Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FATİH DURAL1 ALMANYA VERGİ SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ FATİH DURAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FATİH DURAL1 ALMANYA VERGİ SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ FATİH DURAL."— Sunum transkripti:

1 FATİH DURAL1 ALMANYA VERGİ SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ FATİH DURAL

2 2 - Bilindiği gibi Almanya, serbest ticareti kuvvetle destekleyen insanların, fonların ve malların serbest dolaşımı üzerindeki bürokratik kısıtlamaları en aza indiren açık ve serbest pazar ekonomisi ile yönetilmektedir. - Yabancı yatırımcılar her zaman desteklenmiştir. Yabancı yatırımları ve yatırımcıları kısıtlayan veya yasaklayan özel bir mevzuat yoktur. - Ticari müesseseler, şirketler ve ortaklıklar şeklinde kurulurlar. Şirketler ; 1- Anonim Şirket – AG 2- Limited Şirket – GmbH 3- Komandit Şirket – KgaA 4- Avrupa Birliği Uyumlu Limited Şirket – SE I- MÜKELLEFİYET

3 FATİH DURAL3 - Minimum Sermaye : 50.000.- EURO Tamamı taahhüt edilmiş ve % 25’i kuruluşta ödenmiş nakdi ve ayni sermaye ile kurulabilir. Bir hissenin minimum nominal değeri ( 1 ) EURO’ dur. Her yıl kârın % 5’i, sermayenin % 10’una ulaşıncaya kadar Kanuni İhtiyat olarak ayrılır. A. ANONİM ŞİRKET - AG

4 FATİH DURAL4 B. LİMİTED ŞİRKET - Minimum Sermaye : 25.000.- EURO Tamamı kuruluşta taahhüt edilmiş ve minimum gerçek kişi taahhüdü 100 EURO’dur. Gerçek kişi taahhüdü sermaye taahhüdünün % 25’i (12.500 EURO’dan az olamaz) tescilden önce ödenmiş olmalıdır. Ayni sermaye koymak gerekli izinler alındıktan sonra mümkündür.

5 FATİH DURAL5 II – VERGİ SİSTEMİ TEMEL VERGİLER - KURUMLAR VERGİSİ - GELİR VERGİSİ - DAYANIŞMA VERGİSİ - KATMA DEĞER VERGİSİ - TÜKETİM VERGİLERİ - VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ - EMLAK VERGİSİ

6 FATİH DURAL6 GELİRİN UNSURLARI - ZİRAİ VE ORMAN KAZANÇLARI - TİCARİ KAZANÇLAR - SERBEST MESLEK KAZANÇLARI - İSTİHDAM KAZANÇLARI - MENKUL SERMAYE İRATLARI - KİRA VE ROYALTY İRATLARI - DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR

7 FATİH DURAL7 Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi (KV) oranı % 25’tir. Kurumlar Vergisi % 5.5 oranında Dayanışma Vergisine tâbidir. Anılan tüzel kişi ortaklara dağıtılan temettüler vergiye tâbi değildir. Gerçek kişi ortaklara dağıtılan temettülerde çifte vergilendirmeyi önlemek için gerçek kişi ortakların almış oldukları temettülerin yarısı (1/2) Gelir Vergisine tâbidir. (HALF – INCOME METHOD) Dağıtılmayarak şirkette bırakılan kârlar sadece % 25 Kurumlar Vergisi ve % 5.5 Dayanışma Vergisine tâbi olmaktadır. Kurumlar Vergisi (% 25), Dayanışma Vergisi (% 5.5) ve Ticari Kazanç vergisi ile birlikte TOPLAM VERGİ YÜKÜ takribi % 37 olmaktadır. (İşyerinin mahalline göre bu oran % 33 ile % 40 arasında değişmektedir.) KURUMLAR VERGİSİ VE ORTAĞIN VERGİLENMESİ

8 FATİH DURAL8 TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ Bu vergi Mahalli Otoritelerin Federal Vergi Kanunları’ndan aldıkları yetkiye göre uyguladıkları % 9.0 ile % 20.0 arasında değişen bir vergi türü olup yıl sonu değerlemesinde indirim olarak dikkate alınmaktadır.

9 FATİH DURAL9 GELİR VERGİSİ STOPAJI (ÜCRET) Ücret gelirleri stopaj ve dayanışma Vergisine tâbi olup maaş ve ücretlerden kesilerek vergi dairelerine yatırılır. 2005 yılından başlayarak maksimum ücret gelir vergisi % 42 ve minimum gelir vergisi % 15’e indirilecektir. İlaveten, temettüler ve menkul kıymet gelirleri % 20 oranında stopaja tâbidirler.

10 FATİH DURAL10 BEYANNAME VERME Şirket yönetimi Kurumlar Vergisi beyannamesini zamanında vergi idaresine vermek zorundadır. Süresinde ve uzatılan sürelerle Kurumlar Vergisi beyannamesi verilmezse Vergi İdaresi şirketin vergisini takdir eder ve % 10’a kadar bir ceza tespit eder ve bu ceza her halükarda 25.000.- EURO’yu aşamaz. Beyannameler, uzatma yoksa 31 Mayıs’a kadar verilmelidir. KURUMLAR VERGİSİ PEŞİN ÖDEME TARİHLERİ 10 MART 10 HAZİRAN 10 EYLÜL 10 ARALIK

11 FATİH DURAL11 VERGİ HESABI YABANCI ŞİRKET ŞİRKETŞUBE ----------- ------------------------- 1- VERGİ ÖNCESİ KAR 100100 2- TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ (Ortalama % 16) (16)(16) ------------- -------------- 3- VERGİ SONRASI KAR (1-2) 84 84 4- KURUMLAR VERGİSİ (%25) x (3) (21) (21) 5- DAYANIŞMA VERGİSİ (%5.5) x (4) (1.15)(1.15) ------------- -------------- 6- VERGİ SONRASI KAR 61.8561.85 ------------- -------------- 7- TOPLAM VERGİLER 38.1538.15 (Dağıtım Öncesi) (2+4+5) ------------- -------------- ------------- -------------- KAR DAĞITIMI 8- TEMETTÜ (6) 61.85 -- 9- STOPAJ (%20)(12.37) -- 10- DAYANIŞMA VERGİSİ (9) x (%5.5)( 0.68) -- 11- KALAN (8 – (9+10)) 48.80 -- 12- TOPLAM VERGİ YÜKÜ (Kâr Dağıtılırsa) (7+9+10) 51.20 Yurt dışı gelirlerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Yasası yürürlüktedir.

12 FATİH DURAL12 YATIRIM TEŞVİKLERİ - BAĞIŞ VE YARDIMLAR - DEVLET YARDIMLARI, SUBVANSİYONLAR - DİĞER TEŞVİKLER - FİNANSAL YARDIMLAR Şeklindedir.

13 FATİH DURAL13 Doğu Almanya’da kurulacak imalatı küçük ve orta ölçekli toptan ve perakende ticareti alanında yapılacak yatırımların % 5 ile % 27.5’dur. BAĞIŞ VE YARDIMLAR

14 FATİH DURAL14 DEVLET YARDIMLARI Doğu Almanya, Berlin ve Batı Almanya’nın bazı özel bölgeleri için verilir. Bağış ve yardımların aksine devlet yardımları vergiye tâbidir.

15 FATİH DURAL15 DİĞER TEŞVİKLER Belediye veya hükümetlerin arsa temini, kiralama, alt yapı tesislerini geliştirme ve yeni yollar yapma şeklindeki katkıların; Federal Araştırma ve Geliştirme Bakanlığının katkılar, Finansal Yardımlar Kalkındırma Bankası tarafından yürütülmektedir.

16 FATİH DURAL16 TEŞEKKÜR EDERİZ


"FATİH DURAL1 ALMANYA VERGİ SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ FATİH DURAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları