Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
ADAY MEMUR EĞİTİMİ 31 Mayıs 2012 Uzm. Bala AYTAÇ Teknik Hizmetler Şube Mdr.

2 ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNİN İŞLEVİ
Bağlı bulundukları Üniversitenin eğitim hedeflerini ve araştırma faaliyetlerini dolaylı yoldan desteklemek. Bu amaçla, o üniversitenin eğitim alanları doğrultusunda yayın koleksiyonu oluşturmak ve hızlı-kolay-etkin biçimde kullanıcıların yararlanmasına sunmak.

3 Y.T.Ü. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI’ NIN KURUMSAL KİMLİĞİ
Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Üniversitemizin ve hizmet kitlesinin araştırma ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik bilimsel ve güncel yayınları sağlayan, düzenleyen ve en elverişli yararlanma ortamını oluşturarak hizmete sunmayı hedefleyen bir bilgi-belge merkezidir

4 MİSYONU Koleksiyonu ve sunduğu bilgi hizmetleri ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma hedeflerinin gerçekleşmesine dolaylı yoldan katkıda bulunmak.

5 VİZYONU Hizmete sunduğu bilgi, düşünce, sanat ürünleri ile bilimsel platformlar arasında bilgi paylaşımı sağlamak; böylece sadece Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki değil ulusal çapta tüm akademik araştırmalar için bilgi kaynağı oluşturmak.

6 YERLEŞİMİ

7

8 PERSONEL YAPISI 3 Bilgisayar İşletmeni ŞEVKET SABANCI ŞUBE KÜTÜPHANESİ
1 Şube Müdürü 1 Şef 1 Kütüphaneci Memur 3 Bilgisayar İşletmeni 1 Yardımcı Hizmetli DAVUTPAŞA MERKEZ KÜTÜPHANESİ 1 Daire Başkanı 1 Şube Müdürü (uzman küt.) 3 Uzman 4 Kütüphaneci Memur 1 Tekniker 5 Bilgisayar İşletmeni 1 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 1 Yardımcı Hizmetli

9 ÇALIŞMA SAATLERİ Akademik Dönem İçinde Davutpaşa Merkez Kütüphanesi
Hafta içi: Hafta sonu: Cumartesi Şevket Sabancı Şube Kütüphanesi Hafta içi: Hafta sonu: Cumartesi Akademik Tatil Süresince Hafta içi: Hafta sonu: Kapalı

10 HİZMET KİTLESİ Yıldız Teknik Üniversitesi’ne mensup
Tüm öğretim elemanları ve akademik ve idari personel, Ön lisans, lisans ve lisansüstü ile Erasmus ve Farabi Programı öğrencileri kütüphanemizin sürekli ve öncelikli hizmet kitlesini oluşturur.

11 HİZMET KİTLESİ Diğer üniversite, araştırma ve yüksek öğretim kurumları mensupları ile bireysel araştırmacılara da, sınırlı koşullar içinde hizmet sunulmaktadır

12 KULLANICI TÜRÜNE GÖRE VERİLEN HİZMETLERİN DEĞİŞKENLİĞİ
HİZMET TÜRÜ KULLANICI TÜRÜ Kütüphane İçi kullanım Kütüphane Dışına Kitap Ödünç Verme Kütüphanelerarası Ödünç Verme Elektronik Kaynaklara Kütüphane İçi Erişim Bireysel Çalışma Odaları Kullanma Hakkı Elektronik Kaynaklara Uzaktan Erişim Tüm Akademik Personel LisansüstüÖğrencileri Lisans Öğrencileri İdari Personel Dışarıdan Kullanıcılar

13 KOLEKSİYON TÜRLERİ Kitaplar Süreli Yayınlar (Dergiler) Tezler
Elektronik Kaynaklar (elektronik kitap, dergi, tez, standart vb.) Nadir Eserler Görsel İşitsel Materyaller

14 KOLEKSİYONUN KONU ALANLARI
Üniversitemizin eğitim verdiği tüm bilim dallarında (mühendislik, mimarlık, sanat, sosyal bilimler, fen bilimleri, vb.) bilimsel araştırmaları destekleyici yayınlar ile ders kitapları Bunların dışında kalan ve kullanıcıların kişisel gelişimini destekleyici alanlar (felsefe, psikoloji, edebiyat, popüler yayınlar, vb.)

15 KOLEKSİYON SAYILARI KOLEKSİYON TÜRÜ SAYISI
Otomasyona Kayıtlı Basılı Kitap 46.047 Otomasyona Kayıtlı Elektronik Kitap 9478 Basılı Süreli Yayın (başlık olarak toplam) 950 Aboneliği Süren Yabancı Dil Süreli Yayın 101 Aboneliği süren Türkçe Süreli Yayın 75 Tez 8581 Nadir Eserler 690 Online Veri Tabanı Sayısı (Paket olarak) 65

16 KOLEKSİYONUN DÜZENLENİŞİ
KİTAPLAR AACR2 ( Anglo American Kataloglama Kuralları 2) ‘ye göre kataloglandırılır. LCSH (Library of Congress Subject Headings System) Amerikan Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Sistemi’ne göre konu başlıkları verilir. Dewey Onlu Sınıflandırma Sistemine göre KONUSAL olarak açık raf düzeninde yerleştirilir. NADİR ESERLER Yukarıdaki işlemlerden farklı olarak, kapalı depo sisteminde yerleştirilirler. .

17 KOLEKSİYONUN DÜZENLENİŞİ
SÜRELİ YAYINLAR Süreli yayın adına göre raflara alfabetik olarak yerleştirilir. TEZLER Tezlerin yapıldığı fakülte/bölüme göre verilen özel sayısal kodlara göre yerleştirilir.

18 Davutpaşa Merkez Kütüphanesi Yerleşimi
1.Bodrum Kat Nadir Eserler Salonu 36 kişilik Görsel İşitsel Kaynaklar Salonu 80 kişilik Konferans Salonu 45 kişilik Serbest çalışma Salonu Giriş Kat 45 kişilik Tezler ve Referans Kaynakları Salonu 40 kişilik Bilgisayar Laboratuarı Fotokopi odası Birinci Kat 210 kişilik kitap salonu Ödünç Verme Bölümü İkinci Kat 100 Kişilik Süreli Yayınlar okuma salonu

19 Şevket Sabancı Şube Kütüphanesi Yerleşimi
1.Bodrum Kat 200 kişilik Serbest Çalışma Salonu Giriş Kat Bu kat Danışma ve Ödünç Verme Bölümü, Bilgisayar laboratuvarı ve Fotokopi ofisinden oluşmaktadır. Birinci Kat 150 kişilik kitap salonu İkinci Kat 150 kişilik süreli yayınlar okuma salonu Üçüncü Kat 80 kişilik okuma salonuna sahip olan bu katta YTÜ bünyesinde yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır

20 KOLEKSİYONU SAĞLAMA YOLLARI
Satın Alma (KİK’na göre doğrudan temin ve ihale yolları ile) Bağış Bağış Politikasının Dayanakları: Amaca uygun koleksiyon geliştirme Koleksiyonun güncelliğini koruma Mekan ve insan gücünün efektif kullanımı (http://www.ktp.yildiz.edu.tr/ktpbagispolitika.php

21 Y.T.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na ait yönetmelik,15 Eylül 1999 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre Kütüphanede yapılan işlemler iki ana gruba ayrılmaktadır: Teknik Hizmetlere ilişkin işlemler Kullanıcı Hizmetlerine ilişkin işlemler

22 Teknik Hizmetlere İlişkin İşlemler
Kütüphanenin basılı ve elektronik tüm yayınlarının, Daire Başkanlığı'nca sağlanmasından, kullanıcıya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan işlemlerin tümünü ifade eder. Teknik hizmetler, uzman kütüphaneciler tarafından yürütülür.

23 Teknik Hizmetlere İlişkin Hizmetler
Aşağıda belirtilen faaliyetler bu hizmet kapsamındadır: Sağlama ve Koleksiyon Geliştirme Taşınır kayıt ve kontrol (ayniyat) işlemleri Kataloglama ve Sınıflandırma Süreli Yayınların teknik işlemleri Elektronik Kaynakların teknik işlemleri Tezlerin teknik işlemleri Ciltleme ve Onarım

24 Teknik Hizmetlere İlişkin Hizmetler
Sağlama ve Koleksiyon Geliştirme Kütüphane koleksiyonuna yeni sağlanacak kitap ve süreli yayın isteklerinin kullanıcılardan alınmasından yayınların Kataloglama ve Sınıflandırma Bölümüne iletilmesine kadar yapılan işleri kapsar

25 Taşınır Kayıt ve Kontrol (ayniyat) İşlemleri
Satın alma ve bağış yolu ile gelen kitap, tez ve dergiler için demirbaş kayıtlarının yapılması Personelin kullandığı malzemelerin demirbaş ve zimmet işlemlerinin yapılması ve denetlenmesi Hurdaya ayırma ve zimmetten düşme işlemi yapılması Yıllık olarak taşınır icmali çıkarmak

26 Teknik Hizmetlere İlişkin Hizmetler
Kataloglama ve Sınıflandırma Sağlama Bölümünden gelen kitapların Demirbaş ve kütüphane damgalarının vurulması, bilgi fişlerinin yapıştırılması,vb. teknik işlemlerinin yapılması Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre yer numarası oluşturulması LCSH’e göre konu başlığı verilmesi AACR2’ye göre Kütüphane Otomasyon Sistemine kaydedilmesi Sırt etiketi ve barkod etiketlerinin hazırlanarak yapıştırılması Salonda ilgili yerine yerleştirilmesi

27 Teknik Hizmetlere İlişkin Hizmetler
Süreli Yayınların teknik işlemleri Dış firmalardan gönderilen süreli yayınların paket kontrollerinin yapılması Manyetik bant yapıştırma, kaşeleme gibi teknik işlemleri Kütüphane Otomasyon Sistemine kaydedilmesi İçindekiler sayfasının taranarak otomasyon sistemine girilmesi Dergilerin düzenli gelmesini sağlamak amacıyla periyodik aralıklarla eksik sayıların tespit edilerek ilgili firmaya bildirilmesi

28 Teknik Hizmetlere İlişkin Hizmetler
Elektronik Kaynakların teknik işlemleri Düzenli olarak firmalardan kullanım istatistiği alma Daire başkanının denetiminde, ödeme dönemlerinde firmadan fatura ve tek yetkili satıcı belgesi isteme, ihtiyaç belgesi hazırlama. Teknik nedenlerden kaynaklanan erişim sorunlarını firmaya bildirme ve sorun çözme Yeni abone olunan veya deneme erişimine açılan veri tabanları için Web sayfasına erişim linklerinin ve bilgilendirme metinlerinin konulması

29 Teknik Hizmetlere İlişkin Hizmetler
Tezlerin teknik işlemleri Enstitülerden gelen tezlerin liste kontrolü ile teslim alınması Yapıldığı Bölüme göre gruplandırılması Manyetik bant, bilgi fişi vb. teknik işlemlerinin yapılması Bölüm adı altında geliş sırasında kaydedilerek yer numarası verilmesi Kütüphane otomasyon sistemine kaydedilmesi Beraberindeki CD’lerin düzenlenerek dosyalanması

30 Teknik Hizmetlere İlişkin Hizmetler
Ciltleme ve Onarım Kullanım sonucu yıpranmış kitapların ciltlenmesi Öncelikli yıpranmışlar olmak üzere tüm tezlerin ciltlenmesi Yıl sonunda tüm sayıları tamamlanan dergilerin ciltlenmesi Ciltlenecek yayınların seçimi, listelenmesi ve düzenlenmesi, ciltlenecek yayın türüne göre ilgili birim tarafından yapılır.

31 Kullanıcı Hizmetlerine ilişkin işlemler
Kütüphanenin yayın koleksiyonundan ve sunduğu diğer hizmetlerden kullanıcıların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir.

32 Kullanıcı Hizmetlerine ilişkin işlemler
Aşağıda belirtilen faaliyetler bu hizmet kapsamındadır: Genel Danışma Hizmetleri Ödünç Verme İşlemleri Kütüphanelerarası Ödünç Verme İşlemleri Elektronik Kaynaklar Bilgilendirme-Danışma Hizmeti Fotokopi Hizmeti

33 Kullanıcı Hizmetlerine ilişkin işlemler
Genel Danışma Hizmetleri Kütüphane koleksiyonu ve hizmetlerini kullanmaya yardımcı olacak, en basitinden, en karmaşığına dek her türlü bilgilendirme hizmetinin verilmesi. Danışma hizmeti, giriş kattaki bilgisayar laboratuarı ile her kattaki salon görevlileri tarafından verilir.

34 Kullanıcı Hizmetlerine ilişkin işlemler
Ödünç Verme İşlemleri Üye kaydı yapılması Ödünç verme ve iade işlemlerinde kitap barkodu okutarak kişi hesabından işlem yapma. Yayınların manyetik bant yüklerini boşaltma ya da doldurma İade süresi geçmiş yayınlar ile ilgili uyarı e-postalarını göndermek ve denetlemek. Mezuniyet, istifa, vb. nedenler ile Üniversite’den ayrılacak kişilere ilişik kesme.

35 Kullanıcı Hizmetlerine ilişkin işlemler
Kütüphanelerarası Ödünç Verme İşlemleri Doldurulan formu denetlemek (WEB) Formu ilgili kütüphaneye fakslamak ya da e-posta yolu ile iletmek Forma olumlu yanıt gelmez ise isteyen kişiyi bilgilendirmek. Karşı kütüphaneden yayın gönderildiğinde isteyen kişiyi bilgilendirmek. Yayının iade süresi geldiğinde kişiden yayını isteyip kargo ile karşı kütüphaneye geri göndermek Bizim kütüphanemizden istenen ödünç yayın istekleri için tersine süreç.

36 Kullanıcı Hizmetlerine ilişkin işlemler
Elektronik Kaynaklar Bilgilendirme-Danışma Hizmeti Yeni abone olunan ve deneme erişimine açılan veri tabanlarına ait bilgilendirme metinleri hazırlama ve ile kullanıcılara duyurma Talep eden kullanıcılara, veri tabanları kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitim verme Elektronik kaynaklara ilişkin e-posta ve telefonlar ile gelen soruları cevaplama Tüm üniversiteye açık genel kullanıcı eğitimleri düzenleme Kullanıcı istekleri ve kullanım istatistikleri değerlendirilerek yeni abone olunacak veri tabanlarını belirlemeye yardımcı olma.

37 KULLANICILARA SUNULAN KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
ONLINE KÜTÜPHANE KATALOĞU (YORDAM) (OPAC -Online Public Access Catalog): Tüm kütüphane koleksiyonunun elektronik ortamda taranabildiği online katoloğa Kütüphane web sayfası üzerinden (http://www.ktp.yildiz.edu.tr/) ulusal ve uluslararası platformda erişilebilmektedir.

38 ONLINE KÜTÜPHANE KATALOĞU ÜZERİNDEN :
Yayın sorgulama Özel oturum açarak Ödünç alma durumunu takip etme Ödünç Alınmış bir yayının süresini uzatma, Ödünç Almak İstenen yayının statüsünü Görme, Yayın ayırtma, Kütüphanelerarası istek formu doldurma işlemleri yapılmaktadır

39 Yayınlara Erişim Online katalog tarama, giriş katta yer alan bilgisayar laboratuvarından ve okuma salonundaki terminallerden yapılabilmektedir. Üniversite dışından kataloğa erişim mümkündür. KİTAPLAR VE TEZLER İÇİN: Yayının katalogda bulunan “sınıflama” numarası referans olarak alınır. Bu numaralar, kitaplar ve tezlerin sırt etiketlerinde bulunmaktadır. Örn. 720.03/HAS, (kitaplar için) R 151/725 (Tezler için) BASILI SÜRELİ YAYINLAR İÇİN: Katalogda bulunan yayın adı, salonda alfabetik düzen içinde aranır. Konu başlıkları altında düzenlenmiş alfabetik listeler salonda sunulmaktadır.

40 ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ: Üniversitemiz mensubu olan herkes, üniversite kimlik kartıyla başvurup “Kütüphane Üye Formu” nu doldurarak üye olabilir ve ödünç kitap alabilirler. Ödünç verilmeyen kütüphane materyalleri: Tezler Süreli Yayınlar Referans Kaynakları (ansiklopedi, sözlük, el kitabı, vb.) Nadir Eserler

41 Ödünç verme süreleri statülere göre değişkenlik göstermektedir.
Statülere Göre Ödünç Alma Süreleri ve Materyal Sayıları STATÜ SÜRE SINIRI MATERYAL SINIRI UZATMA HAKKI Akademik Personel 60 Gün 10 Kitap 2 Kez İdari Personel 30 Gün 3 Kitap 1 kez Y.Lisans/Doktora 30 gün 5 kitap 2 kez Ön Lisans/Lisans 21 gün

42 GECİKME CEZALARI Kitapların kullanım süresinin bitimini takip eden günden itibaren gün başına gecikme cezası uygulanır. Kitabın kaybı durumunda, aynısının sağlanması istenir. Piyasada bulunamayan kitaplar için Daire Başkanlığı’nın önerdiği eş değer kitaplar temin edilir. Üzerinde para cezası veya iadesi gecikmiş yayın bulunan üyelere kitap ödünç verilmez ve kitapların süresi uzatılmaz.

43 K.D.D.B. Kütüphane Hizmetleri
Kütüphane Web Sayfası Üzerinden Ödünç Alma İşlemlerinin Denetimi Kütüphane kullanıcıları, YORDAM Programı üzerinden, kütüphaneye gelmeksizin ödünç alma sürelerini uzatabilirler. Başkası tarafından ödünç alınmış bir kitabı, kendi adlarına ayırtabilirler. Kitap kütüphaneye iade edildiğinde, ayırtan kişi bilgilendirilir. Ayırtılan yayın 1 gün içerisinde ödünç verme servisinden alınmalıdır.

44 İLİŞİK KESME Üniversite mensubu herkesin (akademik-idari personel ve öğrenciler) üniversiteden mezuniyet, istifa ya da emeklilik gibi nedenlerle ayrılmaları durumunda, İlişik Kesme Belgelerini kütüphaneye onaylatmaları gerekmektedir. Üzerinde ödünç alınmış yayın veya gecikme cezası bulunan kişilerin ilişik kesme belgeleri imzalanmaz.

45 K.D.D.B. Kütüphane Hizmetleri
KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ – ILL (Interlibrary Loan) Kütüphane koleksiyonunda bulunamayan yayınlar, Türkiye içindeki Üniversite kütüphanelerinden ödünç olarak getirtilir. ILL Hizmeti, sadece Y.T.Ü. Mensubu akademik personele verilir. Gönderi masrafları, hizmeti alan kişiye aittir.

46 ELEKTRONİK KAYNAKLARA UZAKTAN ERİŞİM
2007 Yılı itibariyle Kütüphanemizin elektronik kaynakları olan e-dergiler, e-kitaplar, e-tezler, veritabanları vb. tüm elektronik yayınlara Üniversite dışından da erişim sağlanabilmektedir. LIBPXY servisi ile Proxy server üzerinden gerekli ayarlar yapılarak kütüphanemizin tüm e-bilgi kaynaklarına evden erişim aktif hale getirilebilir. Uzaktan Erişim hizmeti, YT.Ü. Mensupları ile sınırlıdır


"KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları