Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BATILI ÜLKELERDE KIRSAL YAŞAM KÜLTÜRÜ VE STANDARTLARI Gökhan Sağlam 081206066.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BATILI ÜLKELERDE KIRSAL YAŞAM KÜLTÜRÜ VE STANDARTLARI Gökhan Sağlam 081206066."— Sunum transkripti:

1 BATILI ÜLKELERDE KIRSAL YAŞAM KÜLTÜRÜ VE STANDARTLARI Gökhan Sağlam 081206066

2 İçindekiler: Kırsal Alan Tanımı ve Özellikleri Avrupa’da Tarıma Genel Bir Bakış Avrupa’da Hayvancılığa Genel Bir Bakış Avrupa’da Balıkçılığa Genel Bir Bakış Kırsal Gelişmişlik ve ABD örneği Sonuç-Kırsal Kalkınma Politikaları

3 Kırsal alan tanımı ve özellikleri

4 Kısaca kentsel yerleşmeler dışında kalan alanlar kırsal alan olarak adlandırılırlar.

5 Kırsal alan tanımı ve özellikleri Kırsal alanın özellikleri: Yaşam ortamı ve ekonomik aktiviteler, önemli ölçüde doğal üretim kaynaklarının kullanım ve değerlendirilmesine bağlıdır. Ekonomik toplumsal kültürel gelişme süreci yavaş ilerlemektedir.

6 Kırsal alan tanımı ve özellikleri Teknolojik gelişmeler geçikmeli olarak yansır. Gelenek ve törelerin,yaşam biçimini ve kurallarını etkileme gücü fazladır. İnsan ilişkilerinde yüz yüzelik yaygındır.

7 Kırsal alan tanımı ve özellikleri Kırsal alan ve Kentsel alanla ilgili bazı veriler: Dünya Bankası’nın 2000-2001 raporuna göre 1995 yılında; Kentte yaşayan oran %45 Kırsalda yaşıyan oran % 50 iken;

8 Kırsal alan tanımı ve özellikleri 2025 yılında öngürülen rakamlar ; Kentte yaşayan oran %55 Kırsalda yaşıyan oran % 39 Olacağı düşünülmektedir.

9 Avrupa’da Tarıma genel bir bakış

10 Avrupa, tarımında ileri teknoloji kullanarak birim sahadan alınan tarım ürünlerinin verimi çok artırmaktadır. Mesela bir hektar sahadan üretilen buğday, Türkiye'de 2 ton iken Hollanda'da 4 ton kadardır.

11

12 Avrupa’da Tarıma genel bir bakış Fransa, Hollanda, Almanya ve İtalya, tarım alanında da ileridir. Avrupa toplam yüzölçümünün % 30'unda tarım yapılmaktadır. Tarım yapılan toprakların oranları ülkeden ülkeye büyük değişiklikler gösterir. Bu oran Danimarka'da % 70, İzlanda'da ise % 1'den azdır.

13 Avrupa’da Tarıma genel bir bakış Sanayide olduğu gibi tarımda kaydedilen gelişmeler sonucunda, tarımsal üretim hayli artmıştır. Ancak tarımdaki makineleşme, tarımsal alanda işsizlerin oranını artırmış ve şehirlere göçü hızlandırmıştır.

14 Avrupa’da Hayvancılığa genel bir bakış

15 Dünya hayvan sayıları incelendiğinde, Avrupa diğer kıtalara göre düşük değerler gösterir. Ancak hayvancılıkta kaydedilen gelişmeler, et ve süt üretimini artırmıştır.

16

17 Avrupa’da Hayvancılığa genel bir bakış Bu sebeple, Avrupa dünya et üretiminin %30'una yakınını karşılamaktadır. Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde sığır ve domuz besiciliği önem arz ederken, Güney Avrupa ülkelerinde, doğal coğrafyanın etkisiyle koyun ve keçi besiciliği ön plana geçmektedir.

18 Avrupa’da Hayvancılığa genel bir bakış Genel olarak kıtada, tarım ile hayvancılığın birlikte yapıldığı çift­likler yaygındır.

19 Avrupa’da Balıkçılığa Genel Bir Bakış

20 Avrupa'da balıkçılık ta önemli bir uğraşıdır. Kıta balıkçılık bakımından üç bölgeye ayrılır: 1. Doğu Avrupa 2. Kuzey ve Batı Avrupa 3. Güney Avrupa

21 Avrupa’da Balıkçılığa Genel Bir Bakış Doğu Avrupa'da tatlı su balıkçılığı büyük önem arz ederken, Kuzey ve Batı Avrupa'da açık deniz balıkçılığı önemlidir. Bilindiği gibi Norveç, dünya balıkçılığında büyük bir öneme sahiptir.

22

23 Avrupa’da Balıkçılığa Genel Bir Bakış İzlanda'nın ihracatının % 85'ine yakını balık ve deniz ürünleri teşkil eder. Güney Avrupa, eski bir balıkçılık bölgesi olmasına rağmen, bugün pek gelişememiştir. Tutulan balıkların % 65'den fazlası, yerinde ve taze olarak tüketilir.

24 Kırsal Gelişmişlik ve ABD örneği

25 Eyalet sistemiyle yönetilen A.B.D.’ de her eyaletin kırsal kalkınma programında farklılıklar bulunmaktadır. Gelişmiş eyaletlerin kırsal alanlardaki programlara devletin müdahalesi daha azdır.

26 Kırsal Gelişmişlik ve ABD örneği Kırsal kalkınma ve tarımsal yayım hizmetlerini, sivil toplum örgütlerinin yanısıra üniversitelere bağlı kırsal kalkınma ve tarımsal yayım grupları üstlenmiştir. Az gelişmiş eyaletlerde ise devlet, programları denetlemekte ve teşvik edici görevler üstlenmektedir.

27

28 Kırsal Gelişmişlik ve ABD örneği A.B.D’nin az gelişmiş eyaletlerinden biri olan Nebraska’da kırsal gelişmişliğin düzeyinin belirlenmesi amacıyla 1999 yılında yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen bilgiler : Ankete katılanların yaş ortalaması 53’tür.

29 Kırsal Gelişmişlik ve ABD örneği ortalama 31 yıldır kendi köy ve kasabalarında yaşamaktadır. %90’ı en az lise diplomasına sahiptir. İşletmelerin %60’ının yıllık geliri ortalama 40.000$’dır.

30 Sonuç-Kırsal Kalkınma Politikaları

31 Küresel bağlamda değerlendirildiğinde özellikle son çeyrek yüzyılda tüm insanların mutlu ve refah içinde yaşadığı bir ortam sağlamak amacı ile kırsal alanlarda yaşayanlara yönelik kalkınma arayışları hızlanmıştır.

32 Sonuç-Kırsal Kalkınma Politikaları Doğal olarak gerek yerel yönetim gerek ulusal idare gerkese uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vs.) ve kararvericiler kırsal kalkınma konusuna daha fazla kaynak, bilgi ve zaman ayırma durumuna gelmiştir.

33 Sonuç-Kırsal Kalkınma Politikaları Kalkınma sorunu gelişmekte olan ülkelerin olduğu kadar, gelişmiş ülkelerin de sosyal ve ekonomik politikalarının belirlenmesinde temel konuları oluşturmaya devam etmektedir.

34 Sonuç-Kırsal Kalkınma Politikaları Dünya kaynaklarının sınırlı olması, insan ihtiyaçlarının ise sınırsız olması, insanlığı yenilenebilir kaynakların kullanımını sınırlandırmaya yenilenemeyen kaynakların ise yok olmasına karşı önlemler almaya mecbur bırakmıştır.

35

36 Sonuç-Kırsal Kalkınma Politikaları Gelişmiş ülkeler kırsal kesime uyguladıkları politikaları da son yıllarda sürdürülebilir kalkınma kapsamında düzenleme yoluna gitmektedirler. Bu bağlamda Avrupa Birliği (AB)’de gübre ve kimyasal ilaç kullanımını kontrol altına alabilmek için mali yardım politikası yerine çiftçi eğitim programlarına daha fazla ağırlık verilmektedir.

37 Sonuç-Kırsal Kalkınma Politikaları Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de teknik danışmanlık hizmetlerinin kırsal kalkınmayla birlikte yoğun olarak uygulanması, ormanlaştırma çalışmalarının hızlandırılması sürdürülebilir kalkınma kavramı ön plana çıkmıştır.

38

39 Kaynaklar: Küreselleşme Sürecinde Tarım ve Kırsal Kalkınmanın Artan Önemi Hazırlayan: Doç. Dr. Hakkı Eraslan YAVUZ, O. 2000. Tarımsal ve Yayım ve Haberleşme Ders Notları,Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Bursa. GÜRLÜK, S. 2001. Kırsal Kalkınma Projelerinin Makro-ekonomik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi: Cumalıkızık Örneği, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa GÜLÇUBUK, B. 1998. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikaları, Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı:58, Ankara.s.10-14. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001 ALLEN, J.C., R. FILKINS, S. CORDES, A.M. SMITH, E. JARECKI.2000. Rural Development Strategies for Nebraska: Results from the1997 Annual Nebraska Rural Poll, University of Nebraska Press,Nebraska-Lincoln. p.6-13. CLEAVER, M.K., G.A. SCHREIBER.1997. Reversing The Spiral ThePopulation, Agriculture And Environment Nexus In Sub-SaharanAfrica. The World Bank Press, Washington D.C. 258p. DAVID, L., J. DARLİNG. 1991. Strategic Planning For CommunityDevelopment. Kansas State University Cooperative Extension Service,Manhattan-Kansas. p. 2-6. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001 PDF


"BATILI ÜLKELERDE KIRSAL YAŞAM KÜLTÜRÜ VE STANDARTLARI Gökhan Sağlam 081206066." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları