Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELAZIĞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Eylül 2014. Global Hayvancılık Trendleri Türkiye’de Hayvancılık Elazığ ve Hayvancılık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELAZIĞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Eylül 2014. Global Hayvancılık Trendleri Türkiye’de Hayvancılık Elazığ ve Hayvancılık."— Sunum transkripti:

1 ELAZIĞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Eylül 2014

2 Global Hayvancılık Trendleri Türkiye’de Hayvancılık Elazığ ve Hayvancılık

3 Global et üretimi 2013 yılında 302 milyon ton (karkas et eşdeğeri) düzeyinde gerçekleşmiştir. (*) FAO Food Outlook mio ton Üretilen et sıralamasında kanatlı grubu, domuz grubuna yaklaşmaktadır. %3,4 %1,3 %0,7 %0,6 Yıllık Büyüme Oranları

4 Gelişmekte olan bölgelerdeki üretim miktarındaki artış, talep ile paralel biçimde, gelişmiş bölgelerden fazladır. (*) FAO Food Outlook mio ton %2 %1 %0,7 %4,5 %2,4 %2,5 %0,8 GELİŞMİŞ GELİŞMEKTE OLAN Yıllık Büyüme Oranları

5 (*) FAO 4 Bölgelerin et üretimlerinde, türlerde farklılaşmalar söz konusudur. ASYA GÜNEY AMERİKA AFRİKA KUZEY AMERİKA AVRUPA OKYANUSYA ORTA AMERİKA

6 Domuz eti fiyatlarındaki global artış, diğer et gruplarının altında kalmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş grubu 2011 yılına kadar hızla yükselmiş daha sonra dengeye gelmiştir. Kanatlı fiyatlarının, dalgalanmalar yaşamak ile birlikte 2008 yılı düzeyinden çok uzak olmadığı görülmektedir. (*) FAO 5 Talebin giderek artmasına karşılık, arzın daha yavaş artması sonucunda et fiyatları global anlamda artış göstermektedir.

7 Global et dış ticaretinde pay yavaş şekilde artmaktadır. Ancak halen iç tüketimler dominant seviyededir. (*) FAO 6 Global et dış ticaret hacmi, toplam üretilen büyüklüğün %10’u seviyesindedir. mio ton ‘05‘06‘07‘08‘09‘10‘11‘12‘13 Büyükbaş10% 11%10%11% 12% Küçükbaş5% 6% 5%6%7% Domuz5%4%5%6%5% 7% 6% Kanatlı10% 11%12% İhracatın Üretim İçi Payı ‘05‘06‘07‘08‘09‘10‘11‘12‘13 Asya2% 3% 4% Afrika0%1% O. Amerika3% 4% 6% 5% G. Amerika21%19%21% 19%20% K. Amerika13%14% 17%18%17%20% 19% Avrupa5% 8% Okyanusya45%44%47%48%46% 45% 47% İthalatçı Ülkeler İhracatçı Ülkeler

8 İnek ve manda sütleri toplam üretimin tamamına yakınını karşılamaktadır. Küçükbaş sütlerinin payı %3 seviyesindedir. (*) FAO 7 Global süt üretimi son 30 yıl içerisinde %60 oranında artmıştır. mio ton Global Süt Üretim Miktarı

9 (*) IFCN, FAO 8 AB, Hindistan ve ABD, 2013 yılı toplam süt üretiminin %50’sini gerçekleştirmişlerdir. %20 %18 %12 %6 %5 %4 %2 %1 %14 Diğer (*) 10 milyon ton üzerinde üretimi olan ülke/bölge grafikte gösterilmiştir.

10 (*) IFCN 9 Süt üretiminde yıllık artış ve kişi başı tüketim karşılaştırması. Çin Danimarka Hollanda Pakistan Yeni Zelanda Kişi başı Süt Tüketimi (KG) (Süt Eşdeğeri) Yıllık Üretim Büyümesi (2012-2002) Daireler 2012 yılı üretim büyüklüğünü göstermektedir. ABD Özbekistan Ortalama Büyüme (%2)

11 2012 yılı Global Süt üretiminin %85’ini yapan ilk 31 ülke (yıllık üretimi 5 mio ton üzerinde olan) değerlendirmeye alınmıştır. (*) IFCN 10 Önde gelen süt üreticisi ülkelerde, büyükbaş başına elde edilen süt miktarı 7-8 ton, ortalama çiftlik büyüklüğü 50-100 seviyelerindedir. Hayvan Başına Süt Üretimi (ton)

12 1961 yılında toplam içinde %20 paya sahip olan Asya, 2012 yılında %59 paya sahiptir. 1961-2012 arasında Asya üretimi 14 kat artarken, Avrupa üretimi sadece 1,7 kat artmıştır. (*) FAO 11 Yumurta üretiminde, gelişmekte olan bölgelerin önemli hacim artışları söz konusudur. mio ton

13 (*) IEC, IFCN 12 Global kişi başı süt, et ve yumurta tüketimleri. Dünya Ort: 111,6 Kg Kişi başı Süt Tüketimi (2012) (Süt Eşdeğeri Kg) Kişi başı Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tüketimi (2011) (Adet) Dünya Ort: 8,9 Kg Dünya Ort: 42,2 Kg Kişi başı Et Tüketimi (2011) (Kg)

14 Global Hayvancılık Trendleri Türkiye’de Hayvancılık Elazığ ve Hayvancılık

15 2009 yılından sonra Türkiye’de hayvan sayısı, süt üretimi ve et üretimi önemli ölçüde büyümüştür. Sığır + Manda Sayısı (mio) 2009-2013 her yıl %8 artmıştır Koyun + Keçi Sayısı (mio) 2009-2013 her yıl %9 artmıştır Sağılan Hayvan Süt Üretimi Sağılan Hayvan Süt Üretimi Et Üretimi Kesilen Hayvan Et Üretimi Kesilen Hayvan

16 Hayvancılık sektöründeki gelişimin göstergesi olan Türkiye yem endüstrisinde büyüme hız kesmeden devam etmektedir. Türkiye yem endüstrisinde aktif olarak faaliyet gösteren 471 fabrikanın kurulu kapasitesi 15,3 mio ton seviyesindedir Fabrika Sayısı %61 %47 %74 %95 Kapasite Kullanım Oranı Fabrika Sayısı Kapasite Kurulu Kapasite (Bin ton)

17 Yem üretiminde, Türkiye’nin boyutu Avrupa için kritik ülkeler seviyesindedir. 1995 yılında Avrupa’nın %4’ü kadar yem üretimi yapan Türkiye, 2012 yılında Avrupa’nın %9’una ulaşmıştır. Üretim (bin ton)

18 Türkiye’de de kişi başı tüketim rakamlarının, özellikle et tüketimi boyutunda artması beklenmektedir. Türkiye et tüketimi açısından gelişmiş ülkelerin arkasında yer almaktadır. TÜRKİYE Kişi başı süt ürünleri tüketimi (kg süt karşılığı) 2012 yılı değerleri; Dünya: 110 kg Gelişmiş Ülkeler: 237,8 kg Gelişmekte olan ülkeler 71,1 kg (*) Süt verileri: IFCN Raporuna göredir. Et veriler: IMS-GIRA raporuna göredir Kişi başı et tüketimi (kg)

19 Türkiye, global yumurta ihracatı içinde önemli paya sahiptir, ancak ihracatının %92’lik kısmı sadece Irak pazarına yapılmaktadır. (*) Yum-Der İhracat Değerine Göre Ülkelerin Global Yumurta İhracatı İçi Payları (2012) İhracat Değeri (2012) (mio USD) Irak’ın toplam yumurta alımlarında Türkiye %84, Ukrayna %8 paya sahiptir.

20 Global Hayvancılık Trendleri Türkiye’de Hayvancılık Elazığ ve Hayvancılık

21 (*) TUİK 20 Yumurta alanında Elazığ, Türkiye’nin %0,7’si düzeyinde paya sahiptir. Türkiye Elazığ TürkiyeElazığ Türkiye içi Pay Yumurta Tavuğu Sayısı (mio) Üretilen Yumurta Sayısı (milyar adet) Elazığ Türkiye Türkiye içi Pay

22 (*) TUİK 21 Elazığ yumurta tavukçuluğu sektörü, verimlilik açısından Türkiye ortalamasını yakalamıştır. Türkiye Elazığ Tavuk Başına Yumurta Sayısı

23 Türkiye’de yumurta tavukçuluğu geleneksel olarak İç Ege illerinde yapılmaktadır. 1 mio üzerinde yumurtalık tavuğu olan 18 il, toplam yumurtalık tavuk varlığının %79’unu oluşturmaktadır. (*) TUİK 22 Elazığ, yumurta tavukçuluğunda bölgesinde en büyük olmakla birlikte, diğer illerle olan fark çok fazla değildir. Yumurta Tavukları Sayısı (2013) – mio tavuk

24 (*) TUİK 23 Et tavukçuluğu alanında Elazığ, Türkiye’den aldığı pay açısından gerileme yaşamıştır. Türkiye Elazığ TürkiyeElazığ Türkiye içi Pay Kesilen Tavuk Sayısı (mio) Üretilen Et Miktarı (mio ton) Elazığ Türkiye Türkiye içi Pay

25 (*) TUİK 24 Elazığ et tavukçuluğu sektörü, geçmişte verimlilik açısından Türkiye ortalamasının bir miktar üzerinde performans göstermiştir. Türkiye Elazığ Tavuk Başına Et Üretimi (KG)

26 Türkiye’de et tavukçuluğu (broiler) geleneksel olarak Marmara ve Ege illerinde yapılmaktadır. 5 mio üzerinde (kesilmemiş) etlik tavuğu olan 10 il, toplam (kesilmemiş) etlik tavuk varlığının %78’ini oluşturmaktadır. (*) TUİK 25 Elazığ, et tavukçuluğunda bölgesinde Malatya ile birlikte etkin düzeydedir. (Kesilmemiş) Etlik Tavuk Sayısı (2013) – mio tavuk

27 (*) TUİK 26 Büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt açısından Elazığ, Türkiye’nin %1’ ine karşılık gelmektedir. Türkiye Elazığ TürkiyeElazığ Türkiye içi Pay Sağılan Büyükbaş Hayvan Sayısı (mio) Büyükbaş Hayvanlardan Elde Edilen Süt (mio ton) Elazığ Türkiye Türkiye içi Pay

28 (*) TUİK 27 Elazığ büyükbaş hayvan başına elde edilen süt performansını artırarak Türkiye ortalamasını yakalamıştır. Türkiye Elazığ B.Baş Hayvan Başına Süt Üretimi (KG)

29 (*) TUİK 28 Elazığ, büyükbaş süt hayvanı varlığı açısından bölgesindeki iller ile benzer seviyededir, lider iller arasında yer almamaktadır. Sağılan Büyükbaş Hayvan Sayısı (2013) – bin hayvan

30 (*) TUİK 29 Elazığ süt verimlilik çizgisinin hemen altında yer almaktadır, performansı ortalamadan bir miktar düşüktür. (2013 verilerine göre) B.Baş Hayvan Sayısı B.Baş Süt Üretimi (ton) İzmir Balıkesir Konya Sivas Kars Erzurum Aydın Elazığ

31 (*) TUİK 30 Küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt açısından Elazığ, Türkiye’ye oldukça paralel bir trend izlemektedir. Türkiye Elazığ TürkiyeElazığ Türkiye içi Pay Sağılan Küçükbaş Hayvan Sayısı (mio) Küçükbaş Hayvanlardan Elde Edilen Süt (mio ton) Elazığ Türkiye Türkiye içi Pay Elazığ Türkiye

32 (*) TUİK 31 Küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt verimliliği, Türkiye ortalamasındadır. Türkiye Elazığ K.Baş Hayvan Başına Süt Üretimi (KG)

33 (*) TUİK 32 Elazığ beyaz et konusunda daha üst sıralarda yer alırken, süt konusunda orta sıralarda yer almaktadır. Türkiye İçi Sıra Yumurta Tavuğu Sayısı (‘13) Yumurta Sayısı (’09) Et Tavuğu Mevcut Sayı (‘13) Kesilen Tavuk Sayısı (‘09) Sağılan B.baş Hayvan Sayısı (‘13) B.baş Sütü (‘13) Sağılan K.baş Hayvan Sayısı (‘13) K.baş Sütü (‘13) 1AfyonKonyaBolu ErzurumKonyaVan 2KonyaAfyonManisaBalıkesirKonyaİzmirKonya … 15Elazığ … 18Elazığ … 26Elazığ … 29Elazığ … 32Elazığ … 42Elazığ … 45Elazığ


"ELAZIĞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Eylül 2014. Global Hayvancılık Trendleri Türkiye’de Hayvancılık Elazığ ve Hayvancılık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları