitelerde araştırma hastanelerinde araştırma enstitülerinde yürütülecek acil,acil, kısa süreli,kısa süreli, küçük bütçeliküçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlar.

39 1007 - Kamu Projeleri Programı Kamu kurumlarının Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesine ilişkin projeleri destekler.

40 1007 - Kamu Projeleri Programı Kimler Başvurabilir : Bakanlıklar ile Bağlı Kurum/Kuruluşlar, Müstakil Müsteşarlıklar, Müstakil Genel Müdürlükler, Başkanlıklar, Belediyeler

41 1008 - Patent Başvurusu Teşvik Programı Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının arttırılmasına, Kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesine, Fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmesine katkı sağlar.

42 1008 - Patent Başvurusu Teşvik Programı Üç tür destek verilmektedir: –Ulusal Patent Başvurularının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000YTL) –Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk Aşamasının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000YTL) –Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının Araştırma Raporundan Sonraki İşlem Ücretlerinin Geri Ödemeli Desteklenmesi (100.000YTL üst limit) Kimler Başvurabilir : İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş, Türk tabiiyetinde olan şirketler bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

43 1010 - Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) Araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmeyi amaçlar. 1001 Araştırma Projelerinden ayrılan tek yönü, Proje Ekibine yurtdışından araştırmacı dahil edilmesidir.

44 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı, Birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası (üst/şemsiye) projelere, ülkemize istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanmasını amaçlar.

45 1301 - TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP) Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında işbirliğini oluşturacak, artıracak somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlayacak işbirliği ağlarının ve platformlarının kurulmasını destekler.

46 1301 - TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP) Kimler Başvurabilir : Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Kamu kurum ve kuruluşları ile Bunların oluşturduğu konsorsiyumlar başvuruda bulunabilir.

47 3501 - TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik eder.

48 3501 - TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) Başvuru Koşulları : Başvuru tarihinden önce, TÜBİTAK'ın desteklediği bilim alanlarından birinde doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak, “Doktora”/”Tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunmak, “Doktora”/”Tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye'deki yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışıyor olmak, Kariyer Programına iki defadan fazla başvurmamış olmak, Daha önce TÜBİTAK'tan KARİYER desteği almamış olmak,

49 2006-2008 Yılları Arasında Yürürlükte Olan Projeler *31/10/2008 tarihi itibariyle. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI 200620072008* Araştırma199122462097 Hızlı Destek508448 Uluslararası237267274 Kariyer246332337 Evrena006 İşbap 0 4 7 UBAP001 Ünite210 Sektör63227 Bor292812 Santez151614 TOPLAM 309133643203

50 ARDEB Projeleri Kamu projeleri dahil edilmemiştir. *31/10/2008 tarihi itibariyle.

51 Sanayi Ar-Ge Destek Programları

52 Uluslararası (1509) KOBİ Ar-Ge (1507) Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501) Zaman Sanayi Ar-Ge Destek Programları Teknogirişim (1508)

53 53 Teknogirişim Programı (1508) Kimler başvurabilir? Üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilir. Destek biçimi ve miktarı Ar-Ge proje giderlerinin %75’i oranında hibe destek. Destek miktarı 100.00 YTL ile sınırlandırılmıştır. Destekleme süresi En fazla 12 ay Avantajlar %75 oranında destek Proje yönetimi ve iş planı hazırlama eğitimi İşletme, kira ve iletişim giderleri destek kapsamında

54 54 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507) Kimler başvurabilir? KOBİ statüsünde olan ve daha önce TÜBİTAK’a proje başvurusunda bulunmamış veya en az bir kez proje başvurusunda bulunmuş kuruluşlar Destek biçimi ve miktarı Ar-Ge proje giderlerinin %75’i oranında hibe destek. Proje bütçesi için üst sınır: 400.000 YTL Destekleme süresi En fazla 18 ay Avantajları Destek oranı %75 Yeminli mali müşavir giderleri destek kapsamında Proje hazırlamak için alınan danışmanlıklar destekleniyor.

55 55 Kimler başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ülkemizde yerleşik tüm kuruluşlar Destek biçimi ve miktarı Ar-Ge proje gidelerinine en fazla %60 oranında hibe destek Destekleme süresi En çok 36 ay Diğer avantajlar Proje bütçesinde bir kısıtlama yok Harcama yapmadan önce destek almak mümkün Harcamaların YMM tarafından denetlenmesi Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)

56 56 İşbirliğine ihtiyacım var! 1 1 EUREKA Programı Uluslararası Pazar Odaklı Sanayi Ar-Ge Ağı Tek bir yabancı ortak ile işbirliği (38 üye ülkeden) Pazara yakın teknoloji geliştirme projeleri (1-2 yıl içerisinde pazara çıkabilecek ürünler, servisler) Uluslararası İşbirlikleri

57 57 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destek Programı (1509) Kimler başvurabilir? EUREKA projeleri, ITEA2, CELTIC. MEDEA+ gibi EUREKA Kümeleri, EUROSTARS ve Diğer uluslararası programlara proje başvurusunda bulunan kuruluşlar. Destek biçimi ve miktarı Büyük firmaların Ar-Ge harcamalarına %60, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek. Destekleme süresi Süre kısıtı bulunmamaktadır. Diğer avantajlar Proje bütçesinde ve süresinde bir kısıtlama yok Ön ödeme mümkün Uluslararası değerlendirme sonuçlarının kabulü

58 Destek Programlarına Online Başvuru 1 Temmuz 2008’den sonra aşağıdaki programlara sadece online başvuru alınacaktır –1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı –1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı –1509 Uluslararası Sanayi ArGe Desteği Online basvuru adresi: http://eteydeb.tubitak.gov.tr (Adres 1 Temmuzda açılacaktır) 58

59 Uluslararası İşbirliği Programları

60 Projeler Uluslararası Projeler İkili İşbirliği Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetler arası veya kurumlar arası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde; ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmektedir. Uluslararası / Bölgesel Kuruluşlarla İşbirliği Türk bilim insanlarının, ülkemizin aktif üye olduğu kuruluşların organize ettiği bilimsel etkinliklere katılımı TÜBİTAK tarafından desteklenmekte veya izlenmektedir.

61 TUBİTAK İKİLİ İŞBİRLİKLERİ Amerika Amerika/NSF Avrupa Belarus/Belarus Bilimler Akademisi Bulgaristan/Bulgaristan Bilimler Ak. Federal Almanya/DFG/BMBF/IntenC Fransa/Bosphorus/CNRS İtalya/CNR/Dışişleri Bakanlığı Macaristan/NKTH Makedonya/Eğitim ve Bilim Bakanlığı Romanya/Romanya Bilimsel Araştırma Otoritesi Slovakya/Slovakya Bilimler Akademisi Solvenya/ARRS Yunanistan/GSRT Asya Hindistan/CSIR Japonya/JSPS Kore Cumhuriyeti/KRF Moğolistan/Moğolistan Bilimler Akademisi Pakistan/Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Ukrayna/Eğitim ve Bilim Bakanlığı/Ulusal Bilimler Ak. Afrika Tunus/SERST

62 European Cooperation in The Field of Scientific and Technical Reseach COST European Science Foundation ESF European Heads of Reseach Council EuroHORCs EUREKA Global Science Forum OECD Science for Peace & Security Programme NATO Affiliated organizations (UNIDO, UNESCO etc.) UN International Energy Agency IEA International Council of Science ICSU European Molecular Biology Conference EMBC International Center for Genetic Engineering and Biothechnology ICGEB European Space Agency ESA Black Sea Economic Cooperation BSEC Economic Cooperation Organization ECO Uluslararası Projeler European Research Coordination Agency

63 COST Programında Türkiye Türkiye tamamlanan aksiyonlardan 64’üne 70 proje ile katılmıştır. Kasım 2008 itibariyle Türkiye’nin katıldığı Yürürlükteki Aksiyon Sayısı: 68, Proje sayısı: 88’dir. Ayrıca değerlendirme sürecinde olan 15 proje ile katılım işlemlerimizin başlatıldığı 5 Aksiyon mevcuttur.

64 AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) ~ 50 milyar € Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Uluslarası konsorsiyumlar (çok ortaklı projeler) Kendi alanınızdaki en büyük oyuncular ile birlikte proje yapma imkanı Geleceğin teknolojilerini belirleyen konsorsiyumlarda yer alma fırsatı

65 Kazanımlar Ülkemiz bu sisteme ilk kez 2002-2006 yılları arasında devam eden 6.ÇP ile dahil olmuştur. Kazanımlar –Projelerde 500’e yakın Türk ortağı yer alıyor. –Projelerde 2000’e yakın araştırmacı görev yapıyor. –TÜBİTAK ve AB Komisyonu destekli 27 teknolojik mükemmeliyet merkezi kuruldu. –Kuruluşlarımız gelecekte pazara sunulabilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesinde görev alıyor ( üç boyutlu televizyon geliştirme gibi). –Türkiye’nin AB’ye entegrasyonu (bilim, araştırma, teknoloji geliştirme alanlarında)

66 7.ÇP’ye katılım için TÜBİTAK destekleri Konsorsiyum oluşturma amaçlı yurtdışı seyahat desteği Proje önerisi ön-değerlendirme desteği Konsorsiyumanlaşması destek programı Koordinatörlük özel ödülü Türkiye’den çoklu ortaklık teşvik ödülü

67 Avrupa Komisyonunun 2007 yılı İlerleme Raporu “Bilim ve araştırma alanında iyi bir ilerleme kaydedilmiştir. Genel olarak, Türkiye, katılım için bu alanda iyi hazırlanmış durumda olup; bütünlüklü bir araştırma stratejisinin tasarımı ve uygulanması bakımından ileri düzeydedir.”

68 Teşekkür ederim.

69 Panel Süreci Panel Süreci Online Başvuru Online Başvuru ARDEB Ön İnceleme (Biçimsel) ARDEB Ön İnceleme (Biçimsel) Araştırma Grubu İnceleme (Biçimsel+Bilimsel) Araştırma Grubu İnceleme (Biçimsel+Bilimsel) İade Biçimsel Eksiklik İade Altyapı Yetersiz içerik Altyapı Yetersiz içerik Proje Değerlendirme Süreci

70 Panellerin Oluşturulması Her panelin (en çok 10 proje önerisi tartışılmak üzere), en az 5, en çok 9 panelistten oluşturulması esastır.

71 Araştırma ve Kariyer Proje Önerileri; Özgün değer Yaygın etki Yapılabilirlik (Ekip, Ekipman, Yöntem) Uluslararası Proje Önerileri; Bilimsel İşbirliğinin Önemi Projenin Özgün Değeri ve Yapılabilirliği Camiaya/Ülkeye Etkisi kriterlerine göre puanlandırılır. Bilimsel Değerlendirme Kriterleri

72 2008 Yılında En Fazla Destek Alan 10 Üniversite Sıralaması (Kamu projeleri hariç) ÜNİVERSİTELER 2008 (*)2000-2008 Yılları Arası Genel Toplam ÖDDBYÖD Ege Ü.232657.846.449181128343530.215.853 Ankara Ü.254627.099.265172153750430.153.520 Hacettepe Ü.177526.624.605171126749330.139.797 Orta Doğu Tekn. Ü.209515.731.218238133061059.872.309 İstanbul Teknik Ü.143416.820.39615989634631.864.728 Boğaziçi Ü.70264.523.6239035618019.932.919 İstanbul Ü.125253.059.2067955315712.320.348 S. Demirel Ü.133251.897.4477471617110.230.208 Bilkent Ü.57244.304.5979233618221.322.382 Atatürk Ü.128243.237.6638060214615.383.426 *31/10/2008 tarihi itibariyle.


"Ömer Anlağan Başkan Yardımcısı 26 Aralık 2008 Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik İklimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları